Разбиране на нивата на разрешение в SharePoint

След като сте създали сайт на SharePoint, можете да предоставите или да ограничите достъпа на потребителите до сайта или съдържанието му. Например може да искате да дадете достъп само на членовете на екипа си или може да искате да предоставите достъп на всички, но да ограничите редактирането за някои. Най-лесният начин за работа с разрешения е да използвате предоставените групи и нива на разрешения по подразбиране, които покриват най-често срещаните сценарии. Но ако е необходимо, можете да зададете по-прецизни разрешения под нивата по подразбиране. Тази статия описва различните разрешения и нива на разрешения, как групите на SharePoint и разрешенията работят заедно и как разрешенията се разпространяват каскадно в колекция от сайтове.

Забележка: Искате да преминете направо към стъпките за смяна или задаване на нива на разрешения? Вижте Създаване и редактиране на нива на разрешения.

За визуален преглед прегледайте Видео: Разбиране на разрешенията в SharePoint.

Ако работите в сайт, вие работите вътре в колекция от сайтове. Всеки сайт съществува в колекция от сайтове, която е група от сайтове под един сайт от най-високо ниво. Сайтът на най-високо ниво се нарича главен сайт на колекцията от сайтове.

Илюстрацията по-долу на колекция от сайтове показва проста йерархия от сайтове, списъци и елементи от списъци. Обхватите на разрешения са номерирани, започвайки от най-широкото ниво, на което разрешенията може да се задават, и завършвайки с най-тясното ниво (единствен елемент в списък).

графика, която показва обхвати на защитата на sharepoint в сайт, подсайт, списък и елемент.

Наследяване

Важна концепция за разбиране е наследяването на разрешения. По принцип всички сайтове и съдържанието на сайтовете в колекция наследяват настройките на разрешенията на главния сайт или сайта от най-високо ниво. Когато присвоявате уникални разрешения на сайтове, библиотеки и елементи, тези елементи вече не наследяват разрешения от своя родителски сайт. Ето повече информация как работят разрешенията в рамките на йерархията:

 • Администратор на колекцията от сайтове конфигурира разрешенията за сайта от най-високо ниво или главния сайт за цялата колекция.

 • Ако сте собственик на сайт, можете да промените настройките за разрешенията за сайта, което спира наследяването на разрешения за сайта.

 • Списъците и библиотеките наследяват разрешения от сайта, към който принадлежат. Ако сте собственик на сайт, можете да прекъснете наследяването на разрешения, както и да промените настройките им за разрешения.

 • Елементите от списъци и файловете в библиотеките наследяват разрешенията от съответния им родителски списък или библиотека. Ако управлявате списък или библиотека, можете да прекъснете наследяването на разрешения, както и да промените настройките за разрешения направо за конкретен елемент.

  Важно е да знаете, че потребител може да прекъсне заложеното по подразбиране наследяване на разрешение за даден списък или елемент от библиотека, като сподели документ или елемент с някого, който няма достъп. В този случай SharePoint автоматично спира наследяването за този документ.

Нивата на разрешение по подразбиране ви позволяват бързо и лесно да предоставяте общи нива на разрешения за един потребител или групи потребители.

Можете да извършвате промени във всяко от нивата на разрешение по подразбиране с изключение на Пълен контрол и Ограничен достъп – които са описани по-подробно в таблицата по-долу.

Ниво на разрешение

Описание

Пълен контрол

Съдържа всички налични разрешения на SharePoint. Това ниво на разрешение е зададено по подразбиране на групата "Собственици". То не може да се персонализира или изтрива.

Проектиране

Могат да се създават списъци и библиотеки с документи, да се редактират страници и прилагат теми, граници и листове със стилове в сайта. Няма група на SharePoint, на която това ниво на разрешение да се задава автоматично.

Редактиране

Добавяне, редактиране и изтриване на списъци; преглеждане, добавяне, актуализиране и изтриване на елементи от списъци и документи. По подразбиране това ниво на разрешение се присвоява на групата "Членове".

Сътрудничество

Разглеждане, добавяне, актуализиране и изтриване на елементи от списъка и документи.

Четене

Преглед на страници и елементи в съществуващи списъци и библиотеки с документи и изтегляне на документи.

