Работа с библиотека със слайдове

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Важно: Библиотеката със слайдове SharePoint е налична само в SharePoint 2010. За повече информация вижте спрени функции и модифицирана функционалност в Microsoft SharePoint 2013.

Библиотеката със слайдове е специален тип библиотека, която можете да използвате като централно местоположение за споделяне и повторно използване на слайдове на Microsoft Office PowerPoint 2007 или по-нови версии. Като член на работна група или екип по проект, който често разработва презентации на PowerPoint, ще откриете, че библиотеката със слайдове е нещо много полезно.

Вместо да прекарвате много време в търсене на слайдове на файлови сървъри, можете бързо да сглобите презентации на PowerPoint за конференции, рекламни проспекти и маркетингови кампании – дори в последната минута.

Забележка:  За да използвате библиотека със слайдове, на компютъра ви трябва да е инсталиран PowerPoint 2007 или по-нова версия. Библиотеките със слайдове поддържат само .pptx файлове, които съдържат няколко слайда, или .ppt файлове, които съдържат само един слайд. Можете също да публикувате слайдове, да добавяте слайдове към вашата презентация и да проверявате за промени в слайдовете направо от PowerPoint. За повече информация относно използването на библиотеки със слайдове от PowerPoint вж. помощната система за PowerPoint.

Какво искате да направите?

Научете повече за библиотеките със слайдове

Създаване на библиотека със слайдове

Публикуване на слайдове

Редактиране на слайдове

Преглед и редактиране на свойства на слайдове

Създаване на презентация

Изтриване на слайдове

Повече информация за библиотеките със слайдове

Библиотеките със слайдове ви помагат да споделяте, съхранявате и управлявате слайдове на PowerPoint 2007 или по-нови версии. След създаването на библиотека със слайдове, можете да добавяте слайдове на PowerPoint към нея и да използвате отново тези слайдове за създаване на презентация на PowerPoint направо от библиотеката със слайдове. Имайте предвид, че можете да създавате библиотеки със слайдове само в някои типове сайтове, като например екипен сайт или работна област за документи.

Проста библиотека със слайдове

Публикуване на слайдове    Можете да я публикувайте само отделни слайдове или файл на презентация в библиотека. Когато публикувате презентация в библиотека със слайдове, слайдовете се разделят автоматично презентацията в отделни файлове в библиотеката. Библиотеката със слайдове, поддържа връзка към презентацията, така че можете да бъдете уведомявани при промяна на слайдове. Следователно всеки слайд е достъпен за вас или други хора да го променяте независимо от първоначалната презентация.

Редактиране на слайдове    Можете лесно да редактирате слайдове във вашата библиотека със слайдове, без да се налага да излизате от вашия сайт. Когато редактирате даден слайд в библиотека със слайдове, той се отваря в PowerPoint. Когато редактирате слайд и запишете своите промени в PowerPoint, редактираният слайд се записва във вашата библиотека със слайдове. Ако слайд във вашата презентация е променен в библиотеката, когато отворите презентацията в PowerPoint, имате възможност да сравните новата версия на слайда с текущата версия или автоматично да актуализирате презентацията си.

Преглеждане на слайдове    След като слайдовете бъдат добавени към библиотеката, изгледът по подразбиране показва миниатюра и свойства за всеки слайд. Колоните на списъците, например миниатюрното изображение на слайд, името на презентация, от която е част, и описанието на слайда, ви помагат лесно да намирате слайдовете, да филтрирате и сортирате колони и да създавате различни изгледи на библиотеката. С известно планиране и чрез добавяне на колони по избор, можете дори да създадете презентации, базирани на конкретни изгледи. Можете също да се възползвате от стандартните функции на повечето библиотеки. Можете например да проследявате и възстановявате версии, да използвате вкарване и извличане, да изисквате одобрение и да създадете работен поток, който да ви помогне в управлението на прехода от чернови до окончателни версии на слайдовете.

Най-горе на страницата

Създаване на библиотека със слайдове

Забележка: За да създадете библиотека със слайдове, трябва да имате поне разрешения на проектант.

