Работа със страници в сайт за публикуване

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

В сайт за публикуване уеб страниците се съхраняват централно в библиотека със страници. Система за вкарване и извличане осигурява, че страниците се редактират само от едно лице в даден момент, а функцията за създаване на версии помага да се проследят промените. По подразбиране всяка страница трябва да бъде одобрена от един проверяващ, преди да може да бъде публикувана.

Какво искате да направите?

Създаване на страница

Редактиране на страница

Записване на страница

Редактиране на записана преди страница

Вкарване на страница

Подаване на страница за одобрение

Одобрение или отхвърляне на страница

Публикуване на страница

Преглед на хронологията на версиите на страница

Създаване на страница

Можете да създавате и редактирате уеб страници, като използвате браузър. Програми като Microsoft Office SharePoint Designer 2007 може да предлагат повече опции, но за някои страници може да установите, че използването на браузър съответства на нуждите ви.

 1. В сайта, където искате да създадете страницата, в менюто Действия за сайта Изображение на бутон щракнете върху Създаване на страница.

 2. В полето Име на URL адрес въведете името на файла за страницата. Това име ще се появява във връзките навсякъде в сайта.

 3. В полето Заглавие можете да приемете заглавието по подразбиране, което е същото като Име на URL адрес, или можете да въведете ново заглавие за страницата. При някои оформления на страници заглавието се появява в горния ляв ъгъл на страницата.

 4. В полето Описание въведете по желание описание на съдържанието на страницата. При някои оформления на страници това описание се показва на страницата.

 5. В секцията Оформление на страница изберете оформление за страницата, която искате да публикувате. Оформлението, което избирате, зависи от съдържанието, което искате да публикувате, или от шаблона, който проектантът на сайта ви иска от вас да използвате.

 6. Щракнете върху Създай.

Най-горе на страницата

Редактиране на страница

В зависимост от типа оформление, който изберете, може да имате на страницата комбинация от контроли на полета и уеб компоненти. Можете да добавите съдържание към страницата, като редактирате и конфигурирате всеки от тези елементи поотделно. Проектантът на страницата определя кои елементи да се появяват на страницата. Контролите на полета не могат да се преместват навсякъде на страницата, а се използват да поддържат съгласуваност межди страниците и сайтовете. В някои оформления може да ви е разрешено да добавяте или редактирате уеб компоненти.

За да добавите или редактирате съдържание на

Направете това

Контроли на полета

 • Точният метод за добавяне на съдържание към контрола на поле може да бъде различен. Може да е нужно да въведете текст в поле или да щракнете върху връзката Редактиране на съдържание или върху връзката Редактиране на изображение за повече опции. Други контроли може да имат други опции.

Уеб компоненти

 • За да добавите уеб компонент към страница, в контейнера на уеб компонент на страницата щракнете върху връзката Добавяне на уеб компонент и после изберете уеб компонента, който искате да добавите към страницата.

 • За да конфигурирате уеб част, щракнете върху стрелката Меню на уеб компонент в заглавната лента и след това щракнете върху Промяна на споделена уеб част. Актуализирайте конфигурацията в екрана с инструменти.

Най-горе на страницата

Записване на страница

Страниците се записват в библиотеката със страници на сайта. Ако имат подходящи разрешения, много автори могат да си сътрудничат по-лесно на уеб страници, защото страниците се записват в това централно местоположение. Има няколко опции за записване на страница, повечето от които са налични на лентата с инструменти Редактиране на страница.

За

Направете това

Записване на страницата и продължаване на редактирането.

 • На лентата с инструменти Редактиране на страница щракнете върху Страница, а после щракнете върху Запиши.

Записване на страницата, без да се разрешава на други да я редактират.

 • На лентата с инструменти Редактиране на страница щракнете върху Страница, а после щракнете върху Запиши и спри редактирането.

Записване на страницата, като се разрешава на други да я редактират.

 • На лентата с инструменти Редактиране на страница щракнете върху Вкарване за споделяне на чернова.

Записване на страница и вкарване обратно за преглед.

 • На лентата с инструменти Редактиране на страница щракнете върху Изпращане за одобрение.

Отмяна на всички промени, които сте направили, откакто страницата е била извлечена за последен път.

 • Щракнете върху Страница и после щракнете върху Анулиране на извличането.

Всеки път, когато вкарвате страницата, се създава второстепенна версия. Може да кажете дали страницата е второстепенна версия по номера й. Главните версии на страници, които са били одобрени и публикувани, завършват на нула (0).