Ограничен достъп

Позволява на потребителя или групата да отиде на страница или библиотека на сайт за достъп до определен елемент на съдържанието, когато той (тя) няма разрешения за отваряне или редактиране на никакви други елементи в сайта или библиотеката. Това ниво се присвоява автоматично от SharePoint, когато предоставите достъп до един конкретен елемент. Не можете сами да дадете разрешения за ограничен достъп директно на потребител или група. Вместо това, когато давате разрешения за отваряне или редактиране за отделен елемент, SharePoint автоматично задава "ограничен достъп" до другите изисквани местоположения, като например сайта или библиотеката, в които се намира отделният елемент.

Одобрение

Редактиране и одобрение на страници, елементи от списъци и документи. По подразбиране групата Одобряващи има това разрешение.

Управление на йерархия

Създава сайтове и редактира страници, елементи на списък и документи. Това ниво на разрешение се присвоява по подразбиране на групата Диспечери на йерархия.

Ограничено четене

Преглеждане на страници и документи, но не и версии от хронологията или потребителски разрешения.

Само преглед

Преглед на страници, елементи и документи. Всеки документ, който има файлов манипулатор от страна на сървъра, може да бъде преглеждан в браузъра, но не и изтеглян. Типове файлове, които нямат файлов манипулатор от страна на сървъра (не могат да се отворят в браузъра), като например видеофайлове, .pdf и .png файлове, все пак могат да се изтеглят.

Забележка относно защитата:  Плановете на Office 365 създават група за защита, наречена “Всички освен външни потребители”. Тази група съдържа всеки, когото добавите в указателя на Office 365, с изключение на изрично добавените от вас хора като "Външни потребители". Тази група за защита се добавя автоматично към групата "Членове", с което потребителите на Office 365 получават достъп до сайта на SharePoint Online и могат да го редактират. Освен това плановете на Office 365 създават и групата за защита, наречена "Администратори на фирмата", която съдържа администраторите на Office 365 (например глобалните администратори и администраторите на фактуриране). Тази група за защита е добавена към групата "Администратори на колекцията от сайтове".

Нивата на разрешение работят заедно с групи на SharePoint. Групата на SharePoint представлява набор от потребители, всеки от които има едно и също ниво на разрешение.

Начинът, по който това работи, е, че събирате сродни разрешения в едно ниво на разрешение. След това присвоявате това ниво на разрешение на група на SharePoint.

Диалогов прозорец "Разрешения за сайта" под "Настройки на сайта/Потребители и разрешения/Разрешения за сайта"

Всеки вид сайт на SharePoint включва по подразбиране определени групи на SharePoint. Примерно "Екипен сайт" автоматично включва групите "Собственици", "Членове" и "Посетители". Сайт "Портал за публикуване" включва същите групи, както и още няколко, като "Одобряващи", "Проектанти", "Диспечери на йерархия" и т.н. Когато създадете сайт, SharePoint автоматично създава за него предварително зададен набор от групи на SharePoint. Освен това администратор на SharePoint може да зададе персонализирани потребителски групи и нива на разрешение.

За да научите повече за групите на SharePoint, вж. За групите на SharePoint.

Групите и нивата на разрешение на SharePoint, които са включени по подразбиране във вашия сайт, може да се различават в зависимост от:

 • шаблона, който избирате за сайта;

 • дали сайтът е вътрешен сайт, или публичен уеб сайт;

 • дали администратор на SharePoint е създал уникален набор от разрешения за сайта, който има конкретно предназначение, като "Търсене".

Таблицата по-долу описва нивата за разрешение по подразбиране и разрешенията, свързани с три стандартни групи: "Посетители", "Членове" и "Собственици".

