Редактор – вашият помощник за писане.

Редакторът проверява вашия документ или имейл съобщение за правописни и граматически грешки и прави предложения за стила на писане. Редакторът на предоставя алтернативни предложения в контекста на писане – чрез машинно обучение и обработка на естествен език.

Тази функция е налична само ако имате абонамент за Office 365. Ако сте абонат на Office 365, погрижете се да имате най-новата версия на Office.

Проверка с редактора

Проверете целия си документ, като натиснете F7 или като изберете Правопис и граматика в раздела Преглед. Редакторът маркира грешките, които намери във вашия документ, докато въвеждате: червените вълнообразни линии са за правопис, синьото двойно подчертаване е за граматиката, а златистите пунктирани линии са за стил на писане.

Забележка: Златистите пунктирани линии са налични само за проверка на английски език.

Вашият браузър не поддържа видео. Инсталирайте Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player или Internet Explorer 9.

Налични езици за функцията "Редактор"

 • Правописната проверка е налична за 89 езика.

 • Контекстно-зависимата правописна проверка е налична за 7 езика (английски, испански, френски, немски, португалски (Бразилия), италиански, норвежки)

 • Граматичната проверка е налична на 22 езика (7-те езика по-горе плюс руски, японски, нидерландски, датски, фински, шведски, португалски [Европейски], полски, арабски, чешки, турски, корейски, китайски [опростен], китайски [традиционен], унгарски)

 • Помощникът за писане (златиста пунктирана линия) засега е само за английски език.

Редакторът проверява за правописни грешки, докато въвеждате. Когато видите червена вълнообразна линия под дадена дума, щракнете с десния бутон върху думата и изберете едно от предложенията, за да коригирате грешката.

 • Предложенията за правопис са придружени от синоними (ако има такива), за да ви помогнат да изберете най-подходящата дума, която съответства на това, което искате да кажете. 

 • Всяко предложение за правопис в менюто е бутон за разделяне. Изберете основния бутон на бутона за разделяне, за да изберете това предложение и да го вмъкнете в документа. Като алтернатива можете да изберете бутона със стрелка на бутона за разделяне, за да отворите подменю, която съдържа следните допълнителни действия, които можете да предприемете с това предложение:

  • Изберете Прочитане на глас, ако желаете да чуете текущото предложение.

  • Изберете Промени всички, ако искате да заместите с текущото предложение всички екземпляри на същата правописна грешка в текущия документ.

  • Изберете Добавяне към автокоригиране за предложение, с което искате редакторът винаги да замества думата, която е намерил. (Можете също да отидете в Опции за автокоригиране от контекстното меню. За повече информация как да използвате опциите, вижте Избор на опции за автокоригиране.)

 • За да добавите думата към речника по подразбиране, така че редакторът да спре да я маркира като сгрешена, щракнете върху Добави към речника.

 • За да прескочите думата в този документ или имейл, без да я добавяте в правописния речник, изберете Игнорирай всички.

 • За да видите повече информация и всички възможни действия за отстраняване на правописни грешки, изберете Вижте повече, за да отворите екрана Редактор.

Забележка: Тази функция е налична само за абонати на Office 365. Ние я въвеждаме постепенно, така че може да не я видите веднага. Ако сте абонат на Office 365, погрижете се да имате най-новата версия на Office.

В екрана на редактора

 • Изречението с правописна грешка може да ви бъде прочетено, като изберете иконата на високоговорител. Ако преди да изберете иконата на високоговорител, изберете част от изречението в това текстово поле, ще бъде прочетена само тази част.

 • Всяко предложение за правопис в екрана е бутон за разделяне. Изберете основния бутон на бутона за разделяне, за да изберете това предложение и да го вмъкнете в документа. Като алтернатива можете да изберете бутона със стрелка на бутона за разделяне, за да отворите подменю, която съдържа следните допълнителни действия, които можете да предприемете с това предложение.

  • Можете да извършите същите действия от контекстното меню: Произнасяне на предложението (изберете Прочитане на глас), Промени всички или Добавяне към автокоригиране.

  • Можете също да прослушате всяко предложение буква по буква, за да избегнете двусмислие във възможностите за избор (изберете Произнеси буква по буква).

Редакторът проверява за граматически проблеми, докато пишете. Когато видите синьо двойно подчертаване, щракнете с десния бутон върху думата или фразата, за да научите повече.

