Редактиране на данни в диаграма

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Коя програма от Office използвате?

Word

PowerPoint

Excel

Word

Можете да създадете диаграма в Excel, Word и PowerPoint. Въпреки това данните на диаграмата се въвежда и записани в един лист на Excel. Ако вмъкнете диаграма в Word или PowerPoint, се отваря нов лист в Excel. Когато запишете документ на Word или презентация на PowerPoint, която съдържа диаграма, графика на базовите данни на Excel автоматично се записва в рамките на документ на Word или презентация на PowerPoint.

Важно : Трябва да имате инсталиран, за да създавате или променяте диаграма на Excel. Можете да Поръчайте копие на Excel в уеб сайта на Microsoft.

Направете някое от следните неща:

Редактиране на данни, включени в диаграма

След като създадете диаграма, можете да редактирате данните в листа на Excel. Промените, които ще бъдат отразени в диаграмата.

 1. В менюто изглед щракнете върху Оформление за печат.

 2. Щракнете върху диаграмата.

 3. В раздела диаграми , под даннищракнете върху стрелката до Редактиранеи след това щракнете върху Редактиране на данни в Excel.

  Бутонът "в групата" данни "

  Excel отваря и показва таблицата с данни за диаграмата.

  Област "Опции за поверителност" на центъра за сигурност

 4. За да промените броя на редовете и колоните, които са включени в диаграмата, задръжте показалеца върху долния десен ъгъл на избраните данни и след това плъзнете, за да изберете допълнителни данни. В следващия пример таблицата е разширен, за да включите допълнителни категории и данни серия.

  Избиране на повече данни за центъра за сигурност

 5. За да добавите данни към или редактиране на данни в клетка, щракнете върху клетката и след това направете промените.

 6. За да видите резултатите от промените, превключете към Word.

Промяна на оста, която диаграма е подчертан

След като създадете диаграма, може да искате да промените начина, по който таблица редове и колони се нанасят в диаграмата.  Например вашата първата версия на диаграма може да изчертаете редовете на данни от таблица на вертикалната ос (на стойностите) ос на диаграмата и колоните с данни по хоризонталната ос (на категориите). В следващия пример диаграмата подчертава продажби от инструмент.

Щракване върху ''Редактиране''

Въпреки това ако искате да акцентирате върху продажбите по месец диаграмата, можете да върнете начина, по който се чертае диаграмата.

Диаграма, показваща продажбите по месец

 1. В менюто изглед щракнете върху Оформление за печат.

 2. Щракнете върху диаграмата.

 3. В раздела диаграми под данни, щракнете върху Начертай серията от ред   Начертай серията от ред или Начертай серията по колона   Начертай серията по колона .

  Бутонът "в групата" данни "

  Ако смяна начертайте не е налична

  Превключване Чертожна е налична само когато таблица с данни на диаграмата Excel е отворен и само за определени типове диаграми.

  1. Щракнете върху диаграмата.

  2. В раздела диаграми , под даннищракнете върху стрелката до Редактиранеи след това щракнете върху Редактиране на данни в Excel. Бутонът "в групата" данни "

Промяна на реда на серията от данни

За да промените реда на серия от данни, трябва да работите с диаграма, която има повече от една серия от данни.

 1. В менюто изглед щракнете върху Оформление за печат.

 2. В диаграмата изберете серия от даннии след това щракнете върху раздела Оформление на диаграма .

  Например в колонна диаграма, щракнете върху колона, и избрани всички колони на тази серия от данни.

 3. Под Текуща селекциящракнете върху Избор на формат.

  Списък със страниците образци на SharePoint 2010.

 4. В навигационния екран щракнете върху ред, щракнете върху името на серията и след това щракнете върху Премести нагоре или Премести надолу.

  Някои опции може да не е налична, в зависимост от типа диаграма.

  Забележка : За повечето типове диаграми промяна на реда на серията от данни засяга легендата и самата диаграма.