Група

Ниво на разрешение

Посетители

Четене.   Това ниво включва следните разрешения:

 • Отваряне

 • Преглед на елементи, версии, страници и страници с приложения

 • Преглед на потребителска информация

 • Създаване на предупреждения

 • Използване на самостоятелно създаване на сайт

 • Използване на отдалечени интерфейси

 • Използване на функции за интегриране на клиенти

Членове

Редактиране    Това ниво включва всички разрешения в "Четене" плюс:

 • Преглед, добавяне, актуализиране и изтриване на елементи

 • Добавяне, редактиране и изтриване на списъци

 • Изтриване на версии

 • Преглед на указатели

 • Редактиране на лични потребителски данни

 • Управление на лични изгледи

 • Добавяне, актуализиране или премахване на лични уеб части

Собственици

Пълен контрол     Това ниво включва всички налични разрешения на SharePoint

Разрешенията за сайт обикновено се прилагат за сайт на SharePoint. Таблицата по-долу описва разрешенията, които се прилагат към сайтове, и показва използващите ги нива на разрешение.

Разрешение

Пълен контрол

Проектиране

Редактиране

Сътрудничество

Четене

Ограничен достъп

Одобрение

Управление на йерархията

Ограничено четене

Само преглед

Управление на разрешения

"x"

"x"

Преглед на данни от Web Analytics

"x"

"x"

Създаване на подсайтове

"x"

"x"

Управление на уеб сайтове

"x"

"x"

Добавяне и персонализиране на страници

"x"

X

"x"

Прилагане на теми и граници

"x"

"x"

Прилагане на листове със стилове

"x"

"x"

Създаване на групи

"x"

Преглед на указатели

"x"

X

X

X

X

"x"

Използване на самостоятелно създаване на сайт

"x"

X

X

X

X

X

X

"x"

Преглед на страници

"x"

X

X

X

X

X

X

X

"x"

Изброяване на разрешения

"x"

"x"

Преглед на потребителска информация

"x"

X

X

X

X

X

X

X

"x"

Управление на предупреждения

"x"

"x"

Използване на отдалечени интерфейси

"x"

X

X

X

X

X

X

"x"

Използване на функции за интегриране на клиенти

"x"

X

X

X

X

X

X

X

"x"

Отваряне

"x"

X

X

X

X

X

X

X

X

"x"

Редактиране на лична потребителска информация

"x"

X

X

X

X

X

Разрешенията за списък се прилагат към съдържание в списъци и библиотеки. Таблицата по-долу описва разрешенията, които се прилагат към списъци и библиотеки, и показва използващите ги нива на разрешение.

Разрешение

Пълен контрол

Проектиране

Редактиране

Сътрудничество

Четене

Ограничен достъп

Одобрение

Управление на йерархията

Ограничено четене

Само преглед

Управление на списъци

"x"

X

X

X

Замяна на извличане

X

X

X

"x"

Добавяне на елементи

"x"

X

X

X

X

X

Редактиране на елементи

"x"

X

X

X

X

"x"

Изтриване на елементи

"x"

X

X

X

X

"x"

Показване на елементи

"x"

X

X

X

X

X

X

X

"x"

Одобрение на елементи

"x"

X

"x"

Отваряне на елементи

"x"

X

X

X

X

X

X

"x"

Преглед на версии

"x"

X

X

X

X

X

X

"x"

Изтриване на версии

"x"

X

X

X

X

"x"

Създаване на предупреждения

"x"

X

X

X

X

X

X

"x"

Преглед на страниците с приложения

"x"

X

X

X

X

X

X

X

Личните разрешения се прилагат към съдържание, което принадлежи на отделен потребител. Таблицата по-долу описва разрешенията, които се прилагат към персонални изгледи и уеб части, и показва използващите ги нива на разрешение.

Разрешение

Пълен контрол

Проектиране

Редактиране

Сътрудничество

Четене

Ограничен достъп

Одобрение

Управление на йерархията

Ограничено четене

Само преглед

Управление на лични изгледи

"x"

X

X

X

X

"x"

Добавяне/премахване на частни уеб части

"x"

X

X

X

X

"x"

Актуализиране на лични уеб части

"x"

X

X

X

X

X

Разрешенията на SharePoint може да зависят от други разрешения на SharePoint. Примерно трябва да можете да отворите елемент, за да го прегледате. По този начин разрешението "Преглед на елементи" зависи от разрешението "Отваряне".

