Работа с папки за съобщения в Outlook.com

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Ако искате да организирате своите съобщения в Outlook.com, можете да създавате нови папки или преименуване, преместване или изтривате съществуващите папки. Можете също да настроите правила, така че Outlook.com автоматично преминава на съобщения в папки в зависимост от зададените от вас условия.

В тази статия

Папки по подразбиране

Контекстно меню за папките

Създаване на папка

Преименуване на папка

Преместване на папка

Изтриване на папка

"Предпочитани"

Задаване на правила за съхранение и архивиране

Папката "Изтрити"

Задаване на правила за да се обработват съобщения

Папки по подразбиране

По подразбиране Вашият акаунт стартира със следните папки:

Пощенски папки по подразбиране под "Предпочитани"
 • Входящи Входящите съобщения пристигат във вашата папка "Входящи", освен ако не сте създали правило за "Входящи", което да ги пренасочва към друга папка, или ако не бъдат идентифицирани като нежелана поща.

 • Функцията "маловажни" Помага ви, можете да филтрирате въз основа на как обработва входящите съобщения в миналото. Когато включен, имейл сървъра следи на съобщения четете или не четете. Съобщенията не четете се преместват в папката "маловажни".

 • Изпратени По подразбиране копие на всяко съобщение, което изпратите, се поставя във вашата папка "Изпратени".

 • Изтрити Когато изтриете съобщение, то се премества в папката "Изтрити".

 • Чернови Ако създавате или отговаряте на съобщение, но не можете да го завършите в момента, то автоматично ще бъде записано във вашата папка "Чернови". Можете да се върнете към съобщението по-късно, за да продължите да го редактирате, а след това да го изпратите.

 • Нежелана поща на имейл Съобщения, които имат характеристики на нежелана поща, но, които не са блокирани от филтъра за нежелана поща, преди да достигнат до вашата пощенска кутия автоматично ще бъдат преместени в тази папка. Научете за нежелана поща и фишинг статия има повече информация за вашата папка за нежелана поща.

Най-горе на страницата

Контекстни менюта за папките

Повечето от това, което можете да правите с папка може да бъде намерен в менюто за пряк път (контекст), който се появява, когато изберете папка и щракнете с десния бутон.

 • Създаване на нова папка Използвайте, за да създадете нова подпапка в папката щракната.

 • Преименуване на Дайте различно име на папката. Не могат да бъдат преименувани папки по подразбиране, като например папката "Входящи".

 • Изтриване Премества папка и цялото й съдържание на изтрити елементи.

 • Изтриване на всички Премества всички елементи в избраната папка Изтрити.

 • Преместване Отваря прозорец, така че да можете да преместите избраната папка в ново местоположение в йерархията на папките. Можете също да изберете и плъзнете папката до ново местоположение.

  Забележка: Следващия път, когато влезете в, папки, които сте създали ще бъдат подредени по азбучен ред.

 • Маркирай всички като прочетени Знаци като прочетете всички елементи в избраната папка.

Създаване на папка

Създаване на нови папки за организиране на вашите съобщения, колкото искате. Например можете да създадете папка за конкретен проект, за всички съобщения от точно определен човек или за всички съобщения, изпратени до група за разпространение, на която сте член на.

Създаване на нова папка

 1. До папки, щракнете върху Създаване на нова папка Бутонът "Създаване на нова папка".

  Екранна снимка на бутона "Създаване на нова папка" в Outlook.com.

 2. В полето нова папка въведете име за папката и след това натиснете клавиша Enter.

Създаване на нова подпапка

 1. Под папкищракнете с десния бутон на папка, към която искате да добавите подпапка.

  Екранна снимка на курсорът застане над папка в навигационния екран в Outlook.com.

 2. Изберете Създаване на нова папка.

 3. В полето за нова папка въведете име за папката и натиснете клавиша Enter.

Най-горе на страницата

Преименуване на папка

Забележка: Не можете да преименувате папките по подразбиране като папката "Входящи", чернови или изтрити.

 1. Под папкис десния бутон върху папката, която искате да преименувате.

  Екранна снимка на курсорът застане над папка в навигационния екран в Outlook.com.

 2. Изберете Преименуване.

 3. Въведете име за папката и натиснете Enter.

Преместване на папка

Можете да плъзнете папката до ново място в йерархията на папките, или можете да използвате опцията Преместване в контекстното меню.

Забележка: Следващия път, когато влезете в, папки, които сте създали ще бъдат подредени по азбучен ред.

 1. Под папкис десния бутон върху папката, която искате да преместите.

  Екранна снимка на курсорът застане над папка в навигационния екран в Outlook.com.

 2. Изберете Премести.

