Разбиране на вашата фактура за Office 365 за фирми

Всеки месец, ще получавате имейл, че новото ви извлечение е налично в Център за администриране на Office 365. Научете как да намирате и преглеждате сметка или фактура.

Вашата фактура има две страници. Страница 1 е резюме на фактурата и съдържа обща информация за фактурата, поръчка, дължима сума, как да направите плащане и как да се свържете с поддръжката.

Страница 1 на примерна фактура.

Страница 2 съдържа подробни данни за фактурирането за всеки абонамент.

Страница 2 на примерна фактура.

За описание на полетата и термините, включени във вашата фактура, вижте Терминологичен речник на полета във фактура по-нататък в тази статия.

Разбиране на понятията при фактуриране

Преди да видите своята фактура, е полезно да разберете няколко важни концепции при фактуриране.

Баланс по фактура спрямо баланс по поръчки

Баланс по фактура е стойността, показана във вашата фактура, и е единствената сума, която се дължи за този конкретен период на фактуриране. Общият баланс по поръчки е сумата от всички неплатени фактури. Можете да прегледате своя баланс по поръчки в секцията Фактуриране на Център за администриране на Office 365.

Честота на фактуриране спрямо честота на фактура

Честота на фактуриране показва колко често сте таксувани. Абонаменти се таксуват ежемесечно или годишно, в зависимост от това коя опция сте избрали по време на абонамента. Честота на фактура показва колко често получавате фактура. Ако сте избрали годишно фактуриране, ще получавате една фактура годишно, освен ако дейността за вашия абонамент не изисква такса или кредит.

Ако имате повече от една поръчка, ще получавате фактура за всяка поръчка.

Терминологичен речник на полета във фактура

Следващата таблица описва полетата, които може да видите в своята фактура. Някои полета, изредени в този списък, е възможно да не се показват във вашата фактура в зависимост от това дали плащате с фактура, кредитна карта или банкова сметка.

Забележка: Плащане с банкова сметка не е възможно в някои страни или региони.

Име

Описание

Годишна цена

Абонаментите се таксуват ежемесечно или годишно. Ако сте избрали годишно фактуриране по време на закупуването на абонамента, годишната цена за лиценз се отразява във фактурата. Ако искате да промените честотата на фактуриране, ще трябва да прекратите абонамента си и да го закупите отново с нова честота на фактуриране.

Период на фактуриране

"Период на фактуриране" е периодът от време от датата на последната фактура. "Период на услугата" е периодът от време, през който ви се начисляват такси за използване на услугата.

За фактуриране

Това е адресът на вашия отдел за фактуриране и обикновено е същият като адреса на продажба. За да актуализирате адреса си за фактуриране, вижте Промяна на адресите ви за фактуриране за Office 365 за фирми

Такси

Страница 1 от фактурата обобщава всички такси, начислявани за периода на фактуриране на фактурата. Страница 2 показва подробни данни за таксите за всеки абонамент.

Чек

Ако плащате с фактура и плащане с чекове се предлага във вашата страна, в долния край на страница 1 е включена информация къде можете да изпратите плащането. На чека посочете за справка номера на фактурата.

Кредити

Страница 1 от фактурата обобщава всички кредити за периода на фактуриране на фактурата. Страница 2 показва подробни данни за кредитите за всеки абонамент.

Клиентски номер на поръчка

Номерът на поръчката ви за покупка (PO). Ако актуализирате номера на поръчка, бъдещите фактури ще го включват. Научете как да промените своя номер на поръчка за покупка.

Забележка: Не можете да добавите номер на поръчка за покупка към съществуваща фактура.

Дни

Всяка транзакция при фактуриране се свързва с период на услугата. Колоната "Дни" показва броя на дните в този период на услугата.

Отстъпки

Страница 1 от фактурата обобщава всички отстъпки за периода на фактуриране на фактурата. Страница 2 показва подробни данни за отстъпките за всеки абонамент.

Краен срок

Датата, към която е дължимо плащането за фактурата. Ако абонаментът ви се плаща с кредитна карта или банкова сметка, ще таксуваме вашата кредитна карта или банкова сметка в деня след датата на фактурата.

Забележка: Плащане с банкова сметка не е възможно в някои страни или региони.

Електронен превод на средства

Ако сте избрали "фактура" като метод на плащане за абонамент, страница 1 съдържа информация за банковата сметка на Microsoft за плащания по електронен път (банкови преводи, ACH, SEPA и др.). Обикновено банката ви ще има поле за справка, което трябва да попълните, когато изпращате плащането. Посочете за справка номера на фактурата, показан в това поле.

