Преминаване към основното съдържание

Работа с хипервръзки в Excel

За бърз достъп до свързана информация в друг файл или уеб страница можете да вмъкнете хипервръзка в клетка на работен лист. Можете също да вмъквате хипервръзки в определени елементи на диаграмата.

Забележка: Повечето от екранните снимки в тази статия са взети в Excel 2016. Ако имате друга версия, това, което виждате, може да е малко по-различно, но освен ако не е упоменато друго, функциите са същите.

 1. В работния лист щракнете върху клетката, в която искате да създадете хипервръзка.

  Можете също да изберете обект, като например картина или елемент в диаграма, който искате да използвате за представяне на хипервръзката.

  • В раздела Вмъкване , в групата връзки щракнете върху хипервръзка Excel 2013 .

  Можете също да щракнете с десния бутон върху клетката или графиката и след това да щракнете върху хипервръзка в контекстното меню или можете да натиснете Ctrl + K.

 2. Във Връзка към, щракнете върху Създаване на нов документ.

 3. Въведете име за новия файл в полето Име на новия документ.

  Съвет: За да зададете местоположение, различно от това, което се показва под пълен път, можете да въведете новото местоположение, предшестващо името в полето име на новия документ , или можете да щракнете върху промени , за да изберете желаното местоположение, и след това да щракнете върху OK.

 4. Под Кога да се редактира щракнете върху Редактиране на новия документ по-късно или Редактиране на новия документ сега, за да определите кога искате се отваря за редактиране новият файл.

 5. Въведете текста, който искате да използвате за представяне на хипервръзката, в полето Текст за показване.

 6. За да покажете полезна информация, когато поставите показалеца върху хипервръзката, щракнете върху Екранно пояснение, въведете желания текст в полето Текст на екранното пояснение и след това щракнете върху OK.

 1. В работния лист щракнете върху клетката, в която искате да създадете хипервръзка.

  Можете също да изберете обект, като например картина или елемент в диаграма, който искате да използвате за представяне на хипервръзката.

  • В раздела Вмъкване , в групата връзки щракнете върху хипервръзка Excel 2013 .

  Можете също да щракнете с десния бутон върху клетката или обекта и след това да щракнете върху хипервръзка в контекстното меню или можете да натиснете Ctrl + K.

 2. Във Връзка към щракнете върху Съществуващ файл или уеб страница.

 3. Направете едно от следните неща:

  • За да изберете файл, щракнете върху Текуща папка и след това щракнете върху файла, към който искате да се свържете.

   Можете да промените текущата папка чрез избиране на различна папка в списъка Търси в.

  • За да изберете уеб страница, щракнете върху прегледани страници , след което щракнете върху уеб страницата, към която искате да се свържете.

  • За да изберете файл, който сте използвали наскоро, щракнете върху Последни файловеи след това щракнете върху файла, към който искате да направите връзка.

  • За да въведете името и местоположението на познат файл или уеб страницата, с които искате да се свържете, въведете тази информация в полето Адрес.

  • За да намерите уеб страница, щракнете върху Прегледай уеб Бутон "Прегледай уеб" , отворете уеб страницата, към която искате да се свържете, и след това превключете обратно към Excel, без да затваряте браузъра си.

 4. Ако искате да създадете хипервръзка към конкретно местоположение във файла или в уеб страницата, щракнете върху показалеци след това щракнете двукратно върху показалец, която искате.

  Забележка: Файлът или уеб страницата, с които се свързвате, трябва да имат показалец.

 5. Въведете текста, който искате да използвате за представяне на хипервръзката, в полето Текст за показване.

 6. За да покажете полезна информация, когато поставите показалеца върху хипервръзката, щракнете върху Екранно пояснение, въведете желания текст в полето Текст на екранното пояснение и след това щракнете върху OK.

За да се свържете към някое местоположение в текущата работна книга или в друга работна книга, можете или да дефинирате име за клетките в местоназначение, или да използвате препратка към клетка.

 1. За да използвате име, трябва да наименувате клетките на местоназначението от работната книга местоназначение.

  Как се наименува клетка или диапазон от клетки

  1. Изберете клетката, диапазона от клетки или несъседни клетки, които искате да наименувате.