Премахване или добавяне на серия от данни

 1. В менюто изглед щракнете върху Оформление за печат.

 2. В диаграмата изберете серия от даннии след това щракнете върху раздела диаграми .

  Например в колонна диаграма, щракнете върху колона, и избрани всички колони от тази серия от данни.

 3. Под даннищракнете върху стрелката до Редактиранеи след това щракнете върху Избор на данни в Excel.

  Бутонът "в групата" данни "

 4. В диалоговия прозорец Избор на източник на данни направете едно от следните неща:

За

Направете следното

Премахване на серия

Под серияизберете серията от данни, който искате да премахнете и след това щракнете върху Премахни.

Добавяне на серия

Под сериящракнете върху Добавии след това в листа на Excel, изберете всички данни, които искате да включите в диаграмата.

Промяна на цвета на запълване на серията от данни

 1. В менюто изглед щракнете върху Оформление за печат.

 2. В диаграмата изберете серия от даннии след това щракнете върху раздела формат .

  Например в колонна диаграма, щракнете върху колона, и избрани всички колони на тази серия от данни.

 3. Под Елемент стилове на диаграмищракнете върху стрелката до запълване на  Филтриране на данните, показани в контрола и след това щракнете върху желания цвят.

  Съвет : Да променя цвета чрез точка от данни в диаграма, която има само една серия данни, щракнете върху серията и след това щракнете върху раздела Оформление на диаграма . Под Текуща селекциящракнете върху Избор на формат. В навигационния екран щракнете върху запълванеи в зависимост от диаграмата, изберете квадратчето за отметка се различават цвят с пункт или цвят се различават по сектор отметка в квадратчето. Някои опции може да не е налична, в зависимост от типа диаграма.

Добавяне на етикети на данни

Можете да добавите етикети, за да покажете данните сочат стойности от листа на Excel в диаграмата.

 1. В менюто изглед щракнете върху Оформление за печат.

 2. Щракнете върху диаграмата и след това щракнете върху раздела Оформление на диаграма .

 3. Под етикетитещракнете върху Етикети на даннии след това в горната част на списъка, щракнете върху желания тип на етикет на данни.

  В раздела Оформление, група етикети на диаграма

 4. Под етикетитещракнете върху Етикети на даннии след това в долната част на списъка, щракнете върху мястото, където искате етикета на данни, за да се появи.

  Някои опции може да не е налична, в зависимост от типа диаграма.

Добавяне на таблица с данни

 1. В менюто изглед щракнете върху Оформление за печат.

 2. Щракнете върху диаграмата и след това щракнете върху раздела Оформление на диаграма .

 3. Под етикетитещракнете върху Таблица с даннии след това щракнете върху желаната опция.

  В раздела Оформление, група етикети на диаграма

  Някои опции може да не е налична, в зависимост от типа диаграма.

Показване на дати по хоризонталната ос

Когато създавате диаграма от данни, която използва дати, и датите са отбелязани по хоризонталната ос в диаграмата, Office автоматично променя хоризонталната ос ос на датите (мащаб на времето). Можете също ръчно да промените хоризонтална ос ос на датите. Оста на датите показва дати в хронологичен ред на характерни интервали или основни единици, като брой дни, месеци или години, дори ако датите в листа на Excel не са в последователен ред или в същите основни единици.

По подразбиране Office използва най-малката разлика между две дати в данните за определяне на тези единици за оста на дата. Например ако имате данни за борсови цени, където най-малката разлика между датите е седем дни, Office задава основната единица дни. Въпреки това можете да промените основната единица в месеци или години, ако искате да видите изпълнението на склад над по-дълго време.

 1. В менюто изглед щракнете върху Оформление за печат.

 2. Щракнете върху диаграмата и след това щракнете върху раздела Оформление на диаграма .

 3. За оста, която искате да промените се уверете, че етикети на осите показват.

