Размери и мерки, налични в повикване качество табло за Microsoft екипи и Skype за бизнеса онлайн

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Табло за повикване качество (CQD) за Microsoft Teams и Skype за бизнеса онлайн ви позволява да получат прозрения в качеството на повикванията, чрез Microsoft Teams и Skype за бизнеса. Тази тема предоставя подробна информация за размери и мерки, показани от CQD. За да научите повече за CQD и как да го разрешите, вижте включване на и чрез повикване качество табло за Microsoft екипи и Skype за бизнеса онлайн.

Първата и втората крайна точка за класификация

Много от размери и мерки в повикване качество табло (CQD) са обозначени като първи или втори. Следната логика определя кои крайна точка, участващи в потока или повикването е обозначен като първи:

 • Първо винаги ще бъде на крайна точка за сървър (AV MCU, посредничество сървър и т.н.) Ако сървърът е включени в потока/повикването.

 • Вторият винаги ще бъде на крайна точка за клиента освен ако потока е между две крайни точки на сървъра.

 • Ако и двата крайни точки са от същия тип, редът, за който е първата срещу втора се основава на вътрешни поръчване на потребителски агент категорията. Това гарантира подреждане съгласувани.

Например всеки ред представлява двойка от потребителски агенти, участващи в поток:

Потребителски агент категорията на повикващия

Потребителски агент категорията на повиканият

Първата крайна точка

Втората крайна точка

Първо е повикващия

AV MCU

ОС (Skype за бизнеса на клиента)

AV MCU

ОС (Skype за бизнеса на клиента)

TRUE

ОС (Skype за бизнеса на клиента)

AV MCU

AV MCU

ОС (Skype за бизнеса на клиента)

FALSE

ОС (Skype за бизнеса на клиента)

ОС (Skype за бизнеса на клиента)

ОС (Skype за бизнеса на клиента)

ОС (Skype за бизнеса на клиента)

FALSE

AV MCU

Медиация сървър

Медиация сървър

AV MCU

Медиация сървър

AV MCU

Медиация сървър

AV MCU

TRUE

ОС (Skype за бизнеса на клиента)

Телефон с ос (Skype за бизнеса IP телефон)

ОС (Skype за бизнеса на клиента)

Телефон с ос (Skype за бизнеса IP телефон)

TRUE

Телефон с ос (Skype за бизнеса IP телефон)

ОС (Skype за бизнеса на клиента)

ОС (Skype за бизнеса на клиента)

Телефон с ос (Skype за бизнеса IP телефон)

FALSE

Забележка : Първата и втората класификация е отделен от коя крайна точка е повикващия или повиканият. Първият е абонати измерение, което може да се използва идентифицирането на кои крайна точка е повикващия или повиканият.

Размери

Следващата таблица показва размерите, които в момента са налични в CQD:

Име на измерение

Тип данни / единици

Описание

Какво показват празни стойности

Примерни стойности

Първата мрежа

Низ

Подмрежа, използван за media поток от първата крайна точка ако подмрежа съществува в подмрежа към клиента сграда данни качени в портала.

Празните стойности показват тези данни не се отчитат като крайна точка.

10.0.1.12.0

Първото име на мрежата

Низ

Име на мрежата, използвана за мултимедия поток от първата крайна точка, въз основа на съпоставяне подмрежа за градивни данни качени в портала на клиента.

Празните стойности показват данните от мрежата не се отчитат като крайна точка или мрежа не е име на мрежата, дефинирани в подмрежа нанасяне на данни.

САЩ / WA / REDMOND

Първо обхват на мрежата

Низ

Префикс/диапазон от подмрежа, използвани за мултимедия поток от първата крайна точка, въз основа на съпоставяне подмрежа към клиента сграда данни качени в портала на мрежата.

Празните стойности показват данните от мрежата не се отчитат като крайна точка или мрежа не е обхват на мрежата, определени в подмрежа нанасяне на данни.

24

Изграждане на собствено име

Низ

Име на сграда, където се намира първата крайна точка въз основа на съпоставяне подмрежа към клиента сграда данни качени в портала.

Празните стойности показват данните от мрежата не се отчитат като крайна точка, мрежа не е в корпоративната мрежа или мрежа не е изграждане на име, дефинирано в подмрежа съпоставяне на данни.

Основни

Първият собствеността тип

Низ

Собствеността тип сграда, където се намира първата крайна точка въз основа на съпоставяне подмрежа към клиента сграда данни качени в портала.

Празните стойности показват данните от мрежата не се отчитат като крайна точка, мрежа не е в корпоративната мрежа или мрежа не е собственост, дефинирани в подмрежа нанасяне на данни.

Contoso-то

Първа сграда тип

Низ

Тип на сграда, където се намира първата крайна точка въз основа на съпоставяне подмрежа към сграда данни качени в портала на клиента.

Празните стойности показват данните от мрежата не се отчитат като крайна точка, мрежа не е в корпоративната мрежа или мрежа не е изграждане на описаното в подмрежа нанасяне на данни.

Отворете Office

Първа сграда тип на Office

Низ

Офис сграда тип, където се намира първата крайна точка на базата на съпоставяне подмрежа към клиента сграда данни качени в портала.

Празните стойности показват данните от мрежата не се отчитат като крайна точка, мрежа не е в корпоративната мрежа или мрежа не е изграждане на тип на office, дефинирани в подмрежа нанасяне на данни.

Office

Първа градска

Низ

Град, където се намира първата крайна точка на базата на съпоставяне подмрежа към клиента сграда данни качени в портала.

Празните стойности показват данните от мрежата не се отчитат като крайна точка, мрежа не е в корпоративната мрежа или мрежа не е град, дефинирани в подмрежа нанасяне на данни.

Редмънд

Първата пощенски код

Низ

Пощенски код, където се намира първата крайна точка на базата на съпоставяне подмрежа към клиента сграда данни качени в портала.

Празните стойности показват данните от мрежата не се отчитат като крайна точка, мрежа не е в корпоративната мрежа или мрежа не е пощенски код, дефинирани в подмрежа нанасяне на данни.

98052

Първата страна

Низ

Страната, където се намира първата крайна точка на базата на съпоставяне подмрежа към клиента сграда данни качени в портала.

Празните стойности показват данните от мрежата не се отчитат като крайна точка, мрежа не е в корпоративната мрежа или мрежа не е страна, дефинирани в подмрежа нанасяне на данни.

България

Първата държава

Низ

Щат, където се намира първата крайна точка на базата на съпоставяне подмрежа към клиента сграда данни качени в портала.

Празните стойности показват данните от мрежата не се отчитат като крайна точка, мрежа не е в корпоративната мрежа или мрежа не е състоянието, определено в подмрежа нанасяне на данни.

Пазарджик

Първата регион

Низ

Регион, където се намира първата крайна точка на базата на съпоставяне подмрежа към клиента сграда данни качени в портала.

Празните стойности показват данните от мрежата не се отчитат като крайна точка, мрежа не е в корпоративната мрежа или мрежа не е регион, определени в подмрежа съпоставяне на данни.

Северна Америка

Първия път Express

Булев

TRUE, ако е разрешено подмрежа, използвани за мултимедия поток от първата крайна точка за Express маршрута въз основа на съпоставяне подмрежа, да на клиента за изграждане на данни качени в портала.

Празните стойности показват данните от мрежата не се отчитат като крайна точка, мрежа не е в корпоративната мрежа или мрежа не е изрично път флаг в подмрежа нанасяне на данни.

True

Втората мрежа

Низ

Подмрежа, използван за media поток от втората крайна точка ако подмрежа съществува в подмрежа към клиента сграда данни качени в портала.

Празните стойности показват тези данни не се отчитат като крайна точка.

10.0.1.12.0

Второто име на мрежата

Низ

Име на мрежата, използвана за мултимедия поток от втората крайна точка, въз основа на съпоставяне подмрежа за градивни данни качени в портала на клиента.

Празните стойности показват данните от мрежата не се отчитат като крайна точка или мрежа не е име на мрежата, дефинирани в подмрежа нанасяне на данни.

САЩ / WA / REDMOND

Второ обхват на мрежата

Низ

Префикс/диапазон от подмрежа, използвани за мултимедия поток от втората крайна точка, въз основа на съпоставяне подмрежа към клиента сграда данни качени в портала на мрежата.

Празните стойности показват данните от мрежата не се отчитат като крайна точка или мрежа не е обхват на мрежата, определени в подмрежа нанасяне на данни.

24

Второ изграждане име

Низ

Име на сграда, където се намира втората крайна точка въз основа на съпоставяне подмрежа към клиента сграда данни качени в портала.

Празните стойности показват данните от мрежата не се отчитат като крайна точка, мрежа не е в корпоративната мрежа или мрежа не е изграждане на име, дефинирано в подмрежа съпоставяне на данни.

Основни

Вторият собствеността тип

Низ

Собствеността тип сграда, където се намира втората крайна точка въз основа на съпоставяне подмрежа към клиента сграда данни качени в портала.

Празните стойности показват данните от мрежата не се отчитат като крайна точка, мрежа не е в корпоративната мрежа или мрежа не е собственост, дефинирани в подмрежа нанасяне на данни.

Contoso - я

Второ сграда тип

Низ

Тип на сграда, където се намира втората крайна точка въз основа на съпоставяне подмрежа към сграда данни качени в портала на клиента.

Празните стойности показват данните от мрежата не се отчитат като крайна точка, мрежа не е в корпоративната мрежа или мрежа не е изграждане на описаното в подмрежа нанасяне на данни.

Отворете Office

Второ сграда тип на Office

Низ

Офис сграда тип там, където се намира втората крайна точка на базата на съпоставяне подмрежа към клиента сграда данни качени в портала.

Празните стойности показват данните от мрежата не се отчитат като крайна точка, мрежа не е в корпоративната мрежа или мрежа не е изграждане на тип на office, дефинирани в подмрежа нанасяне на данни.

Office

Второ град

Низ

Град, където се намира втората крайна точка на базата на съпоставяне подмрежа към клиента сграда данни качени в портала.

Празните стойности показват данните от мрежата не се отчитат като крайна точка, мрежа не е в корпоративната мрежа или мрежа не е град, дефинирани в подмрежа нанасяне на данни.

Редмънд

Втората пощенски код

Низ

Пощенски код, където е разположена втората крайна точка на базата на съпоставяне подмрежа към клиента сграда данни качени в портала.

Празните стойности показват данните от мрежата не се отчитат като крайна точка, мрежа не е в корпоративната мрежа или мрежа не е пощенски код, дефинирани в подмрежа нанасяне на данни.

98052

Втората страна

Низ

Страната, където се намира втората крайна точка на базата на съпоставяне подмрежа към клиента сграда данни качени в портала.

Празните стойности показват данните от мрежата не се отчитат като крайна точка, мрежа не е в корпоративната мрежа или мрежа не е страна, дефинирани в подмрежа нанасяне на данни.

България

Втората държава

Низ

Членка, където е разположена крайна точка за втората въз основа на съпоставяне подмрежа към клиента сграда данни качени в портала.

Празните стойности показват данните от мрежата не се отчитат като крайна точка, мрежа не е в корпоративната мрежа или мрежа не е състоянието, определено в подмрежа нанасяне на данни.

Пазарджик

Втори регион

Низ

Регион, където се намира втората крайна точка на базата на съпоставяне подмрежа към клиента сграда данни качени в портала.

Празните стойности показват данните от мрежата не се отчитат като крайна точка, мрежа не е в корпоративната мрежа или мрежа не е регион, определени в подмрежа съпоставяне на данни.

Северна Америка

Втори Express начин

Булев

TRUE, ако подмрежа използвани за мултимедия поток от втората крайна точка е разрешен за Express маршрутизиране въз основа на съпоставяне подмрежа към клиента сграда данни качени в портала.

Празните стойности показват данните от мрежата не се отчитат като крайна точка, мрежа не е в корпоративната мрежа или мрежа не е изрично път флаг в подмрежа нанасяне на данни.

True

Първо вътре Corp

Изброяване

Показва, ако първата крайна точка беше разположена в подмрежа в корпоративната мрежа, базирана на съпоставяне подмрежа към клиента сграда данни качени в портала. По подразбиране крайната точка се смята извън.

Възможни стойности:

 • Вътре в

 • Отвън

-

Вътре в

Втората отвътре Corp

Изброяване

Показва ако втората крайна точка е разположен в подмрежа в корпоративната мрежа, базирана на съпоставяне подмрежа към клиента сграда данни качени в портала. По подразбиране крайната точка се смята извън.

Възможни стойности:

 • Вътре в

 • Отвън

-

Вътре в

Първата ИД на клиент

Низ

Office 365 ИД на клиент за първата крайна точка.

Празните стойности показват ИД на клиент за първата крайна точка не може да бъде определено. Това може да показва крайната точка е подписан в локални Skype за бизнеса сървър разполагане.

00000000 - 0000 - 0000 - 0000 - 000000000000

Втората ИД на клиент

Низ

Office 365 ИД на клиент за втората крайна точка.

Празните стойности показват ИД на клиент за крайна точка на втория не може да бъде определено. Това може да показва крайната точка е подписан в локални Skype за бизнеса сървър разполагане.

00000000 - 0000 - 0000 - 0000 - 000000000000

Първата група

Низ

Skype за бизнеса онлайн набора FQDN възлага първата крайна точка.

Празните стойности показват Skype за бизнеса онлайн набора не може да бъде определено за първата крайна точка. Това може да показва крайната точка е подписан в локални Skype за бизнеса сървър разполагане.

pool1.Lync.com

Втората група

Низ

Skype за бизнеса онлайн набора FQDN, възложени на крайна точка на втория.

Празните стойности показват Skype за бизнеса онлайн набора не може да бъде определено за втората крайна точка. Това може да показва крайната точка е подписан в локални Skype за бизнеса сървър разполагане.

pool1.Lync.com

Федерирано

Булев

TRUE, ако потоци са между две Федерирани Клиентите, false в противен случай.

Празните стойности показват, не може да бъде определено, ако това е имало Федерирани поток или ако не са събрани някои сигнализация данните.

Неистина

Налични QoE запис

Булев

TRUE, ако поне един отчет на качеството на работа е на разположение за повикване/сесия. Много размери и мерки са налични само ако QoE запис е на разположение. Ако повикването не установи успешно QoE запис няма да достъпни.

-

Истина

Налични CDR запис

Булев

TRUE, ако поне един подробни записи на повиквания е налична за повикване/сесия.

-

Истина

Етикет на мултимедия

Integer

Етикет в СДП за мултимедия линия. Използвайте тип мултимедия, за да определите Ако етикет се използва за видео, аудио, споделяне на приложения или споделяне на видео базирани екран.