  2. Щракнете върху полето име в левия край на лента за формули изображение на бутон .

   Пример за полето "Име"

   поле за име на Изображение на бутон

  3. В полето име въведете името за клетките и след това натиснете клавиша ENTER.

   Забележка:  Имената не могат да съдържат интервали и трябва да започват с буква.

 2. В работен лист на работната книга източник щракнете върху клетката, в която искате да създадете хипервръзка.

  Можете също да изберете обект, като например картина или елемент в диаграма, който искате да използвате за представяне на хипервръзката.

  • В раздела Вмъкване , в групата връзки щракнете върху хипервръзка Excel 2013 .

  Можете също да щракнете с десния бутон върху клетката или обекта и след това да щракнете върху хипервръзка в контекстното меню или можете да натиснете Ctrl + K.

 3. Под Връзка към направете едно от следните неща:

  • За да се свържете към местоположение във вашата текуща работна книга, щракнете върху Място в този документ.

  • За да се свържете към местоположение в друга работна книга, щракнете върху съществуващ файл или уеб страница, намерете и изберете работната книга, към която искате да се свържете, и след това щракнете върху показалец.

 4. Направете едно от следните неща:

  • В полето Или изберете място в този документ под Препратка към клетка щракнете върху работния лист, с който искате да се свържете, въведете препратката към клетка в полето Въведете адреса на клетката, а след това щракнете върху OK.

  • В списъка под Дефинирани имена щракнете върху името, представящо клетките, с които искате да се свържете, и след това щракнете върху OK.

 5. Въведете текста, който искате да използвате за представяне на хипервръзката, в полето Текст за показване.

 6. За да покажете полезна информация, когато поставите показалеца върху хипервръзката, щракнете върху Екранно пояснение, въведете желания текст в полето Текст на екранното пояснение и след това щракнете върху OK.

Можете да използвате функцията за ХИПЕРВРЪЗКа, за да създадете хипервръзка, която отваря документ, съхранен в мрежов сървър, интранет или интернет. Когато щракнете върху клетката, която съдържа функцията HYPERLINK, Excel отваря файла, който е съхранен в местоположението на връзката.

Синтаксис

HYPERLINK(местоположение_връзка;истинско_име)

Местоположение_връзка     е пътят и името на файла на документа, който трябва да бъде отворен като текст. "връзка_местоположение" може да препраща към място в документ – например конкретна клетка или именуван диапазон в работен лист или работна книга на Excel – или към показалец в документ на Microsoft Word. Пътят може да бъде във файл, съхранен на твърд диск, или Пътят може да е път за универсална именна конвенция (UNC) на сървър (в Microsoft Excel за Windows) или на един и същи път за намиране на ресурси (URL) в интернет или в интранет.

 • "местоположение_връзка" може да бъде текстов низ в кавички или клетка, съдържаща връзката като текстов низ.

 • Ако преходът, зададен в Link_location, не съществува или не може да се осъществи, се показва грешка, когато щракнете върху клетката.

Истинско_име     е текстът за скок или числовата стойност, която се показва в клетката. "истинско_име" се показва в синьо и е подчертано. Ако "истинско_име" е пропуснато, клетката показва "местоположение_връзка" като текст за преход.

 • "истинско_име" може да бъде стойност, текстов низ, име или клетка, съдържаща текста или стойността за преход.

 • Ако "истинско_име" връща стойност за грешка (например #VALUE!), клетката показва грешката вместо текста за преход.

Примери

Следващият пример отваря работен лист с име Budget report. xls, който е записан в интернет в местоположение с име example.microsoft.com/report и показва текста "щракнете за отчет":

=HYPERLINK("http://example.microsoft.com/report/budget report.xls", "Click for report")

Следващият пример създава хипервръзка към клетка F10 в работния лист с име "годишен" в отчета "бюджет за работна книга". xls, който се съхранява в интернет в местоположение с име example.microsoft.com/report. Клетката в работния лист, съдържаща хипервръзката, показва съдържанието на клетка D1 като текст за преход:

=HYPERLINK("[http://example.microsoft.com/report/budget report.xls]Annual!F10", D1)