Когато изберете разрешение на SharePoint, което зависи от друго разрешение, SharePoint автоматично избира асоциираното разрешение. По подобен начин, когато изчистите разрешение на SharePoint, SharePoint автоматично изчиства всяко разрешение на SharePoint, което зависи от него. Например, когато изчистите "Преглед на елементи", SharePoint автоматично изчиства "Управление на списъци" (не можете да управлявате списък, ако не можете да преглеждате елемент).

Съвет:  Единственото разрешение на SharePoint без зависимост е "Отваряне". Всички други разрешения на SharePoint зависят от него. За да проверите персонализирано ниво на разрешение, можете просто да изчистите "Отваряне". Това автоматично изчиства всички други разрешения.

Следващите раздели съдържат таблици, които описват разрешенията на SharePoint за всяка отделна категория от разрешения. Таблицата показва зависимите разрешения за всяко разрешение.

Разрешения за сайт и зависими разрешения

Таблицата по-долу описва разрешенията, които се прилагат към сайтове, и показва зависимите от тях разрешения.

Разрешение

Описание

Зависими разрешения

Управление на разрешения

Създаване и промяна на нивата на разрешение на уеб сайта и присвояване на разрешения на потребители и групи.

Одобряване на елементи, изброяване на разрешения, отваряне

Преглед на данни от Web Analytics

Преглед на отчети при използване на уеб сайт.

Одобряване на елементи, отваряне

Създаване на подсайтове

Създаване на подсайтове, например екипни сайтове, сайтове с работни области за събрания, сайтове с работни области за документи.

Преглед на страници, отваряне

Управление на уеб сайт

Изпълнение на всички задачи за администриране на уеб сайта, което включва и управляване на съдържанието.

Преглед на страници, отваряне

Добавяне и персонализиране на страници

Добавяне, промяна или изтриване на HTML страници за страници с уеб части и редактиране на уеб сайта посредством редактор, съвместим с Windows SharePoint Services.

Преглед на елементи, преглед на указатели, преглед на страници, отваряне

Прилагане на теми и граници

Прилагане на тема или граници на целия уеб сайт.

Преглед на страници, отваряне

Прилагане на листове със стилове

Прилагане на лист със стилове (.css файл) към целия уеб сайт.

Преглед на страници, отваряне

Създаване на групи

Създаване на група от потребители, която може да се използва навсякъде в рамките на колекцията от сайтове.

Преглед на страници, отваряне

Преглед на указатели

Изброяване на файлове и папки в уеб сайта с помощта на интерфейс, например SharePoint Designer или уеб базиран DAV протокол (Web DAV).

Преглед на страници, отваряне

Използване на самостоятелно създаване на сайт

Създаване на уеб сайт посредством услугата за самостоятелно създаване на сайт.

Преглед на страници, отваряне

Преглед на страници

Преглед на страниците в уеб сайт.

Отваряне

Изброяване на разрешения

Изброяване на разрешенията за уеб сайт, папка, документ или елемент от списък.

Преглед на елементи, отваряне на елементи, преглед на версии, преглед на указатели, преглед на страници, отваряне

Преглед на потребителска информация

Преглед на информация за потребителите на уеб сайта.

Отваряне

Управление на предупреждения

Управление на предупреждения за всички потребители на уеб сайта

Преглед на елементи, създаване на предупреждения, преглед на страници, отваряне

Използване на отдалечени интерфейси

Използване на опростен протокол за достъп до обекти (SOAP), Web DAV или интерфейси на SharePoint Designer за достъп до уеб сайта.

Отваряне

Отваряне*

Отваряне на уеб сайт, списък или папка за достъп до елементите в контейнера.

Без зависими разрешения

Редактиране на лични потребителски данни

Позволяване на потребител да променя лични данни, например добавяне на снимка.

Преглед на потребителска информация, отваряне

Разрешения за списък и зависими разрешения

Таблицата по-долу описва разрешенията, които се прилагат към списъци и таблици, и показва зависимите от тях разрешения.

Разрешение

Описание

Зависими разрешения

Управление на списъци

Създаване и изтриване на списъци, добавяне или премахване на колони в списък, добавяне или премахване на публични изгледи на списък.