Празните стойности показват тези данни не беше съобщено от крайната точка.

0

Тип мултимедия

Низ

Тип мултимедия (видео, аудио, споделяне на приложения или споделяне на видео базирани екран).

-

Аудио

Първо е сървър

Булев

TRUE, ако първата крайна точка на крайна точка за сървър като сървър за конференции (AVMCU, ASMCU) или други сървъри за мултимедия (медиация сървър), или е на крайна точка за клиента. Възможни стойности: клиент, сървър.

-

Клиент

Вторият е на сървър

Булев

TRUE, ако втората крайна точка на крайна точка за сървър като сървър за конференции (AVMCU, ASMCU) или други сървъри за мултимедия (медиация сървър), или е на крайна точка за клиента. Възможни стойности: клиент, сървър.

-

Клиент

Първо е повикващия

Булев

TRUE, ако първата крайна точка е абонати (започнато сесия създаването).

-

Истина

Първата подробните мрежова връзка

Низ

Тип на мрежата, използвани от първата крайна точка. Възможни стойности:

 • Кабелна

 • WiFi

 • MobileBB

 • Тунел

 • Други

Празните стойности показват тези данни не беше съобщено от крайната точка.

Кабелна

Втората мрежова връзка детайл

Низ

Тип на мрежата, използвани от втората крайна точка. Възможни стойности:

 • Кабелна

 • WiFi

 • MobileBB

 • Тунел

 • Други

Празните стойности показват тези данни не беше съобщено от крайната точка.

Кабелна

Посока на поток

Низ

Показва посоката на поток между крайните точки. Възможни стойности:

 • Първа на втора

 • Второ към първата

Празните стойности показват няма данни беше съобщено за указване на посоката на потока.

Първа на втора

Описание на полезните данни

Низ

Името на последния кодек, използвани в потока.

Празните стойности показват няма данни е налична.

SILKWide

Аудио- и видеоразговори

Булев

TRUE, ако повикването е аудио и видео потоци, false в противен случай

Празните стойности показват няма данни беше съобщено за указване на типовете медии на потока.

Истина

Продължителност 5 секунди или по-малко

Булев

TRUE, ако поток е продължителност на 5 секунди или по-малко false в противен случай.

-

True

Продължителност 60 секунди или повече

Булев

TRUE, ако поток е продължителността на 60 секунди на повече, false в противен случай.

-

True

Продължителност (секунди)

Диапазон (секунди)

Продължителност на потока в секунди. Стойности, групирани по диапазон.

-

062: [1 -2)

Продължителност (минути)

Диапазон (минути)

Продължителност на потока в минути. Стойности, групирани по диапазон.

-

065: [3-4)

EndTime

Дата час

Време поток завърши. Забележка това измерение може да има твърде много редове, които да бъдат използвани като размерност в отчет. Може да се използва филтър вместо това.

-

2017-02-01 T00:00:01

Година

Integer

Година на началото на потока.

-

2017.

Месец

Integer

Месец от началото на потока.

-

2

Ден

Integer

Ден от началото на потока.

-

1

Час

Integer

Час на започване на потока.

-

1

Минута

Integer

Минута от началото на потока.

-

30

Секунда

Integer

Втората от началото на потока.

-

12

Ден от годината

Integer

Ден от годината в началото на потока.

-

32

Ден от седмицата

Низ

Ден от седмицата в началото на потока.

-

Сряда

Номер на ден от седмицата

Integer

Номер на ден от седмицата в началото на потока.

-

3

Месец година

Низ

Месец и година в началото на потока.

-

2017 02

Цял месец

Дата час

Цял месец от началото на потока.

-

2017-02-01 T00:00:00

Първият домейн

Низ

Домейн на потребителя с помощта на първата крайна точка. Ако първата крайна точка на конференцията сървър, е домейн на организатора на събранието. Може да бъде домейн на акаунти за услуги, използвани в сценарий.

-

contoso.com

Втори домейн

Низ

Домейн на потребителя с помощта на крайна точка на втория. Ако втората крайна точка на конференцията сървър, е домейн на организатора на събранието. Може да бъде домейн на акаунти за услуги, използвани в сценарий.

-

contoso.com

Първата потребителски агент категория

Низ

Категория на потребителски агент на първата крайна точка.

Празните стойности показват потребителски агент, които в момента няма съпоставяне като трета страна потребителски агент.

ОС

Втора категория потребителски агент

Низ

Категория на потребителски агент на крайна точка за втората.

Празните стойности показват потребителски агент, които в момента няма съпоставяне като трета страна потребителски агент.

ОС

Първата потребителски агент

Низ

Потребителски агент низ от първия крайна точка.

Празните стойности показват няма потребителски агент от първата крайна точка.

UCCAPI/16.0.7766.5281 OC/16.0.7766.2047 (Skype за бизнеса)

Втори потребителски агент

Низ

Потребителски агент низ от втората крайна точка.

Празните стойности показват няма потребителски агент от втората крайна точка.

UCCAPI/16.0.7766.5281 OC/16.0.7766.2047 (Skype за бизнеса)

Тип на конференция

Низ

Тип на конференцията URI. Възможни стойности:

 • conf:applicationsharing

 • conf:Audio-видео

 • conf:Focus

Празните стойности показват не конференция сценарий.

conf:Audio-видео

ИД на конференцията

Низ

ИД на конференцията, свързан с потоци. Забележка това измерение може да има твърде много редове, които да бъдат използвани като размерност в отчет. Може да се използва филтър вместо това.

Празните стойности показват не конференция сценарий.

0001P6GK

Първата версия на приложението на клиента

Низ

Версия на приложението, използвано за първата крайна точка. Данните се анализирани от низът на потребителски агент.

Празните стойности показват версия низ не може да бъде анализирана или стойността не беше съобщено.

16.0.7766.2047

Втората версия на приложението на клиента

Низ

Версия на приложението, използвано за втората крайна точка. Данните се анализирани от низът на потребителски агент.

Празните стойности показват версия низ не може да бъде анализирана или стойността не беше съобщено.

16.0.7766.2047

Транспортен

Низ

Мрежа транспортни тип, използвани от поток. Възможни стойности:

 • UDP

 • TCP

 • Неразпознати

 • Неразпознати посочи, че системата не може да определи, ако типът на транспортния е TCP или UDP.

Празните стойности показват транспортни тип не се съобщава или че мултимедия Пътят не е създадена.

UDP

Първата свързване лед

Низ

ЛЕД свързване тип, използвани от първата крайна точка. Възможни стойности:

 • ДИРЕКТНА - директен мрежов път

 • ПРЕДАВАНЕ - чрез предаване

 • HTTP - чрез HTTP прокси сървър

 • НЕУСПЕХ - свързването е неуспешно

Празните стойности показват типа свързване не се съобщава или че мултимедия Пътят не е създадена.

ДИРЕКТЕН

Втората свързване лед

Низ

ЛЕД свързване тип, използвани от втората крайна точка. Възможни стойности:

 • ДИРЕКТНА - директен мрежов път

 • ПРЕДАВАНЕ - чрез предаване

 • HTTP - чрез HTTP прокси сървър

 • НЕУСПЕХ - свързването е неуспешно

Празните стойности показват типа свързване не се съобщава или че мултимедия Пътят не е създадена.

ДИРЕКТЕН

Първия IP адрес

Низ

IP адресът на първата крайна точка. Забележка това измерение може да има твърде много редове, които да бъдат използвани като размерност в отчет. Това може да се използва като филтър вместо това.

Празните стойности показват тези данни не се отчитат като крайната точка или че мултимедия Пътят не е създадена.

10.0.0.10

Втората IP адрес

Низ

IP адрес за крайна точка на втория.

Забележка : Това измерение може да има твърде много редове, които да бъдат използвани като размерност в отчет. Това може да се използва като филтър вместо това.

Празните стойности показват тези данни не се отчитат като крайната точка или че мултимедия Пътят не е създадена.

10.0.0.10

Първата скоростта на връзката

Бита в секунда

Скоростта на връзката в битове за секунда от мрежов адаптер, използвани от първата крайна точка.

Празните стойности показват тези данни не се отчитат като крайната точка или че мултимедия Пътят не е създадена.

10000000

Втората скоростта на връзката

Бита в секунда

Скоростта на връзката в битове за секунда от мрежов адаптер, използвани от втората крайна точка.

Празните стойности показват тези данни не се отчитат като крайната точка или че мултимедия Пътят не е създадена.

10000000

Първи порт

Номер на порт

Мрежови номера на порта, използван от първата крайна точка за мултимедия.

Празните стойности показват тези данни не се отчитат като крайната точка или че мултимедия Пътят не е създадена.

50018

Второ порт

Номер на порт

Мрежови номера на порта, използван от втората крайна точка за мултимедия.

Празните стойности показват тези данни не се отчитат като крайната точка или че мултимедия Пътят не е създадена.

50018

Първата рефлексивно локален IP

Низ

IP адресът на първата крайна точка, както се вижда от сървъра за предаване на мултимедия. Това обикновено е интернет IP адреса, свързан към първия крайната точка за потока.

Празните стойности показват тези данни не се отчитат като крайната точка или че мултимедия Пътят не е създадена.

104.43.195.251

Втората рефлексивно локален IP

Низ

IP адреса на втората крайна точка, както се вижда от сървъра за предаване на мултимедия. Това обикновено е интернет IP адреса, свързан към втората крайната точка за потока.

Празните стойности показват тези данни не се отчитат като крайната точка или че мултимедия Пътят не е създадена.

104.43.195.251

Първо препратите IP

Низ

IP адреса на мултимедията смените сървър, даден от първата крайна точка.

Празните стойности показват тези данни не се отчитат като крайната точка или че мултимедия Пътят не е създадена.

104.43.195.251

Вторият препратите IP

Низ

IP адреса на мултимедията препратите даден от крайна точка на втория сървър.

Празните стойности показват тези данни не се отчитат като крайната точка или че мултимедия Пътят не е създадена.

104.43.195.251

Първо предаване порт

Integer

Мултимедия порт разпределени на сървъра за предаване на мултимедия от първата крайна точка.

Празните стойности показват тези данни не се отчитат като крайната точка или че мултимедия Пътят не е създадена.

3478

Второ предаване порт

Integer

Мултимедия порт разпределени на сървъра за предаване на мултимедия от втората крайна точка.

Празните стойности показват тези данни не се отчитат като крайната точка или че мултимедия Пътят не е създадена.

3478

Първата подмрежа

Низ

Подмрежа, използвани за мултимедия поток от първата крайна точка с тирета, разделяне на всеки байтове.

Празните стойности показват тези данни не се отчитат като крайната точка или че мултимедия Пътят не е създадена.

104.43.195.0

Втори подмрежа

Низ

Подмрежа, използван за media поток от втората крайна точка с тирета, разделяне на всеки байтове.

Празните стойности показват тези данни не се отчитат като крайната точка или че мултимедия Пътят не е създадена.

104.43.195.0

Първата VPN

Булев

TRUE, ако мрежовата карта, използвана като крайна точка за първия посочен го е бил VPN връзка, false в противен случай. Някои VPN не правилно отчет тези данни правилно.

Празните стойности показват тези данни не се отчитат като крайната точка или че мултимедия Пътят не е създадена.

Истина

Втори VPN

Булев

TRUE, ако мрежовата карта, използвана като крайна точка на втория посочен го е бил VPN връзка, false в противен случай. Някои VPN не правилно отчет тези данни правилно.

Празните стойности показват тези данни не се отчитат като крайната точка или че мултимедия Пътят не е създадена.

Истина

Приложни пропускателната способност източник

Низ

Указва източника на пропускателната способност, приложени към потока. Възможни стойности:

 • Статични Max

 • API форма

 • API Modality_All

 • API SendSide BWLimit

 • Предпочитание стойност

 • ВКЛЮЧВАНЕ

 • ReceiveSide включване

 • API SDP форма, отдалечена RecvSide BWLimit

 • API ServiceQuality

 • API SDP

 • Получаване на SidePDP

Празните стойности показват тези данни не се отчитат като крайната точка или че мултимедия Пътят не е създадена.

StaticMax

Пропускателната способност изток

Диапазон (бита в секунда)

Средна приблизителна скорост между първата и втората крайна точка в битове за секунда.

Празните стойности показват тези данни не се отчитат като крайната точка или че мултимедия Пътят не е създадена.

026: [260000-270000)

Медиация сървър заобикаляне на флага

Булев

TRUE, ако поточното предаване на мултимедия заобиколено посредничество сървър и отиде директно между клиент и PSTN шлюз/PBX false в противен случай.

Празните стойности показват тези данни не се отчитат като крайната точка или че мултимедия Пътят не е създадена.

Истина

Първият Cdr свързване тип

Низ

Идентифицира ICE свързване пътя, избран от първата крайна точка за използване за този поток. Възможни стойности:

 • Операционна система

 • PeerDerived

 • Зашеметяващи

 • Включване

Празните стойности показват тези данни не се отчитат като крайната точка или че мултимедия Пътят не е създадена.

Операционна система

Втори Cdr свързване тип

Низ

Идентифицира ICE свързване пътя, избран от втората крайна точка за използване за този поток. Възможни стойности:

 • Операционна система

 • PeerDerived

 • Зашеметяващи

 • Включване

Празните стойности показват тези данни не се отчитат като крайната точка или че мултимедия Пътят не е създадена.

Операционна система

Първата заснемане разработчици

Низ

Име на устройство за снемане, използвани от първата крайна точка. За:

 • Аудио потоци - устройство, използвано за микрофона

 • Видео потоци - устройство, използвано за камерата

 • Видео базирани споделяне на екран потоци – екран скрепер

 • Споделяне на потоци - празен на приложения

Празните стойности показват тези данни не се отчитат като крайна точка, че мултимедия Пътят не е създадена, или че потоци е споделяне на видео базирани екран или споделяне на приложения.

Слушалки микрофон (Microsoft LifeChat LX-6000)

Втората заснемане разработчици

Низ

Име на устройство за снемане, използвани от втората крайна точка. За:

 • Аудио потоци - устройство, използвано за микрофона

 • Видео потоци - устройство, използвано за камерата

 • Видео базирани споделяне на екран потоци – екран скрепер

 • Споделяне на потоци - празен на приложения

Празните стойности показват тези данни не се отчитат като крайна точка, че мултимедия Пътят не е създадена, или че потоци е споделяне на видео базирани екран или споделяне на приложения.