Следващият пример създава хипервръзка към диапазона с име DeptTotal в работния лист с име First Quarter в работната книга Budget report. xls, който се съхранява в интернет в местоположение с име example.microsoft.com/report. Клетката в работния лист, съдържаща хипервръзката, показва текста "Щракнете, за да видите общата сума за първото тримесечие":

=HYPERLINK("[http://example.microsoft.com/report/budget report.xls]First Quarter!DeptTotal", "Click to see First Quarter Department Total")

За да създадете хипервръзка към конкретно местоположение в документ на Microsoft Word, трябва да използвате показалец, за да определите местоположението, в което искате да отидете. Следващият пример създава хипервръзка към показалеца с име QrtlyProfits в документа с име годишен отчет. doc, намиращ се в example.microsoft.com:

=HYPERLINK("[http://example.microsoft.com/Annual Report.doc]QrtlyProfits", "Quarterly Profit Report")

В Excel за Windows, Следващият пример показва съдържанието на клетка D5 като преходен текст в клетката и отваря файла с име 1stqtr. xls, който се съхранява на сървъра с име финанси в дяла за отчети. Този пример използва UNC път:

=HYPERLINK("\\FINANCE\Statements\1stqtr.xls", D5)

Следващият пример отваря файла 1stqtr. xls в Excel за Windows, който се съхранява в указател с име Finance на устройство D, и показва числовата стойност, съхранена в клетката H10:

=HYPERLINK("D:\FINANCE\1stqtr.xls", H10)

В Excel за Windows, Следващият пример създава хипервръзка към областта с име Totals в друга (външна) работна книга, MyBook. xls:

=HYPERLINK("[C:\My Documents\Mybook.xls]Totals")

В Microsoft Excel за Macintosh следния пример показва "щракнете тук" в клетката и отваря файла с име First Quarter, който се съхранява в папка с име бюджетни отчети на твърдия диск с име Macintosh HD:

=HYPERLINK("Macintosh HD:Budget Reports:First Quarter", "Click here")

Можете да създавате хипервръзки в работен лист, за да прескачате от една клетка в друга клетка. Ако например активният работен лист е "Юни" в работната книга "Бюджет", следващата формула създава хипервръзка към клетката E56. Текстът за връзка е самата стойност в клетката E56.

=HYPERLINK("[Budget]June!E56", E56)

За да прескочите в друг лист от същата работна книга, променете името на листа във връзката. За да създадете в предишния пример връзка към клетка E56 от листа "Септември", променете думата "Юни" на "Септември".

Когато щракнете върху хипервръзка към имейл адрес, вашата имейл програма стартира автоматично и създава имейл съобщение с правилния адрес в полето до , ако имате инсталирана имейл програма.

 1. В работния лист щракнете върху клетката, в която искате да създадете хипервръзка.

  Можете също да изберете обект, като например картина или елемент в диаграма, който искате да използвате за представяне на хипервръзката.

  • В раздела Вмъкване , в групата връзки щракнете върху хипервръзка Excel 2013 .

  Можете също да щракнете с десния бутон върху клетката или обекта и след това да щракнете върху хипервръзка в контекстното меню или можете да натиснете Ctrl + K.

 2. Във Връзка към, щракнете върху Имейл адрес.

 3. В полето имейл адрес въведете имейл адреса, който искате.

 4. В полето Тема въведете темата на имейл съобщението.

  Забележка: Някои уеб браузъри и имейл програми може да не разпознаят реда за тема.

 5. Въведете текста, който искате да използвате за представяне на хипервръзката, в полето Текст за показване.

 6. За да покажете полезна информация, когато поставите показалеца върху хипервръзката, щракнете върху Екранно пояснение, въведете желания текст в полето Текст на екранното пояснение и след това щракнете върху OK.

  Можете също да създадете хипервръзка към имейл адрес в клетка, като въведете адреса направо в клетката. Например хипервръзка се създава автоматично, когато въведете имейл адрес, като ime@example.com.

Можете да вмъкнете една или повече външни препратки (наричани още връзки) от работна книга към друга работна книга, която се намира на вашия интранет или в интернет. Работната книга не трябва да е записана като HTML файл.

 1. Отворете работната книга източник и изберете клетката или диапазона от клетки, които искате да копирате.

 2. В раздела Начало, в групата Клипборд щракнете върху Копиране.

