Разполагане на добавки на Office 365 в центъра за администриране на Office 365

Добавките на Office ви помагат да персонализирате документите и да опростявате начина на достъп до информация в уеб (вижте Начало на използване на вашата добавка на Office). Като администратор на Office 365, можете да разполагате добавки на Office за потребителите във вашата организация. Можете да направите това с помощта на функцията за централизирано разполагане в центъра за администриране на Office 365.

Централизираното разполагане е препоръчителният и най-богат с функции начин за повечето администратори да разположат добавки за потребители и групи във вашата организация. За повече информация как да определите дали вашата организация може да поддържа централизирано разполагане, вижте Определяне дали централизираното разполагане на добавки работи за вашата организация на Office 365.

Централизираното разполагане дава следните предимства:

 • Администратор може да присвои дадена добавка директно на потребител, на множество потребители чрез група или на всички в клиента.

 • Когато съответното приложение на Office се стартира, добавката автоматично се изтегля за потребителя. Ако добавката поддържа команди за добавки, тя автоматично се появява на лентата в рамките на приложението на Office.

 • Добавките вече няма да се показват за потребителите, ако администраторът изключи или изтрие добавката или ако потребителят бъде премахнат от Azure Active Directory или от група, на която добавката е присвоена.

Забележка : Използвайте Каталог на приложения за SharePoint, за да разположите добавките за потребители в локална среда, без да е необходима връзка с Office 365 и/или поддръжка за добавки на SharePoint.

Препоръчителен подход за разполагане на добавки на Office

Помислете за въвеждане на добавки при поетапен подход, който да ви гарантира, че разполагането на добавки от вас протича безпроблемно. Препоръчваме следния план:

 1. Въведете добавката за малък набор от заинтересовани лица във фирмата и за членовете на ИТ отдела. Оценете дали разполагането е успешно, и ако е така, преминете към стъпка 2.

 2. Въведете добавката за по-голям набор лица във фирмата, които ще използват добавката. И отново, оценете резултатите и ако всичко е минало добре, преминете към следващата стъпка – пълно разполагане.

 3. Пълно въвеждане за целевата аудитория потребители.

В зависимост от размера на целевата аудитория, можете да добавяте или премахвате стъпки на въвеждане.

Разполагане на добавка на Office с помощта на центъра за администриране на Office 365

Преди да започнете, вижте Определете дали централизираното разполагане на добавки работи за вашата организация на Office 365.

 1. Влезте в Office 365 със своя служебен или учебен акаунт.

 2. Изберете иконата за стартиране на приложения Икона за стартиране на приложения на Office 365 в горния ляв ъгъл и изберете Администратор.

  Съвет : Плочката Администратор се появява само за администраторите на Office 365.

 3. В навигационното меню изберете Настройки > Услуги и добавки.

 4. Ако виждате съобщение най-горе на страницата, обявяваща новия център за администриране на Office 365, щракнете върху съобщението, за да отидете на предварителния преглед на центъра за администриране (вж. За центъра за администриране на Office 365).

 5. Изберете Качване на добавката най-горе на страницата.

 6. Изберете измежду следните опции на страницата Централизирано разполагане:

  • Искам да добавя добавка от Office магазина

  • Имам сборен файл (.xml) на това устройство: За тази опция изберете Преглед, за да намерите сборния файл (.xml), който искате да използвате.

  • Имам URL адрес за сборния файл: За тази опция въведете URL адреса в предоставеното поле.

  Екранна снимка показва диалоговия прозорец "Нова добавка" за централизирано разполагане. Наличните опции са да добавите добавка чрез Office магазина, да потърсите сборен файл или да въведете URL адреса на сборния файл.

  Забележка : В момента се поддържа само качване на добавки за Word, Excel и PowerPoint. Поддръжка на Outlook се очаква скоро.

 7. Изберете Напред.

