Работа със списъци в заданията с екранен четец

Важно: Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Достъпност в центъра за Office > достъпност подкрепа в заданията

Използвайте вашия екранен четец, дикторски текст, за да създадете списъци с неща заданието за конкретен проект, времевата скала или рутинна в To-Do за iOS. Можете също да редактирате, промяна на структурата и организиране на списъци. По-късно можете да ги изтриете, когато вече не ви трябват.

Забележки: 

 • Тази тема предполага, че използвате вградените iOS екранен четец, дикторски текст. За да научите повече за използването на дикторски текст, вижте VoiceOver Начално ръководство.

 • Тази тема предполага, че използвате iPhone. Някои придвижвания и жестове може да са различни за iPad.

В тази тема

Създаване на списък

Създаване на списък с елементи за изпълнение за задачи, които искате да изпълните за например определен ден или проект.

 1. В To-Do, за да отидете на преглед на страничната лента , плъзнете наляво, докато чуете: "Лента на бутон". Докоснете двукратно екрана, за да изберете.

 2. За да създадете нов списък, плъзнете надясно, докато чуете: "Бутон за нов списък." След това Докоснете двукратно екрана, за да изберете. Нов неозаглавен списък се създава и фокусът се премества в списъка име на поле.

 3. За да редактирате името на новия списък, въведете името, с помощта на екранната клавиатура. За да отидете на клавиатурата, плъзнете надясно, докато чуете: "Q."

  Съвет: Можете да намерите клавиатурата чрез проучване на елементите на екрана. За изследване, поставете пръст върху екрана и плъзнете го. Дикторски текст обяви елементите, както да попадате върху тях. За да изберете елемент, вдигнете пръста си и Докоснете двукратно екрана.

 4. След като въведете името, за да запишете новия списък, плъзнете наляво, докато чуете: "бутон." Докоснете двукратно екрана, за да изберете. Нов списък се записва.

Търсене на задачи

Използвайте опцията за търсене в страничната лента изглед за бързо намиране на задача във вашите списъци със задачи.

 1. В To-Do, за да отидете на преглед на страничната лента , плъзнете наляво, докато чуете: "Лента на бутон". Докоснете двукратно екрана, за да изберете.

 2. За да търсите дадена задача, плъзнете надясно, докато чуете: "Бутон за търсене". След това Докоснете двукратно екрана, за да изберете. Меню за търсене се отваря и фокусът се премества в полето за търсене .

 3. Въведете търсене дума с помощта на екранната клавиатура. За да отидете на клавиатурата, плъзнете надясно, докато чуете: "Q." След като въведете думата, плъзнете надясно, докато чуете: "Търсене". Докоснете двукратно екрана, за да изберете.

 4. За да навигирате до списъка с резултати, плъзнете наляво, докато чуете резултат. За да преместите в списъка на резултатите от търсенето, плъзнете надясно или наляво. Дикторски текст съобщавам задача за изпълнение, състоянието (осъществени или не извършват) и списъка, към които принадлежи като преместите.

 5. За да въведете Списък със задачи изглед на списък, Навигирайте до елемента и след това Докоснете двукратно екрана.

Преименуване на списък

Използвайте менюто Опции за списък , за да преименувате списък, който сте създали.

Забележка: Преименуване на списъци се прилага само за списъци, които сте създали. Списъците на My Day и задачите по подразбиране не могат да бъдат преименувани.

 1. В To-Do, за да отидете на преглед на страничната лента , плъзнете наляво, докато чуете: "Лента на бутон". Докоснете двукратно екрана, за да изберете.

 2. За да отидете на списък, плъзнете надясно, докато чувате списъка, който искате да преименувате. Дикторски текст обяви наличните списъци, когато премествате. За да изберете списъка, Докоснете двукратно екрана. Изглед на Списък със задачи се отваря.