 • Предложенията за граматика са придружени с кратки обяснения точно над тях в контекстното меню, които да ви помогнат да вземете информирано решение дали и как да решите проблема.

 • Всяко предложение за граматика в контекстното меню е бутон за разделяне. Изберете основния бутон на бутона за разделяне, за да изберете това предложение и да го вмъкнете в документа. Като алтернатива можете да изберете бутона със стрелка на бутона за разделяне, за да отворите подменю, която съдържа следните допълнителни действия, които можете да предприемете с това предложение:

  • Изберете Прочитане на глас, за да чуете избраното предложение.

 • За да игнорирате думата или фразата и да преминете към следващата, изберете Игнорирай.

 • За да видите по-подробно обяснение на граматическата грешка, както и примери за писане, изберете Вижте повече, за да отворите екрана Редактор.

Забележка: Тази функция е налична само за абонати на Office 365. Ние я въвеждаме постепенно, така че може да не я видите веднага. Ако сте абонат на Office 365, погрижете се да имате най-новата версия на Office.

В екрана на редактора

 • Можете да видите подробно обяснение на граматическата грешка в горната част на екрана. Можете да щракнете върху кратко описание (което е бутон с икона на стрелка най-вдясно), за да разгънете или свиете подробното описание.

 • Изречението с граматическата грешка може да ви бъде прочетено, като изберете иконата на високоговорител. Ако преди да изберете иконата на високоговорител, изберете част от изречението в това текстово поле, ще бъде прочетена само тази част.

 • Всяко предложение за граматика в екрана е бутон за разделяне. Изберете основния бутон на бутона за разделяне, за да изберете това предложение и да го вмъкнете в документа. Като алтернатива можете да изберете бутона със стрелка на бутона за разделяне, за да отворите подменю, която съдържа следните допълнителни действия, които можете да предприемете с това предложение:

  • Всяко предложение може да ви бъде прочетено на глас (изберете Прочитане на глас), както и да бъде произнесено буква по буква (Произнеси буква по буква).

Забележка: Златистите пунктирани линии са налични само за проверка на английски език.

Word проверява за проблеми в стила и други разширени проблеми при писане и показва думата или фразата със златисто пунктирано подчертаване. Щракнете с десния бутон върху подчертаната дума или фраза и разгледайте алтернативните предложения.

Предложенията за стил на писане са придружени с кратки обяснения точно над тях, които да ви помогнат да вземете информирано решение дали и как да решите проблема. 

Редакторът проверява за следните неща:

 • Сложни думи*

 • Съкращения*

 • Клишета*

 • Неофициален език*

 • Двойно отрицание*

 • Жаргон*

 • Номинализации

 • Страдателен залог*

 • Страдателен залог с неизвестно действащо лице (няма налични предложения)*

 • Многословие

 • Думи в разделен инфинитив* (повече от една)

 • Език, свързан с рода*

 • Думите, изразяващи неопределеност*

 • Жаргон*

 • Оксфордска запетая*

 • Пунктуация, задължителна при кавички*

 • Интервал между изреченията*

Важно: Разрешаването на опциите за стил е в опциите на Проверка, където избирате настройките на Граматика и други в падащия списък Стил на писане. Вижте Как да промените настройките за проверка на редактора по-долу.

 • Всяко предложение за стил на писане в контекстното меню е бутон за разделяне. Изберете основния бутон на бутона за разделяне, за да изберете това предложение и да го вмъкнете в документа. Като алтернатива можете да изберете бутона със стрелка на бутона за разделяне, за да отворите подменю, която съдържа следните допълнителни действия, които можете да предприемете с това предложение:

  • Изберете "Прочитане на глас", за да чуете избраното предложение

 • За да игнорирате проблема в стила и да преминете към следващия, изберете Игнорирай.

 • Всяко предложение за стил на писане в контекстното меню е бутон за разделяне. Изберете основния бутон на бутона за разделяне, за да изберете това предложение и да го вмъкнете в документа. Като алтернатива можете да изберете бутона със стрелка на бутона за разделяне, за да отворите подменю, която съдържа следните допълнителни действия, които можете да предприемете с това предложение:

  • Изберете Прочитане на глас, за да чуете избраното предложение.

 • За да видите по-подробно обяснение на проблема в стила на писане, както и примери за писане, изберете Вижте повече, за да отворите екрана Редактор.