 3. В отворилия се прозорец Преместване на папка изберете нова папка, за да преместите папката, като и изберете Премести.

Можете също да създадете нова папка, за да преместите папката, като щракнете с десния бутон върху родителска папка и изберете Създаване на нова папка. Използвайте правила за папка "Входящи" , за да се преместват автоматично входящите съобщения в определени папки въз основа на вас критерии.

Най-горе на страницата

Изтриване на папка

Забележка: Не можете да изтриете папките по подразбиране – например входящи и изпратени.

 1. Под папкищракнете с десния бутон на папка или подпапка, която искате да изтриете.

  Екранна снимка на курсорът застане над папка в навигационния екран в Outlook.com.

 2. Изберете Изтриване.

 3. Изберете OK , за да потвърдите.

Задаване на правила за съхранение и архивиране

Архив и правила за задържане ви позволяват да автоматично преместване или изтриване на съобщения, след като са били във вашата пощенска кутия за определен период от време. За да научите повече за тези правила и как да ги присвоите, вижте.

папка "Изтрити"

Когато изтриете съобщение, то се премества в папката "Изтрити". Можете да или да премахнете ръчно съобщения от папката или можете да зададете Outlook.com автоматично изпразване на папката "Изтрити" при излизане.

Изпразване на папката "Изтрити" при излизане

 1. В горната част на екрана, щракнете върху Настройки наИкона за настройки > Опции.

 2. Изберете автоматично обработване > Опции за съобщения > изпразване на папката "Изтрити" при излизане.

 3. Щракнете върху ЗапишиБутон за създаване на група.

За да научите как да възстановите изтрити съобщения, вижте възстановяване на изтрити имейл съобщения в Outlook.com.

Най-горе на страницата

Обработка на съобщения

Използване на командите на лентата с менюта Outlook.com или правила за имат Outlook автоматично преместване на съобщения в папки, като ги получавате.

Използване на командите да се обработват автоматично съобщения

Команди като почистване и преминаване към ви позволяват да изтриете или автоматично преместване на съобщения от конкретен подател. Командите се показват в лентата с менюта Outlook.com, когато изберете съобщение в папката "Входящи".

Екранна снимка на лентата с менюта.

 • За изчистване ви позволява да изтриете бързо нежелани съобщения в папката "Входящи". Когато изберете съобщение, можете да автоматично изтриване на всички входящи имейли от този подател, поддържа само новите имейл съобщения и изтрийте останалите или изтриване на имейли по-стари от 10 дни.

 • Преместване в ви позволява да преместите съобщение конкретно съобщение или се преместват автоматично всички съобщения от този подател в друга папка.

Задаване на правила за автоматично обработва съобщения

Използване на правила за автоматично преместване на съобщения в папки, които ги получават.

 1. В папката "Входящи", изберете съобщението, към който искате да зададете правило и щракнете върху Иконата "Още команди".Outlook лентата на менюто.

  Екранна снимка на бутона за още команди в лентата с менюта на Outlook.

 2. Щракнете върху Създаване на правило. Отваря се диалоговият прозорец ново правило за папка "Входящи" (формуляр).

  • Име Показва името на подателя.

  • Когато съобщението пристигне и отговаря на всички тези условия По подразбиране три условия са настроени за получено съобщение. Изберете стрелките, за да изберете други условия. Ако искате да използвате повече условия, изберете Добави условие.

  • Направете следното По подразбиране е зададено един от трите предварително дефинирани действия. Изберете стрелката, за да изберете други действия. Ако искате да добавите друго действие, изберете Добавяне на действие.

  • Освен ако го съвпада с някое от следните условия По подразбиране са зададени никакви изключения. Изберете стрелката за задаване на изключение при горните условия. Ако повече от едно е необходимо, изберете Добавяне на изключение .

  • Спри да обработваш повече правила По подразбиране е избрано квадратчето за отметка. Когато това е избрана, следващите правила ще бъдат игнорирани, дори ако те важат за съобщението.

 3. Щракнете върху OK, за да запишете правилото. В зависимост от структурата на вашия акаунт може да получите предупреждение за модифициране на вашите правила. Ако е необходимо, консултирайте се с администратора.

Забележка: Ако трябва да преместите съобщения извън вашата пощенска кутия, но искате да ги запишете, можете да използвате Outlook и да запишете вашите съобщения в .pst файл. Съобщенията ще бъдат налични само когато използвате Outlook и да получите достъп до .pst файла. За повече информация вижте Въведение в файлове с данни на Outlook (.pst и .ost)и Създаване на файл с данни на Outlook (.pst), за да запишете вашата информация.

Все още имате нужда от помощ?

Получаване на помощ за Outlook.com:

Бутон за форума на общността Бутон за свързване с поддръжката

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×