Разполагане на бележник на класа на OneNote добавка, използване на шаблони за групови правила: ръководство за ИТ администратори

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

ИТ администраторите да използвате това ръководство за разполагане на добавка на бележник на класа на OneNote през училище или област, с помощта на шаблони за групови правила. С този подход ИТ администраторите насочени, настройките по подразбиране за конкретна система за управление на обучение (ФИЛМИ) или студент информация система (информационната СИСТЕМА) или дневник. Като сте тази групови правила, учители имат по-малко да настроите себе си, за да започнете с възлагане и интегриране на клас с добавката на бележник на класа.

Първи стъпки

Изтегляне на шаблони на бележник на класа добавка груповите правила.

Този файл съдържа един език неутрално ClassNotebook.admx файл и няколко езиково определени ClassNotebook.adml файлове, един за всеки от 43-бележник на класа в поддържани езици.

За информация относно използването на ADMX и СГСД файлове за Windows 7 и Windows Server 2008 и горе, вижте Управление на група правила ADMX файлове стъпка по стъпка ръководство.

Управление на връзки с ФИЛМИ/информационната СИСТЕМА

Добавката на бележник на класа позволява на учителите да се свържете с техните на училище или на района ФИЛМИ/информационната СИСТЕМА. Когато учители щракнете върху бутона връзки в добавката на бележник на класа, те получават подкана за настройките на връзката, която ще позволи бележник на класа добавката да се свържете с техните ФИЛМИ информационната СИСТЕМА, както е показано в следните екрана.

Екранна снимка на връзки с диалоговия прозорец на бележник на класа на OneNote добавката с групови правила, които не са конфигурирани.

С този груповите правила ИТ администратор може да зададете тези настройки за всеки учител в училище или област. След като разрешено, учителите няма нужда да въведете настройките ръчно. Следните екрана показва диалоговия прозорец "управление на връзки" с груповите правила разрешени.

Екранна снимка на диалоговия прозорец връзки на добавката на бележник на класа на OneNote с групови правила разрешени.

Следващите раздели описват тези настройки в подробности и как те важат за всяко от ФИЛМИ/информационната СИСТЕМА, която добавката на бележник на класа поддържа.

Настройки на групови правила

Следващата таблица изброява настройки на групови правила, които са включени в по-горе шаблони.

Име на настройка

Път в системния регистър и име на стойност

Описание

Име на ФИЛМИ

HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\OneNoteClassNotebook\Lms

Тази настройка за правило указва ФИЛМИ или информационната СИСТЕМА, че добавката на бележник на класа се свързва към.

За списък с позволени стойности за тази настройка вижте раздела ФИЛМИ/информационната СИСТЕМА настройките по-долу.

URL АДРЕС на хост на ФИЛМИ

HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\OneNoteClassNotebook\LmsHost

Тази настройка за правило указва хост URL АДРЕСА на ФИЛМИ или информационната СИСТЕМА. Някои ФИЛМИ и информационната СИСТЕМА има постоянна хост URL адреси, докато други имат множество URL адреси, които са специфични за училище или област.

Вижте раздела ФИЛМИ/информационната СИСТЕМА настройките по-долу, за да видите кои ФИЛМИ или информационната СИСТЕМА са училище или област специфични хост URL адреси.

ИД на клиент

HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\OneNoteClassNotebook\ClientId

Тази настройка на правилата задава ИД на клиента (понякога се нарича ИД на приложение), че добавката на бележник на класа изисква да се обадите приложение програмен интерфейс (API) на някои ФИЛМИ или информационната СИСТЕМА. ИД на клиент обикновено се генерират от ИТ администраторите в рамките на потребителския интерфейс на ФИЛМИ/информационната СИСТЕМА заедно с клиентски тайна.

Вижте раздела ФИЛМИ/информационната СИСТЕМА настройките по-долу, за да видите кои ФИЛМИ или информационната СИСТЕМА изискват ИД на клиент.

