Разлики между използване на документ в браузъра и в Word

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Microsoft Word Online ви позволява да правите основни редакции и промени по форматирането на документа си в уеб браузър. За по-разширени функции използвайте командата Word OnlineОтвори в Word на . Когато записвате документа в Word, той се записва в уеб сайта, от който сте го отворили в Word Online.

Документът, който отваряте в Word Online, е същият като този, който отваряте в настолното приложение Word, но някои функции работят различно в двете среди.

Забележка: Ако използвате Word Online с SharePoint 2010, вижте тази версия на разлики между използване на документ в браузъра и в Word.

В тази статия

Файлови формати, поддържани в Word Web App

Функции, поддържани за преглед и печат

Функции, които се различават между браузъра и настолното приложение

Отваряне и записване

Редактиране и форматиране

Преглед на

Обекти

Файлови формати, поддържани в Word Online

Word Online отваря документи в следните формати:

  • Документ на Word (.docx)

  • Шаблон на Word (.dotx)

  • Документ на Word с разрешени макроси (.docm) или шаблон на Word с разрешени макроси (.dotm)
    Документът може да се отвори, но макросите не се изпълняват.

  • Документ на Word 97-2003 (.doc) или шаблон на Word 97-2003 (.dot)
    Word Online показва документи в тези формати, но за да се редактира документ в браузъра, Word Online записва ново копие на документа във формат .docx или .dotx. Word Online не може да записва документи във форматите .doc или .dot.

  • Текст на OpenDocument (.odt)

  • Portable Document Format (Преносим документен формат, PDF)

Word Online не може да отваря документи в други файлови формати. Например не се поддържат следните формати: Rich Text Format (RTF), Hypertext Markup Language (HTML) и Multipurpose Internet Mail Extensions HTML (MHTML).

Най-горе на страницата

Функции, поддържани за преглед и печат

Когато преглеждате или печат на документ в Word Online, документът изглежда по същия начин, както го прави в оформление за печат преглед в Word настолни е приблизително Word Online употреби на PDF четец за отпечатване на документи (вижте списък с поддържани PDF четци). Ако искате функции на Word за печат (като коригирането полета на страница), щракнете върху Отвори в Wordи печат в настолното приложение Word.

Когато преглеждате документ, някои функции работят по-различно в уеб браузъра, отколкото в настолното приложение Word. За да използвате функции, които не са налични в Word Online, щракнете върху Отвори в Word.

Тази функция

Работи по следния начин в Word Online

Изглед "Оформление за печат"

В изгледа за четене Word Online показва документ, както би изглеждал в изгледа "Оформление за печат". Другите изгледи, налични в настолното приложение Word ("Структурен", "Чернова", "Оформление за уеб" и "Четене на цял екран"), не са налични в Word Online. Също така навигационният екран, преглеждането в режим един до друг и фиксирането на прозорците не са налични в Word Online.

Линийки и помощна мрежа

Word Online не показва линийки и помощна мрежа.

Най-горе на страницата

Функции, които се различават между браузъра и настолното приложение

Когато редактирате документ в Word Online, документът е представена в изглед за редактиране, така че да можете да редактирате и форматирате текст. Изглед за редактиране не се показва страницата форматиране, например полета или знаци за нова страница, титулни страници или горни и долни колонтитули. Освен това много видове обекти се показват като контейнери.

Следващите таблици описват как Word Online поддържа функции, които е възможно да са приложими към документите. За да използвате повече функции от наличните в Word Online, щракнете върху Отвори в Word.

Отваряне и записване

Тази функция

Работи по следния начин в Word Online

Управление на правата за достъп до информация (IRM)

В Outlook Online прикачени файлове и библиотеки на SharePoint, които са защитени с IRM Word Online отваря документи за четене, но не и за редактиране. IRM защита не могат да бъдат добавени към документи в Word Online.

Защита чрез парола

Word Online не може да отваря документи, шифровани с парола,

Разрешение за променяне

Документ, който изисква парола, за да бъде променян, се отваря в Word Online в изглед за четене, но не може да се редактира в браузъра. Щракнете върху Отвори в Word за премахване на ограниченията за редактиране.

Управление на версиите

Версиите се управляват на сървъра, а не в Word Online. Ако документът ви се съхранява в OneDrive, използвайте функцията "Хронология на версиите" в OneDrive. Ако документът ви се съхранява в библиотека на SharePoint, проверете дали функцията "Хронология на версиите" е конфигурирана за библиотеката.

Редактиране и форматиране

Тази функция

Работи по следния начин в Word Online

Копиране и поставяне

Копирайте и поставяйте текст и копирайте/поставяйте картини от уеб. Текстът се форматира така, че да съответства на околния текст при поставянето му в Word Online.

Форматиране на шрифт

Приложете получер, курсив, подчертано, зачеркнато, горен индекс, долен индекс, шрифт, размер, цвят и осветяване. Можете също и да изчиствате форматирането на шрифта.

Форматиране на абзац

Подравнявайте абзаци вляво, вдясно или центрирано; показвайте текста отдясно наляво или отляво надясно; увеличавайте или намалявайте отстъпа; настройвайте редовата разредка; форматирайте абзаци като списък с водещи символи или номерация. Можете също и да изчиствате форматирането.