Слушалки микрофон (Microsoft LifeChat LX-6000)

Първо улавяне драйвера за разработчици

Низ

Име на драйвера за заснемане на устройство, използвани от първата крайна точка под формата на "производителя: версия". За:

 • Аудио потоци - драйвер, използван за микрофона

 • Видео потоци - драйвер, използван за камерата

 • Видео-базирани-споделяне на екран и потоци - празен за споделяне на приложения

Празните стойности показват тези данни не се отчитат като крайна точка, че мултимедия Пътят не е създадена, или че потоци е споделяне на видео базирани екран или споделяне на приложения.

Microsoft: 10.0.14393.0

Втората заснемане на драйвера за разработчици

Низ

Име на драйвера за заснемане на устройство, използвани от втората крайна точка под формата на "производителя: версия". За:

 • Аудио потоци - драйвер, използван за микрофона

 • Видео потоци - драйвер, използван за камерата

 • Видео-базирани-споделяне на екран и потоци - празен за споделяне на приложения

Празните стойности показват тези данни не се отчитат като крайна точка, че мултимедия Пътят не е създадена, или че потоци е споделяне на видео базирани екран или споделяне на приложения.

Microsoft: 10.0.14393.0

Първата рендиране разработчици

Низ

Името на рендиране на устройството, използвани от първата крайна точка. За:

 • Аудио потоци - драйвер, използван за микрофона

 • Видео потоци - драйвер, използван за камерата

 • Видео-базирани-споделяне на екран и потоци - празен за споделяне на приложения

Празните стойности показват тези данни не се отчитат като крайна точка, че мултимедия Пътят не е създадена, или че потоци е споделяне на видео базирани екран или споделяне на приложения.

Слушалки микрофон (Microsoft LifeChat LX-6000)

Втората рендиране разработчици

Низ

Името на рендиране на устройството, използвани от втората крайна точка. За:

 • Аудио потоци - драйвер, използван за микрофона

 • Видео потоци - драйвер, използван за камерата

 • Видео-базирани-споделяне на екран и потоци - празен за споделяне на приложения

Празните стойности показват тези данни не се отчитат като крайна точка, че мултимедия Пътят не е създадена, или че потоци е споделяне на видео базирани екран или споделяне на приложения.

Слушалки микрофон (Microsoft LifeChat LX-6000)

Първо рендиране на драйвера за разработчици

Низ

Име на драйвера на рендиране на устройството, използвани от първата крайна точка. За:

 • Аудио потоци - драйвер, използван за микрофона

 • Видео потоци - драйвер, използван за камерата

 • Видео-базирани-споделяне на екран и потоци - празен за споделяне на приложения

Празните стойности показват тези данни не се отчитат като крайна точка, че мултимедия Пътят не е създадена, или че потоци е споделяне на видео базирани екран или споделяне на приложения.

Microsoft: 10.0.14393.0

Втората рендиране на драйвера за разработчици

Низ

Име на драйвера на рендиране на устройството, използвани от втората крайна точка. За:

 • Аудио потоци - драйвер, използван за микрофона

 • Видео потоци - драйвер, използван за камерата

 • Видео-базирани-споделяне на екран и потоци - празен за споделяне на приложения

Празните стойности показват тези данни не се отчитат като крайна точка, че мултимедия Пътят не е създадена, или че потоци е споделяне на видео базирани екран или споделяне на приложения.

Microsoft: 10.0.14393.0

Първото име на Процесора

Низ

Име на Процесора, използвани от първата крайна точка.

Празните стойности показват тези данни не беше съобщено от крайната точка.

Contoso Процесора X11 @ 1.80 ГХц

Второто име на Процесора

Низ

Име на Процесора, използвани от втората крайна точка.

Празните стойности показват тези данни не беше съобщено от крайната точка.

Contoso Процесора X11 @ 1.80 ГХц

Първото число и CPU сърца

Конструкция на екрана

Брой на Процесора сърца наличен на първата крайна точка.

Празните стойности показват тези данни не беше съобщено от крайната точка.

8

Втори процесор конструкция на екрана

Конструкция на екрана

Брой на Процесора сърца наличен на втората крайна точка.

Празните стойности показват тези данни не беше съобщено от крайната точка.

8

Първата CPU процесор скорост

Скоростта на Процесора в МХц

Честота на процесора на Процесора, използвани от първата крайна точка.

Празните стойности показват тези данни не беше съобщено от крайната точка.

1800

Втората CPU процесор скорост

Скоростта на Процесора в МХц

Честота на процесора на Процесора, използвани от втората крайна точка.

Празните стойности показват тези данни не беше съобщено от крайната точка.

1800

Първата крайна точка

Низ

Име на машина съобщава от първата крайна точка ако крайната точка е на сървър или на облак услуга клиент.

Празните стойности показват тези данни не беше съобщено от крайната точка.

MACHINENAME

Втората крайна точка

Низ

Име на машина съобщава от втората крайна точка ако крайната точка е на сървър или на облак услуга клиент.

Празните стойности показват тези данни не беше съобщено от крайната точка.

MACHINENAME

Първата операционна система

Низ

Пълен операционна система и архитектура низ от първия крайна точка.

Празните стойности показват тези данни не беше съобщено от крайната точка.

Windows 10.0.14996 SP: 0.0 тип: 1(Workstation) пакет: 256 дъга: x64 WOW64: вярно

Втора ос

Низ

Пълен операционна система и архитектура низ от втората крайна точка.

Празните стойности показват тези данни не беше съобщено от крайната точка.

Windows 10.0.14996 SP: 0.0 тип: 1(Workstation) пакет: 256 дъга: x64 WOW64: вярно

Първата филтрирани операционна система

Низ

Операционна система име и основна и второстепенна версия съобщава от първата крайна точка. Може да има случаи, когато този низ съдържа повече от име на ос и версия.

Празните стойности показват, или крайната точка не отчита тази информация или отчета от тази крайна точка не е получено.

Windows 10

Втора ос филтрирани

Низ

Операционна система име и основна и второстепенна версия съобщава от втората крайна точка. Може да има случаи, когато този низ съдържа повече от име на ос и версия.

Празните стойности показват, или крайната точка не отчита тази информация или отчета от тази крайна точка не е получено.

Windows 10

Първата OS архитектура

Низ

Хардуер архитектура от първата крайна точка.

Празните стойности показват, или крайната точка не отчита тази информация, не е получено отчета от тази крайна точка или формата на архитектурата не е разпознат.

x64

Втората OS архитектура

Низ

Хардуер архитектура от втората крайна точка.

Празните стойности показват, или крайната точка не отчита тази информация, не е получено отчета от тази крайна точка или формата на архитектурата не е разпознат.

x64

Първата Virtualization флаг

Низ

Код, указващ типа на virtualization среда съобщава от първата крайна точка. Възможни стойности:

 • "0x00" - няма "

 • "0x01" - HyperV

 • "0x02" - VMWare

 • "0x04" - Виртуален компютър

 • "0x08" - Xen PC

Празните стойности показват тези данни не се отчитат като крайна точка.

0x00

Втората Virtualization флаг

Низ

Код, указващ типа на virtualization среда от втората крайна точка. Възможни стойности:

 • "0x00" - няма "

 • "0x01" - HyperV

 • "0x02" - VMWare

 • "0x04" - Виртуален компютър

 • "0x08" - Xen PC

Празните стойности показват тези данни не се отчитат като крайна точка.

0x00

Първата Wifi Microsoft драйвер

Низ

Име на Microsoft WiFi водача използва данни от първата крайна точка. Стойността може да са локализирани въз основа на езика, използван от крайна точка.

Празните стойности показват или WiFi не е била използвана от крайната точка или драйвер информация не беше съобщено.

Microsoft хоствана мрежова виртуална карта

Втората Wifi Microsoft драйвер

Низ

Име на Microsoft WiFi водача използва данни от втората крайна точка. Стойността може да са локализирани въз основа на езика, използван от крайна точка.

Празните стойности показват или WiFi не е била използвана от крайната точка или драйвер информация не беше съобщено.

Microsoft хоствана мрежова виртуална карта

Първата Wifi доставчика драйвер

Низ

Доставчик и името на WiFi водача съобщава от първата крайна точка.

Празните стойности показват или WiFi не е била използвана от крайната точка или драйвер информация не беше съобщено.

Contoso двойно групата Wireless AC драйвер

Втората Wifi доставчика драйвер

Низ

Доставчик и името на WiFi водача съобщава от втората крайна точка.

Празните стойности показват или WiFi не е била използвана от крайната точка или драйвер информация не беше съобщено.

Contoso двойно групата Wireless AC драйвер

Първата Wifi Microsoft драйвер версия

Низ

Версия на Microsoft WiFi водача съобщава от първата крайна точка.

Празните стойности показват или WiFi не е била използвана от крайната точка или драйвер информация не беше съобщено.

Microsoft: 10.0.14393.0

Втората Wifi Microsoft драйвер версия

Низ

Версия на Microsoft WiFi водача съобщава от втората крайна точка.

Празните стойности показват или WiFi не е била използвана от крайната точка или драйвер информация не беше съобщено.

Microsoft: 10.0.14393.0

Първата Wifi доставчик драйвер версия

Низ

Доставчик и версията на WiFi водача съобщава от първата крайна точка.

Празните стойности показват или WiFi не е била използвана от крайната точка или драйвер информация не беше съобщено.

Contoso:15.1.1.0

Втората Wifi доставчик драйвер версия

Низ

Доставчик и версията на WiFi водача съобщава от втората крайна точка.

Празните стойности показват или WiFi не е била използвана от крайната точка или драйвер информация не беше съобщено.

Contoso:15.1.1.0

Първи Wifi канал

Низ

WiFi канал, използван от първата крайна точка.

Празните стойности показват или WiFi не е бил използван или канала не се съобщава.

10

Второ Wifi канал

Низ

WiFi канал, използван от втората крайна точка.

Празните стойности показват или WiFi не е бил използван или канала не се съобщава.

10

Първият Wifi радио тип

Низ

Тип на WiFi радио, използвани от първата крайна точка. HRDSSS е еквивалентно на 802.11b.

Празните стойности показват или WiFi не е бил използван или WiFi тип не се съобщава.

802.11ac

Вторият Wifi радио тип

Низ

Тип на WiFi радио, използвани от втората крайна точка. HRDSSS е еквивалентно на 802.11b.

Празните стойности показват или WiFi не е бил използван или WiFi тип не се съобщава.

802.11ac

Първата DNS суфикс

Низ

DNS суфикс, свързани с мрежов адаптер, съобщава от първата крайна точка. Забележка Тази стойност могат да се отчитат за всеки тип мрежов адаптер.

Празните стойности показват тази стойност не беше съобщено от крайната точка.

Corp.contoso.com

Втората DNS суфикс

Низ

DNS суфикс, свързани с мрежов адаптер, съобщава от втората крайна точка. Забележка Тази стойност могат да се отчитат за всеки тип мрежов адаптер.

Празните стойности показват тази стойност не беше съобщено от крайната точка.

Corp.contoso.com

Първата Wifi група

Низ

WiFi групата използва както се съобщава от първата крайна точка.

Празните стойности показват или стойност е не се изчисляват от крайната точка или не се отчитат.

5.0 ГХц

Втората Wifi лента

Низ

WiFi групата използва както се съобщава от втората крайна точка.

Празните стойности показват или стойност е не се изчисляват от крайната точка или не се отчитат.

5.0 ГХц

Първата Wifi сигнал

Низ

WiFi силата на сигнала в проценти [0-99] съобщава от първата крайна точка.

Празните стойности показват или стойност е не се изчисляват от крайната точка или не се отчитат.

081: [90-100)

Втората Wifi сигнал

Низ

WiFi силата на сигнала в проценти [0-99] от втората крайна точка.

Празните стойности показват или стойност е не се изчисляват от крайната точка или не се отчитат.

081: [90-100)

Първото зареждане Wifi зарядно

Диапазон (процент)

Оценка останал зарядно задължение в проценти [0-99] съобщава от първата крайна точка. Стойности, групирани по диапазон. 0 означава, че устройството е включено.

Празните стойности показват или WiFi не е бил използван или задължение стойността не беше съобщено.

081: [90-100)

Втора Wifi зарядно такса

Диапазон (процент)

Оценка останал зарядно задължение в проценти [0-99] от втората крайна точка. Стойности, групирани по диапазон. 0 означава, че устройството е включено.

Празните стойности показват или WiFi не е бил използван или задължение стойността не беше съобщено.

081: [90-100)

Аудио влошаване на Avg

Диапазон (означава мнение резултат 0-5)

Средна мрежа да кажете мнение резултат влошаване на поток. Представлява колко загуба на мрежата и променливо закъснение между е повлияна качеството на получено аудио. Стойности, групирани по диапазон.

Празните стойности показват няма мрежа MOS влошаване на съобщава от крайна точка за получаване на потока или ако потока не е аудио поток.

015: [0.01-0.02)

Променливо закъснение между

Диапазон (милисекунди)

Средна променливо закъснение между за поток в милисекунди. Стойности, групирани по диапазон.

Празните стойности показват няма променливо закъснение между данни, които е съобщено като крайна точка за получаване на потока.

065: [2-3)

Променливо закъснение между Max

Диапазон (милисекунди)

Максималната променливо закъснение между за поток в милисекунди. Стойности, групирани по диапазон.

Празните стойности показват няма променливо закъснение между данни, които е съобщено като крайна точка за получаване на потока.

065: [2-3)

Процент загуба на пакети

Диапазон (процент)

Процент на загуба на средните пакети за поток. Стойности, групирани по диапазон.

Празните стойности показват няма пакети загуба на данни от крайна точка за получаване на потока.

050: [1.8-1.9)

Пакети загуба ставка Max

Диапазон (процент)

Процент на загуба на максимален пакети за поток. Стойности, групирани по диапазон.

Празните стойности показват няма пакети загуба на данни от крайна точка за получаване на потока.

041: [0.95-1)

Общата Avg мрежа MOS

Диапазон (MOS)

Средна мрежа MOS за поток. Стойности, групирани по диапазон.

Празните стойности показват няма мрежа MOS влошаване на съобщава от крайна точка за получаване на потока или ако потока не е аудио поток.

076: [4.4-4.5)

Съотношение скрити образци Avg

Диапазон (съотношение)

Отношение на броя на аудио рамки с образци, генерирани от пакети загуба скриването на общия брой на аудио рамки. Стойности, групирани по диапазон. 0,1 показва 10 % от рамки се съдържат скрити образци.

Празните стойности показват тази стойност не беше съобщено от приемника на потока или потокът не е аудио поток.