 3. За да отворите менюто Опции за списък , плъзнете надясно, докато чуете: "списък" Опции "." Докоснете двукратно екрана, за да изберете. Отваря менюто Опции за списък . Ще чуете: "Преименувай списъка бутон."

 4. За да преименувате списъка, Докоснете двукратно екрана. Фокусът се в списъка име на поле. Използвайте екранната клавиатура, за да редактирате името на списъка. За да отидете на клавиатурата, поставете пръст върху екрана и плъзнете го, докато чуете елемент на клавиатурата.

 5. След като въведете ново име на списък, за да запишете и затворете клавиатурата, плъзнете надясно, докато чуете: "Готови". Докоснете двукратно екрана, за да изберете.

Списък с теми

Промяна на темата на списък и му фонов цвят, за да се побере на дизайна, който искате.

Забележка: Промяна на темата не е налична за списъка с My Day по подразбиране.

 1. В изгледа на Списък със задачи Отворете менюто Опции за списък на списъка, който искате. За да отворите Опции за списък, плъзнете надясно, докато чуете: "списък" Опции "." Докоснете двукратно екрана, за да изберете. Отваря менюто Опции за списък .

 2. За да отидете в подменюто за Промяна на темата , плъзнете надясно, докато чуете: "Бутон за промяна на темата." След това Докоснете двукратно екрана, за да изберете. Отваря менюто тема .

 3. За да изберете цвета на фона, плъзнете надясно, докато чуете цвета искате и след това Докоснете двукратно екрана. Дикторски текст обяви цветовете, докато се движат. Текущо избрания цвят се идентифицира като "избрания."

 4. За да изберете тема, продължават да плъзнете надясно, докато чуете тема, която искате и след това Докоснете двукратно екрана. Дикторски текст обяви теми, докато се движат. Текущо избраната тема се идентифицира като "избрани."

 5. След като изберете новия фонов цвят или тема, за да запишете и Затворете менюто тема плъзнете наляво, докато чуете: "бутон." Докоснете двукратно екрана, за да изберете.

Покажи/Скрий завършени задачи

По подразбиране в вашите списъци са показани завършени и които не са завършени задачи. За да ви помогнат да организирате вашите списъци, можете да скриете завършени задачи.

Забележка: Скриване завършени задачи от списък не е налична за списъка с My Day по подразбиране.

 1. В изгледа на Списък със задачи на To-Do списъка, който искате да скриете завършени задачи Отворете менюто Опции за списък . За да отворите Опции за списък, плъзнете надясно, докато чуете: "списък" Опции "." Докоснете двукратно екрана, за да изберете. Отваря менюто Опции за списък .

 2. За да скриете завършени задачи, плъзнете надясно, докато чуете: "Скрий завърши заданието елементи ''." След това Докоснете двукратно екрана, за да изберете.

 3. Менюто Опции за списък се затваря и само не изпълнените задачи се показват в изгледа на Списък със задачи .

 4. За да покажете скритите изпълнени задачи, в менюто с Опции за списък , плъзнете надясно, докато чуете: "Покажи осъществени заданията елементи ''." След това Докоснете двукратно екрана, за да изберете.

Сортиране на задачи

Сортиране на списък може да ви помогне да организирате и намирате вашите задания по-ефективно.

Забележка: Сортиране на списъци не е налична за списъка с My Day по подразбиране.

 1. В изгледа на Списък със задачи Отворете менюто Опции за списък на списъка, който искате да сортирате. За да отворите Опции за списък, плъзнете надясно, докато чуете: "списък" Опции "." Докоснете двукратно екрана, за да изберете. Отваря менюто Опции за списък .

 2. За да отидете в подменюто сортиране , плъзнете надясно, докато чуете: "бутон" Сортиране "." След това Докоснете двукратно екрана. Отваря менюто за сортиране .

 3. За да изберете опция за сортиране, плъзнете надясно, докато чуете желаната опция, след което Докоснете двукратно екрана, за да изберете. Дикторски текст обяви опциите, докато се движат.