 4. Под осищракнете върху оси, посочете Хоризонтална оси след това щракнете върху Опции за осите.

  Изображение на лентата оси на диаграма

 5. В навигационния екран щракнете върху мащаби след това под тип на хоризонталната ос, щракнете върху Дата.

  Някои опции може да не е налична, в зависимост от типа диаграма.

  Забележка : Ако следвате тази процедура и вашата диаграма не показва датите като оста времето, уверете се, че етикетите на оста са написани във формат на датата в таблицата на Excel, като например 05/01/08 или май-08.

Вж. също

Създаване на диаграма

Промяна на диаграма

PowerPoint

Можете да създадете диаграма в Excel, Word и PowerPoint. Въпреки това данните на диаграмата се въвежда и записани в един лист на Excel. Ако вмъкнете диаграма в Word или PowerPoint, се отваря нов лист в Excel. Когато запишете документ на Word или презентация на PowerPoint, която съдържа диаграма, графика на базовите данни на Excel автоматично се записва в рамките на документ на Word или презентация на PowerPoint.

Важно : Трябва да имате инсталиран, за да създавате или променяте диаграма на Excel. Можете да Поръчайте копие на Excel в уеб сайта на Microsoft.

Направете някое от следните неща:

Редактиране на данни, включени в диаграма

След като създадете диаграма, можете да редактирате данните в листа на Excel. Промените, които ще бъдат отразени в диаграмата.

 1. Щракнете върху диаграмата.

 2. В раздела диаграми , под даннищракнете върху стрелката до Редактиранеи след това щракнете върху Редактиране на данни в Excel.

  Бутонът "в групата" данни "

  Excel отваря и показва таблицата с данни за диаграмата.

  Област "Опции за поверителност" на центъра за сигурност

 3. За да промените броя на редовете и колоните, които са включени в диаграмата, задръжте показалеца върху долния десен ъгъл на избраните данни и след това плъзнете, за да изберете допълнителни данни. В следващия пример таблицата е разширен, за да включите допълнителни категории и данни серия.

  Избиране на повече данни за центъра за сигурност

 4. За да добавите данни към или редактиране на данни в клетка, щракнете върху клетката и след това направете промените.

 5. За да видите промените, превключете към PowerPoint.

Промяна на оста, която диаграма е подчертан

След като създадете диаграма, може да искате да промените начина, по който таблица редове и колони се нанасят в диаграмата.  Например вашата първата версия на диаграма може да изчертаете редовете на данни от таблица на вертикалната ос (на стойностите) ос на диаграмата и колоните с данни по хоризонталната ос (на категориите). В следващия пример диаграмата подчертава продажби от инструмент.

Щракване върху ''Редактиране''

Въпреки това ако искате да акцентирате върху продажбите по месец диаграмата, можете да върнете начина, по който се чертае диаграмата.

Диаграма, показваща продажбите по месец

 1. Щракнете върху диаграмата.

 2. В раздела диаграми под данни, щракнете върху Начертай серията от ред   Начертай серията от ред или Начертай серията по колона   Начертай серията по колона .

  Бутонът "в групата" данни "

  Ако смяна начертайте не е налична

  Превключване Чертожна е налична само когато таблица с данни на диаграмата Excel е отворен и само за определени типове диаграми.

  1. Щракнете върху диаграмата.

  2. В раздела диаграми , под даннищракнете върху стрелката до Редактиранеи след това щракнете върху Редактиране на данни в Excel. Бутонът "в групата" данни "

Промяна на реда на серията от данни

За да промените реда на серия от данни, трябва да работите с диаграма, която има повече от една серия от данни.

 1. В диаграмата изберете серия от даннии след това щракнете върху раздела Оформление на диаграма .

  Например в колонна диаграма, щракнете върху колона, и избрани всички колони на тази серия от данни.

 2. Под Текуща селекциящракнете върху Избор на формат.