015: [0.01-0.02)

Съотношение разтяга образци Avg

Диапазон (съотношение)

Отношение на броя на аудио рамки с образци, които са били разтяга за компенсация променливо закъснение между или загуба на общия брой на аудио рамки. Стойности, групирани по диапазон. 0,1 показва 10 % аудио рамки съдържа опъната образци.

Празните стойности показват тази стойност не беше съобщено от приемника на потока или потокът не е аудио поток.

017: [0.03-0.04)

Отиване и връщане

Диапазон (милисекунди)

Средна мрежа разпространение двупосочен път се изчислява както е посочено в RFC3550 в милисекунди. Стойности, групирани по диапазон.

Празните стойности показват или стойност е не се изчисляват от крайната точка или не се отчитат.

070: [15-20)

Отиване и връщане Max

Диапазон (милисекунди)

Максималната мрежа разпространение двупосочен път се изчислява както е посочено в RFC3550 в милисекунди. Стойности, групирани по диапазон.

Празните стойности показват или стойност е не се изчисляват от крайната точка или не се отчитат.

098: [350-375)

Мрежа променливо закъснение между Avg

Диапазон (милисекунди)

Средната стойност на мрежа променливо закъснение между в милисекунди изчисли над 20 втори windows по време на сесията. Стойности, групирани по диапазон.

Празните стойности показват или потока не е аудио поток или че данните не се съобщават като крайна точка за получаване на потока.

066: [3-4)

Видео публикация FECPLR

Диапазон (съотношение)

Процент на загуба на пакети след прилагането FEC за обобщени във всички видео потоци и кодеци. Стойности, групирани по диапазон.

Празните стойности показват потока не е имало видео или видео базирани споделяне на екран поток или данните не беше съобщено от крайна точка за получаване на потока.

014: [0-0.01)

Видео местни кадър загуба процент Avg

Диапазон (процент)

Среден процент на видео кадрите губи, както е показано на потребителя. Стойности, групирани по диапазон. Това включва рамки възстановени от загубите по мрежата.

Празните стойности показват потока не е имало видео или видео базирани споделяне на екран поток или данните не беше съобщено от крайна точка за получаване на потока.

160: [80-85)

Получи рамка ставка средна стойност

Диапазон (кадъра в секунда)

Средната кадъра в секунда, получени за всички видео потоци, изчислени по време на сесията. Стойности, групирани по диапазон.

Празните стойности показват потока не е имало видео или видео базирани споделяне на екран поток или данните не беше съобщено от крайна точка за получаване на потока.

101: [14.5-15)

Ниска рамка ставка повикване процента

Диапазон (процент)

Процент от време на повикване, където кадрите е по-малък от 7.5 кадъра в секунда. Стойности, групирани по диапазон.

Празните стойности показват потока не е имало видео или видео базирани споделяне на екран поток или данните не беше съобщено от крайна точка за получаване на потока.

099: [13.5-14)

Ниска разделителна способност повикване процента

Диапазон (процент)

Процент от време на разговор, където е ниска разделителна способност. Стойности, групирани по диапазон. Праг е 120 пиксела за малки размери.

Празните стойности показват потока не е имало видео или видео базирани споделяне на екран поток или данните не беше съобщено от крайна точка за получаване на потока.

Процент загуба на видео пакети

Диапазон (съотношение)

Средната част от пакетите изгубени, като указано в RFC3550, изчислени по време на сесията. Стойности, групирани по диапазон.

Празните стойности показват потока не е имало видео или видео базирани споделяне на екран поток или данните не беше съобщено от крайна точка за получаване на потока.

037: [0.75-0.8)

Видео кадър ставка Avg

Диапазон (кадъра в секунда)

Средната кадъра в секунда, получени за видео поток, изчислени по време на сесията. Стойности, групирани по диапазон.

Празните стойности показват потока не е имало видео или видео базирани споделяне на екран поток или данните не беше съобщено от крайна точка за получаване на потока.

135: [31.5-32)

Динамични възможности процента

Диапазон (процент)

Процент на времето, което клиента се изпълнява < 70 % очаква възможностите за обработка на видео за този тип на Процесора, групирани по диапазон

Празните стойности показват потока не е имало видео или видео базирани споделяне на екран поток или данните не беше съобщено от крайна точка за получаване на потока.

122: [25-25.5)

Плочка на разглезено процент обща сума

Диапазон (процент)

Процент на плочки, които се премахват вместо което се изпраща до отдалечен равноправен (например от MCU към преглед). Стойности, групирани по диапазон. Отхвърлените плочки може да се дължи на ограниченията на пропускателната способност между клиент и сървър.

Празните стойности показват потока не е приложение споделяне поток или данните не беше съобщено от крайната точка изпращането на потока.

140: [34-34.5)

AppSharing относителна еднопосочна средна стойност

Диапазон (милисекунди)

Средната относителна еднопосочна закъснение между крайните точки в милисекунди за споделяне потоци на приложения. Стойности, групирани по диапазон.

Празните стойности показват потока не е приложение споделяне поток или данните не беше съобщено от крайната точка изпращането на потока.

126: [27-27.5)

AppSharing RDP плочка средно закъснение за обработка

Диапазон (милисекунди)

Средно закъснение в милисекунди обработка плочки на стека на RDP в конференции на сървъра. Стойности, групирани по диапазон.

Празните стойности показват потока не е приложение споделяне поток в конференция или данните не беше съобщено от крайната точка изпращането на потока.

103: [15.5-16)

Аудио FEC използва

Булев

True означава, че аудио напред корекция на грешките (FEC) е била използвана в някакъв момент по време на разговор. FALSE в противен случай

Празните стойности показват потока не е аудио поток, или данните не беше съобщено от крайната точка изпращането на потока.

Истина

ClassifiedPoorCall

Булев

TRUE, ако потока е класифицирани като лоши въз основа на метрики, изброени тук: Какво е основа за класифициране на повикване като лоши в Lync 2013 QoE?.

Празните стойности показват потока не е достатъчно метрики, които е съобщено да бъдат класифицирани като добро или лошо.

Истина

Видео лошо поради VideoPostFecplr

Булев

TRUE, ако потока е класифицирани като лоши въз основа на метрични прага на видео публикация FEC PLR, изброени тук: Какво е основа за класифициране на повикване като лоши в Lync 2013 QoE?. Винаги ще бъде false за не са видео потоци.

Празните стойности показват крайната точка не се съобщават тези данни или потокът не е видео поток.

True

Видео лошо поради видео местно рамка загуба процент Avg

Булев

TRUE, ако видео поток е класифицирани като лоши въз основа на видео местни рамка загуба процент Avg метрични Прага изброени тук: Какво е основа за класифициране на повикване като лоши в Lync 2013 QoE?. Винаги ще бъде false за не са видео потоци.

Празните стойности показват крайната точка не се съобщават тези данни или потокът не е видео поток.

True

Видео лошо поради получи рамка ставка средна стойност

Булев

TRUE, ако видео поток е класифицирани като лоши въз основа на получи рамка ставка средна метрични Прага изброени тук: Какво е основа за класифициране на повикване като лоши в Lync 2013 QoE?. Винаги ще бъде false за не са видео потоци.

Празните стойности показват крайната точка не се съобщават тези данни или потокът не е видео поток.

True

Видео лошо поради бавна последователност повикване процента

Булев

TRUE, ако видео поток е класифицирани като лоши въз основа на ниско кадрите повикване процент метрични прага на изброени тук: Какво е основа за класифициране на повикване като лоши в Lync 2013 QoE?. Винаги ще бъде false за не са видео потоци.

Празните стойности показват крайната точка не се съобщават тези данни или потокът не е видео поток.

True

Видео лошо поради ниска разделителна способност повикване процента

Булев

TRUE, ако видео поток е класифицирани като лоши въз основа на ниска разделителна способност повикване процент метрични прага на изброени тук: Какво е основа за класифициране на повикване като лоши в Lync 2013 QoE?. Винаги ще бъде false за не са видео потоци.

Празните стойности показват крайната точка не се съобщават тези данни или потокът не е видео поток.

True

Видео лошо поради процент загуба на видео пакети

Булев

TRUE, ако видео поток е класифицирани като лоши въз основа на видео процент на загуба на пакети, метрични Прага изброени тук: Какво е основа за класифициране на повикване като лоши в Lync 2013 QoE? Винаги ще бъде false за не са видео потоци.

Празните стойности показват крайната точка не се съобщават тези данни или потокът не е видео поток.

True

Видео лошо поради видео кадър оценяване Avg

Булев

TRUE, ако видео поток е класифицирани като лоши въз основа на видео кадър ставка Avg метрични Прага изброени тук: Какво е основа за класифициране на повикване като лоши в Lync 2013 QoE?. Винаги ще бъде false за не са видео потоци.

Празните стойности показват крайната точка не се съобщават тези данни или потокът не е видео поток.

True

Видео лошо поради динамични възможности процента

Булев

TRUE, ако видео поток е класифицирани като лоши въз основа на динамични възможности процент метрични Прага изброени тук: Какво е основа за класифициране на повикване като лоши в Lync 2013 QoE?. Винаги ще бъде false за не са видео потоци.

Празните стойности показват крайната точка не се съобщават тези данни или потокът не е видео поток.

True

VBSS лошо поради видео публикация Fec plr

Булев

TRUE, ако видео базата споделяне на екран поток е класифицирани като лошо въз основа на видео публикация Fec plr метрични Прага изброени тук: Какво е основа за класифициране на повикване като лоши в Lync 2013 QoE?. Винаги ще бъде false за не са видео потоци на базата споделяне на екран.

Празните стойности показват крайната точка не се съобщават тези данни или потокът не е видео базирани поток за споделяне на екрана.

True

VBSS лошо поради видео местно рамка загуба процент Avg

Булев

TRUE, ако видео базата споделяне на екран поток е класифицирани като лошо въз основа на видео местни рамка загуба процент Avg метрични Прага изброени тук: Какво е основа за класифициране на повикване като лоши в Lync 2013 QoE?. Винаги ще бъде false за не са видео потоци на базата споделяне на екран.

Празните стойности показват крайната точка не се съобщават тези данни или потокът не е видео базирани поток за споделяне на екрана.

True

VBSS лошо поради получи рамка ставка средна стойност

Булев

TRUE, ако видео базата споделяне на екран поток е класифицирани като лошо въз основа на получи рамка ставка средна метрични Прага изброени тук: Какво е основа за класифициране на повикване като лоши в Lync 2013 QoE?. Винаги ще бъде false за не са видео потоци на базата споделяне на екран.

Празните стойности показват крайната точка не се съобщават тези данни или потокът не е видео базирани поток за споделяне на екрана.

True

VBSS лошо поради бавна последователност повикване процента

Булев

TRUE, ако видео базата споделяне на екран поток е класифицирани като лошо въз основа на ниско кадрите повикване процент метрични прага на изброени тук: Какво е основа за класифициране на повикване като лоши в Lync 2013 QoE?. Винаги ще бъде false за не са видео потоци на базата споделяне на екран.

Празните стойности показват крайната точка не се съобщават тези данни или потокът не е видео базирани поток за споделяне на екрана.

True

VBSS лошо поради LowResolutionCallPercent

Булев

TRUE, ако VBSS потока е класифицирани като лоши въз основа на ниска разделителна способност повикване процент метрични прага на изброени тук: Какво е основа за класифициране на повикване като лоши в Lync 2013 QoE?. Винаги ще бъде false за не са видео потоци на базата споделяне на екран.

Празните стойности показват крайната точка не се съобщават тези данни или потокът не е видео базирани поток за споделяне на екрана.

True

AppSharing лошо поради разглезено плочка процент обща сума

Булев

TRUE, ако приложението споделяне поток е класифицирани като лошо въз основа на развалени плочка процента общо метрични Прага изброени тук: Какво е основа за класифициране на повикване като лоши в Lync 2013 QoE?. Винаги ще бъде false за споделяне потоци-приложение.

Празните стойности показват крайната точка не се съобщават тези данни или потокът не е споделяне поток на приложения.

True

AppSharing лошо поради относителната еднопосочна средна стойност

Булев

TRUE, ако приложението споделяне поток е класифицирани като лошо въз основа на относителни един ня yAverage метрични Прага изброени тук: Какво е основа за класифициране на повикване като лоши в Lync 2013 QoE?. Винаги ще бъде false за споделяне потоци-приложение.

Празните стойности показват крайната точка не се съобщават тези данни или потокът не е споделяне поток на приложения.

True

AppSharing лошо поради RDP плочка средно закъснение за обработка

Булев

TRUE, ако приложението споделяне поток е класифицирани като лошо въз основа на RDP плочка обработка закъснение средната метрични Прага изброени тук: Какво е основа за класифициране на повикване като лоши в Lync 2013 QoE?. Винаги ще бъде false за споделяне потоци-приложение.

Празните стойности показват крайната точка не се съобщават тези данни или потокът не е споделяне поток на приложения.

True

Аудио лошо поради променливо закъснение между

Булев

TRUE, ако аудио поток е класифицирани като лоши въз основа на променливо закъснение между метрични Прага изброени тук: Какво е основа за класифициране на повикване като лоши в Lync 2013 QoE?. Винаги ще бъде false за-аудио потоци.

Празните стойности показват крайната точка не се съобщават тези данни или потокът не е аудио поток за споделяне.

True

Аудио лошо поради двупосочен

Булев

TRUE, ако аудио поток е класифицирани като лоши въз основа на отиване и връщане метрични Прага изброени тук: Какво е основа за класифициране на повикване като лоши в Lync 2013 QoE?. Винаги ще бъде false за-аудио потоци.

Празните стойности показват крайната точка не се съобщават тези данни или потокът не е аудио поток за споделяне.

True

Аудио лошо поради загуба на пакети

Булев

TRUE, ако аудио поток е класифицирани като лоши въз основа на загубата пакет метрични Прага изброени тук: Какво е основа за класифициране на повикване като лоши в Lync 2013 QoE?. Винаги ще бъде false за-аудио потоци.

Празните стойности показват крайната точка не се съобщават тези данни или потокът не е аудио поток за споделяне.

True

Аудио лошо поради влошаване на

Булев

TRUE, ако аудио поток е класифицирани като лоши въз основа на влошаване на метрични Прага изброени тук: Какво е основа за класифициране на повикване като лоши в Lync 2013 QoE?. Винаги ще бъде false за-аудио потоци.

Празните стойности показват крайната точка не се съобщават тези данни или потокът не е аудио поток за споделяне.