 8. Ако сте избрали опцията за добавяне на добавка от Office магазина, сега можете да направите избора си на добавка в Изберете добавка. Обърнете внимание, че можете да преглеждате наличните добавки чрез категории Предложени за вас, Оценка или Име. За добавяне от Office магазина се предлагат само безплатни добавки. Платени добавки не се поддържат в момента.

  Забележка : С опцията Office магазин актуализациите и подобренията на добавката автоматично ще се предоставят на потребителите без ваша намеса.

  Екранна снимка показва диалоговия прозорец "Изберете добавка" за Office магазина. Контрола с падащ списък за преглеждане на налична добавка показва категории "Предложени за вас", "Оценка" и "Име".
 9. Добавката е активирана. На страницата за добавката, състоянието й е Вкл. – като това, показано за добавката "Power BI – плочки" на екранната снимка по-долу. В Кой има достъп изберете Редактиране, за да укажете за кого е разположена добавката.

  Забележка : По подразбиране добавката не може да бъде разположена за всеки, докато не идентифицирате хора или групи.

  Съвет : Научете за другите състояния, които се отнасят за добавката. Вижте Състояния на добавка по-нататък в тази тема.

  Екранна снимка показва страницата за централизирано разполагане за добавката "Power BI – плочки". В полето с етикет "Кой има достъп" стойността е "Неприсвоена в момента", а курсорът посочва "Редактиране".
 10. На страницата Редактиране на това кой има достъп изберете или Всеки, или Определени потребители/групи. Използвайте полето "Търсене", за да намерите потребителите или групите, за които искате да разположите добавката.

  Екранна снимка показва страницата "Редактиране на това кой има достъп" за добавката на "Power BI – плочки". Опциите, от които да избирате, са "Всеки" или "Определени потребители/групи". За да зададете потребителите или групите, използвайте полето за търсене.
 11. Когато сте готови, изберете Запиши, прегледайте настройките за добавката и след това изберете Затвори.

  Сега виждате добавката заедно с другите приложения в Office 365.

  Добавка, разположена от центъра за администриране на Office 365

Добра идея е да информирате потребителите и групите, за които сте разположили добавката, така че те да знаят, че е налична. Помислете да им изпратите имейл, в който се описва кога и как да използват добавката и се обяснява как добавката може да им помогне да си вършат работата по-добре. Включете или предоставете връзка към съответно помощно съдържание или често задавани въпроси, които може да помогнат, ако потребителите имат проблеми с добавката.

Съображения при присвояване на добавка на потребители и групи

Администраторите могат да присвояват дадена добавка на всички или на определени потребители и групи. Всяка опция има последствия:

 • Всеки: Както подсказва името, тази опция присвоява добавката на всеки потребител в клиента. Използвайте тази опция пестеливо и само за добавки, които са наистина универсални за вашата организация.

 • Потребители: Ако присвоите дадена добавка за отделен потребител, след което разположите добавката за нов потребител, ще трябва първо да добавите този потребител. Същото се отнася и за премахването на потребители.

 • Групи: Ако присвоите дадена добавка на група, на потребителите, които са добавени към групата, добавката ще бъде присвоена автоматично. И когато даден потребител бъде премахнат от група, той губи достъп до добавката. И в двата случая никакви допълнителни действия не се изискват от ваша страна, като администратор.

Опцията, която е подходяща за вашата организация, зависи от вашата конфигурация. Препоръчваме ви обаче да присвоявате чрез групи. Като администратор, можете да сметнете за по-лесно да управлявате добавки с помощта на групи и да управлявате членството в тези групи, а не да се налага всеки път да променяте потребителите, на които са присвоени. От друга страна, в някои случаи може да искате да ограничите достъпа до много малък набор от потребители и затова правите присвояване на определени потребители. В резултат на това, ще трябва ръчно да управлявате потребителите, на които е направено присвояване.

Състояния на добавката

В следващата таблица са описани състоянията, които се отнасят за добавката.

Състояние

Как се получава състоянието

Влияние

Активна

Администратор е качил добавката и я е присвоил на потребители или групи.