Тайна клиент

HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\OneNoteClassNotebook\ClientSecret

Тази настройка за правило указва на клиента тайна (понякога се нарича приложение тайна), че добавката на бележник на класа изисква да се обадите приложение програмен интерфейс (API) на някои ФИЛМИ или информационната СИСТЕМА.

Тайна клиент обикновено се генерират от ИТ администраторите в рамките на потребителския интерфейс на ФИЛМИ/информационната СИСТЕМА заедно с ИД на клиента.

Вижте раздела ФИЛМИ/информационната СИСТЕМА настройките по-долу, за да видите кои ФИЛМИ или информационната СИСТЕМА изискват тайна клиент.

Маркер за достъп

HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\OneNoteClassNotebook\AccessToken

Тази настройка за правило указва маркер за достъп (понякога се нарича маркера за потребител), че добавката на бележник на класа изисква да се обадите приложение програмен интерфейс (API) на някои ФИЛМИ или информационната СИСТЕМА.

Маркера достъп обикновено се генерират от ИТ администраторите в рамките на ФИЛМИ/информационната СИСТЕМА администраторските настройки.

Вижте раздела ФИЛМИ/информационната СИСТЕМА настройките по-долу, за да видите кои ФИЛМИ или информационната СИСТЕМА изискват маркер за достъп.

Код на училище

HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\OneNoteClassNotebook\SchoolCode

Тази настройка за правило указва кода на училище, който бележник на класа на добавката за OneNote изисква да се обадите приложение програмен интерфейс (API) на някои ФИЛМИ или информационната СИСТЕМА.

Стойността на тази настройка обикновено се получава от ФИЛМИ/информационната СИСТЕМА администраторските настройки.

Вижте раздела ФИЛМИ/информационната СИСТЕМА настройките по-долу, за да видите кои ФИЛМИ или информационната СИСТЕМА изискват код на училище.

Учебната година

HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\OneNoteClassNotebook\SchoolYear

Тази настройка за правило указва учебната година, че бележник на класа на добавката за OneNote изисква да се обадите приложение програмен интерфейс (API) на някои ФИЛМИ или информационната СИСТЕМА.

Стойността на тази настройка обикновено се получава от ФИЛМИ/информационната СИСТЕМА администраторските настройки.

Вижте раздела ФИЛМИ/информационната СИСТЕМА настройките по-долу, за да видите кои ФИЛМИ или информационната СИСТЕМА изискват учебната година.

Настройки на ФИЛМИ/информационната СИСТЕМА

Следващите раздели изброяват настройки на групови правила, изисквани от всяка от ФИЛМИ/информационната СИСТЕМА, поддържани от добавката на бележник на класа.

Настройка за стойност в получер шрифт показва, че стойността трябва да бъдат въведени буквално. Например стойността за задаване на име на ФИЛМИ.

Настройка за стойност в курсив показва, че стойността е специфична за вашия на училище или на района ФИЛМИ/информационната СИСТЕМА екземпляр и обикновено се получава от настройките на администратора. Например стойността за задаване на ФИЛМИ URL АДРЕС на хост.

Aeries

Име на настройка

Задаване на типа

Value

Име на ФИЛМИ

Низ

Aeries

Brightspace

Име на настройка

Задаване на типа

Value

Име на ФИЛМИ

Низ

Brightspace

URL АДРЕС на хост на ФИЛМИ

Низ

URL Адресът на вашия на училище или на района Brightspace екземпляр. Например: https://contoso.brightspace.com

ИД на клиент

Низ

Генерирани в рамките на вашата Brightspace екземпляр. Вижте това ръководство за информация как да се генерира ИД на клиента.

Тайна клиент

Низ

Генерирани в рамките на вашата Brightspace екземпляр. Вижте това ръководство за информация как да генерирате клиентски тайна.