True

Аудио лошо поради скрити съотношение

Булев

TRUE, ако аудио поток е класифицирани като лоши въз основа на скрити съотношението метрични Прага изброени тук: Какво е основа за класифициране на повикване като лоши в Lync 2013 QoE?. Винаги ще бъде false за-аудио потоци.

Празните стойности показват крайната точка не се съобщават тези данни или потокът не е аудио поток за споделяне.

True

Относно

Булев

0, ако потока има достатъчно данни да бъдат класифицирани като добро или лошо. 1 по друг начин.

-

1

OnePercent PacketLoss

Булев

1 загуба на пакети надвишават 1 %, 0 в противен случай.

-

1

Причина за лошото

Флагове

Списък на флагове, които идентифицират защо потока е маркирано като лошо. Може да има няколко флагове, тъй като може да има няколко причини защо потока е маркирано като лошо. Насочете към Какво е основа за класифициране на повикване като лоши в Lync 2013 QoE? за подробности.

 • Възможни стойности:

 • Скрити съотношение

 • Влошаване на

 • Променливо закъснение между

 • Загуба на пакети

 • Отиване и връщане

 • Динамични възможности процента

 • Ниска рамка ставка повикване процента

 • Получи рамка ставка средна стойност

 • Видео кадър ставка Avg

 • Видео местни кадър загуба процент Avg

 • Процент загуба на видео пакети

 • Видео публикация Fec plr

 • RDP плочка обработка закъснение средна стойност

 • Относителни еднопосочна средно повредени плочка процент обща сума

Празните стойности показват потока не е класифицирани като лошо.

ConcealedRatio | Влошаване на

Лошото

Булев

1 Ако потока има достатъчно данни да бъдат класифицирани като добра или лоша и поток е класифицирани като лошо 0 в противен случай.

-

1

Добро

Булев

1 Ако потока има достатъчно данни да бъдат класифицирани като добра или лоша и поток е класифицирани като добро. 0 в противен случай.

-

1

Първата оценка за обратна връзка

Потребителската оценка (1-5)

Оценяване на повикването, свързани с потока от първата крайна точка скала 1-5 (5 = отлично). 0 показва, че потребителят е показано повикването оценка проучване, но не ставка възприемането му.

Празните стойности показват проучване не е показано на първата крайна точка.

5

Втората оценка на обратна връзка

Потребителската оценка (1-5)

Оценяване на повикването, свързани с потока от крайната точка на втория скала 1-5 (5 = отлично). 0 показва, че потребителят е показано повикването оценка проучване, но не ставка възприемането му.

Празните стойности показват проучване не е показано на втората крайна точка.

5

Първата маркерите на обратна връзка

Низ

Низ, който съдържа списък на маркерите на обратна информация с булеви код, указващ дали маркер е зададено от потребителя, предоставяне на обратна връзка от първата крайна точка.

Празните стойности показват обратна връзка е предоставен от потребителя на първата крайна точка.

{DistortedSpeech:1; ElectronicFeedback:1; BackgroundNoise:1; MuffledSpeech:1; Ехо: 1;}

Втората маркерите на обратна връзка

Низ

Низ, който съдържа списък на маркерите на обратна информация с булеви код, указващ дали маркер е зададено от потребителя, предоставяне на обратна връзка от втората крайна точка.

Празните стойности показват обратна връзка е предоставен от потребителя на втората крайна точка.

{DistortedSpeech:1; ElectronicFeedback:1; BackgroundNoise:1; MuffledSpeech:1; Ехо: 1;}

Първата обратна връзка, има аудио проблем

Булев

TRUE, ако маркера за обратна връзка от първата крайна точка посочи поток е аудио проблем, false в противен случай.

-

false

Повторна има аудио проблем

Булев

TRUE, ако маркера за обратна връзка от втората крайна точка посочи поток е аудио проблем, false в противен случай.

-

false

Първата обратна връзка, има видео проблем

Булев

TRUE, ако маркера за обратна връзка от първата крайна точка посочи поток е видео проблем, false в противен случай.

-

false

Повторна има видео проблем

Булев

TRUE, ако маркера за обратна връзка от втората крайна точка посочи поток е видео проблем, false в противен случай.

-

false

Първата ехото събитие причини

Флагове

Флагове, които посочват причините за DeviceEchoEvent е повдигнато на първата крайна точка. Може да има няколко флагове за един поток. Флагове, включват:

 • BAD_TIMESTAMP - аудио проба и времеви клейма от заснемане или рендират устройство, използвано са лошото качество на

 • POSTAEC_ECHO - високо ниво на ехото остава след ехото

 • MIC_CLIPPING - ниво на сигнала от заснемане на устройство е значителна екземпляри на максимален сигнал ниво

 • EVENT_ANLP - аудио примери от улавяне съдържат висок шум.

Празните стойности показват-аудио поток или няма събитие причини съобщава от първата крайна точка.

BAD_TIMESTAMP | POSTAEC_ECHO

Втората ехото събитие причини

Флагове

Флагове, които посочват причините за DeviceEchoEvent е повдигнато на втората крайна точка. Може да има няколко флагове за един поток. Флагове, включват:

 • BAD_TIMESTAMP - аудио проба и времеви клейма от заснемане или рендират устройство, използвано са лошото качество на

 • POSTAEC_ECHO - високо ниво на ехото остава след ехото

 • MIC_CLIPPING - ниво на сигнала от заснемане на устройство е значителна екземпляри на максимален сигнал ниво

 • EVENT_ANLP - аудио примери от улавяне съдържат висок шум.

Празните стойности показват-аудио поток или няма събитие причини съобщава от първата крайна точка.

BAD_TIMESTAMP | POSTAEC_ECHO

Първата ехо процент микрофон в

Диапазон (процент)

Процент от времето, когато ехото е открита в аудиото на заснемане или микрофон устройството преди ехото от първата крайна точка. Стойности, групирани по диапазон.

Празните стойности показват-аудио поток или данни не се отчитат като първата крайна точка.

068: [5-10)

Втората ехо процент микрофон в

Диапазон (процент)

Процент от времето, когато ехото е открита в аудиото на заснемане или микрофон устройството преди ехото от втората крайна точка. Стойности, групирани по диапазон.

Празните стойности показват-аудио поток или данни не се отчитат като втори крайна точка.

068: [5-10)

Изпращане на първата ехо процента

Диапазон (процент)

Процент от времето, когато ехото е открита в аудиото заснемане или микрофона устройство след ехото от първата крайна точка. Стойности, групирани по диапазон.

Празните стойности показват-аудио поток или данни не се отчитат като първата крайна точка.

068: [5-10)

Изпращане на втората ехо процента

Диапазон (процент)

Процент от времето, когато ехото е открита в аудиото заснемане или микрофона устройство след ехото от втората крайна точка. Стойности, групирани по диапазон.

Празните стойности показват-аудио поток или данни не се отчитат като втори крайна точка.

068: [5-10)

Първо изпрати сигнал ниво

Диапазон (dB децибела)

Средно енергия ниво на изпратено аудио за аудио, класифицирани като черно говор, или лявата канал на стерео реч на първата крайна точка. Стойности, групирани по диапазон.

Празните стойности показват-аудио поток или данни не се отчитат като първата крайна точка.

055: [-15--10)

Втори изпрати сигнал ниво

Диапазон (dB децибела)

Средно енергия ниво на изпратено аудио за аудио, класифицирани като черно говор, или лявата канал на стерео реч на втората крайна точка. Стойности, групирани по диапазон.

Празните стойности показват-аудио поток или данни не се отчитат като втори крайна точка.

055: [-15--10)

Първото ниво на сигнала получи

Диапазон (dB децибела)

Средно енергия ниво на получено аудио за аудио, класифицирани като черно говор, или лявата канал на стерео реч на първата крайна точка. Стойности, групирани по диапазон.

Празните стойности показват-аудио поток или данни не се отчитат като първата крайна точка.

056: [-10--5)

Второ ниво на сигнала получи

Диапазон (dB децибела)

Средно енергия ниво на получено аудио за аудио, класифицирани като черно говор, или лявата канал на стерео реч на втората крайна точка. Стойности, групирани по диапазон.

Празните стойности показват-аудио поток или данни не се отчитат като втори крайна точка.

056: [-10--5)

Първо изпращане ниво на шума

Диапазон (dB децибела)

Средно енергия ниво на изпратено аудио за аудио класифицирани като черно шум или левия канал стерео шум от първата крайна точка. Стойности, групирани по диапазон.

Празните стойности показват-аудио поток или данни не се отчитат като първата крайна точка.

048: [-50 --45)

Вторият изпращане шум ниво

Диапазон (dB децибела)

Средно енергия ниво на изпратено аудио за аудио класифицирани като черно шум или левия канал стерео шум от втората крайна точка. Стойности, групирани по диапазон.

Празните стойности показват-аудио поток или данни не се отчитат като втори крайна точка.

048: [-50 --45)

Първото ниво на шума получи

Диапазон (dB децибела)

Средно енергия ниво на получено аудио за аудио класифицирани като черно шум или левия канал стерео шум от първата крайна точка. Стойности, групирани по диапазон.

Празните стойности показват-аудио поток или данни не се отчитат като първата крайна точка.

048: [-50 --45)

Второ ниво на шума получи

Диапазон (dB децибела)

Средно енергия ниво на получено аудио за аудио класифицирани като черно шум или левия канал стерео шум от втората крайна точка. Стойности, групирани по диапазон.

Празните стойности показват-аудио поток или данни не се отчитат като втори крайна точка.

048: [-50 --45)

Първата мрежата изпрати съотношение качество събитие

Диапазон (съотношение)

Дроб на повикването, че първата крайна точка открити мрежата е причина за лошото качество на аудиото изпратени. Стойности, групирани по диапазон.

Празните стойности показват-аудио поток или данни не се отчитат като първата крайна точка.

015: [0.01-0.02)

Втората мрежа изпрати събитие съотношение качество

Диапазон (съотношение)

Дроб на повикването, че крайна точка за втората открита мрежата е причина за лошото качество на аудио изпратени. Стойности, групирани по диапазон.

Празните стойности показват-аудио поток или данни не се отчитат като втори крайна точка.

015: [0.01-0.02)

Първата мрежа получавате съотношение качество събитие

Диапазон (съотношение)

Дроб на повикването, че първата крайна точка открити мрежата е причина за лошото качество на аудиото получено от. Стойности, групирани по диапазон.

Празните стойности показват-аудио поток или данни не се отчитат като първата крайна точка.

015: [0.01-0.02)

Втората мрежа получавате съотношение качество събитие

Диапазон (съотношение)

Дроб на повикването, че крайна точка за втората открита мрежата е причина за лошото качество на аудиото получено от. Стойности, групирани по диапазон.

Празните стойности показват-аудио поток или данни не се отчитат като втори крайна точка.

015: [0.01-0.02)

Първата мрежа закъснение събитие съотношение

Диапазон (съотношение)

Дроб на повикването, че първата крайна точка открити мрежа забавянето е достатъчно значителни, за да се отразява на възможността да имат двупосочна комуникация в реално време. Стойности, групирани по диапазон.

Празните стойности показват-аудио поток или данни не се отчитат като първата крайна точка.

016: [0.02-0.03)

Втората мрежа закъснение събитие съотношение

Диапазон (съотношение)

Дроб на повикването, че крайна точка за втората открита мрежа забавянето е достатъчно значителни, за да се отразява на възможността да имат двупосочна комуникация в реално време. Стойности, групирани по диапазон.

Празните стойности показват-аудио поток или данни не се отчитат като втори крайна точка.

016: [0.02-0.03)

Първата мрежа пропускателна способност ниска събитие съотношение

Диапазон (съотношение)

Част от разговора, че първата крайна точка открити скоростта или правила за пропускателната способност е достатъчно нисък, за да причинят лошото качество на аудиото изпратени. Стойности, групирани по диапазон.

Празните стойности показват-аудио поток или данни не се отчитат като първата крайна точка.

016: [0.02-0.03)

Втората мрежа пропускателна способност ниска събитие съотношение

Диапазон (съотношение)

Част от разговора, че крайна точка за втората открита скоростта или правила за пропускателната способност е достатъчно нисък, за да причинят лошото качество на аудиото изпратени. Стойности, групирани по диапазон.

Празните стойности показват-аудио поток или данни не се отчитат като втори крайна точка.

016: [0.02-0.03)

Първата CPU недостатъчна събитие съотношение

Диапазон (съотношение)

Част от разговора, че първата крайна точка открито на наличните CPU ресурси не са достатъчни и причинени лошото качество на аудиото изпратените или получените. Стойности, групирани по диапазон.

Празните стойности показват-аудио поток или данни не се отчитат като първата крайна точка.

016: [0.02-0.03)

Втори процесор недостатъчна събитие съотношение

Диапазон (съотношение)

Част от разговора, че крайна точка за втората открита наличните CPU ресурси не са достатъчни и причинени лошото качество на аудиото изпратените или получените. Стойности, групирани по диапазон.

Празните стойности показват-аудио поток или данни не се отчитат като втори крайна точка.

016: [0.02-0.03)

Първото устройство половината двустранен AEC събитие съотношение

Диапазон (съотношение)

Дробна част от разговора, че първата крайна точка открити проблеми и поддържан звуков ехо задрасквам в режим на половин двустранно, която повлияна възможността да имат двупосочна комуникация в реално време. Стойности, групирани по диапазон.

Празните стойности показват-аудио поток или данни не се отчитат като първата крайна точка.

016: [0.02-0.03)

Втората устройство половината двустранен AEC събитие съотношение

Диапазон (съотношение)

Дробна част от разговор, че втората крайна точка открити проблеми и поддържан звуков ехо задрасквам в режим на половин двустранно, която повлияна възможността да имат в реално време двупосочна комуникация. Стойности, групирани по диапазон.

Празните стойности показват-аудио поток или данни не се отчитат като втори крайна точка.

016: [0.02-0.03)

Рендиране на първото устройство не функция събитие съотношение

Диапазон (съотношение)

Част от разговора, че първата крайна точка открити рендиране на устройство не работи правилно. Стойности, групирани по диапазон.

Празните стойности показват-аудио поток или данни не се отчитат като първата крайна точка.

016: [0.02-0.03)

Второ устройство рендиране не функция събитие съотношение

Диапазон (съотношение)

Част от разговора, че крайна точка за втората открита рендиране на устройство не работи правилно. Стойности, групирани по диапазон.

Празните стойности показват-аудио поток или данни не се отчитат като втори крайна точка.

016: [0.02-0.03)

Първото устройство за заснемане не функция събитие съотношение

Диапазон (съотношение)

Дроб на повикването, че първата крайна точка открити заснемане устройство не работи правилно. Стойности, групирани по диапазон.