 1. Придвижете се до сайта, в който искате да създадете библиотеката със слайдове.

 2. Щракнете върху Действия за сайта Меню ''Действия за сайта'' , щракнете върху Преглед на цялото съдържание на сайтаи след това щракнете върху Създай Бутон "Създаване" .

  Забележка: Външният вид на сайтовете на SharePoint и навигацията в тях могат да бъдат значително променени. Ако не можете да намерите някоя опция, като команда, бутон или връзка, обърнете се към вашия администратор.

 3. Под Библиотеки щракнете върху Библиотека със слайдове.

  Забележка: Библиотеките със слайдове може да се създават само в определени типове сайтове, например сайт на екип и работна област за документи. Ако не видите Библиотека със слайдове под Библиотеки, типът сайт, върху който работите, не поддържа библиотеки със слайдове.

 4. В полето Име въведете името за библиотеката. Въвеждането на име за библиотеката е задължително.

  Името се показва в горната част на страницата на библиотеката, става част от адреса на тази страница и се показва в елементите за навигация, които помагат на потребителите да намерят и отворят библиотеката.

 5. В полето Описание въведете описание на целта на библиотеката. Описанието не е задължително.

 6. Щракнете върху Създаване.

Забележка: Избягване на създаване на папки в библиотека със слайдове, ако знаете, че съдържанието от този сайт, ще бъдат разположени към друга сървърна група или колекция от сайтове от разполагане на съдържание. Сайтове, които съдържат библиотеките със слайдове с папки не могат да бъдат импортирани или експортирани.

Най-горе на страницата

Публикуване на слайдове

 1. Придвижете се до сайта, съдържащ библиотеката със слайдове, за която искате да публикувате слайдове.

 2. Щракнете върху името на библиотеката в "Бързо стартиране" или щракнете върху Действия за сайта, след това върху Преглед на цялото съдържание на сайта и накрая под секцията Библиотеки – върху името на библиотеката.

  Забележка: Външният вид на сайтовете на SharePoint и навигацията в тях могат да бъдат значително променени. Ако не можете да намерите някоя опция, като команда, бутон или връзка, обърнете се към вашия администратор.

 3. Щракнете върху Качване и след това върху Публикуване на слайдове.

  Ако на вашия компютър е инсталиран PowerPoint 2007 или по-нова версия, програмата се отваря и се показва диалоговият прозорец Преглед.

 4. Намерете и изберете презентацията на PowerPoint, съдържаща слайдовете, които искате да добавите към библиотеката със слайдове, след което щракнете върху Отвори.

 5. В диалоговия прозорец Публикуване на слайдове изберете отметките до слайдовете, които искате да публикувате в библиотеката със слайдове.

 6. За да изберете всички слайдове, щракнете върху Избери всички.

 7. Щракнете върху Публикувай.

  След като публикувате вашите слайдове в библиотеката със слайдове, може да се наложи да превключите на вашия браузър и след това да обновите уеб страницата на библиотеката със слайдове, за да видите новодобавените слайдове.

Най-горе на страницата

Редактиране на слайдове

 1. Придвижете се до сайта, съдържащ библиотеката със слайдове, за която искате да редактирате слайд.

 2. Щракнете върху името на библиотеката в "Бързо стартиране" или щракнете върху Действия за сайта, след това върху "Преглед на цялото съдържание на сайта" и накрая в секцията Библиотеки с картини – върху името на библиотеката.

  Забележка: Външният вид на сайтовете на SharePoint и навигацията в тях могат да бъдат значително променени. Ако не можете да намерите някоя опция, като команда, бутон или връзка, обърнете се към вашия администратор.

 3. Изберете слайда, който искате да редактирате.

 4. Задръжте курсора над името, щракнете върху стрелката на падащото меню, за да покажете менюто Редактиране, и след това щракнете върху Редактиране в Microsoft PowerPoint.