  Бутони "Копирай" и "Постави" в раздела "Начало"
 3. Преминете в работния лист, в който искате да се постави информацията, и след това щракнете върху клетката, в която искате да се появи информацията.

 4. В раздела Начало, в групата Клипборд щракнете върху Специално поставяне.

 5. Щракнете върху Постави връзка.

  Excel създава връзка на външна препратка за клетката или за всяка клетка в диапазона.

Забележка: Възможно е да решите, че е по-удобно да създадете връзка на външна препратка, без да отваряте работната книга в уеб. За всяка клетка в работната книга местоназначение, където искате да се намира връзката за външни препратки, щракнете върху клетката и след това въведете знак за равенство (=), URL адресът и местоположението в работната книга. Например:

= "http://www.someones.Homepage/[файл. xls] Лист1"! A1

= "FTP. Server. някъде/файл. xls"! MyNamedCell

За да изберете хипервръзка, без да активирате връзката към неговата местоназначение, направете едно от следните неща:

 • Щракнете върху клетката, която съдържа хипервръзката, задръжте бутона на мишката, докато показалецът се превърне в кръстче Курсор за избор на Excel , и отпуснете бутона на мишката.

 • Използвайте клавишите със стрелки, за да изберете клетката, която съдържа хипервръзката.

 • Ако хипервръзката е представена чрез графика, задръжте натиснат клавиша Ctrl и след това щракнете върху графиката.

Можете да промените съществуваща хипервръзка във вашата работна книга чрез променяне на нейното местоназначение, облик, текст или графика.

Промяна на местоназначението на хипервръзка

 1. Изберете клетката или графиката, съдържащи хипервръзката, която искате да промените.

  Съвет: За да изберете клетка, която съдържа хипервръзка, без да отидете до местоназначението на хипервръзката, щракнете върху клетката и задръжте бутона на мишката, докато показалецът се превърне в кръстче Курсор за избор на Excel , след което отпуснете бутона на мишката. Можете също да използвате клавишите със стрелки, за да изберете клетката. За да изберете графика, задръжте натиснат клавиша CTRL и щракнете върху графиката.

  • В раздела Вмъкване, в групата Връзки щракнете върху Хипервръзка. Excel 2013

  Можете също да щракнете с десния бутон върху клетката или графиката и след това да щракнете върху Редактиране на хипервръзка в контекстното меню или можете да натиснете Ctrl + K.

 2. В диалоговия прозорец Редактиране на хипервръзка Направете желаните промени.

  Забележка: Ако хипервръзката е създадена с помощта на функцията в работен лист HYPERLINK, трябва да редактирате формулата, за да промените местоназначението. Изберете клетката, която съдържа хипервръзката, и след това щракнете върху лента за формули, за да редактирате формулата.

Можете да редактирате външния вид на всички текстове на хипервръзки в текущата работна книга, променяйки стила на клетките за хипервръзки.

 1. В раздела Начало, в групата Стилове щракнете върху Стилове на клетки.

 2. Под Данни и модел направете следното:

  • За да промените облика на хипервръзки, които не са кликнали, за да отидат в техните дестинации, щракнете с десния бутон върху хипервръзка, след което щракнете върху Модифицирай.

  • За да промените облика на хипервръзките, които са кликнали, за да отидат в техните дестинации, щракнете с десния бутон върху проследена хипервръзка, след което щракнете върху Модифицирай.

   Забележка: Стилът на клетка на хипервръзката е наличен само когато работната книга съдържа хипервръзка. Стилът на клетка следвана хипервръзка е наличен само когато работната книга съдържа хипервръзка, която е била щракване.

 3. В диалоговия прозорец Стил щракнете върху Формат.

 4. Изберете желаните от вас опции за форматиране в разделите Шрифт и Запълване, а след това щракнете върху OK.

  Забележки: 

  • Опциите, които избирате в диалоговия прозорец Форматиране на клетки, се показват като избрани под Стилът съдържа в диалоговия прозорец Стил. Можете да изчистите квадратчетата за отметки за кои да е опции, които не желаете да прилагате.

  • Промените, които правите в стиловете на клетки Хипервръзка и Проследена хипервръзка, се прилагат към всички хипервръзки в текущата работна книга. Не можете да променяте външния вид на отделна хипервръзка.