 • Забележка: Тази функция е налична само за абонати на Office 365. Ние я въвеждаме постепенно, така че може да не я видите веднага. Ако сте абонат на Office 365, погрижете се да имате най-новата версия на Office.

В екрана на редактора

 • Можете да видите подробно обяснение на предложението за стил на писане в горната част на екрана. Можете да щракнете върху кратко описание (което е бутон с икона на стрелка най-вдясно), за да разгънете или свиете подробното обяснение.

 • Изречението с проблема в стила на писане може да ви бъде прочетено, като изберете икона на високоговорител. Ако преди да изберете иконата на високоговорител, изберете част от изречението в това текстово поле, ще бъде прочетена само тази част.

 • Всяко предложение за стил на писане в екрана е бутон за разделяне. Изберете основния бутон на бутона за разделяне, за да изберете това предложение и да го вмъкнете в документа. Като алтернатива можете да изберете бутона със стрелка на бутона за разделяне, за да отворите подменю, която съдържа следните допълнителни действия, които можете да предприемете с това предложение:

  • Всяко предложение може да ви бъде прочетено на глас (изберете Прочитане на глас), както и да бъде произнесено буква по буква (Произнеси буква по буква).

За да научите подробно за грешките и предложенията за стила на писане, вижте Избор на опции за стил на писане и граматика.

Клавишни комбинации

В документа използвайте Alt+подчертаната буква, за да изберете командата от списъка.

В прозореца на редактора използвайте само подчертаната буква, за да изберете командата.

Как да промените настройките за проверка на редактора

В Word променяте настройките за проверка с помощта на диалоговия прозорец Настройки за граматика. Можете да изберете различните настройки на граматиката и стила, в зависимост от това кои настройки подхождат на вашия документ по най-добрия начин.

Забележка: По подразбиране опциите за проверка на редактора са зададени на Граматика и други и в тях са избрани опциите за стил "Многословие" и "Номинализации".

 1. Изберете Файл > Опции > Проверка, за да отворите опциите за проверка.

 2. Под Когато се коригира правопис и граматика в Word изберете Настройки.

  Менюто Стил на писане в диалоговия прозорец Настройки за граматика предлага две опции: Граматика или Граматика и други. Можете да изберете едната от тези опции в зависимост от настройките, с които искате да работите.

 3. Изберете Граматика и други, за да използвате опциите за стил.

  Превъртете надолу, за да видите всички предлагани опции, и изберете или изчистете всички правила, които искате граматическата проверка да маркира или да игнорира. Всички направени от вас промени в тези настройки се прилагат по отношение на всички документи или елементи, които редактирате, а не само спрямо документа, в който работите в момента.

  Съвет: За да се върнете към настройките на проверка по подразбиране на редактора, изберете Нулиране на всички.

В Outlook редакторът може да маркира думи или фрази за проблеми в граматиката или стила, докато пишете имейл, и да предостави предложения, с които да решите проблема. За да използвате услугите за проверка в редактора,

 1. създайте или отворете елемент.

 2. Изберете Файл и изберете Опции.

 3. Изберете Поща, след което изберете върху Опции на редактора....

 4. Изберете Проверка.

 5. Под Когато се коригира правопис в Outlook направете следното:

  • Изберете Маркиране на граматически грешки, докато въвеждате. Това маркира грешките в граматиката (сини) и стила (златисти), докато въвеждате.

  • Изберете Настройки.

   Менюто Стил на писане в диалоговия прозорец Настройки за граматика предлага две опции: Граматика или Граматика и други. Можете да изберете едната от тези опции в зависимост от настройките, с които искате да работите.

  • Изберете Граматика и други, за да използвате опциите за стил.

   Превъртете надолу, за да видите всички предлагани опции, и изберете или изчистете всички правила, които искате граматическата проверка да маркира или да игнорира. Всички направени от вас промени в тези настройки се прилагат по отношение на всички документи или елементи, които редактирате, а не само спрямо документа, в който работите в момента.

   Съвет: За да се върнете към настройките на проверка по подразбиране на редактора, изберете Нулиране на всички.

 6. Изберете OK.

Вж. също

Избор на опции за стил на писане и граматика в Office 2016

Проверка на правописа и граматиката в Office 2010 и по-нови версии

Избор на опции за стил и граматика в Office 2013 и по-стари версии

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×