Разликата между коментари с нишка и бележки

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Excel за Office 365 промениха начина, по който "коментари". Коментарите са сега нишка и ви позволяват да имат обсъждания с други хора за данни. Бележки за предоставяне на бележки или анотации за данните и работят като коментари, използвани за работа в по-ранни версии на Excel.

Коментари

Клетка с $1,234.00 и с нишка коментар: "Петър Лудвиг: Е тази фигура правилен?" "Вяра Smith: Нека да проверите..." и т.н.
Коментари имат отговор. Когато хората отговорите, можете да видите няколко коментари, свързани заедно, показва виртуална разговора в работната книга. Ако трябва да обсъдите данни с други хора, след което използвайте коментар.

Бележки

Клетка с $1,234.00 и oOlder, наследени коментар: "Петър Лудвиг: Е тази фигура правилен?"
Бележки (преди наричана "коментари" в по-ранни версии на Excel) нямат отговор поле. Бележки са само за добавяне на анотации или напомняния в клетките. Ако не е нужно да има обсъждане за данни, след което използвайте бележка.

Често задавани въпроси

Можете да щракнете върху Нов коментар в контекстното меню, или в раздела " Преглед ". След това вие и другите хора могат да имат обсъждания в данните.

Можете да щракнете върху Нова бележка в контекстното меню. Или можете да щракнете върху бележки > Нова бележка в раздела Преглед "бележки" е ново име за старите коментари. Те не са отговор кутия.

Въздържа щракнете върху Нов коментари вместо това щракнете върху Нова бележка. Тази команда е налична в контекстното меню. Или можете да щракнете върху бележки > Нова бележка , в раздела Преглед .

Има разлики между работата, другото с нишка коментари и бележки за начина, по който работите.

Коментари

Бележки

Бял фон

Жълт фон

Възможността за отговор

Няма възможност за отговор

Ctrl + Enter публикува коментара.

ESC се премества от коментара. Ctrl + Enter, създава нов ред и не публикувате коментара.

Всички коментари, може да се покаже в екрана за заедно с данните.

Всички коментари могат да бъдат показани, но разпръснати през клетките, но не и в екрана заедно с данните.

В момента не можете да форматирате текста или добавяне на изображения в коментари с нишка.

Можете да форматирате текст и добавяне на изображения в бележките.

В момента не може да преоразмерявате коментари с нишка.

Можете да преоразмерите бележки.

Не можете да премахнете или променете името си.

Можете да премахнете или промяна на името.

За да редактирате коментар, щракнете върху (или посочете) текст на коментар и след това щракнете върху Редактиране.

За да редактирате бележка, можете да щракнете с десния бутон бележката и изберете Редактиране на Забележка. Или можете да щракнете върху бележки > Редактиране на Забележка в раздела Преглед .

За да покажете всички коментари едновременно, щракнете върху Покажи коментари в раздела Преглед . След това екран с коментари ще се показва отдясно, с всички коментари и техните отговори.

За да покажете всички бележки наведнъж, щракнете върху бележки > Показване на всички бележки в раздела Преглед .

За да изтриете коментар, можете да с десния бутон върху клетката с коментара и след това изберете опцията Изтрий коментара или отидете на Преглед раздел > коментари > Изтриване.

За да изтриете бележка, можете да с десния бутон върху клетката с бележка и изберете опцията за Изтриване на бележка или отидете на Преглед раздел > коментари > Изтриване.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×