Платно

Име на настройка

Задаване на типа

Value

Име на ФИЛМИ

Низ

Платно

URL АДРЕС на хост на ФИЛМИ

Низ

URL Адресът на вашия на училище или на района платно екземпляр. Например: https://contoso.instructure.com

Classter

Име на настройка

Задаване на типа

Value

Име на ФИЛМИ

Низ

Classter

Edmodo

Име на настройка

Задаване на типа

Value

Име на ФИЛМИ

Низ

Edmodo

EDUonGo

Име на настройка

Задаване на типа

Value

Име на ФИЛМИ

Низ

EDUonGo

URL АДРЕС на хост на ФИЛМИ

Низ

URL Адресът на вашия на училище или на района EDUonGo екземпляр. Например: https://contoso.eduongo.com

Светулка за обучение

Име на настройка

Задаване на типа

Value

Име на ФИЛМИ

Низ

FireflyLearning

URL АДРЕС на хост на ФИЛМИ

Низ

URL Адресът на вашия на училище или на района светулка обучение екземпляр. Например: https://contoso.firefly.com

Google класна стая

Име на настройка

Задаване на типа

Value

Име на ФИЛМИ

Низ

GoogleClassroom

LMS365

Име на настройка

Задаване на типа

Value

Име на ФИЛМИ

Низ

Lms365

URL АДРЕС на хост на ФИЛМИ

Низ

URL Адресът на вашия на училище или на района LMS365 екземпляр. Например: https://contoso.sharepoint.com

Microsoft Classroom

Име на настройка

Задаване на типа

Value

Име на ФИЛМИ

Низ

MicrosoftClassroom

Moodle

Име на настройка

Задаване на типа

Value

Име на ФИЛМИ

Низ

Moodle

URL АДРЕС на хост на ФИЛМИ

Низ

URL Адресът на вашия на училище или на района Moodle екземпляр. Например: https://contoso.moodle.com

Маркер за достъп

Низ

Генерирани в рамките на вашата Moodle екземпляр. Вижте това ръководство за информация как да се генерира маркер за достъп.

OpenLearning

Име на настройка

Задаване на типа

Value

Име на ФИЛМИ

Низ

OpenLearning

PowerSchool

Име на настройка

Задаване на типа

Value

Име на ФИЛМИ

Низ

PowerSchool

Rediker

Име на настройка

Задаване на типа

Value

Име на ФИЛМИ

Низ

Rediker

URL АДРЕС на хост на ФИЛМИ

Низ

URL Адресът на вашия на училище или на района Moodle екземпляр. Например: https://www.plusportals.com/contoso

Код на училище

Низ

Получен от вашия Rediker екземпляр. Вижте https://aka.ms/classnotebookaddinrediker.

Учебната година

Низ

Получени от вашия Rediker екземпляр. Вижте https://aka.ms/classnotebookaddinrediker.

Учебен байта

Име на настройка

Задаване на типа

Value

Име на ФИЛМИ

Низ

SchoolBytes

Schoology

Име на настройка

Задаване на типа

Value

Име на ФИЛМИ

Низ

Schoology

URL АДРЕС на хост на ФИЛМИ

Низ

URL Адресът на вашия на училище или на района Schoology екземпляр. Например: https://contoso.schoology.com

ИД на клиент

Низ

Генерирани в рамките на вашата Schoology екземпляр. Вижте https://aka.ms/classnotebookaddinschoology

Тайна клиент

Низ

Генерирани в рамките на вашата Schoology екземпляр. Вижте https://aka.ms/classnotebookaddinschoology

Sebit VCloud

Име на настройка

Задаване на типа

Value

Име на ФИЛМИ

Низ

Sebit

Към небето

Име на настройка

Задаване на типа

Value

Име на ФИЛМИ

Низ

Към небето

SunGard

Име на настройка

Задаване на типа

Value

Име на ФИЛМИ

Низ

SunGard

Табло на учителя

Име на настройка

Задаване на типа

Value

Име на ФИЛМИ

Низ

TeacherDashboard

URL АДРЕС на хост на ФИЛМИ

Низ

URL Адресът на вашия учебно заведение или областта на учителя табло екземпляр. Например: https://contoso.teacherdasboard365.com

WinjiGo

Име на настройка

Задаване на типа

Value

Име на ФИЛМИ

Низ

WinjiGo

Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×