 4. След като изберете опция за сортиране, менюто за сортиране се затваря и фокусът се премества в изгледа " Списък със задачи ".

 5. За да премахнете сортиране от списък, в изгледа на Списък със задачи , плъзнете надясно или наляво, докато чуете: "Сортиране бутон за премахване." След това Докоснете двукратно екрана.

Изтриване на списък

Когато вече не се нуждаете от списък, които сте създали, можете бързо да го изтриете.

Забележка: Изтриване на списъци се прилага само за списъци, които сте създали. Списъците на My Day и задачите по подразбиране не могат да бъдат изтрити.

 1. В изгледа на Списък със задачи Отворете менюто Опции за списък на списъка, който искате да изтриете. За да отворите Опции за списък, плъзнете надясно, докато чуете: "списък" Опции "." Докоснете двукратно екрана, за да изберете. Отваря менюто Опции за списък .

 2. За да изтриете списъка, плъзнете надясно, докато чуете: "бутона" Изтрий списък "." След това Докоснете двукратно екрана.

 3. Отваря се прозорец за потвърждение, и ще чуете: "Ли сте сигурни, че искате да изтриете този списък завинаги?" За да потвърдите, плъзнете надясно. Ще чуете: "бутона" Изтрий списък "." Докоснете двукратно екрана, за да изберете.

  Ако искате да отмените изтриването, в прозореца за потвърждение, плъзнете надясно, докато чуете: "Бутон" Отказ"." Докоснете двукратно екрана, за да изберете.

Вж. също

Научете как да навигирате задание с помощта на достъпни функции

Работа със задачи в заданията с екранен четец

Работа с предложения в заданията с екранен четец

Използвайте вашия екранен четец, за да създадете списъци със задачи за конкретен проект, времевата скала или рутинна в To-Do за Android. Можете също да промените проекта на списък и да сортирате вашите списъци по желания от вас начин. По-късно можете да ги изтриете, когато вече не ви трябват.

Забележки: 

 • Ако вече не сте го, изтеглете и инсталирайте приложението To-Do от Google Play.

 • Тази тема предполага, че използвате вградените Android екранен четец, TalkBack. За да научите повече за използването на TalkBack, вижте Първи стъпки в Android с TalkBack.

 • За повече информация относно TalkBack жестове вижте използване TalkBack движения.

В тази тема

Създаване на списък

Създаване на списък с елементи за изпълнение за задачи, които искате да изпълните за например определен ден или проект.

 1. За да отидете в изгледа на страничната лента, плъзнете надясно или наляво, докато чуете "Лента на бутон" и след това Докоснете двукратно екрана.

 2. За да създадете нов списък, плъзнете надясно, докато чуете "Нов списък от списък" и след това Докоснете двукратно екрана. Нов неозаглавен списък се създава и фокусът се премества в списъка име на поле.

 3. Въведете името на вашия списък.

 4. Плъзнете надолу тогава наляво, за да затворите клавиатурата.

 5. Плъзнете надясно, докато чуете "бутона" Запиши"" а след това Докоснете двукратно екрана.

Фокусът се полето за име на записа на първата задача в списъчния изглед. За да научите повече за добавянето на задачи, вижте работа със задачи в заданието с екранен четец.

Търсене на задачи

Използвайте опцията за търсене в страничната лента изглед за бързо намиране на задача във вашите списъци със задачи.

 1. За да отидете в изгледа на страничната лента, плъзнете надясно или наляво, докато чуете "Лента на бутон" и след това Докоснете двукратно екрана.

 2. За да търсите дадена задача, плъзнете надясно, докато чуете "Въведете бутон за търсене" и след това Докоснете двукратно екрана. Меню за търсене се отваря и фокусът се премества в полето за търсене .

 3. Въведете дума за търсене. В началото на думата е достатъчно.