  Списък със страниците образци на SharePoint 2010.

 3. В навигационния екран щракнете върху ред, щракнете върху името на серията и след това щракнете върху Премести нагоре или Премести надолу.

  Някои опции може да не е налична, в зависимост от типа диаграма.

  Забележка : За повечето типове диаграми промяна на реда на серията от данни засяга легендата и самата диаграма.

Премахване или добавяне на серия от данни

 1. В диаграмата изберете серия от даннии след това щракнете върху раздела диаграми .

  Например в колонна диаграма, щракнете върху колона, и избрани всички колони от тази серия от данни.

 2. Под даннищракнете върху стрелката до Редактиранеи след това щракнете върху Избор на данни в Excel.

  Бутонът "в групата" данни "

 3. В диалоговия прозорец Избор на източник на данни направете едно от следните неща:

За

Направете следното

Премахване на серия

Под серияизберете серията от данни, който искате да премахнете и след това щракнете върху Премахни.

Добавяне на серия

Под сериящракнете върху Добавии след това в листа на Excel, изберете всички данни, които искате да включите в диаграмата.

Промяна на цвета на запълване на серията от данни

 1. В диаграмата изберете серия от даннии след това щракнете върху раздела формат .

  Например в колонна диаграма, щракнете върху колона, и избрани всички колони на тази серия от данни.

 2. Под Елемент стилове на диаграмищракнете върху стрелката до запълване на  Филтриране на данните, показани в контрола и след това щракнете върху желания цвят.

  Съвет : Да променя цвета чрез точка от данни в диаграма, която има само една серия данни, щракнете върху серията и след това щракнете върху раздела Оформление на диаграма . Под Текуща селекциящракнете върху Избор на формат. В навигационния екран щракнете върху запълванеи в зависимост от диаграмата, изберете квадратчето за отметка се различават цвят с пункт или цвят се различават по сектор отметка в квадратчето. Някои опции може да не е налична, в зависимост от типа диаграма.

Добавяне на етикети на данни

Можете да добавите етикети, за да покажете данните сочат стойности от листа на Excel в диаграмата.

 1. Щракнете върху диаграмата и след това щракнете върху раздела Оформление на диаграма .

 2. Под етикетитещракнете върху Етикети на даннии след това в горната част на списъка, щракнете върху желания тип на етикет на данни.

  В раздела Оформление, група етикети на диаграма

 3. Под етикетитещракнете върху Етикети на даннии след това в долната част на списъка, щракнете върху мястото, където искате етикета на данни, за да се появи.

  Някои опции може да не е налична, в зависимост от типа диаграма.

Добавяне на таблица с данни

 1. Щракнете върху диаграмата и след това щракнете върху раздела Оформление на диаграма .

 2. Под етикетитещракнете върху Таблица с даннии след това щракнете върху желаната опция.

  В раздела Оформление, група етикети на диаграма

  Някои опции може да не е налична, в зависимост от типа диаграма.

Показване на дати по хоризонталната ос

Когато създавате диаграма от данни, която използва дати, и датите са отбелязани по хоризонталната ос в диаграмата, Office автоматично променя хоризонталната ос ос на датите (мащаб на времето). Можете също ръчно да промените хоризонтална ос ос на датите. Оста на датите показва дати в хронологичен ред на характерни интервали или основни единици, като брой дни, месеци или години, дори ако датите в листа на Excel не са в последователен ред или в същите основни единици.

По подразбиране Office използва най-малката разлика между две дати в данните за определяне на тези единици за оста на дата. Например ако имате данни за борсови цени, където най-малката разлика между датите е седем дни, Office задава основната единица дни. Въпреки това можете да промените основната единица в месеци или години, ако искате да видите изпълнението на склад над по-дълго време.

 1. Щракнете върху диаграмата и след това щракнете върху раздела Оформление на диаграма .

