Размери на файловете за изтегляне (приблизителни) за актуализациите на каналите на Office 365 ProPlus

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Последна актуализация: 18 май 2018

Следващите таблици показват по дата на издаване и канал за актуализация приблизителния размер на файла за изтегляне при актуализиране на последната предишна версия на Office 365 ProPlus до най-новата версия.

Предоставяме тази информация преди датата на действителното издание, за да помогнем на корпоративните клиенти да планират използването на пропускателната способност на мрежата за тези предстоящи актуализации на каналите. Тъй като предоставяме тази информация по-рано, тя може да се промени до момента на излизане на действителното издание.

Нашата цел е да предоставяме информация за размера на актуализацията една седмица по-рано от изданието, но има моменти, когато информацията не е налична толкова по-рано. Изданията за Полугодишен канал и Полугодишен канал (целеви) са планирани за втория вторник на всеки месец. Изданията за Месечен канал нямат определен график.

Важно: 

  • Приблизителният размер на файла за изтегляне, изреден в таблиците, се отнася само за en-us, x86 версия на Office 365 ProPlus.

  • Размерите на файловете за изтегляне са приблизителни. Има вероятност действителният размер на файла за изтегляне да се различава с до 50 МБ.

  • Датите на издаване и номерата на компилациите, написани в курсив и оградени в "< >", подлежат на промяна.

  • Само най-новите предишни версии са изброени в таблиците. Ако актуализирате от по-старо издание, размерът на файла за изтегляне ще бъде по-голям.

  • Ако преминете на друг канал, например от Полугодишен канал (целеви) на Полугодишен канал , размерът на актуализацията ще бъде значително по-голям от описаното в таблицата. Това може да доведе до пълно изтегляне, което би било поне 1 ГБ.

За информация за функциите, актуализациите на защитата и актуализациите, които не са свързани със защитата, включени в дадено издание, вижте Издания на каналите за актуализации на клиентите на Office 365.

Дата на издаване: 18 май 2018

Полугодишен канал (целеви)

Най-новата версия е версия 1803 (изграждане на 9126.2210).

Издание, от което надстройвате

Дата на издаване

Приблизителен размер на файла за изтегляне (в МБ)

Версия 1803 (компилация 9126.2191)

8 май 2018 г.

62

Версия 1803 (компилация 9126.2152)

10 април 2018 г.

91

Дата на издаване: 14 май 2018

Месечен канал

Най-новата версия е версия 1804 (изграждане на 9226.2156).

Издание, от което надстройвате

Дата на издаване

Приблизителен размер на файла за изтегляне (в МБ)

Версия 1804 (компилация 9226.2126)

8 май 2018 г.

67

Версия 1804 (компилация 9226.2114)

25 април 2018 г.

81

Дата на издаване: 8 май 2018

Месечен канал

Най-новата версия е версия 1804 (изграждане на 9226.2126).

Издание, от което надстройвате

Дата на издаване

Приблизителен размер на файла за изтегляне (в МБ)

Версия 1804 (компилация 9226.2114)

25 април 2018 г.

80

Версия 1803 (компилация 9126.2152)

11 април 2018 г.

162

Версия 1803 (компилация 9126.2116)

27 март 2018 г.

162

Полугодишен канал

Забележка: Отложен канал сега се нарича Полугодишен канал .

Най-новата версия е версия 1708 (изграждане на 8431.2250).

Издание, от което надстройвате

Дата на издаване

Приблизителен размер на файла за изтегляне (в МБ)

Версия 1708 (компилация 8431.2242)

10 април 2018 г.

49

Версия 1708 (компилация 8431.2236)

13 март 2018 г.

53

Полугодишен канал (целеви)

Най-новата версия е версия 1803 (изграждане на 9126.2191).

Издание, от което надстройвате

Дата на издаване

Приблизителен размер на файла за изтегляне (в МБ)

Версия 1803 (компилация 9126.2152)

10 април 2018 г.

90

Версия 1803 (компилация 9126.2098)

20 март 2018 г.

114

Дата на издаване: април 25, 2018

Месечен канал

Най-новата версия е версия 1804 (изграждане на 9226.2114).

Издание, от което надстройвате

Дата на издаване

Приблизителен размер на файла за изтегляне (в МБ)

Версия 1803 (компилация 9126.2152)

11 април 2018 г.

161

Версия 1803 (компилация 9126.2116)

27 март 2018 г.