Най-горе на страницата

Редактиране на записана преди страница

Само едно лице може да редактира в даден момент страница в Microsoft Office SharePoint Server 2007. Когато щракнете върху Редактиране на страница, страницата се извлича автоматично от библиотеката със страници, което предотвратява достъпа на други хора до нея.

Ако страницата е публикувана преди, публикуваната версия остава видима за читателите и се създава нова, второстепенна версия за редактиране. Например ако версия 3.0 е публикувана, когато щракнете върху Редактиране на страница, Office SharePoint Server 2007 създава версия 3.1. Посетителите на уеб страницата ще виждат версия 3.0, докато версия 4.0 не бъде одобрена и публикувана.

Можете да редактирате страници, като започнете от самата страница или като получите достъп до нея от библиотеката със страници в сайта.

За

Направете това

Стартиране на редактирането, докато разглеждате страницата.

 • На страницата, която искате да редактирате, в менюто Действия за сайта Изображение на бутон щракнете върху Редактиране на страница.

Намиране на страница в библиотеката със страници.

 1. В сайта, където се намира страницата, в менюто Действия за сайта Изображение на бутон щракнете върху Преглед на цялото съдържание на сайта.

 2. Под Библиотеки с документи щракнете върху Страници.

 3. В списъка Страници щракнете върху името на страницата, която искате да редактирате.

 4. Върху лентата с инструменти Редактиране на страница щракнете върху Редактиране на страница.

Най-горе на страницата

Вкарване на страница

Системата за вкарване и извличане помага да се предотврати едновременното създаване на много версии на една и съща страница. Системата управлява това, като разрешава да се редактира само изтеглена версия на страница. За да сътрудничи на една и съща уеб страница, един автор трябва да вкара документа в библиотеката, преди друг автор да може да го извлече, за да внесе промени.

За да вкарате страницата и да разрешите на други потребители достъп до нея от библиотеката със страници, направете следното:

 • На страницата, която редактирате, на лентата с инструменти Редактиране на страница, щракнете върху Вкарване за споделяне на чернова.

Най-горе на страницата

Подаване на страница за одобрение

Office SharePoint Server 2007 ви позволява да подадете страница към един проверяващ за одобрение, преди публикуване. Трябва да осведомите проверяващия, че страницата е готова да бъде коригирана, освен ако администраторът не е активирал работен поток.

 • За да подготвите страницата за проверяващия, на лентата с инструменти Редактиране на страница щракнете върху Изпращане за одобрение.

Най-горе на страницата

Одобряване или отхвърляне на страница

Проверяващият на страницата има възможност да одобри или да отхвърли съдържанието, което авторът е подготвил за публикуване. Проверяващият не може да редактира страницата, без да създаде нова версия, която после трябва да бъде подадена отново за одобрение.

По подразбиране, веднага щом страницата бъде одобрена, тя се публикува. Ако страницата е отхвърлена, тя остава в библиотеката със страници като същата версия, каквато е била, преди да бъде отхвърлена, но състоянието й се променя на Отхвърлена.

 • За да одобрите и публикувате страница, на лентата с инструменти Публикуване на страница щракнете върху Одобри.

 • За да отхвърлите страница, на лентата с инструменти Редактиране на страница щракнете върху Отхвърли.

Най-горе на страницата

Публикуване на страница

Автор, който има подходящи разрешения, може да публикува страница без одобрението на проверяващ. По подразбиране, когато публикувате страница, тя се появява незабавно на уеб сайта. Вие, или проектантът на страница, можете да промените плана на публикуване върху страницата Настройки на страница. Това е полезно, когато страницата съдържа информация, свързани с определени моменти от време, като например премии за служителите, която проявява ефекта си на определена дата, или при специално събитие, което се случва по време на празници.

 • За да публикувате страница, на страницата, която редактирате, на лентата с инструменти Редактиране на страница, щракнете върху Публикувай.

Най-горе на страницата

Преглеждане на хронологията на версии на страница

Можете да прегледате хронологията на страница, включително текущото й състояние, като използвате страницата Хронология на версии. Тази страница показва текущо публикуваната главна версия, ако има такава, и чакащите и отхвърлени версии на страницата. Страницата Хронология на версии показва също кой и кога е редактирал страницата. Ако искате повече информация за определена версия, можете да изберете този елемент в списъка.

 • За да разгледате хронологията на версии за страница, от страницата, за която искате хронология, на лентата с инструменти Редактиране на страница щракнете върху Инструменти, а после щракнете върху Хронология на редакция.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×