 2. За оста, която искате да промените се уверете, че етикети на осите показват.

 3. Под осищракнете върху оси, посочете Хоризонтална оси след това щракнете върху Опции за осите.

  Изображение на лентата оси на диаграма

 4. В навигационния екран щракнете върху мащаби след това под тип на хоризонталната ос, щракнете върху Дата.

  Някои опции може да не е налична, в зависимост от типа диаграма.

  Забележка : Ако следвате тази процедура и вашата диаграма не показва датите като оста времето, уверете се, че етикетите на оста са написани във формат на датата в таблицата на Excel, като например 05/01/08 или май-08.

Вж. също

Създаване на диаграма

Промяна на диаграма

Excel

Направете някое от следните неща:

Редактиране на данни, включени в диаграма

След като създадете диаграма, можете да редактирате данните в листа на Excel. Промените, които ще бъдат отразени в диаграмата.

 1. Щракнете върху диаграмата.

  Excel осветява таблицата с данни, който се използва за диаграмата. Лилави структура означава ред или колона, използвана за оста на категориите. Зелен контур показва ред или колона, която съдържа етикети на серия от данни. Синя структура означава точки от данни в диаграмата.

  Инсталиране на Project Pro за Office 365

  стъпка 1 Серия от етикети на данни

  Изнесено означение 2 Стойностите по оста на категориите

  стъпка 3 Точки от данни в диаграмата

 2. За да промените броя на редовете и колоните, които са включени в диаграмата, задръжте показалеца върху долния десен ъгъл на избраните данни и след това плъзнете, за да изберете допълнителни данни. В следващия пример таблицата е разширен, за да включите допълнителни категории и данни серия.

  Избиране на повече данни за диаграма на Excel

  Съвет : За да предотвратите тези данни да се показват в диаграмата, можете да скриете редове и колони в таблицата.

 3. За да добавите данни към или редактиране на данни в клетка, щракнете върху клетката и след това направете промените.

Промяна на оста, която диаграма е подчертан

След като създадете диаграма, може да искате да промените начина, по който таблица редове и колони се нанасят в диаграмата.  Например вашата първата версия на диаграма може да изчертаете редовете на данни от таблица на вертикалната ос (на стойностите) ос на диаграмата и колоните с данни по хоризонталната ос (на категориите). В следващия пример диаграмата подчертава продажби от инструмент.

Щракване върху ''Редактиране''

Въпреки това ако искате да акцентирате върху продажбите по месец диаграмата, можете да върнете начина, по който се чертае диаграмата.

Диаграма, показваща продажбите по месец

 1. Щракнете върху диаграмата.

 2. В раздела диаграми под данни, щракнете върху Начертай серията от ред   Начертай серията от ред или Начертай серията по колона   Начертай серията по колона .

  Диаграми на Excel на лентата на данни

Промяна на реда на серията от данни

За да промените реда на серия от данни, трябва да работите с диаграма, която има повече от една серия от данни.

 1. В диаграмата изберете серия от даннии след това щракнете върху раздела Оформление на диаграма .

  Например в колонна диаграма, щракнете върху колона, и избрани всички колони на тази серия от данни.

 2. Под Текуща селекциящракнете върху Избор на формат.

  Списък със страниците образци на SharePoint 2010.

 3. В навигационния екран щракнете върху ред, щракнете върху името на серията и след това щракнете върху Премести нагоре или Премести надолу.

  Някои опции може да не е налична, в зависимост от типа диаграма.

  Забележка : За повечето типове диаграми промяна на реда на серията от данни засяга легендата и самата диаграма.

Премахване или добавяне на серия от данни

 1. В диаграмата изберете серия от даннии след това щракнете върху раздела диаграми .

  Например в колонна диаграма, щракнете върху колона, и избрани всички колони от тази серия от данни.

 2. Под даннищракнете върху избор.