 1. Изберете клетката или графиката, съдържащи хипервръзката, която искате да промените.

  Съвет: За да изберете клетка, която съдържа хипервръзка, без да отидете до местоназначението на хипервръзката, щракнете върху клетката и задръжте бутона на мишката, докато показалецът се превърне в кръстче Курсор за избор на Excel , след което отпуснете бутона на мишката. Можете също да използвате клавишите със стрелки, за да изберете клетката. За да изберете графика, задръжте натиснат клавиша CTRL и щракнете върху графиката.

 2. Направете едно или няколко от следните неща:

  • За да промените текста на хипервръзката, щракнете върху лента за формули и след това редактирайте текста.

  • За да промените формата на графика, щракнете с десния бутон върху нея и след това щракнете върху опцията, която ви трябва, за да промените формата й.

  • За да промените текст в графика, щракнете двукратно върху избраната графика и след това направете желаните промени.

  • За да промените графиката, която представя хипервръзката, вмъкнете нова графика и я направете хипервръзка със същото местоназначение, а след това изтрийте старата графика и хипервръзка.

 1. Щракнете с десния бутон върху хипервръзка, който искате да копирате или прехвърлите, след което щракнете върху Копирай или Изрежи в контекстното меню.

 2. Щракнете с десния бутон върху клетката, в която искате да копирате или прехвърлите хипервръзката, и след това щракнете върху постави в контекстното меню.

По подразбиране неопределените пътища към хипервръзка файловете местоназначение са спрямо местоположението на активната работна книга. Използвайте тази процедура, ако искате да зададете различен път по подразбиране. Всеки път, когато създавате хипервръзка към файл в това местоположение, трябва само да укажете името на файла, а не пътя, в диалоговия прозорец Вмъкване на хипервръзка.

Следвайте една от стъпките по-долу в зависимост от версията на Excel, която използвате:

 • В Excel 2016, Excel 2013 и Excel 2010:

  1. Щракнете върху раздела Файл.

  2. Щракнете върху Информация.

  3. Щракнете върху свойстваи след това изберете Разширени свойства.

   Разширени свойства
  4. В раздела Резюме , в текстовото поле база хипервръзка въведете пътя, който искате да използвате.

   Забележка:  Можете да игнорирате базовия адрес на хипервръзката с помощта на пълния, или абсолютен, адрес за хипервръзката в диалоговия прозорец Вмъкване на хипервръзка.

 • В Excel 2007:

  1. Щракнете върху бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office , щракнете върху подготовкаи след това щракнете върху свойства.

  2. В информационния панел на документа щракнете върху свойстваи след това щракнете върху Разширени свойства.

   Разширени свойства
  3. Щракнете върху раздела Резюме.

  4. В полето База на хипервръзката въведете пътя, който искате да използвате.

  Забележка:  Можете да игнорирате базовия адрес на хипервръзката с помощта на пълния, или абсолютен, адрес за хипервръзката в диалоговия прозорец Вмъкване на хипервръзка.

За да изтриете хипервръзка, направете едно от следните неща:

 • За да изтриете хипервръзка и текста, който я представя, щракнете с десния бутон върху клетката, която съдържа хипервръзката, и след това щракнете върху Изчисти съдържанието в контекстното меню.

 • За да изтриете хипервръзка и графичния обект, който я представя, задръжте натиснат клавиша CTRL и щракнете върху графиката и след това натиснете клавиша DELETE.

 • За да изключите една хипервръзка, щракнете с десния бутон върху хипервръзката и след това щракнете върху Премахване на хипервръзка в контекстното меню.

 • За да изключите няколко хипервръзки едновременно, направете следното:

  1. В празна клетка въведете числото 1.

  2. Щракнете с десния бутон върху клетката и след това щракнете върху Копирай от контекстното меню.

  3. Задръжте натиснат клавиша CTRL и изберете всички хипервръзки, които искате да изключите.

   Съвет: За да изберете клетка, в която има хипервръзка, без да отидете до местоназначението на хипервръзката, щракнете върху клетката и задръжте бутона на мишката, докато показалецът се превърне в кръстче Курсор за избор на Excel , и отпуснете бутона на мишката.