Номериране и водещи символи

Приложете един от няколкото вградени стилове на номериране и водещи символи.

Стилове

Приложете един стил от галерията вградени стилове. Можете също да изчиствате форматирането. Не можете да създавате или променяте стилове в Word Online.

Търсене

Търсенето е налично само в изгледа за четене. Търсене и заместване не е налично в Word Online.

Мащабиране

Мащабирането е налично само в изгледа за четене. Използвайте настройките на изгледа в браузъра си, за да увеличавате или намалявате в изгледа за редактиране.

Знаци за нов ред и нова страница

Знаците за нов ред и нова страница се показват в изгледа за четене. В изгледа за редактиране знаците за нов ред изглеждат точно като знаците за нов абзац, а знаците за нова страница не са показани.

Колони

Оформлението на страницата се запазва, но не може да се редактира в Word Online.

Тема, цвят на страницата, водни знаци

Темата и фонът на страницата се запазват в документа, но не могат да се редактират в Word Online.

Съавторство

Няколко автори могат да работят едновременно в Word Online. Съавторството работи в Word 2010 или по-нова версия и Word for Mac 2011.

Проверка

Тази функция

Работи по следния начин в Word Online

Инструменти за проверка

Проверете правописа и задайте език за проверка, като използвате вградения речник. Word Online не използва потребителски речник и не включва проверка на граматиката, превод или синонимен речник.

Автокоригиране

Word Online поправя често срещани грешки, докато въвеждате, като напр. смяна на букви, които са въведени в грешен ред (напр. "аок" се променя на "ако"). Ако Word Online направи нежелана корекция, натиснете Ctrl+Z, за да я отмените. Word Online, за разлика от настолното приложение Word, не включва начин за персонализиране на опциите за автокоригиране.

Проследени поправки

Проследените поправки се показват в изгледа за четене. За да ги включите или изключите, щракнете върху Отвори в Word.

Обекти

Тази функция

Работи по следния начин в Word Online

Хипервръзки

Вмъквайте, редактирайте и проследявайте хипервръзки. Създавайте показалци и кръстосани препратки за връзките и можете да редактирате текста им за показване, но не и местоназначението им в Word Online.

Таблици

Вмъкване на таблици. Избирайте по таблица, колона, ред или клетка; изтривайте по таблица, колона, ред или клетка; вмъквайте на редове и колони; подравнявайте текст в клетка вляво, вдясно или центрирано. По-сложни таблични функции, като например стилове на таблица, размер на клетка, посока на текст или ред на сортиране, се запазват в документа, но не могат да бъдат конфигурирани в Word Online.

Картини

Вмъкване на картини или графична колекция, съхранени на вашия компютър или от Bing. Можете да приложите няколко стилове на картини, писане на алтернативен текст и промяна на размера, но картини не могат да бъдат плъзгани в ново местоположение. Вместо това натиснете Ctrl + X, за да изрежете и след това натиснете Ctrl + V в новото местоположение, за да поставите. По-сложни функции за работа с картини, като например изрязване, не са налични в Word Online. Не можете да създадете екранни снимки директно в Word Online, но екранни снимки в показване на документ като картини в Word Online.

Фигури, диаграми, текстови прозорци, SmartArt, WordArt

Показват се в изгледа за четене в документа по очаквания начин. В изгледа за редактиране се появяват като контейнери, които можете да изтривате, но не и да редактирате. Не могат да бъдат местени или преоразмерявани в Word Online.

Уравнения, символи, ръкопис

Показват се в изгледа за четене в документа по очаквания начин. В изгледа за редактиране се появяват като контейнери, които можете да изтривате, но не и да редактирате. Не могат да бъдат местени или преоразмерявани в Word Online.

Полета, контроли на съдържание, титулна страница

Те се показват в изглед за четене в документа по очаквания начин. В изглед за редактиране съдържанието на полетата и контролите за съдържание се показват, но не могат да бъдат редактирани или обновявани. Титулната страница се появява като поредица от контейнери за елементи, например текстови полета.

Горни и долни колонтитули

Показват се в изгледа за четене в документа по очаквания начин. Колонтитулите, включително номерата на страници, са скрити в изгледа за редактиране.

Бележки под линия, бележки в края, библиография, съдържание, индекс

Показват се в изгледа за четене в документа по очаквания начин. В изгледа за редактиране се появяват като контейнери, които можете да изтривате, но не и да редактирате или актуализирате.

Макроси

Можете да преглеждате, редактирате, отпечатвате или споделяте документи, съдържащи макроси, но за да стартирате макросите, щракнете върху Отвори в Word.

ActiveX контроли, вградени OLE обекти, ред за подпис

Показват се в изгледа за четене в документа по очаквания начин. В изгледа за редактиране се появяват като контейнери, които можете да изтривате, но не и да редактирате. Не могат да бъдат местени или преоразмерявани в Word Online.

Свързани картини, вградени файлове

Запазват се в документа, но се показват като контейнери в Word Online.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×