Потребителите и групите, на която добавката е присвоена, я виждат в съответните клиенти.

Изключена

Администратор е изключил добавката.

Потребителите и групите, на които е присвоена добавката, вече нямат достъп до нея.

Ако състоянието на добавката се промени на "Активна", потребителите и групите отново ще имат достъп до нея.

Изтрита

Администратор е изтрил добавката.

Потребителите и групите, на които добавката е присвоена, вече нямат достъп до нея.

Обмислете изтриването на една добавка, ако никой не я използва повече. Изключването на добавка може да има смисъл, ако дадена добавка се използва само през определено време на годината.

Защита на добавките на Office

Добавките на Office да образуват един сборен XML файл, който съдържа някои метаданни за добавката, но най-важното – сочи към уеб приложение, което съдържа целия програмен код и логика. Добавките може да варират по своите възможности. Например добавките могат:

 • Да показват данни.

 • Да четат документ на потребител, за да предоставят контекстни услуги.

 • Да четат и записват данни от и в документ на потребител, за да предоставят стойност за този потребител.

За повече информация за типовете и възможностите на добавките на Office вижте Общ преглед на платформата на добавките на Office, в частност раздела "Структура на една добавка на Office".

За да взаимодейства с документа на потребителя, добавката трябва да декларира в сборния файл от какви разрешения се нуждае. Основата за поверителността и защитата за потребителите на добавки в прозореца на задачите се предоставя от JavaScript модел на разрешения за достъп на API на пет нива. Повечето от добавки в Office магазина са с ниво ReadWriteDocument, а почти всички добавки поддържат поне ниво ReadDocument. За повече информация за нивата на разрешение вижте Искане на разрешения за използване на API в съдържание и добавки в прозореца на задачите.

При актуализиране на сборния файл типичните промени са в иконата и текста на добавката. Понякога се променят командите на добавката. Разрешенията на добавката обаче не се променят. Уеб приложението, в което се изпълняват целият код и логиката на добавката, може да се променя по всяко време, което е и в естеството на уеб приложенията.

Актуализации за добавките се извършват както следва:

 • Добавка за основни дейности: В този случай, когато администратор е качил сборен файл явно, добавката изисква администраторът да качи нов сборен файл, който да поддържа промените на метаданните. Следващия път, когато се стартират съответните приложения на Office, добавката ще се актуализира. Уеб приложението може да се променя по всяко време.

 • Добавка в Office магазина: Когато администратор е избрал добавка от Office магазин, ако дадена добавка се актуализира в Office магазин, тя ще се актуализира по-късно в централизираното разполагане. Следващия път, когато се стартират съответните приложения на Office, добавката ще се актуализира. Уеб приложението може да се променя по всяко време.

Среда за работа на крайните потребители с добавките

След като сте разположили добавката, вашите крайни потребители могат да започнат да я използват в своите приложения на Office (вижте Начало на използване на вашата добавка на Office). Добавката ще се появи на всички платформи, които тя поддържа.

Ако добавката поддържа команди за добавки, командите се показват в лентата на Office. В следващия пример командата Търсене на цитат се показва за добавката Цитати.

Екранна снимка показва секция от лентата на Office с осветена команда "Търсене на цитати" в добавката "Цитати".

Ако разположената добавка не поддържа команди за добавки или ако искате да видите всички разположени добавки, можете да ги видите чрез Моите добавки.

 1. В Word 2016, Excel 2016 или PowerPoint 2016 изберете Вмъкване > Моите добавки.

 2. Изберете раздела Управлявани от администратор в прозореца за добавки на Office.

 3. Щракнете двукратно върху добавката, която сте разположили по-рано (в този пример – Цитати).

  Екранна снимка показва раздела "Управлявани от администратор" на страницата за добавки на Office в приложение на Office. Добавката "Цитати" се показва в раздела.

Научете повече

Научете повече за създаването и изграждането на Добавки на Office.

Използвайте кратките команди на PowerShell на централизираното разполагане, за да управлявате добавките.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×