Разрешаване или изтриване на дублиращи се контакти

Важно: Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Понякога имате повторения в папката ви "Контакти". Повторения могат да се създадат, когато импортирате група нови контакти в Outlook и имате съществуващи контакти със същото име или имейл адрес.

Изтриване на повтарящи се контакти

 1. Щракнете върху Хора.

  Щракнете върху "Хора"

 2. В раздела Начало, в групата Текущ изглед щракнете върху долния десен ъгъл на полето на изгледите и след това щракнете върху Телефон. Това е най-добрият начин да прегледате списъка си с контакти и да видите повторенията.

  Групата "Текущ изглед" в раздела "Начало"

 3. В списъка с контакти задръжте натиснат клавиша Ctrl и щракнете върху всеки контакт, който искате да изтриете.

  Задръжте натиснат клавиша CTRL и щракнете върху всеки един контакт, който искате да изтриете

 4. Когато изберете всички повторения, натиснете клавиша Delete или Ctrl+D.

Изключване на функцията за откриване на дубликати

Outlook съдържа функция за откриване на дубликатите, но ако записвате много контакти в Outlook, този процес може да протече по-бързо, ако изключите тази функция.

 1. Щракнете върху раздела Файл.

 2. Щракнете върху Опции.

 3. Щракнете върху Хора.

 4. В Имена и завеждане изчистете отметката от квадратчето Проверка за дублиране на контакти при записване на нови контакти.

Забележка: Ако импортирате нови контакти в Outlook и използвате експортиране на съветника за импортиране и (файл > Отваряне и експортиране > импортиране/експортиране), можете да предотвратите дублиращи се контакти, като изберете не Импортирай дубликати или Замествай дубликатите с импортираните елементи по време на процеса на импортиране.

Разполагате с две опции да разрешите конфликт при дублиране на контакти в диалоговия прозорец Открит дублиран контакт:

 • Добави дубликата като нов контакт     Новият контакт се добавя във вашата папка Контакти. Например ако създадете контакт с име Надежда Маринова и вече имате контакт със същото име във вашата папка Контакти, ще имате два контакта, наименувани Надежда Маринова. За да ги различавате, можете да използвате инициал на бащиното име.

  Съвет: Показване на вашите контакти като електронни визитки е добър избор на изгледи в която да виждате достатъчно информация, за да различавате контакти с дублирани имена.

 • Актуализиране на съществуващ контакт с информацията от нов контакт    Всички полета със съдържание се сравняват и новата или променената информация от новия контакт се добавя към съществуващия контакт. Запазва се само съществуващият контакт.

  Цветови категории и текст в тялото на нов контакт не се копират в съществуващия контакт. Ако искате да копирате тази информация в съществуващ контакт, трябва да го направите ръчно. Сертификати и връзки към контакти в раздела " дейности " ще бъде копирана от дублиращ се контакт и добавени към съществуващия контакт, без да се замества първоначалната информация. Обаче връзките в раздела дейности към елементи, различни от контакти, като например задачи и срещи, няма да се копират.

  Когато съществуващ контакт бъде актуализиран, копие от контакта в предишния му вид се съхранява във вашата папка Изтрити. Това копие може да се използва в случай, че е необходимо да възстановите първоначалния контакт или да копирате информация, която е била променена по невнимание.

Премахването на нежеланите повтарящи се контакти става ръчно. По-долу е най-добрият начин за премахване на дубликати.

 1. Изберете в Контакти папката, където има дублиращи се контакти.

 2. В раздела Изглед, в групата Текущ изглед щракнете върху Промяна на изгледа и след това щракнете върху Телефон. Това е най-добрият начин да прегледате вашите контакти и да видите кои от тях се дублират. Сега можете да сортирате списъка по дата на промяна и да групирате дублиращите се контакти заедно.

  Може да се окаже по-лесно да сортирате списъка по дата на промяна и да групирате дублиращите се контакти заедно:

  1. В раздела Изглед, в групата Текущ изглед щракнете върху Настройки на изгледа.

   командата "настройки на изгледа" на лентата

  2. Щракнете върху Колони и след това в списъка Избор на налични колони от щракнете върху Често използвани полета.

  3. В списъка Налични полета щракнете върху Модифицирано, след което щракнете върху Добави.

  4. Щраквайте върху Премести нагоре, докато Модифицирано застане най-горе в списъка Покажи тези полета в следния ред.

  5. Натиснете два пъти OK.

 3. В списъка с контакти задръжте натиснат клавиша CTRL, докато избирате всеки повтарящ се контакт.

 4. Когато изберете всички повтарящи се контакти, натиснете клавиша DELETE.

Забележка: Ако искате да предотвратите създаването на повтарящи се контакти, когато ги импортирате, изберете опцията Не импортирай дубликатите или Замествай дубликатите с импортираните елементи в съветника за импортиране и експортиране.