  Важно: Ако не можете да намерите меню " Редактиране ", уверете се, че текущия изглед има колона, име (връзка към документ с меню за редактиране) показва.

 5. Редактирайте слайда в PowerPoint 2007 или по-нова версия, доколкото е необходимо, и след това щракнете върху Запиши.

Най-горе на страницата

Преглеждане и редактиране на свойства на слайдове

 1. Придвижете се до сайта, съдържащ библиотеката със слайдове, за която искате да покажете и редактирате свойствата на слайдовете.

 2. Щракнете върху името на библиотеката в бързо стартиране ", или щракнете върху Действия за сайта, щракнете върхуПреглед на цялото съдържание на сайтаи след това в секцията библиотеки , щракнете върху името на библиотеката със слайдове.

  Забележка: Външният вид на сайтовете на SharePoint и навигацията в тях могат да бъдат значително променени. Ако не можете да намерите някоя опция, като команда, бутон или връзка, обърнете се към вашия администратор.

 3. За да се отвори диалоговият прозорец със свойствата на слайдовете, задръжте курсора над името, щракнете върху стрелката на падащото меню, за да покажете менюто Редактиране, и след това изберете командата Преглед на свойства или Редактиране на свойствата.

  Важно: Ако не можете да намерите меню " Редактиране ", уверете се, че текущия изглед има колона, име (връзка към документ с меню за редактиране) показва.

 4. Направете промени в свойствата на слайдовете – име, презентация и описание.

  В зависимост от начина, по който е настроена вашата библиотека със слайдове, може да има още свойства за показване и редактиране.

 5. Щракнете върху Запиши.

Най-горе на страницата

Създаване на презентация

 1. Придвижете се до сайта, съдържащ библиотеката със слайдове, за която искате да създадете презентация.

 2. Щракнете върху името на библиотеката в "Бързо стартиране" или щракнете върху Действия за сайта, след това върху Преглед на цялото съдържание на сайта и накрая под секцията Библиотеки с картини – върху името на библиотеката.

  Забележка: Външният вид на сайтовете на SharePoint и навигацията в тях могат да бъдат значително променени. Ако не можете да намерите някоя опция, като команда, бутон или връзка, обърнете се към вашия администратор.

 3. Отметнете квадратчетата до слайдовете, които искате да публикувате в презентация на PowerPoint.

 4. Щракнете върху Копиране на слайда в презентация.

  Ако на вашия компютър е инсталиран PowerPoint 2007 или по-нова версия, програмата се отваря и се показва диалоговият прозорец Копиране на слайдове в PowerPoint.

 5. Изберете Копирай в нова презентация или ако имате една или повече презентации, отворени в PowerPoint, изберете Копирай в отворена презентация и след това да изберете презентацията, в която искате да включите слайдовете.

 6. Направете едно от следните неща:

  • За да запазите темата на слайда и да добавите нов слайд образец към презентацията, изберете Запази форматирането на източника.

  • За да игнорирате темата на слайда и да използвате текущата тема и слайд образец на презентацията, изчистете отметката от квадратчето Запази форматирането на източника.

 7. Отметнете квадратчето Съобщавай за промени в този слайд, ако искате да бъдете информирани, когато някой промени слайд, който сте добавили към вашата презентация от библиотека със слайдове.

 8. Щракнете върху OK.

Най-горе на страницата

Изтриване на слайдове

 1. Придвижете се до сайта, съдържащ библиотеката със слайдове, за която искате да изтриете слайдове.

 2. Щракнете върху името на библиотеката в "Бързо стартиране" или щракнете върху Действия за сайта, след това върху Преглед на цялото съдържание на сайта и накрая под секцията Библиотеки – върху името на библиотеката със слайдове.

  Забележка: Външният вид на сайтовете на SharePoint и навигацията в тях могат да бъдат значително променени. Ако не можете да намерите някоя опция, като команда, бутон или връзка, обърнете се към вашия администратор.

 3. Изберете един или повече слайдове.

 4. Щракнете върху менюто Действия и след това щракнете върху Изтрий.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×