Разполагане на приложение на Access

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Access осигурява богата на функции платформа за разработване на приложения за бази данни. Приложението за база данни е компютърна програма, която предоставя начин за съхраняване и управление на данни и потребителски интерфейс, който следва логиката на бизнес задачите (логика на приложение).

За да разположите приложения на Access, които могат да се изпълняват без инсталиране на Access на компютъра на потребителя, можете да ги разпространите заедно с Access Runtime, който се предлага безплатно от центъра за изтегляния на Microsoft.com.

В тази статия се разглежда основното планиране на разполагането, функциите на Access Runtime и как да изтеглите Runtime. Тази статия също така предоставя общ преглед на разполагането на приложения за бази данни с помощта на Access.

Какво искате да направите?

Планиране за разполагане

Разбиране на Access Runtime

Изтегляне на Access Runtime

Разполагане на приложение на Access

Планиране за разполагане

Преди да започнете, трябва да си зададете следните въпроси относно начина, по който ще бъде разположено приложението.

Трябва ли да бъдат разделени данните и логиката?

Можете да създадете приложение на Access, което комбинира управлението на данни и логиката на приложението в един файл. Това е структурата по подразбиране на приложение в Access. Комбинирането на управлението на данни и логиката на приложението в един файл предоставя най-простия начин за разполагане, но този метод работи най-добре, ако само един човек използва приложението в даден момент, и включва някои рискове. Например потребителят може да стане причина за загуба на данни чрез случайно изтриване или повреждане на файла на приложението.

В повечето случаи трябва да разделите управлението на данни и логиката на приложението. Това помага за подобряване на:

 • Защитата    Използването на сървър за съхраняване на данните може да помогне за защитата на данните.

 • Производителността    Използването на разделена база данни или сървър за база данни може да помогне за намаляване на мрежовия трафик.

 • Възможността за персонализиране    Новите макрокоманди за навигационния екран могат да ви помогнат да управлявате кой какво вижда. Можете да разпространявате файлове с различна логика на приложението до различни потребители.

Начини за разделяне на данните и логиката

Един начин за разделяне на данните и логиката е да използвате командата База данни на Access (в раздела Инструменти за бази данни отидете в групата Преместване на данни). Командата База данни на Access разделя вашето приложение за база данни в два файла на Access: един за данни и един за логика. Когато използвате командата База данни на Access, Access създава файл и добавя "_be" (от "back-end", което означава "сървърен") към името на файла – например ако първоначалното име на файла на базата данни е "Database1.accdb", Access създава нов файл на база данни с име "Database1_be.accdb."

Друг начин да разделите управлението на данни и логиката на приложението е, като използвате програма за сървър за база данни (например Microsoft SQL Server) за управление на данните и Access за логиката на приложението.

За да решите дали един файл на Access е достатъчен за управлението на данни и логиката на приложението, помислете за следното:

 • Целостта и защитата на данните    Потребителите на Access трябва да имат разрешения за четене/запис за файла, съдържащ логиката на приложението. Ако комбинирате данните и логиката в един файл, данните са изложени на същия риск като логиката на приложението.

  Приложение на Access, което използва отделни файлове за логика и данни, може да помогне за защитата на целостта и сигурността на данните, като се използват NTFS функциите за защита. Тъй като потребителите се нуждаят от изричен достъп за четене/запис само до файла с логиката на приложението, файлът с данни може да бъде направен по-защитен.

  Вашето приложение може да изисква допълнителни опции за защита, като например възможността да контролирате кои потребители имат достъп до определени данни. В този случай трябва да използвате продукт за сървър, например SQL Server или операционна система Windows Server с Windows SharePoint Services, за да съхранявате и управлявате данните на приложението, и Access, за да предоставите логиката на приложението.