 4. За да навигирате до списъка с резултати, плъзнете надясно, докато чуете резултат. Резултат започва с "Задания", последвано от името му. За да преместите в списъка на резултатите от търсенето, плъзнете надясно или наляво.

 5. За да отворите изглед на данни на текущо избраната резултата, Докоснете двукратно екрана.

Преименуване на списък

Можете да преименувате списък да отговарят на вашите нужди по-добре.

Забележка: Преименуване на списъци се прилага само за списъци, които сте създали. My Day и заданията са списъци по подразбиране, не могат да бъдат преименувани.

 1. За да отидете в изгледа на страничната лента, плъзнете надясно или наляво, докато чуете "Лента на бутон" и след това Докоснете двукратно екрана.

 2. За да отидете на списък, плъзнете надясно, докато чувате списъка, който искате да преименувате и след това Докоснете двукратно екрана. Отваря се списъчния изглед.

 3. За да отворите менюто с опции на списъка, плъзнете надясно, докато чуете "бутонът" още опции "" и след това Докоснете двукратно екрана. Ще чуете: "Разширено меню" "."

 4. Плъзнете надясно, докато чуете "Преименуване списък" и след това Докоснете двукратно екрана. Фокусът се в списъка име на поле.

 5. Изтрийте старото име с помощта на клавиатурата и след това въведете новото име.

 6. Плъзнете надолу тогава наляво, за да затворите клавиатурата.

 7. Плъзнете надясно, докато чуете "бутона" Запиши"" а след това Докоснете двукратно екрана.

Списък с теми

Промяна на темата на списък да се побере на дизайна, който искате.

Забележка: Промяна на темата не е налична за списъка с My Day по подразбиране.

 1. Докато преглед на списъка, за да отворите списъка с опции меню, плъзнете надясно, докато чуете "Бутон за още опции" и след това Докоснете двукратно екрана. Ще чуете: "Разширено меню" "."

 2. За да намерите темата опции, плъзнете надясно, докато чуете "Промяна на тема" и след това Докоснете двукратно екрана.

 3. За да изберете тема, плъзнете надясно или наляво, докато чуете тема искате и след това Докоснете двукратно екрана.

 4. Плъзнете надолу тогава наляво, за да затворите менюто.

Покажи/Скрий завършени задачи

По подразбиране завършени и незавършените задачи се показват в списъците ви. За да ви помогнат да организирате вашите списъци, можете да скриете завършени задачи.

Забележка: Скриване завършени задачи от списък не е налична за списъка с My Day по подразбиране.

 1. Докато преглед на списъка, за да отворите списъка с опции меню, плъзнете надясно, докато чуете "Бутон за още опции" и след това Докоснете двукратно екрана. Ще чуете: "Разширено меню" "."

 2. За да скриете завършени задачи, плъзнете надясно, докато чуете "Скрий осъществени задания" и след това Докоснете двукратно екрана.

 3. Менюто с опции на списъка се затваря и само незавършените задачи се показват в изгледа на списъка.

 4. За да покажете скритите изпълнени задачи, в менюто с опции за списък, плъзнете надясно, докато чуете "Покажи завършени задачи" и след това докоснете екрана.

Сортиране на задачи

Сортиране на списък може да ви помогне да организирате и намирате вашите задания по-ефективно.

Забележка: Сортиране на списъци не е налична за списъка с My Day по подразбиране.

 1. Докато преглед на списъка, за да отворите списъка с опции меню, плъзнете надясно, докато чуете "Бутон за още опции" и след това Докоснете двукратно екрана. Ще чуете: "Разширено меню" "."

 2. За да намерите опциите за сортиране, плъзнете надясно, докато чуете "Сортиране" и след това Докоснете двукратно екрана.

 3. За да изберете сортиране опция, плъзнете наляво или надясно, докато чуете желаната опция, след което Докоснете двукратно екрана. След като изберете опция за сортиране, менюто за сортиране се затваря и фокусът се връща в изгледа на списъка.