  4. В раздела Начало, в групата Клипборд щракнете върху стрелката под Поставяне, а след това върху Специално поставяне.

   Бутони "Копирай" и "Постави" в раздела "Начало"
  5. Под операциящракнете върху умножии след това щракнете върху OK.

  6. В раздела Начало, в групата Стилове щракнете върху Стилове на клетки.

  7. Под добри, лоши и неутралниизберете Normal.

Хипервръзката е връзка от документ, която след щракване върху нея отваря друга страница или файл. Местоназначението е често друга уеб страница, но може да бъде и картина или имейл адрес или програма. Самата хипервръзка може да бъде текст или картина.

Когато потребителят на сайта щракне върху хипервръзката, местоназначението се показва в уеб браузър, отваря или изпълнява, в зависимост от типа на местоназначението. Например една хипервръзка към страница показва страницата в браузъра, а хипервръзка към файл на AVI отваря файла в мултимедиен плейър.

Как се използват хипервръзките

Можете да използвате хипервръзките, за да направите следното:

 • Придвижете се до файл или уеб страница в мрежа, интранет или интернет

 • Да се придвижите до файл или уеб страница, които планирате да създадете в бъдеще

 • Изпращане на имейл съобщение

 • Да стартирате предаване на файлове, като изтегляне или FTP процес

Когато посочите към текст или картина, съдържащи хипервръзка, показалецът се превръща в ръка Показалец във формата на ръка , показвайки, че това е нещо, върху което можете да щракнете.

Какво е URL адрес и как работи той

Когато създадете хипервръзка, местоназначението й се кодира като еднозначно местоположение на ресурса (URL адрес), като например:

http://example.microsoft.com/news.htm

file://име на компютъра/споделена папка/име_на_файла.htm

URL адресът съдържа протокол, като например HTTP, FTP или файл, Уеб сървър или мрежово местоположение, както и път и име на файл. Следващата илюстрация дефинира частите на URL адреса:

Четирите компонента на URL

1. Използван протокол (http, ftp, file)

2. Web Server или мрежово местоположение

3. Път

4. Име на файл

Абсолютни и относителни хипервръзки

Абсолютният URL адрес съдържа пълния адрес, включително протокол, Уеб сървър и пътя и името на файла.

В относителния URL адрес една или повече от частите липсват. Липсващата информация се взима от страницата, съдържаща URL адреса. Ако например липсва информация за протокола и уеб сървъра, уеб браузърът използва протокола и домейна на текущата страница, например .com, .org, .edu.

Често срещано е уеб страниците да използват относителни URL адреси, които съдържат само част от пътя и името на файла. Ако файловете се преместят на друг сървър, всички хипервръзки ще продължат да работят дотогава, докато относителното позициониране на страниците остане непроменено. Например хипервръзка за products. htm сочи към страница с име Apple. htm в папка с име Food; Ако и двете страници бъдат преместени в папка с име "храна" на друг сървър, URL адресът в хипервръзката все още ще е правилен.

В работна книга на Excel неопределени пътища към файловете местоназначение на хипервръзките са по подразбиране спрямо местоположението на активната работна книга. Можете да зададете различен базов адрес, който да се използва по подразбиране, така че всеки път, когато създавате хипервръзка към файл в това местоположение, да зададете само името на файла, а не пътя, в диалоговия прозорец Вмъкване на хипервръзка.

 1. В работния лист щракнете върху клетката, в която искате да създадете хипервръзка.

 2. В раздела Вмъкване щракнете върху Хипервръзка.

  Можете също да щракнете с десния бутон върху клетката и след това да щракнете върху хипервръзка в контекстното меню или можете да натиснете Ctrl + K.

 3. Под Показване на текст въведете текста, който искате да използвате за представяне на хипервръзката.

 4. Под URL адресвъведете пълния Унифициран локатор на ресурси (URL) на уеб страницата, към която искате да се свържете.

 5. Щракнете върху OK.

За да се свържете към местоположение в текущата работна книга, можете или да дефинирате име за клетките местоназначение, или да използвате препратка към клетка.

 1. За да използвате име, трябва да наименувате клетките на местоназначението в работната книга.