161

Дата на издаване: април 11, 2018

Месечен канал

Най-новата версия е версия 1803 (изграждане на 9126.2152).

Издание, от което надстройвате

Дата на издаване

Приблизителен размер на файла за изтегляне (в МБ)

Версия 1803 (компилация 9126.2116)

27 март 2018 г.

102

Версия 1802 (компилация 9029.2253)

13 март 2018 г.

186

Дата на издаване: април 10, 2018

Полугодишен канал

Забележка: Отложен канал сега се нарича Полугодишен канал .

Най-новата версия е версия 1708 (изграждане на 8431.2242).

Издание, от което надстройвате

Дата на издаване

Приблизителен размер на файла за изтегляне (в МБ)

Версия 1708 (компилация 8431.2236)

13 март 2018 г.

54

Версия 1708 (компилация 8431.2215)

13 февруари 2018 г.

54

Полугодишен канал (целеви)

Най-новата версия е версия 1803 (изграждане на 9126.2152).

Издание, от което надстройвате

Дата на издаване

Приблизителен размер на файла за изтегляне (в МБ)

Версия 1803 (компилация 9126.2098)

20 март 2018 г.

111

Версия 1803 (компилация 9126.2072)

13 март 2018 г.

113

Дата на издаване: 27 март 2018

Месечен канал

Най-новата версия е версия 1803 (изграждане на 9126.2116).

Издание, от което надстройвате

Дата на издаване

Приблизителен размер на файла за изтегляне (в МБ)

Версия 1802 (компилация 9029.2253)

13 март 2018 г.

186

Версия 1802 (компилация 9029.2167)

26 февруари 2018 г.

185

Дата на издаване: 20 март 2018 г.

Полугодишен канал (целеви)

Най-новото издание е версия 1803 (компилация 9126.2098).

Издание, от което надстройвате

Дата на издаване

Приблизителен размер на файла за изтегляне (в МБ)

Версия 1803 (компилация 9126.2072)

13 март 2018 г.

92

Версия 1708 (компилация 8431.2215)

13 февруари 2018 г.

309

Дата на издаване: 13 март 2018 г.

Месечен канал

Най-новото издание е версия 1802 (компилация 9029.2253).

Издание, от което надстройвате

Дата на издаване

Приблизителен размер на файла за изтегляне (в МБ)

Версия 1802 (компилация 9029.2167)

26 февруари 2018 г.

98

Версия 1801 (компилация 9001.2171)

13 февруари 2018 г.

183

Полугодишен канал

Забележка: Отложен канал сега се нарича Полугодишен канал .

Най-новото издание е версия 1708 (компилация 8431.2236).

Издание, от което надстройвате

Дата на издаване

Приблизителен размер на файла за изтегляне (в МБ)

Версия 1708 (компилация 8431.2215)

13 февруари 2018 г.

50

Версия 1708 (компилация 8431.2153)

9 януари 2018 г.

54

Полугодишен канал (целеви)

Най-новото издание е версия 1803 (компилация 9126.2072).

Издание, от което надстройвате

Дата на издаване

Приблизителен размер на файла за изтегляне (в МБ)

Версия 1708 (компилация 8431.2215)

13 февруари 2018 г.

320

Версия 1708 (компилация 8431.2153)

9 януари 2018 г.

309

Дата на издаване: 26 февруари 2018 г.

Месечен канал

Най-новото издание е версия 1802 (компилация 9029.2167).

Издание, от което надстройвате

Дата на издаване

Приблизителен размер на файла за изтегляне (в МБ)

Версия 1801 (компилация 9001.2171)

13 февруари 2018 г.

189

Версия 1801 (компилация 9001.2144)

7 февруари 2018 г.

329

Версия 1801 (компилация 9001.2138)

1 февруари 2018 г.

193

Дата на издаване: 13 февруари 2018 г.

Месечен канал

Най-новото издание е версия 1801 (компилация 9001.2171).

Издание, от което надстройвате

Дата на издаване

Приблизителен размер на файла за изтегляне (в МБ)

Версия 1801 (компилация 9001.2144)

7 февруари 2018 г.

80

Версия 1801 (компилация 9001.2138)

1 февруари 2018 г.

83

Версия 1712 (компилация 8827.2179)

30 януари 2018 г.

358

Версия 1712 (компилация 8827.2148)

17 януари 2018 г.

174

Полугодишен канал

Забележка: Отложен канал сега се нарича Полугодишен канал .

Най-новото издание е версия 1708 (компилация 8431.2215).