  Диаграми на Excel на лентата на данни

 3. В диалоговия прозорец Избор на източник на данни направете едно от следните неща:

За

Направете следното

Премахване на серия

Под серияизберете серията от данни, който искате да премахнете и след това щракнете върху Премахни.

Добавяне на серия

Под сериящракнете върху Добавии след това в листа на Excel, изберете всички данни, които искате да включите в диаграмата.

Промяна на цвета на запълване на серията от данни

 1. В диаграмата изберете серия от даннии след това щракнете върху раздела формат .

  Например в колонна диаграма, щракнете върху колона, и избрани всички колони на тази серия от данни.

 2. Под Елемент стилове на диаграмищракнете върху стрелката до запълване на  Филтриране на данните, показани в контрола и след това щракнете върху желания цвят.

  Съвет : Да променя цвета чрез точка от данни в диаграма, която има само една серия данни, щракнете върху серията и след това щракнете върху раздела Оформление на диаграма . Под Текуща селекциящракнете върху Избор на формат. В навигационния екран щракнете върху запълванеи в зависимост от диаграмата, изберете квадратчето за отметка се различават цвят с пункт или цвят се различават по сектор отметка в квадратчето. Някои опции може да не е налична, в зависимост от типа диаграма.

Добавяне на етикети на данни

Можете да добавите етикети, за да покажете данните сочат стойности от листа на Excel в диаграмата.

 1. Щракнете върху диаграмата и след това щракнете върху раздела Оформление на диаграма .

 2. Под етикетитещракнете върху Етикети на даннии след това в горната част на списъка, щракнете върху желания тип на етикет на данни.

  В раздела Оформление, група етикети на диаграма

 3. Под етикетитещракнете върху Етикети на даннии след това в долната част на списъка, щракнете върху мястото, където искате етикета на данни, за да се появи.

  Някои опции може да не е налична, в зависимост от типа диаграма.

Добавяне на таблица с данни

 1. Щракнете върху диаграмата и след това щракнете върху раздела Оформление на диаграма .

 2. Под етикетитещракнете върху Таблица с даннии след това щракнете върху желаната опция.

  В раздела Оформление, група етикети на диаграма

  Някои опции може да не е налична, в зависимост от типа диаграма.

Показване на дати по хоризонталната ос

Когато създавате диаграма от данни, която използва дати, и датите са отбелязани по хоризонталната ос в диаграмата, Office автоматично променя хоризонталната ос ос на датите (мащаб на времето). Можете също ръчно да промените хоризонтална ос ос на датите. Оста на датите показва дати в хронологичен ред на характерни интервали или основни единици, като брой дни, месеци или години, дори ако датите в листа на Excel не са в последователен ред или в същите основни единици.

По подразбиране Office използва най-малката разлика между две дати в данните за определяне на тези единици за оста на дата. Например ако имате данни за борсови цени, където най-малката разлика между датите е седем дни, Office задава основната единица дни. Въпреки това можете да промените основната единица в месеци или години, ако искате да видите изпълнението на склад над по-дълго време.

 1. Щракнете върху диаграмата и след това щракнете върху раздела Оформление на диаграма .

 2. За оста, която искате да промените се уверете, че етикети на осите показват.

 3. Под осищракнете върху оси, посочете Хоризонтална оси след това щракнете върху Опции за осите.

  Изображение на лентата оси на диаграма

 4. В навигационния екран щракнете върху мащаби след това под тип на хоризонталната ос, щракнете върху Дата.

  Някои опции може да не е налична, в зависимост от типа диаграма.

  Забележка : Ако следвате тази процедура и вашата диаграма не показва датите като оста времето, уверете се, че етикетите на оста са написани във формат на датата в таблицата на Excel, като например 05/01/08 или май-08. За да научите как да форматирате клетките като дати, вижте Показване на дати, часове, валута, дроби или проценти.

Вж. също

Създаване на диаграма

Промяна на диаграма

Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×