Празните стойности показват-аудио поток или данни не се отчитат като първата крайна точка.

016: [0.02-0.03)

Второ устройство заснемане не функция събитие съотношение

Диапазон (съотношение)

Дроб на повикването, че крайна точка за втората открита заснемане устройство не работи правилно. Стойности, групирани по диапазон.

Празните стойности показват-аудио поток или данни не се отчитат като втори крайна точка.

016: [0.02-0.03)

Първото устройство проблеми събитие съотношение

Диапазон (съотношение)

Дроб на повикването, че първата крайна точка открити проблеми или празнини в аудиото играе или обхванати, който причинява лошото качество на звука е изпратено или получено. Стойности, групирани по диапазон.

Празните стойности показват-аудио поток или данни не се отчитат като първата крайна точка.

016: [0.02-0.03)

Втората устройство проблеми събитие съотношение

Диапазон (съотношение)

Дроб на повикването, че втората крайна точка открити проблеми или празнини в аудиото играе или обхванати, който причинява лошото качество на звука е изпратено или получено. Стойности, групирани по диапазон.

Празните стойности показват-аудио поток или данни не се отчитат като втори крайна точка.

016: [0.02-0.03)

Първото устройство ниска SNR събитие съотношение

Диапазон (съотношение)

Дробна част от разговора, че първата крайна точка открити ниска реч за ниво на шума, които предизвикват лошото качество на аудио, което се изпраща. Стойности, групирани по диапазон.

Празните стойности показват-аудио поток или данни не се отчитат като първата крайна точка.

016: [0.02-0.03)

Втората устройство ниска SNR събитие съотношение

Диапазон (съотношение)

Дробна част от разговора, че крайна точка за втората открита ниска реч за ниво на шума, които предизвикват лошото качество на аудио, което се изпраща. Стойности, групирани по диапазон.

Празните стойности показват-аудио поток или данни не се отчитат като втори крайна точка.

016: [0.02-0.03)

Първото устройство ниска реч ниво събитие съотношение

Диапазон (съотношение)

Дробна част от разговора, че първата крайна точка е открито ниско реч ниво, които предизвикват лошото качество на аудио, което се изпраща. Стойности, групирани по диапазон.

Празните стойности показват-аудио поток или данни не се отчитат като първата крайна точка.

016: [0.02-0.03)

Втората устройство ниска реч ниво събитие съотношение

Диапазон (съотношение)

Дробна част от разговора, че втората крайна точка е открито ниско реч ниво, които предизвикват лошото качество на аудио, което се изпраща. Стойности, групирани по диапазон.

Празните стойности показват-аудио поток или данни не се отчитат като втори крайна точка.

016: [0.02-0.03)

Първото устройство изрязването събитие съотношение

Диапазон (съотношение)

Дробна част от разговор, че изрязването на първата крайна точка в заснетото аудио, които предизвикват лошото качество на аудиото, което се изпраща. Стойности, групирани по диапазон.

Празните стойности показват-аудио поток или данни не се отчитат като първата крайна точка.

016: [0.02-0.03)

Втората устройство изрязването събитие съотношение

диапазон (съотношение)

Дробна част от разговор, че изрязването на втората крайна точка в заснетото аудио, които предизвикват лошото качество на аудиото, което се изпраща. Стойности, групирани по диапазон.

Празните стойности показват-аудио поток или данни не се отчитат като втори крайна точка.

016: [0.02-0.03)

Първото устройство ехото събитие съотношение

Диапазон (съотношение)

Дробна част от разговор, че първата крайна точка ехото, които предизвикват лошото качество на аудиото, което се изпраща. Стойности, групирани по диапазон.

Празните стойности показват-аудио поток или данни не се отчитат като първата крайна точка.

016: [0.02-0.03)

Втората устройство ехото събитие съотношение

Диапазон (съотношение)

Дробна част от разговор, че втората ехото крайна точка, които предизвикват лошото качество на аудиото, което се изпраща. Стойности, групирани по диапазон.

Празните стойности показват-аудио поток или данни не се отчитат като втори крайна точка.

016: [0.02-0.03)

Първото устройство близо до End, за да ехо съотношение събитие

Диапазон (съотношение)

Дробна част от разговора, че първата крайна точка открил коефициента на близка ниво на сигнала на края на ехо ниво, които предизвикват лошото качество на аудио, което се изпраща. Стойности, групирани по диапазон.

Празните стойности показват-аудио поток или данни не се отчитат като първата крайна точка.

016: [0.02-0.03)

Второ устройство близо до End, за да ехо съотношение събитие

Диапазон (съотношение)

Дробна част от разговора, че крайна точка за втората открита коефициента на близка ниво на сигнала на края на ехо ниво, които предизвикват лошото качество на аудио, което се изпраща. Стойности, групирани по диапазон.

Празните стойности показват-аудио поток или данни не се отчитат като втори крайна точка.

016: [0.02-0.03)

Първото устройство рендиране нулеви корпоративно събитие съотношение

Диапазон (съотношение)

Дробна част от разговора, че първата крайна точка устройство рендиране на силата на звука е зададено на 0. Стойности, групирани по диапазон.

Празните стойности показват-аудио поток или данни не се отчитат като първата крайна точка.

016: [0.02-0.03)

Второ устройство рендиране нулеви корпоративно събитие съотношение

Диапазон (съотношение)

Част от разговор, че втора крайна точка открит устройство рендиране на силата на звука е зададено на 0. Стойности, групирани по диапазон.

Празните стойности показват-аудио поток или данни не се отчитат като втори крайна точка.

016: [0.02-0.03)

Първото устройство се рендира без звук събитие съотношение

Диапазон (съотношение)

Част от повикването тази крайна точка за първия открит рендиране на устройството се изключва. Стойности, групирани по диапазон.

Празните стойности показват-аудио поток или данни не се отчитат като първата крайна точка.

016: [0.02-0.03)

Втората устройство рендиране изключване събитие съотношение

Диапазон (съотношение)

Част от разговор, че втора крайна точка открит рендиране на устройството се изключва. Стойности, групирани по диапазон.

Празните стойности показват-аудио поток или данни не се отчитат като втори крайна точка.

016: [0.02-0.03)

Преброяване на първото устройство няколко крайни точки на събитие

Диапазон (съотношение)

Колко пъти по време на разговор, че първата крайна точка открити няколко крайни точки в една и съща стая или звуков среда. Стойности, групирани по диапазон.

Празните стойности показват-аудио поток или данни не се отчитат като първата крайна точка.

016: [0.02-0.03)

Второ устройство няколко брой крайни точки на събитие

Диапазон (съотношение)

Колко пъти по време на разговор, че втората крайна точка открити няколко крайни точки в една и съща стая или звуков среда. Стойности, групирани по диапазон.

Празните стойности показват-аудио поток или данни не се отчитат като втори крайна точка.

016: [0.02-0.03)

Първото устройство вой събитие Count

Диапазон (съотношение)

Колко пъти по време на разговор, че първата крайна точка открити крайни точки на две или повече в една и съща стая или звуков среда, които предизвикват лошото качество на звука във формата на вой или скърцане аудио. Стойности, групирани по диапазон.

Празните стойности показват-аудио поток или данни не се отчитат като първата крайна точка.

016: [0.02-0.03)

Втората устройство вой събитие Count

Диапазон (съотношение)

Колко пъти по време на разговор, че втората крайна точка открити крайни точки на две или повече в една и съща стая или звуков среда, които предизвикват лошото качество на звука във формата на вой или скърцане аудио. Стойности, групирани по диапазон.

Празните стойности показват-аудио поток или данни не се отчитат като втори крайна точка.

016: [0.02-0.03)

Грешка отчет на подателя

Низ

Показва кои крайна точка изпрати отчет за грешки на повикване за потока. Този отчет съдържа допълнителни телеметрично и да посочи повикване за настройка или разговор пускане проблем с повикването.

Празните стойности показват няма отчет за грешки на повикване е изпратено.

Собствено

Мултимедия грешка е

Низ

Показва ако отчета за грешки при повикване за потока на мултимедия ниво грешка или не. Този отчет съдържа допълнителни телеметрично и да посочи повикване за настройка или разговор пускане проблем с повикването.

Празните стойности показват няма отчет за грешки на повикване е изпратено.

Истина

Грешка при тип мултимедия

Низ

Типът на мултимедия неуспех, свързани с потока. Възможните стойности са:

 • Midcall

 • CallSetup

 • NotMediaFailure.

Празните стойности показват няма отчет за грешки на повикване е изпратено.

Midcall

RTP Rtcp Mux

Булев

True означава, че в една и съща портове са били мултиплексирани RTP и RTCP. FALSE в противен случай.

Празните стойности показват тези данни не се отчитат като крайна точка.

Истина

Зашемети версия

Integer

Версия на ЗАШЕМЕТЯВАЩИ протокола, използван за установяване на повикването.

Празните стойности показват тези данни не се отчитат като крайна точка.

2

Предаване на мултимедия

Низ

IP адресът на мултимедия relay(s), използван за сесията. Може да се отчита чифт предаване, разделени с "+" if потока.

Празните стойности показват тези данни не беше съобщено от крайните точки.

"13.107.8.2 + 13.107.8.2"

Причина за настройка на грешка на повиквания

Изброяване

Класифициране на защо мултимедия може да не се осъществи връзка за разговор. Възможни стойности:

 • Липсващи Препр дълбоки пакети проверка освобождаване от правило - показва, че мрежовото оборудване по пътя, вероятно е възпрепятстван мултимедия път се създава поради дълбоки пакети правила за проверка. Това може да се дължи на прокси сървър или защитна стена правила, не е конфигуриран правилно.

 • Липсващи Препр IP правило за групово освобождаване - означава, че мрежовото оборудване по пътя, вероятно е възпрепятстван мултимедия път се създава мрежата на Office 365. Това може да се дължи на прокси сървър или защитна стена правила, които не са правилно конфигуриран да разрешава достъп до IP адреси и портове, използвани за Skype за бизнеса трафик.

 • Други – показва мултимедия пътя за повикването не може да бъде установена, но основната причина не може да се класифицира.

 • Не мултимедийни неуспех - показва, че няма проблем е бил открит със създаването на мултимедия пътя.

Празните стойности показват повикване Настройване на не пропусна поради проблем с известни мултимедия.

Липсващи Препр IP правило за групово освобождаване

Е анонимни присъединяване към сесията

Булев

TRUE, ако потребителят присъединяване към конферентен разговор е анонимно, False в противен случай.

Празните стойности показват няма данни за определяне, ако потребителят се присъединява анонимно или не.

Истина

Има мултимедия избраната Blob

Булев

TRUE, ако сесията е данни за диагностика на мултимедия, False в противен случай.

Празните стойности показват някои сигнализация данни не са събрани за този поток.

Истина

Използваните разрешаване на Dns кеша

Булев

TRUE, ако крайна точка използва DNS кеша за решаване на адрес за предаване на мултимедия, False в противен случай.

Празните стойности показват тези данни не беше съобщено от крайната точка.

Неистина

Мрежова връзка подробни двойка

Изброимите двойка

Двойка на мрежова връзка с подробности за първата и втората крайна точка. Възможни стойности:

 • WiFi: wifi

 • WiFi: кабелна

 • Кабелна: wifi

 • Кабелна: кабелна

 • MobileBB: MobileBB

 • MobileBB: други

 • MobileBB: тунел

 • MobileBB: wifi

 • MobileBB: кабелна

 • Други: други

 • Други: wifi

 • Други: кабелна

 • Тунел: тунел

 • Тунел: wifi

 • Тунел: кабелна

 • : MobileBB

 • : Други

 • : Тунел

 • : wifi

 • : Кабелна

 • :

Празните стойности в изброяване показват крайна точка мрежа свързване тип е неизвестно. Това може да се случи, ако повикването не може да бъде установена.

Кабелна: кабелна

Потребителски агент категория двойка

Изброимите двойка

Двойка на потребителски агент категория за първата и втората крайна точка.

Празните стойности в изброяване показват крайна точка потребителски агент не е известен тип.

AV MCU: ОС

Е сървър двойка

Изброимите двойка

Двойка за идентификация на крайни точки на първата и втората или като клиент или сървър. Възможните стойности са: клиент: клиент, клиент: сървър, сървър: сървър.

без празни стойности

Клиент: сървър

Свързване чрез лед двойка

Изброимите двойка

Двойка от типа на лед връзка, използвани от всяка крайна точка. Възможни стойности:

 • ДИРЕКТЕН: ДИРЕКТНИ

 • ДИРЕКТЕН: НЕУСПЕШНО

 • ДИРЕКТЕН: HTTP

 • НЕУСПЕШНО: НЕУСПЕШНО

 • НЕУСПЕШНО: ПРЕДАВАНЕ

 • HTTP: ПРЕДАВАНЕ

 • :

 • : ДИРЕКТНО

 • : НЕУСПЕШНО

 • : HTTP

 • : ПРЕДАВАНЕ

Празните стойности в изброяване показват лед свързване, използвани от крайна точка не е известна или съобщава.

ДИРЕКТЕН: ПРЕДАВАНЕ

OS двойка

Изброимите двойка

Чифт име на ос и версия за първата и втората крайна точка.

Празните стойности в изброяване показват OS име не може да бъде анализирана или не се отчитат като крайна точка.

Windows 10: Windows 10

Двойка за ИД на клиент

Изброимите двойка

Чифт ИД на клиент за първата и втората крайна точка.

Празните стойности в изброяване показват клиент идентификатор не може да бъде определено. Това може да се случи, ако крайна точка е влязъл в локални Skype за бизнеса сървър разполагане.

00000000 - 0000 - 0000 - 0000 - 000000000000: 00000000 - 0000 - 0000 - 0000 - 000000000000

Градивни наименование двойка

Изброимите двойка

Двойка от името на сграда за първата и втората крайна точка.

Празните стойности в изброяване показват, не може да бъде определено името на сграда за крайна точка. Това може да бъде, тъй като крайната точка се намира извън корпоративната мрежа или е достъп до мрежа от сайт без подмрежа съпоставяне.

Основни градивни: Клон сайт сграда

Вътрешни Corp двойка

Изброимите двойка

Чифт ако крайните точки са разположени от или извън корпоративната мрежа, базирана на съпоставянето на подмрежа. Възможни стойности:

 • В: вътре в

 • В: извън

 • Извън: извън

-

В: вътре в

Сценарий двойка

Изброимите двойка

Чифт ако крайните точки са разположени от или извън корпоративната мрежа, базирана на съпоставянето на подмрежа и мрежова връзка подробни.