 • Мащабируемост    Файлът на Access може да има максимален размер от 2 гигабайта (ГБ). Въпреки че 2 ГБ е значително количество текстови данни, то може да не е достатъчно за някои приложения, особено приложения, които съхраняват прикачени файлове в записи от базата данни. Ако разделите данните и логиката, вашето приложение може да побере повече данни. Ако очаквате, че потребителите ще съхраняват голям обем от данни, може да използвате повече от един файл с данни на Access.

  Също така трябва да прегледате програмните спецификации на Access за друга информация за мащабируемостта. За да научите повече за спецификациите на Access, вижте статията спецификации на Access.

 • Капацитет на мрежата    Ако няколко потребители ще трябва да използват приложението по едно и също време в мрежа, е по-вероятно да възникне повреда на данните, ако данните и логиката се комбинират в един файл. Освен това ако комбинирате данните и логиката в един файл на Access, не можете да оптимизирате мрежовия трафик, генериран от Access. Ако няколко потребители едновременно ще използват вашето приложение в мрежа, трябва да разделите данните и логиката, като използвате два или повече файла на Access или продукт за сървър на база данни за данните и Access за логиката на приложението.

Каква ще бъде мрежовата среда?

Ако всички ваши потребители са в една и съща локална мрежа или ако вашето приложение не се използва в мрежа, един файл на приложението може да върши добра работа в повечето случаи.

Производителността на мрежата ще бъде по-добра, ако разделите данните и логиката. Ако вашите потребители няма да бъдат в една и съща локална мрежа, използвайте сървър, за да съхранявате и управлявате данните си, и Access за логиката на приложението.

Потребителите ще имат ли Access?

Ако всички ваши потребители ще имат инсталиран Access на компютрите си, те ще могат да отварят и използват приложението като всеки друг файл на база данни на Access.

Ако някои или всички ваши потребители няма да имат инсталиран Access на компютрите си, ще трябва да разположите софтуера Access Runtime за тези потребители при разполагане на своето приложение.

Най-горе на страницата

Разбиране на Access Runtime

Access Runtime е допълнително разпространявана програма, която позволява на хората, които нямат инсталиран Access на компютъра си, да използват приложения за бази данни на Access. Когато отворите база данни на Access с помощта на Access Runtime, базата данни се отваря в режим на изпълнение.

Какво представлява режимът на изпълнение?

Режим на изпълнение е работен режим на Access, в който определени функции на Access не са налични по подразбиране. Някои от тези неналични функции обаче могат да бъдат направени налични в режим на изпълнение.

Кои функции не са налични в режим на изпълнение?

Следните функции на Access не са налични в режим на изпълнение:

 • Навигационен екран    Навигационният екран не е наличен в режим на изпълнение. Това помага да се предотврати достъпа на потребители до произволни обекти във вашето приложение за база данни. Само обектите, които сте показали на потребителите – като например чрез предоставяне на формуляр за бутонно табло – могат да бъдат отваряни, когато използвате режим на изпълнение. Не можете да направите навигационния екран наличен в режим на изпълнение.

 • Лентата    По подразбиране лентата не е налична в режим на изпълнение. Това помага да се предотврати т създаването или модифицирането на обекти на базата данни от потребителите и извършването на други потенциално опасни действия, като например свързване към нови източници на данни или експортиране на данни по начини, които не искате. Можете да създадете лента по избор и след това да свържете тази лента с формуляр или отчет. Не можете да показвате разделите по подразбиране на лентата в режим на изпълнение.

 • Изглед за проектиране и изглед на оформление    Изгледът за проектиране и изгледът на оформление не са налични за никакви обекти на базата данни в режим на изпълнение. Това помага да се предотврати промяната на структурата на обектите от потребители във вашето приложение за база данни. Не можете да разрешите изгледа за проектиране или изгледа на оформление в режим на изпълнение.