Преглед на елементи, преглед на страници, отваряне, управление на лични изгледи

Замяна на извличане

Отхвърляне или вкарване на документ, извлечен при друг потребител

Преглед на елементи, преглед на страници, отваряне

Добавяне на елементи

Добавяне на елементи към списъци, добавяне на документи към библиотеки с документи и добавяне на коментари за уеб обсъждания.

Преглед на елементи, преглед на страници, отваряне

Редактиране на елементи

Редактиране на елементи в списъци, редактиране на документи в библиотеки с документи, редактиране на коментари за уеб обсъждания и персонализиране на страници с уеб части в библиотеките с документи.

Преглед на елементи, преглед на страници, отваряне

Изтриване на елементи

Изтриване на елементи от списък, документи от библиотека с документи и на коментари за уеб обсъждания в документи.

Преглед на елементи, преглед на страници, отваряне

Показване на елементи

Преглед на елементи в списъци, документи в библиотеки с документи и на коментари за уеб обсъждания.

Преглед на страници, отваряне

Одобрение на елементи

Одобрение на второстепенна версия на елемент от списък или документ.

Редактиране на елементи, преглед на елементи, преглед на страници, отваряне

Отваряне на елементи

Показване на източника на документи, който използва файлови манипулатори от страната на сървъра.

Преглед на елементи, преглед на страници, отваряне

Преглед на версии

Преглед на минали версии на елемент от списък или документ.

Преглед на елементи, преглед на страници, отваряне

Изтриване на версии

Изтриване на минали версии на елемент от списък или документ.

Преглед на елементи, преглед на версии, преглед на страници, отваряне

Създаване на предупреждения

Създаване на имейл предупреждения.

Преглед на елементи, преглед на страници, отваряне

Преглед на страниците с приложения

Преглед на документи и изгледи в списък или библиотека с документи.

Отваряне

Лични разрешения и зависими разрешения

Таблицата по-долу описва разрешенията, които се прилагат към персонални изгледи и уеб части, и показва зависимите от тях разрешения.

Разрешение

Описание

Зависими разрешения

Управление на лични изгледи

Създаване, промяна или изтриване на лични изгледи на списъци.

Преглед на елементи, преглед на страници, отваряне

Добавяне/премахване на частни уеб части

Добавяне или премахване на частни уеб части на страница с уеб части.

Преглед на елементи, преглед на страници, отваряне, актуализиране на лични уеб части

Актуализиране на лични уеб части

Актуализиране на уеб части, за да се показва персонализирана информация.

Преглед на елементи, преглед на страници, отваряне

Режим на заключване на разрешения за потребители с ограничен достъп е функция на колекция от сайтове, която можете да използвате, за да защитите публикувани сайтове. Когато е включен режим на заключване, се намаляват подробните разрешения за ниво на разрешение "ограничен достъп". В таблицата по-долу са описани подробно разрешенията по подразбиране на нивото на разрешение "ограничен достъп" и намалените разрешения, когато е включена функцията за режим на заключване.

Разрешение

Ограничен достъп – по подразбиране

Ограничен достъп – режим на заключване

Разрешения за списък: Преглед на страниците на приложения

"x"

Разрешения за сайт: Преглед на потребителска информация

"x"

"x"

Разрешения за сайт: Използване на отдалечени интерфейси

"x"

Разрешения за сайт: Използване на функции за интегриране на клиенти

"x"

"x"

Разрешения за сайт: Отваряне

"x"

"x"

Режимът на заключване е включен по подразбиране за всички сайтове за публикуване, включително ако стар шаблон за сайт за публикуване е приложен към колекция от сайтове. Режимът на заключване е препоръчителната конфигурация, ако има изискване за по-голяма защита на вашите сайтове.

Ако сте забранили функцията "Режим на заключване на разрешения за потребители с ограничен достъп" за колекцията от сайтове, потребителите в нивото на разрешение "ограничен достъп" (например анонимни потребители) може да получат достъп до определени области на вашия сайт.

Сега, след като научихте за разрешенията, наследяването и нивата на разрешение, можете да планирате стратегията си, така че да можете да дадете указания за вашите потребители, да намалите поддръжката и да гарантирате съответствие с правилата за управление на данните на вашата организация. За съвети за планирането на вашата стратегия вижте Планиране на вашата стратегия за разрешения.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×