Забележка : Двойките се разделят със "–".

Празните стойности в изброяване показват типа на свързване на мрежата е неизвестно за крайните точки на двете или и двете.

Клиент-отвътре – клиент отвътре wifi

IsTeams

Булев

True показва, че първата и втората потребителски агенти за потока са крайните точки на екипа на Microsoft.

FALSE означава потребителски агенти са Skype за бизнеса крайните точки.

Истина

Бележки за/единици на измерение за данни:

диапазон

Размери, които са предоставени като диапазон или група от стойности се показват с помощта на следния формат:

<sort order string> [<lower bound inclusive> - <upper bound exclusive)

Например измерението продължителност (в минути) представлява по време на повикване в секунди със стойност, които е съобщено като диапазон от стойности.

Продължителност (минути)

Как да се интерпретира

062: [0-0)

Поток времетраене = 0 минути

064: [1-2)

1 минута < = поток продължителност < 2 минути

065: [2-3)

2 минути < = поток продължителност < 3 минути

066: [3-4)

3 минути < = поток продължителност < 4 минути

< Сортиране ред низ > се използва за контрол на реда на сортиране, когато представяте данните и може да се използва за филтриране. Например, филтър на продължителност (в минути) < "065", ще се покаже потоци с продължителност по-малка от 2 минути (водещата 0 е необходима за филтър, за да работи както се очаква).

Забележка : Действителната стойност на низа за ред на сортиране не е значителна.

Изброяване двойка

Размери, които са предоставени като изброяване двойка се показват с помощта на следния формат:

<enumeration value from one end point> : < enumeration value from the other endpoint>

Подреждане на изброяване стойностите са логически последователни, но не отразява поръчване на първата или втората крайните точки.

Например мрежова връзка подробни двойка показва мрежова връзка подробните стойности за крайните точки на две:

Мрежова връзка подробни двойка

Как да се интерпретира

Кабелна: кабелна

Първата и втората крайните точки и двете използват кабелна ethernet връзки.

Кабелна: wifi

Първата крайна точка използва кабелна ethernet връзка и втората крайна точка използва Wi-Fi връзка, или крайната точка втория използва кабелна ethernet връзка и първата крайна точка използва Wi-Fi връзка.

: wifi

Крайна точка за първата използва Wi-Fi връзка и мрежова връзка, използвани от крайна точка на втория е неизвестно, или крайната точка втория използва Wi-Fi връзка и мрежовата връзка, използвана от първата крайна точка е неизвестно.

Празни стойности

В таблицата по-горе изброени възможни причини защо измерение може да са празни. Много размери и мерки ще бъде празна, ако е "неистина" измерението QoE налични запис. Това обикновено се случва, когато повикването не е успешно.

Мерки

Следващата таблица изброява мерки в момента предлага ли в повикване качество табло (CQD):

Име на мярка

Броя

Описание

Общо поток Count

Брой на потоци

Брой мултимедийни потоци независимо от типа на мултимедия.

Брой на аудио поток

Брой на потоци

Брой на аудио потоци.

Брой на AppSharing поток

Брой на потоци

Брой на RDP базирани приложение споделяне потоци.

Видео потока Count

Брой на потоци

Брой на видео потоци.

Брой VBSS поток

Брой на потоци

Брой на видео базирани екрана споделяне потоци.

Брой на аудио лошо поток

Брой на потоци

Брой на аудио потоци, класифицирани като лоши въз основа на мрежа метрики изброени тук: Какво е основа за класифициране на повикване като лоши в Lync 2013 QoE?.

Брой на аудио добър поток

Брой на потоци

Брой на аудио потоци, класифицирани като добро въз основа на мрежа метрики изброени тук: Какво е основа за класифициране на повикване като лоши в Lync 2013 QoE?.

Брой на аудио относно поток

Брой на потоци

Брой на аудио потоци, които не са достатъчно данни, за да бъдат класифицирани като добро или лошо въз основа на мрежа метрики изброени тук: Какво е основа за класифициране на повикване като лоши в Lync 2013 QoE?.

Аудио лошо процент

Процент

Процент на всички аудио потоци, които са класифицирани като лоши въз основа на мрежа метрики, изброени тук: Какво е основа за класифициране на повикване като лоши в Lync 2013 QoE?.

Аудио OnePercent PacketLoss брой

Брой на потоци

Брой на аудио потоци с по-голямо от 1 % загуба на пакети.

Аудио OnePercent PacketLoss процент

Процент

Процент на всички аудио потоци с по-голямо от 1 % загуба на пакети.

Аудио лошо поради променливо закъснение между Count

Брой на потоци

Брой на аудио потоци, където метрика на променливо закъснение между надвишава прагове изброени тук: Какво е основа за класифициране на повикване като лоши в Lync 2013 QoE?.

Аудио лошо поради PacketLoss брой

Брой на потоци

Брой на аудио потоци, където метрика на пакети загуба надвишава прагове изброени тук:Какво е основа за класифициране на повикване като лоши в Lync 2013 QoE?.

Аудио лошо поради влошаване на Count

Брой на потоци

Брой на аудио потоци, където метрика на влошаване на надвишава прагове изброени тук https://aka.ms/cqd_quality_thresholds.

Аудио лошо поради двупосочен Count

Брой на потоци

Брой на аудио потоци, където отиване надвишава прагове изброени тук: Какво е основа за класифициране на повикване като лоши в Lync 2013 QoE?.

Аудио лошо поради ConcealedRatio брой

Брой на потоци

Брой на аудио потоци, където скрити съотношение надвишава прагове изброени тук: Какво е основа за класифициране на повикване като лоши в Lync 2013 QoE?.

AppSharing лошо поради SpoiledTilePercentTotal Count

Брой на потоци

Брой на потоци, където процент общо метрика на разглезено плочка надвишава прагове за споделяне на приложения, изброени тук: Какво е основа за класифициране на повикване като лоши в Lync 2013 QoE?.

AppSharing лошо поради RelativeOneWayAverage брой

Брой на потоци

Брой на потоци, където процент общо метрика на разглезено плочка надвишава прагове за споделяне на приложения, изброени тук: https://aka.ms/cqd_quality_thresholds.

AppSharing лошо поради RDPTileProcessingLatencyAverage брой

Брой на потоци

Брой на потоци, където RDP плочката обработка средно закъснение надвишава прагове за споделяне на приложения, изброени тук: Какво е основа за класифициране на повикване като лоши в Lync 2013 QoE?.

Видео лошо поради VideoPostFecplr брой

Брой на потоци

Брой на видео потоци, където видео публикация Fec Зеничен надвишава прагове изброени тук: Какво е основа за класифициране на повикване като лоши в Lync 2013 QoE?.

Видео лошо поради VideoLocalFrameLossPercentageAvg брой

Брой на потоци

Брой на видео потоци, където видео местни рамка загуба процент Avg надвишава прагове изброени тук: Какво е основа за класифициране на повикване като лоши в Lync 2013 QoE?.

Видео лошо поради RecvFrameRateAverage брой

Брой на потоци

Брой на видео потоци, когато получи рамка ставка средна стойност надвишава праговете изброени тук: Какво е основа за класифициране на повикване като лоши в Lync 2013 QoE?.

Видео лошо поради LowFrameRateCallPercent брой

Брой на потоци

Брой на видео потоци, където ниско кадрите повикване процента надвишава прагове изброени тук: Какво е основа за класифициране на повикване като лоши в Lync 2013 QoE?.

Видео лошо поради LowResolutionCallPercent брой

Брой на потоци

Брой на видео потоци, където ниска разделителна способност повикване процента надвишава прагове изброени тук: Какво е основа за класифициране на повикване като лоши в Lync 2013 QoE?.

Видео лошо поради VideoPacketLossRate брой

Брой на потоци

Брой на видео потоци, където видео процент загуба на пакети надвишава прагове изброени тук https://aka.ms/cqd_quality_thresholds.

Видео лошо поради VideoFrameRateAvg брой

Брой на потоци

Брой на видео потоци, където видео рамка ставка Avg надвишава прагове изброени тук: Какво е основа за класифициране на повикване като лоши в Lync 2013 QoE?.

Видео лошо поради DynamicCapabilityPercent брой

Брой на потоци

Брой на видео потоци, където динамични възможност процента надвишава прагове изброени тук: Какво е основа за класифициране на повикване като лоши в Lync 2013 QoE?.

VBSS лошо поради VideoPostFecplr брой

Брой на потоци

Брой на видео базирани споделяне на екран потоци, където видео публикация Fec Зеничен надвишава прагове изброени тук: Какво е основа за класифициране на повикване като лоши в Lync 2013 QoE?.

VBSS лошо поради VideoLocalFrameLossPercentageAvg брой

Брой на потоци

Брой на видео базирани споделяне на екран потоци, където видео местни рамка загуба процент Avg надвишава прагове изброени тук: https://aka.ms/cqd_quality_thresholds.

VBSS лошо поради RecvFrameRateAverage брой

Брой на потоци

Брой на видео базирани споделяне на екран потоци, когато получи рамка ставка средна стойност надвишава праговете изброени тук: Какво е основа за класифициране на повикване като лоши в Lync 2013 QoE?.

VBSS лошо поради LowFrameRateCallPercent брой

Брой на потоци

Брой на видео базирани споделяне на екран потоци, където ниско кадрите повикване процента надвишава прагове изброени тук: Какво е основа за класифициране на повикване като лоши в Lync 2013 QoE? .

VBSS лошо поради LowResolutionCallPercent брой

Брой на потоци

Брой на видео базирани споделяне на екран потоци при ниска разделителна способност повикване процента надхвърля праговете изброени тук: Какво е основа за класифициране на повикване като лоши в Lync 2013 QoE? .

Видео лошо потока Count

Брой на потоци

Брой на видео потоци, класифицирани като лоша въз основа на мрежова метрики изброени тук https://aka.ms/cqd_quality_thresholds.

Видео добър поток Count

Брой на потоци

Брой на видео потоци, класифицирани като добро въз основа на мрежа метрики изброени тук: Какво е основа за класифициране на повикване като лоши в Lync 2013 QoE?.

Видео относно поток Count

Брой на потоци

Брой на видео потоци, които не са достатъчно данни, за да бъдат класифицирани като добро или лошо въз основа на мрежа метрики изброени тук: Какво е основа за класифициране на повикване като лоши в Lync 2013 QoE?.

Видео лошо процент

Процент

Процент от общата видео потоци, които са класифицирани като лоша въз основа на мрежова метрики изброени тук https://aka.ms/cqd_quality_thresholds.

Брой AppSharing лошо поток

Брой на потоци

Брой на потоци, класифицирани като лоши въз основа на мрежа метрики за споделяне на приложения, изброени тук: Какво е основа за класифициране на повикване като лоши в Lync 2013 QoE?.

AppSharing добър поток Count

Брой на потоци

Брой на потоци, класифицирани като добро въз основа на мрежа метрики за споделяне на приложения, изброени тук: Какво е основа за класифициране на повикване като лоши в Lync 2013 QoE?.

AppSharing относно поток Count

Брой на потоци

Брой на потоци, които не са достатъчни данни, за да бъдат класифицирани като добро или лошо за споделяне на приложения въз основа на мрежа метрики, изброени тук: Какво е основа за класифициране на повикване като лоши в Lync 2013 QoE?.

AppSharing лошо процент

Процент

Процент от общата споделяне потоци, които са класифицирани като лоши въз основа на мрежа метрики на приложения, изброени тук: Какво е основа за класифициране на повикване като лоши в Lync 2013 QoE?.

Брой VBSS лошо поток

Брой на потоци

Брой на видео базирани споделяне на екран потоци, класифицирани като лоши въз основа на мрежа метрики изброени тук: Какво е основа за класифициране на повикване като лоши в Lync 2013 QoE?.

Брой VBSS добър поток

Брой на потоци

Брой на видео базирани споделяне на екран потоци, класифицирани като добро въз основа на мрежа метрики изброени тук: Какво е основа за класифициране на повикване като лоши в Lync 2013 QoE?.

VBSS относно поток Count

Брой на потоци

Брой на видео базирани споделяне на екран потоци, които не са достатъчно данни, за да бъдат класифицирани като добро или лошо въз основа на мрежа метрики изброени тук: Какво е основа за класифициране на повикване като лоши в Lync 2013 QoE?.

VBSS лошо процент

Процент

Процент от общата видео-базирани-споделяне на екран потоците, класифицирани като лоши въз основа на мрежа метрики, изброени тук: Какво е основа за класифициране на повикване като лоши в Lync 2013 QoE?.

AVG повикване продължителност

Секунди

Средната продължителност на потоци в секунди.

Първата обратна връзка оценка Avg

Потребителската оценка (1-5)

Средната оценка на потоци от данни от на потребителя с помощта на първата крайна точка. Повиквания са оценени от 1-5 и оценка се прилага към всички потоци на повикването.

Втората обратна връзка оценка Avg

Потребителската оценка (1-5)

Средната оценка на потоци от данни от потребителя, с помощта на крайна точка на втория. Повиквания са оценени от 1-5 и оценка се прилага към всички потоци на повикването.

Първи обратна връзка оценка брой

Брой оценени потоци

Брой на потоци, оценени от потребителя, с помощта на първата крайна точка. Повиквания са оценени от 1-5 и оценка се прилага към всички потоци на повикването.

Втората обратна връзка оценка брой

Брой оценени потоци

Брой на потоци, оценени от потребителя, с помощта на крайна точка на втория. Повиквания са оценени от 1-5 и оценка се прилага към всички потоци на повикването.

Първата обратна връзка оценка лошо Count

Брой оценени потоци

Брой на потоци, оценени от потребителя, като използва първата крайна точка или като 1 или 2. Повиквания са оценени от 1-5 и оценка се прилага към всички потоци на повикването.

Втората обратна връзка оценка лошо Count

Брой оценени потоци

Брой на потоци, оценени от потребителя, с помощта на крайна точка на втория или като 1 или 2. Повиквания са оценени от 1-5 и оценка се прилага към всички потоци на повикването.

Първата обратна връзка оценка лошо процент

Брой оценени потоци

Процент на всички номинална потоци, които са били оценени от потребителя с помощта на първата крайна точка или като 1 или 2. Повиквания са оценени от 1-5 и оценка се прилага към всички потоци на повикването.

Втората обратна връзка оценка лошо процент

Брой оценени потоци

Процент на всички номинална потоци, които са били оценени от потребителя с помощта на крайна точка на втория или като 1 или 2. Повиквания са оценени от 1-5 и оценка се прилага към всички потоци на повикването.