Обща сума

Този ред включва общите суми за всички колони за такси, отстъпки, кредити, междинна сума, данък и суми за всички абонаменти, които са изброени във фактурата.

Дата на фактурата:

Дата, на която е създадена фактурата. Датата на фактурата е в деня след края на периода на фактуриране. Например ако периодът ви на фактуриране е 15 януари – 14 февруари, датата на фактурата ви е 15 февруари.

Номер на фактура

Уникален номер, присвоен на вашата фактура. Посочвайте за справка номера на фактурата.

Месечна цена

Абонаментите се таксуват ежемесечно или годишно. Ако сте избрали ежемесечно фактуриране по време на закупуването на абонамента, месечната цена за лиценз се отразява във фактурата. Ако искате да промените честотата на фактуриране, ще трябва да прекратите абонамента си и да го закупите отново с нова честота на фактуриране.

Номер по поръчката

Всеки път, когато закупите нов абонамент, се създава поръчка. Всеки месец ще получавате фактура за всяка поръчка.

Инструкции за плащане

Ако плащате с кредитна карта, ще видите "Не плащайте – таксувано на записаната кредитната карта". Ако плащате с фактура, ще видите инструкции за електронен превод на средства и чек (ако е приложимо).

Условия на плащане

Броят на дните от датата на фактурата, когато плащането е дължимо. Стандартно е 30 дни.

Продукт

На страница 1 на вашата фактура "Онлайн услуги" е общ термин за описание на вашите абонаменти. От страница 2 ще видите имената на отделните абонаменти.

КОЛИЧЕСТВО

Броят лицензи, закупени по време на периода на услугата.

Период на услугата

"Период на услугата" е периодът от време, през който ви се начисляват такси за използване на услугата. Период на фактуриране е периодът от време от датата на последната фактура.

Адрес за използване на услуга

Адресът, където се използва услугата, обикновено същият като адреса на продажба. За да актуализирате адреса за използване на услуга, вижте Промяна на адресите ви за фактуриране за Office 365 за фирми

Продадено на

Името и адресът на вашата фирма. За да актуализирате тази информация, вижте Промяна на адреса, имейла за връзка по технически въпроси и друга информация за вашата организация.

Междинна сума

Всеки абонамент, посочен във вашата фактура, има отделен ред с междинни суми за всички колони за такси, отстъпки, кредити, междинна сума, данък и суми за този абонамент.

Данък

Страница 1 на фактурата показва общата сума на данъците. Страница 2 показва приложената данъчна ставка и общата сума за данъка за елемента на всеки ред. Ако вашата фактура съдържа данъци, а вашата фирма е освободена от данъци, се обърнете към поддръжката.

Общо

Дължимата сума за периода на фактуриране за фактурата.

Промяна на вашия номер на поръчка за покупка

Ако плащате с фактура, можете да добавите или промените номера на поръчката за покупка (PO) за вашия абонамент.

Забележка: Не можете да добавите номер на поръчка за покупка към съществуваща фактура. Номерът на поръчка за покупка ще се появи на всички бъдещи фактури.

 1. В центъра за администриране отидете на страницата Абонаменти или изберете Фактуриране > Абонаменти.

  Ако използвате Office 365 Germany, отидете на страницата Абонаменти.

  Ако използвате Office 365, поддържан от 21Vianet, отидете на страницата Абонаменти.

 2. Изберете абонамента, който искате да промените, и в секцията Метод на плащане изберете Промяна на подробните данни за плащане.

  Екранна снимка на секцията за метода на плащане на карта за абонамент за абонамент, плащан чрез фактура.
 3. В дъното на екрана Промяна на подробните данни за плащане въведете своя номер на поръчка за покупка, след което изберете Подай.

  Екранна снимка на екрана "Промяна на подробните данни за плащане".

Все още имате нужда от помощ? Обърнете се към поддръжката.

Като администратор на Office 365 за фирми за фирми, получавате безплатен достъп до нашите опитни агенти по поддръжката за предварителни продажби, поддръжка, свързана с предварителни продажби, акаунти и фактуриране и помощ за разрешаването на технически проблеми. Можете също да се свържете с поддръжката от името на потребителите на Office 365 във вашата организация.

Получаване на помощ от форумите на общността на Office 365 Администратори: Влизане и създаване на искане за обслужване Администратори: Обаждане на поддръжката

Вж. също

Плащане за абонамент за Office 365 за фирми

Фактуриране в Office 365 за фирми – помощ за администратори

Minecraft: Опции за плащане на издание за образование

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×