  Как да дефинирате име за клетка или диапазон от клетки

  1. Изберете клетката или диапазона от клетки, към които искате да наименувате.

  2. В полето име в левия край на лента за формули изображение на бутон въведете името за клетките и след това натиснете клавиша ENTER.

   Забележка:  Имената не могат да съдържат интервали и трябва да започват с буква.

 2. В работния лист щракнете върху клетката, в която искате да създадете хипервръзка.

 3. В раздела Вмъкване щракнете върху Хипервръзка.

  Можете също да щракнете с десния бутон върху клетката и след това да щракнете върху хипервръзка в контекстното меню или можете да натиснете Ctrl + K.

 4. Под Показване на текст въведете текста, който искате да използвате за представяне на хипервръзката.

 5. Под " Постави" в този документ въведете дефинираното име или препратка към клетка.

 6. Щракнете върху OK.

Когато щракнете върху хипервръзка към имейл адрес, вашата имейл програма стартира автоматично и създава имейл съобщение с правилния адрес в полето до , ако имате инсталирана имейл програма.

 1. В работния лист щракнете върху клетката, в която искате да създадете хипервръзка.

 2. В раздела Вмъкване щракнете върху Хипервръзка.

  Можете също да щракнете с десния бутон върху клетката и след това да щракнете върху хипервръзка в контекстното меню или можете да натиснете Ctrl + K.

 3. Под Показване на текст въведете текста, който искате да използвате за представяне на хипервръзката.

 4. Под имейл адресвъведете имейл адреса, който искате.

 5. Щракнете върху OK.

Можете също да създадете хипервръзка към имейл адрес в клетка, като въведете адреса направо в клетката. Например хипервръзка се създава автоматично, когато въведете имейл адрес, като ime@example.com.

Можете да използвате функцията за хипервръзка, за да създадете хипервръзка към URL адрес.

Забележка: Свойството Link_location може да бъде текстов низ, ограден с кавички или препратка към клетка, която съдържа връзката като текстов низ.

За да изберете хипервръзка, без да активирате връзката към неговия местоназначение, направете едно от следните неща:

 • Изберете клетка, като щракнете върху нея, когато показалецът е стрелката.

 • Използвайте клавишите със стрелки, за да изберете клетката, която съдържа хипервръзката.

Можете да промените съществуваща хипервръзка във вашата работна книга, като промените нейната местоназначение, облик или текст, който се използва за представяне.

 1. Изберете клетката, която съдържа хипервръзката, която искате да промените.

  Съвет: За да изберете хипервръзка, без да активирате връзката към неговата местоназначение, използвайте клавишите със стрелки, за да изберете клетката, която съдържа хипервръзката.

 2. В раздела Вмъкване щракнете върху Хипервръзка.

  Можете също да щракнете с десния бутон върху клетката или графиката и след това да щракнете върху Редактиране на хипервръзка в контекстното меню или можете да натиснете Ctrl + K.

 3. В диалоговия прозорец Редактиране на хипервръзка Направете желаните промени.

  Забележка: Ако хипервръзката е създадена с помощта на функцията в работен лист HYPERLINK, трябва да редактирате формулата, за да промените местоназначението. Изберете клетката, която съдържа хипервръзката, и след това щракнете върху лента за формули, за да редактирате формулата.

 1. Щракнете с десния бутон върху хипервръзка, който искате да копирате или прехвърлите, след което щракнете върху Копирай или Изрежи в контекстното меню.

 2. Щракнете с десния бутон върху клетката, в която искате да копирате или прехвърлите хипервръзката, и след това щракнете върху постави в контекстното меню.

За да изтриете хипервръзка, направете едно от следните неща:

 • За да изтриете хипервръзка, изберете клетката и натиснете клавиша DELETE.

 • За да изключите хипервръзка (да изтриете хипервръзка, но да запазите текста, който я представя), щракнете с десния бутон върху клетката и след това щракнете върху Изтриванена хипервръзка.

Имате нужда от още помощ?

Винаги можете да попитате експерт в техническата общност на Excel, да получите поддръжка в общността за отговори или да предложите нова функция или подобрение на User Voice за Excel.

Вж. също

Премахване или изключване на хипервръзки

Забележка:  Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас? Ето статията на английски за справка.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×