Първата обратна връзка маркер аудио проблем Count

Число, оценени потоци

Брой на потоци, където потребителя с помощта на крайната точка за първия посочен проблем с аудио.

Втората обратна връзка маркер аудио проблем Count

Число, оценени потоци

Брой на потоци, където потребителя с помощта на крайна точка на втория посочен проблем с аудио.

Първата обратна връзка маркер видео проблем Count

Брой оценени потоци

Брой на потоци, където потребителя с помощта на крайната точка за първия посочен проблем с видео.

Втората обратна връзка маркер видео проблем Count

Брой оценени потоци

Брой на потоци, където потребителя с помощта на крайна точка на втория посочен проблем с видео.

Аудио SLA добър разговор Count

Брой на повиквания

Брой на аудио повиквания в рамките на обхват на Skype за бизнеса глас качество SLA (Корпоративно лицензиране на продукти на Microsoft и онлайн услуги) класифицирани като постигането на целите на производителността на мрежата.

Аудио SLA лошо повикване Count

Брой на повиквания

Брой на аудио повиквания в рамките на обхват на Skype за бизнеса глас качество SLA (Корпоративно лицензиране на продукти на Microsoft и онлайн услуги) класифицирани като не постигането на целите на производителността на мрежата.

Аудио SLA повикване Count

Брой на повиквания

Брой на аудио повиквания в рамките на обхват на Skype за бизнеса глас качество SLA (Корпоративно лицензиране на продукти на Microsoft и онлайн услуги).

Аудио SLA добър разговор процент

Процент

Процент на аудио повиквания в рамките на обхват на Skype за бизнеса глас качество SLA (Корпоративно лицензиране на продукти на Microsoft и онлайн услуги), които са класифицирани като постигането на целите на производителността на мрежата.

Брой на аудио добър повикване поток

Брой на потоци

Брой на аудио потоци, където двете аудио потоци в разговор (повикване крака) не са класифицирани като лошо въз основа на мрежа метрики изброени тук: Какво е основа за класифициране на повикване като лоши в Lync 2013 QoE?.

Брой на аудио лошо повикване поток

Брой на потоци

Брой на аудио потоци, където поне един аудио поток в разговор (повикване крака) е класифицирани като лошо въз основа на мрежа метрики изброени тук: Какво е основа за класифициране на повикване като лоши в Lync 2013 QoE?.

Брой на аудио относно повикване поток

Брой на потоци

Брой на аудио потоци, където двете аудио потоци в разговор (повикване крака) не може да се класифицира поради липсващи мрежа метрики.

Лошото аудиоразговор процент

Процент

Процент на всички аудио потоци, където поне един аудио поток в разговор (повикване крака) е класифицирани като лошо въз основа на мрежа метрики изброени тук: Какво е основа за класифициране на повикване като лоши в Lync 2013 QoE?.

AVG първи ехо процент микрофон в

Процент

Среден процент от време, през потока първата крайните точки, Открит ехо в аудиото от заснемане или микрофон устройството преди ехото.

AVG второ ехо процент микрофон в

Процент

Среден процент от време, през потока, че втората крайните точки открито ехо в аудиото от заснемане или микрофон устройството преди ехото.

Изпращане на AVG собствено ехо процента

Процент

Среден процент от време, през потока, че първата крайните точки открита ехо в аудиото заснемане или микрофона устройство след ехото.

Изпращане на AVG второ ехо процента

Процент

Среден процент от време, през потока, че втората крайните точки открита ехо в аудиото заснемане или микрофона устройство след ехото.

AVG първо ниво на сигнала на аудио изпращане

Децибели

Средно енергия ниво на изпратено аудио за аудио, класифицирани като черно говор, или лявата канал на стерео говор, изпратени от първата крайните точки.

AVG второ ниво на сигнала на аудио изпращане

Децибели

Средно енергия ниво на изпратено аудио за аудио, класифицирани като черно говор, или лявата канал на стерео говор, изпратени от втората крайните точки.

AVG първо ниво на сигнала на аудио получи

Децибели

Средно енергия ниво на получено аудио за аудио, класифицирани като черно говор, или лявата канал на стерео реч на първия крайните точки.

AVG второ ниво на сигнала на аудио получи

Децибели

Средно енергия ниво на получено аудио за аудио, класифицирани като черно говор, или лявата канал на стерео реч на втората крайните точки.

AVG първи аудио изпрати ниво на шума

Децибели

Средно енергия ниво на изпратено аудио за аудио класифицирани като черно шум или левия канал стерео шум от първата крайните точки.

AVG второ аудио изпрати ниво на шума

Децибели

Средно енергия ниво на изпратено аудио за аудио класифицирани като черно шум или левия канал стерео шум от втората крайните точки.

AVG първи аудио получи ниво на шума

Децибели

Средно енергия ниво на получено аудио за аудио класифицирани като черно шум или левия канал стерео шум от първата крайните точки.

AVG второ аудио получи ниво на шума

Децибели

Средно енергия ниво на получено аудио за аудио класифицирани като черно шум или левия канал стерео шум от втората крайните точки.

Първи аудио ехо BAD_TIMESTAMP брой

Брой на потоци

Брой на потоци, където ехото са причинени от лоши устройство и времеви клейма от първата крайните точки, че ограничен ехото в аудио изпраща.

Първи аудио ехо POSTAEC_ECHO брой

Брой на потоци

Брой на потоци, където висока ехото е открита след ехото за аудио, изпратени от първата крайните точки.

Първи аудио ехо EVENT_ANLP брой

Брой на потоци

Брой на потоци, където първият крайните точки открит шум в заснетото аудио, който ограничава ехото в аудио изпратени.

Първи аудио ехо EVENT_DNLP брой

Брой на потоци

Брой на потоци, където първият крайните точки открит шум в заснетото аудио, който ограничава ехото в аудио изпратени.

Първи аудио ехо MIC_CLIPPING брой

Брой на потоци

Брой на потоци, където първата крайните точки открита изрязване в заснетото аудио, който ограничава ехото в аудио изпратени.

Първи аудио ехо BAD_STATE брой

Брой на потоци

Брой на потоци, където първият крайните точки открити проблеми с вътрешната посочва, че ограничен ехото в аудио изпратени.

Втори аудио ехо BAD_TIMESTAMP брой

Брой на потоци

Брой на потоци, където ехото са причинени от лоши устройство и времеви клейма от втората крайните точки, че ограничен ехото в аудио изпраща.

Втори аудио ехо POSTAEC_ECHO брой

Брой на потоци

Брой на потоци, където висока ехото е открита след ехото за аудио, изпратени от втората крайните точки.

Втори аудио ехо EVENT_ANLP брой

Брой на потоци

Брой на потоци, където втората крайните точки открита шум в заснетото аудио, който ограничава ехото в аудио изпратени.

Втори аудио ехо EVENT_DNLP брой

Брой на потоци

Брой на потоци, където втората крайните точки открита шум в заснетото аудио, който ограничава ехото в аудио изпратени.

Втори аудио ехо MIC_CLIPPING брой

Брой на потоци

Брой на потоци, където втората крайните точки открита изрязване в заснетото аудио, който ограничава ехото в аудио изпратени.

Втори аудио ехо BAD_STATE брой

Брой на потоци

Брой на потоци, където втората крайните точки открити проблеми с вътрешната посочва, че ограничен ехото в аудио изпратени.

Общо повикване инсталиращата програма не можа поток Count

Брой на потоци

Брой на потоци, където мултимедия Пътят не може да бъде установена между крайните точки в началото на разговора.

Общо повикване пропускат поток Count

Брой на потоци

Брой на потоци, където мултимедия Пътят не е да прекрати нормално.

Общо мултимедия неуспешно поток Count

Брой на потоци

Брой на потоци, където някой от двата мултимедия път не може да бъде установена или не е да прекрати нормално.

Общо мултимедия наследява поток Count

Брой на потоци

Брой на потоци, където мултимедия и пътя на е установена прекратен нормално.

Настройка на общо повикване е успешно поток Count

брой на потоци

Брой на потоци, където мултимедия Пътят може да бъде установена между крайните точки в началото на разговора.

Общо повикване настройка неуспех процент

Процент

Процент на всички потоци, където мултимедия Пътят не може да бъде установена между крайните точки в началото на разговора.

Общо повикване пропускат неуспех процент

Процент

Процент на всички потоци, където мултимедия Пътят не е да прекрати нормално.

Общо отговори отвличане съотношение

Съотношение

Отношение на повиквания с продължителност по-малко от 5 секунди над общия брой повиквания.

Общо кратък разговор процент

Процент

Процент от общата сума на повиквания по-малко от 1 дълги минути.

Общо мултимедия неуспех процент

Процент

Процент на всички потоци, където някой от двата мултимедия път не може да бъде установена или не е да прекрати нормално.

Влошаване на AVG аудио

Кажете мнение резултат (0-5)

Средна мрежа да кажете мнение резултат влошаване на за потоци. Представлява колко загуба на мрежата и променливо закъснение между е повлияна качеството на получено аудио.

AVG променливо закъснение между

Милисекунди

Средна мрежа променливо закъснение между за потоци в милисекунди.

AVG променливо закъснение между Max

Милисекунди

Максималната мрежа jitter за потоци в милисекунди.

Процент загуба на пакети AVG

Процент

Средната стойност на средния процент на пакетите загубили изчислени чрез 5 втория интервал за потоци.

AVG пакети загуба ставка Max

Процент

Средната стойност на максималния процент на пакетите изгубени по време на всеки 5 втори интервал за потоци.

Като цяло AVG Avg мрежа MOS

Кажете мнение резултат (0-5)

Средно или средно мрежа да кажете мнение резултат за потоци. Представлява средното прогнозираната качество на получено аудио имат предвид загуба на мрежата, променливо закъснение между и кодек.

AVG съотношение скрити примери

Съотношение

Средната стойност на средното съотношение броя на аудио рамки с образци, генерирани от пакети загуба скриването на общия брой на аудио рамки за потоци. 0,1 показва 10 % от рамки се съдържат скрити образци.

AVG съотношение разтяга образци

Съотношение

Средната стойност на средното съотношение броя на аудио рамки с образци, които са били разтяга за компенсация променливо закъснение между или загуба на общия брой на аудио рамки за потоци. 0,1 показва 10 % аудио рамки съдържа опъната образци.

AVG отиване и връщане

Милисекунди

Средната стойност на средна мрежа разпространение двупосочен път се изчислява както е посочено в RFC3550 в милисекунди за потоци.

AVG кръг пътуване Max

Милисекунди

Средната стойност на максималната мрежа разпространение двупосочен път се изчислява както е посочено в RFC3550 в милисекунди за потоци.

AVG мрежа променливо закъснение между

Милисекунди

Средната стойност на средна мрежа променливо закъснение между в милисекунди изчисли над 20 втори windows по време на сесия за потоци.

AVG видео публикация FECPLR

Съотношение

Средната стойност на процент на загуба на пакети след прилагането FEC за обобщени във всички видео потоци и кодеци за потоци.

AVG видео местни рамка загуба процент

Процент

Среден процент на видео кадрите губи, както е показано на потребителя за потоци. Това включва рамки възстановени от загубите по мрежата.

AVG видео получи рамка ставка средна стойност

Кадъра в секунда

Средната стойност на средна кадъра в секунда, получени за всички видео потоци, изчислени по време на сесия за потоци.

AVG видео ниска рамка ставка повикване процента

Процент

Средната стойност на процент от време на повикване, където кадрите е по-малък от 7.5 кадъра в секунда за потоци.

AVG видео ниска разделителна способност повикване процента

Процент

Средният процент на час на повикването, където разделителна способност е ниска за потоци. Праг е 120 пиксела за малки размери.

Процент на загуба на пакети на AVG видео

Съотношение

Средната стойност на средната част от пакетите изгубени, като указано в RFC3550, изчислени по време на сесия за потоци.

AVG видео кадрите

Кадъра в секунда

Средната кадъра в секунда, получени за видео поток, изчислени по време на сесията. Стойности, групирани по диапазон.

AVG видео динамични възможности процента

Милисекунди

Средната стойност на процент от време, че клиентът се изпълнява < 70 % очаква възможностите за обработка на видео за този тип на Процесора за потоци.

AVG AppSharing повредени плочка процент обща сума

Милисекунди

Средната стойност на процент от плочки, които се премахват вместо което се изпраща до отдалечен равноправен (например от MCU към преглед) за потоци. Отхвърлените плочки може да се дължи на ограниченията на пропускателната способност между клиент и сървър.

Относителна еднопосочна AVG AppSharing

Милисекунди

Средната стойност на средната относителна еднопосочна закъснение между крайните точки в милисекунди за споделяне потоци на приложения.

Закъснение на AVG AppSharing RDP плочка обработване

Милисекунди

Средната стойност на средно закъснение в милисекунди обработка плочки на стека на RDP в конференции на сървъра за потоци.

Мултимедия е неуспешно поради защитна стена IP блокирани поток Count

Брой на потоци

Брой на потоци, които не можа да бъде установена поради мрежовото оборудване блокиране на достъпа до Skype за бизнеса сървъри. Тези грешки обикновено показват прокси сървър, защитна стена или друго устройство, мрежа защита не е конфигурирана правилно за достъп до IP адрес и портове, използвани от Skype за бизнеса в Office 365.

Защитната стена на IP блокирани мултимедия неуспех процент

Процент

Процент на потоци, които не можа да бъде установена поради мрежовото оборудване блокиране на достъпа до Skype за бизнеса сървъри. Тези грешки обикновено показват прокси сървър, защитна стена или друго устройство, мрежа защита не е конфигурирана правилно за достъп до IP адрес и портове, използвани от Skype за бизнеса в Office 365.

Мултимедия е неуспешно поради защитна стена DPI поток Count

Брой на потоци

Брой на потоци, които не можа да бъде установена поради мрежовото оборудване блокиране на достъпа поради дълбоки пакети проверка не позволява на Skype за бизнеса трафик. Тези грешки обикновено показва прокси сървър, защитна стена или друго устройство, мрежа защита не е конфигурирана правилно за достъп до IP адрес и портове, използвани от Skype за бизнеса в Office 365.

Защитна стена DPI мултимедия неуспех процент

Процент

Процент на потоци, които не можа да бъде установена поради мрежовото оборудване блокиране на достъпа поради дълбоки пакети проверка не позволява на Skype за бизнеса трафик. Тези грешки обикновено показва прокси сървър, защитна стена или друго устройство, мрежа защита не е конфигурирана правилно за достъп до IP адрес и портове, използвани от Skype за бизнеса в Office 365.

Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×