 • Помощ    По подразбиране интегрираната помощ не е налична в режим на изпълнение. Тъй като вие контролирате какви функции са налични във вашето приложение в режим на изпълнение, стандартната интегрирана помощ за Access може да не е подходяща за хората, които използват приложението ви, и може евентуално да ги обърка или да им попречи. Можете да създадете ваш собствен потребителски помощен файл, за да допълните приложението си за режим на изпълнение.

Мога ли да отворя база данни на Access в режим на изпълнение, без да използвам софтуера Access Runtime?

Можете да изпълните всяка база данни на Access в режим на изпълнение на компютър, който има инсталирана пълната версия на Access. За да изпълните база данни на Access в режим на изпълнение, направете едно от следните неща:

 • Променете разширението на името на файла на базата данни от .accdb на .accdr.

 • Създайте пряк път до базата данни и включете ключ за команден ред /Runtime в прекия път.

Режимът на изпълнение прави ли моята база данни по-защитена?

Въпреки че режимът на изпълнение ограничава наличието на функциите за навигация и проектиране, не трябва да използвате режима на изпълнение като основното средство за защита на приложение за база данни. На компютър, който има инсталирана пълната версия на Access, е възможно потребителят да може да отвори приложение за база данни в режим на изпълнение като обикновено приложение за база данни (т.е всички функции да са налични) и след това да промени структурата или да извърши други нежелани действия.

Дори ако разполагате своето приложение за база данни само на компютри, които нямат инсталирана пълната версия на Access, все още е възможно потребител да прехвърли приложението на компютър, който има инсталирана пълната версия на Access, и след това да отвори приложението за база данни в режим на изпълнение като обикновено приложение за база данни.

Забележка: Ако искате да разпространите приложение на Access, така че потребителите да не могат да променят структурата на формулярите, отчетите и модулите на Microsoft Visual Basic for Applications (VBA), обмислете използването на компилиран двоичен файл (.accde). За повече информация относно използването на компилиран двоичен файл вижте раздела Решете кой файлов формат да използвате по-нататък в тази статия.

Най-горе на страницата

Изтегляне на Access Runtime

За да изтеглите Access Runtime от центъра на Microsoft за изтегляния, щракнете върху съответната връзка за вашата версия:

Покупка не е необходима, за да изтеглите, използвате или разпространявате Access Runtime, и няма ограничение за броя на потребителите, за които можете да разпространите Runtime.

Най-горе на страницата

Разполагане на приложение на Access

За да разположите приложение на Access, като минимум трябва да изпълните следните задачи:

 1. Създаване на приложението    Вашето приложение трябва да предоставя възможност на потребителите да отварят и използват обектите на базата данни. Ако вашето приложение не предоставя тези средства, потребителите ще трябва да имат инсталиран Access на компютъра си, за да използват приложението. Освен това няма да можете да прогнозирате как потребителите ще навигират в приложението ви и ще ви бъде по-трудно да предоставите пълно документация за приложението. Също така, ако потребителите отварят вашето приложение с помощта на софтуера Access Runtime, вградената навигация на Access няма да бъде налична.

  Единият подход е да създадете формуляр с командни бутони, които отварят обектите на базата данни или извършват други действия, и след това да зададете този формуляр като формуляр по подразбиране, който се отваря при стартиране на приложението.

  Забележка: За помощ за създаването на формуляр вижте темата Създаване на формуляр с помощта на инструмента "Формуляр".

  Как мога да задам да се отваря формулярът по подразбиране?

  1. Щракнете върху Файл > Опции

  2. В левия екран на диалоговия прозорец Опции на Access щракнете върху Текуща база данни.

  3. В десния екран, под Опции на приложение изберете формуляра по подразбиране, който искате, като използвате разгъващия се списък Показване на формуляр.

  Можете също да създадете лента по избор и след това да свържете тази лента с формуляра, който се отваря при стартирането на приложението. За повече информация за създаването на лента по избор вижте статията Създаване на лента по избор в Access.