Издание, от което надстройвате

Дата на издаване

Приблизителен размер на файла за изтегляне (в МБ)

Версия 1708 (компилация 8431.2153)

9 януари 2018 г.

53

Версия 1705 (компилация 8201.2213)

12 декември 2017 г.

293

Полугодишен канал (целеви)

Най-новото издание е версия 1708 (компилация 8431.2215).

Издание, от което надстройвате

Дата на издаване

Приблизителен размер на файла за изтегляне (в МБ)

Версия 1708 (компилация 8431.2153)

9 януари 2018 г.

53

Версия 1708 (компилация 8431.2131)

12 декември 2017 г.

62

Дата на издаване: 7 февруари 2018 г.

Месечен канал

Най-новото издание е версия 1801 (компилация 9001.2144).

Издание, от което надстройвате

Дата на издаване

Приблизителен размер на файла за изтегляне (в МБ)

Версия 1801 (компилация 9001.2138)

1 февруари 2018 г.

57

Версия 1712 (компилация 8827.2179)

30 януари 2018 г.

174

Версия 1712 (компилация 8827.2148)

17 януари 2018 г.

215

Версия 1711 (компилация 8730.2175)

9 януари 2018 г.

233

Дата на издаване: 1 февруари 2018 г.

Месечен канал

Най-новото издание е версия 1801 (компилация 9001.2138).

Издание, от което надстройвате

Дата на издаване

Приблизителен размер на файла за изтегляне (в МБ)

Версия 1712 (компилация 8827.2179)

30 януари 2018 г.

173

Версия 1712 (компилация 8827.2148)

17 януари 2018 г.

213

Версия 1711 (компилация 8730.2175)

9 януари 2018 г.

233

Дата на издаване: 30 януари 2018 г.

Месечен канал

Най-новото издание е версия 1712 (компилация 8827.2179).

Издание, от което надстройвате

Дата на издаване

Приблизителен размер на файла за изтегляне (в МБ)

Версия 1712 (компилация 8827.2148)

17 януари 2018 г.

70

Версия 1711 (компилация 8730.2175)

9 януари 2018 г.

198

Дата на издаване: 17 януари 2018 г.

Месечен канал

Най-новото издание е версия 1712 (компилация 8827.2148).

Издание, от което надстройвате

Дата на издаване

Приблизителен размер на файла за изтегляне (в МБ)

Версия 1711 (компилация 8730.2175)

9 януари 2018 г.

197

Версия 1711 (компилация 8730.2165)

2 януари 2018 г.

215

Версия 1711 (компилация 8730.2127)

12 декември 2017 г.

214

Дата на издаване: 9 януари 2018 г.

Месечен канал

Най-новото издание е версия 1711 (компилация 8730.2175).

Издание, от което надстройвате

Дата на издаване

Приблизителен размер на файла за изтегляне (в МБ)

Версия 1711 (компилация 8730.2165)

2 януари 2018 г.

72

Версия 1711 (компилация 8730.2127)

12 декември 2017 г.

77

Полугодишен канал

Забележка: Отложен канал сега се нарича Полугодишен канал .

Най-новото издание е версия 1708 (компилация 8431.2153.2153).

Издание, от което надстройвате

Дата на издаване

Приблизителен размер на файла за изтегляне (в МБ)

Версия 1705 (компилация 8201.2213)

12 декември 2017 г.

262

Версия 1705 (компилация 8201.2209)

24 ноември 2017 г.

293

Полугодишен канал (целеви)

Най-новото издание е версия 1708 (компилация 8431.2153.2153).

Издание, от което надстройвате

Дата на издаване

Приблизителен размер на файла за изтегляне (в МБ)

Версия 1708 (компилация 8431.2131)

12 декември 2017 г.

58

Версия 1708 (компилация 8431.2110)

14 ноември 2017 г.

62

Дата на издаване: 2 януари 2018 г.

Месечен канал

Най-новото издание е версия 1711 (компилация 8730.2165).

Издание, от което надстройвате

Дата на издаване

Приблизителен размер на файла за изтегляне (в МБ)

Версия 1711 (компилация 8730.2127)

12 декември 2017 г.

67

Версия 1711 (компилация 8730.2122)

6 декември 2017 г.

193

Версия 1710 (компилация 8625.2139)

27 ноември 2017 г.

235

Вж. също

Общ преглед на канали на актуализация за Office 365 ProPlus

Номера на версия и компилация на актуализация канал издания за клиенти на Office 365

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×