 • Не импортирай дубликатите Съществуващи данни, за да се държи и дублирана информация във файла с данни на Outlook (.pst) не се копира в папката Контакти .

 • Замествай дубликатите с импортираните елементи Съществуващите данни в папката " Контакти " се замества с информацията в файла на данни на Outlook (.pst), което се импортира.

Outlook съдържа функция за откриване на дубликатите, но ако записвате много контакти в Outlook, този процес може да протече по-бързо, ако изключите тази функция.

 1. Щракнете върху раздела Файл.

 2. Щракнете върху Опции.

 3. Щракнете върху Контакти.

 4. В Имена и завеждане изчистете отметката от квадратчето Проверка за дублиране на контакти при записване на нови контакти.

Разполагате с две опции да разрешите конфликт при дублиране на контакти в диалоговия прозорец Открит дублиран контакт:

Добави дубликата като нов контакт     Новият контакт се добавя във вашата папка Контакти. Например ако създадете контакт с име Надежда Маринова и вече имате контакт със същото име във вашата папка Контакти, ще имате два контакта, наименувани Надежда Маринова. За да ги различавате, можете да използвате инициал на бащиното име.

Съвет: Показване на вашите контакти като електронни визитки е добър избор на изгледи в която да виждате достатъчно информация, за да различавате контакти с дублирани имена.

Актуализиране на съществуващ контакт с информацията от нов контакт    Outlook ще сравни всички полета от контактите, съдържащи данни, в дубликата и съществуващите контакти и ще копира данните от новия контакт във всички полета на съществуващия контакт, съдържащи данни, влизащи в противоречие с новите. Например ако имате контакт на име Надежда Маринова с телефонен номер 555-0112 и получите контакт с нов телефонен номер, Outlook ще прекопира новия номер в стария контакт, като остави останалите полета без изменение.

Цветови категории, които сте възложили на нов контакт и текст в съобщението от новия контакт няма да се копират в съществуващия контакт. Ако искате да копирате тази информация, която трябва да го направите ръчно. Сертификати и връзки към контакти в раздела " дейности " ще бъде копирана от дублиращ се контакт и добавени към съществуващия контакт, без да се замества първоначалната информация. Обаче връзките в раздела дейности към елементи, различни от контакти, като например задачи и срещи, няма да се копират.

Когато Outlook актуализира данните в контакт, копие от първоначалния контакт се съхранява във вашата папка Изтрити. Това копие може да се използва в случай, че е необходимо да се върнете обратно към информацията в първоначалния контакт,

Ако сте импортирали контакти в Outlook с имена или имейл адреси, които вече съществуват в папката Контакти и сте избрали опцията Разреши създаването на дубликати в съветника за импортиране и експортиране, някои или всички от импортираните контакти може да доведат до създаването на нежелани дубликати.

Премахването на нежеланите повтарящи се контакти е ръчен процес, но по-долу е най-лесният начин да го направите.

 1. Изберете в Контакти папката, където има дублиращи се контакти.

 2. В навигационен екран, под Текущ изглед щракнете върху Списък на телефоните. По този начин списъкът с контакти се вижда най-добре и можете лесно да забележите кои се повтарят. Сега можете да подредите списъка по дата на промяна, за да групирате повтарящите се контакти заедно.

 3. В менюто Изглед посочете Текущ изглед и щракнете върху Персонализиране на текущия изглед.

 4. Щракнете върху Полета, изберете Модифицирано в списъка Налични полета, след което щракнете върху Добави.

 5. Щраквайте върху Премести нагоре, докато Модифицирано застане най-горе в списъка Покажи тези полета в следния ред.

 6. Натиснете два пъти OK.

 7. В списъка с контакти задръжте натиснат клавиша CTRL, докато избирате всеки повтарящ се контакт.

 8. Когато изберете всички повтарящи се контакти, натиснете клавиша DELETE.

Забележка: Ако не искате да има повтарящи се контакти, когато ги импортирате в Outlook, изберете опцията Не импортирай дубликатите или Замествай дубликатите с импортираните елементи в съветника за импортиране и експортиране.

 • Не импортирай дубликатите Съществуващи данни, за да се държи и дублирани информацията в Файл с лични папки (.pst) не се копира в папката Контакти .

 • Замествай дубликатите с импортираните елементи Съществуващите данни в папката " Контакти " се замества с информацията в .pst файл, което се импортира.

Ако записвате много контакти в Outlook, процесът може да бъде по-бързо, ако не използвате функцията за откриване на дублиране. За да изключите тази функция, направете следното:

 1. В менюто Инструменти щракнете върху Опции.

 2. Щракнете върху Опции за контакти и после изчистете отметката от квадратчето Проверка за дублиране на контакти.

Забележка: Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×