 2. Инсталиране на приложението    Има няколко опции и съображения при инсталирането на приложение. Можете да искате да разположите определен файлов формат за по-добро управление на начина, по който потребителите ще използват приложението. Като алтернатива може да пакетирате приложението, за да го направите по-лесно за инсталиране, или може да разположите отделни компоненти за данни и логика.

  Можете да намерите повече информация за тези опции и съображения в следващите раздели.

Решете кой файлов формат да използвате

Има четири файлови формата на Access, които можете да използвате, когато разполагате приложение:

 • .accdb    Това е файловият формат по подразбиране за Access. Когато разположите приложение в този формат, потребителите имат най-много опции за персонализиране и навигация в приложението по избран от тях начин. Ако искате да сте сигурни, че потребителите няма да променят структурата на вашето приложение, трябва да използвате файловия формат .accde. Освен това потребител не може лесно да определи дали даден .accdb файл е променен, след като сте го пакетирали – за да е очевидно това, използвайте файловия формат .accdc.

 • .accdc    Този формат е известен също като файл за разполагане на Access. Файлът за разполагане на Access се състои от файл на приложение и цифров подпис, който е свързан с този файл. Този файлов формат гарантира на потребителите, че никой не е променял файла на приложението, след като сте го пакетирали. Можете да приложите този формат към файл на Access във формата по подразбиране (.accdb) или към компилиран двоичен файл на Access (.accde).

  Можете да поставите само един файл на приложение във файл за разполагане на Access. Ако вашето приложение има отделни файлове за данни и логика, можете да ги пакетирате отделно.

 • .accde    Този формат е известен също като компилиран двоичен файл. В Access компилираният двоичен файл е файл на приложение на база данни, който е записан, като целият VBA код е компилиран. Никакъв първичен код на VBA не остава в компилирания двоичен файл на Access.

  Можете да използвате Access Runtime, за да отворите компилиран двоичен файл на Access. По подразбиране обаче Runtime не разпознава .accde разширението на файловото име. За да отворите компилиран двоичен файл чрез Access Runtime, създайте пряк път, който сочи към Runtime, и включете пътя към компилирания двоичен файл, който искате прекият път да отваря.

  Важно: Ако потребителите се опитват да отворят компилиран двоичен файл с помощта на по-стара версия на Access от версията, в която е компилиран, те няма да могат да го отворят. За да отстраните този проблем, трябва да компилирате двоичния файл във версията на Access, която потребителите са инсталирали.

  Как да запиша файл на Access като компилиран двоичен файл?

  1. В Access отворете базата данни (.accdb файла), която искате да запишете като компилиран двоичен файл (.accde).

  2. Щракнете върху раздела Файл, а след това – върху Запиши като.

  3. Под Типове файлове за бази данни щракнете върху Направи ACCDE и след това щракнете върху Запиши като.

  4. В диалоговия прозорец Запиши като намерете папката, в която искате да запишете файла, въведете име на файла в полето Име на файла и след това щракнете върху Запиши.

 • .accdr    Този формат ви позволява да разположите приложение, което се отваря в режим на изпълнение. Разполагането на приложение в режим на изпълнение може да ви помогне да контролирате начина, по който то се използва, въпреки че това не е средство за защита на приложението. За повече информация за режима на изпълнение вижте раздела Разбиране на Access Runtime.

Пакетиране и подписване на база данни на Access

Access прави подписването и разпространението на база данни по-лесно и по-бързо от по-старите версии. След като създадете .accdb файл или .accde файл, можете да пакетирате файла, да приложите цифров подпис към пакета и след това да разпространите подписания пакет за други потребители. Функцията "Пакетиране и подписване" поставя базата данни във файл за разполагане на Access (.accdc), подписва пакета и след това поставя програмно подписания пакет в местоположение на компютъра на потребителя, което вие определите. След това потребителите могат да извлекат базата данни от пакета и да работят директно в базата данни (а не във файла на пакета).

Забележка: Функцията, описана в този раздел, пакетира файл на Access и прилага цифров подпис към пакета, което помага да се покаже на потребителите, че файлът е надежден.

Помнете следното, като продължите със създаването и подписването на пакет:

 • Пакетирането на база данни и подписването на пакета са начини да изразите доверие. Когато вие или вашите потребители получите пакета, подписът потвърждава, че базата данни не е било фалшифицирана. Ако се доверявате на автора, можете да разрешите съдържанието.

 • Функцията "Пакетиране и подписване" се отнася само за бази данни, записани във файловия формат .accdb. Access предоставя инструменти от по-старите версии на Microsoft Office, които можете да използвате, за да подписвате и да разпространявате бази данни, създадени в по-стария файлов формат .mdb. Не можете да използвате инструментите от по-старите версии на Office, за да подписвате и да разполагате файловете, създадени в по-новите файлови формати .accdb.

 • Можете да добавите само един файл на база данни към пакет.

 • Когато пакетирате и подпишете база данни, всички обекти във файла на базата данни са програмно подписани, а не само макросите и модулите с код. Процесът на пакетиране и подписване също така компресира файла на пакета, за да се намали времето за изтегляне.

 • Можете да извличате бази данни от файлове на пакети, които са разположени на сървъри на SharePoint.

Следващите раздели обясняват как да създадете файл на подписан пакет и как да използвате базата данни от файл на подписан пакет.

Забележка: За да изпълните тези стъпки, трябва да имате поне един сертификат за защита на разположение. Ако нямате сертификат, който е инсталиран на компютъра, можете да създадете такъв с помощта на инструмента SelfCert. За информация относно създаването на личен сертификат за защита вижте статията Показване на доверие чрез добавяне на цифров подпис.

Създаване на подписан пакет

 1. Отворете базата данни, която искате да окомплектовате и подпишете.

 2. Щракнете върху раздела Файл, а след това – върху Запиши като.

 3. Под Типове файлове за бази данни щракнете върху Пакетиране и подписване и след това щракнете върху Запиши като.

 4. В диалоговия прозорец Изберете сертификат изберете цифров сертификат и след това щракнете върху OK.

  Появява се диалоговият прозорец Създаване на подписан пакет на Microsoft Office Access.

 5. В списъка Запиши в изберете местоположение за вашия пакет на подписана база данни.

 6. Въведете име за подписания пакет в полето Име на файла, а след това щракнете върху Създай.

  Access създава .accdc файла и го поставя в местоположението, което сте избрали.

Извличане и използване на подписан пакет

 1. Щракнете върху Файл > Отвори.

 2. В диалоговия прозорец Отваряне изберете Подписани пакети на Microsoft Office Access (*.accdc) като тип файл.

 3. В списъка Търси в намерете папката, която съдържа .accdc файла, изберете файла и след това щракнете върху Отвори.

 4. Направете едно от следните неща:

  • Ако изберете да се доверите на цифровия сертификат, който е бил приложен към пакета за разполагане, се появява диалоговият прозорец Извличане на база данни в. Преминете към "Стъпка 5".

  • Ако все още не сте избрали да се доверите на цифровия сертификат, се показва консултативно съобщение.

   1. Консултативно съобщение

   2. Ако се доверявате на базата данни, щракнете върху Отвори. Ако имате доверие на всеки сертификат от този доставчик, щракнете върху Доверявай се на всичко от този издател. Появява се диалоговият прозорец Извличане на база данни в.

 5. По желание в Запиши в изберете местоположение за извлечената база данни и след това в полето Име на файла въведете друго име за извлечената база данни.

Ако не сте сигурни дали да се доверите на сертификат, статията Как да разпознаем дали един цифров подпис е достоверен предоставя обща информация за проверка на датите и други елементи в сертификат, за да може да се уверите, че е валиден.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×