 4. За да премахнете сортиране от списък, докато разглеждате списъка, плъзнете надясно или наляво, докато чуете "Сортиране бутон за премахване" и след това Докоснете двукратно екрана.

Изтриване на списък

Когато вече не се нуждаете от списък, които сте създали, можете бързо да го изтриете.

Забележка: Изтриване на списъци се прилага само за списъци, които сте създали. My Day и задачите списъците по подразбиране не могат да бъдат изтрити.

 1. Докато преглед на списъка, за да отворите списъка с опции меню, плъзнете надясно, докато чуете "Бутон за още опции" и след това Докоснете двукратно екрана. Ще чуете: "Разширено меню" "."

 2. За да изтриете списък, плъзнете надясно, докато чуете "Изтриване на списък" и след това Докоснете двукратно екрана.

 3. За да потвърдите изтриването, плъзнете надясно, докато чуете "Да на бутона" и след това Докоснете двукратно екрана.

  Ако искате да отмените изтриването, в прозореца за потвърждение изскачащ прозорец, плъзнете надясно, докато чуете "Бутон" Отказ"" и след това Докоснете двукратно екрана.

След като изтриете списъка, фокусът се връща към списъка с My Day .

Вж. също

Използвайте вашия екранен четец, за да създадете списъци със задачи за конкретен проект, времевата скала или рутинна в To-Do. Можете също да промените проекта на списък и да сортирате вашите списъци по желания от вас начин. По-късно можете да ги изтриете, когато вече не ви трябват.

Забележки: 

 • Ако вече не сте го, изтеглете и инсталирайте приложението To-Do от магазина.

 • Тази тема предполага, че използвате вградените Windows екранния четец на разказвача.

 • За да научите как да работите с разказвача, вижте Първи стъпки с разказвача.

В тази тема

Създаване на списък

Създаване на списък с елементи за изпълнение за задачи, които искате да изпълните за например определен ден или проект.

 1. За да отидете в изгледа на страничната лента, плъзнете надясно или наляво, докато чуете "бутон за навигация, Докоснете двукратно, за да активирате," и след това Докоснете двукратно екрана.

 2. За да създадете нов списък, плъзнете надясно, докато чуете "Създай списъкът", Докоснете двукратно, за да активирате,"и след това Докоснете двукратно екрана. Нов неозаглавен списък се създава и фокусът се премества в списъка име на поле.

 3. Въведете името на вашия списък.

 4. Плъзнете пръста си около долната част на екрана, докато чуете: "Обратно, бутон свити." Докоснете двукратно екрана, за да затворите клавиатурата.

Търсене на задачи

Използвайте опцията за търсене в страничната лента изглед за бързо намиране на задача във вашите списъци със задачи.

 1. За да отидете в изгледа на страничната лента, плъзнете надясно или наляво, докато чуете "бутон за навигация, Докоснете двукратно, за да активирате," и след това Докоснете двукратно екрана.

 2. За да търсите задача, плъзнете надясно или наляво, докато чуете: "Търсите бутона си задачи, Докоснете двукратно, за да активирате," и след това Докоснете двукратно екрана. Меню за търсене се отваря и фокусът се премества в полето за търсене .

 3. Въведете дума за търсене. В началото на думата е достатъчно.

 4. Плъзнете пръста си около долната част на екрана, докато чуете: "Обратно, бутон свити." Докоснете двукратно екрана, за да затворите клавиатурата.

 5. За да навигирате до списъка с резултати, плъзнете наляво, докато чуете резултат. Резултат започва с "Заданието", последван от име и позиция в списъка с принадлежи, например "1 на 2." За да преместите в списъка на резултатите от търсенето, плъзнете надясно или наляво.

 6. За да отворите изглед на данни на текущо избраната резултата, Докоснете двукратно екрана.

Преименуване на списък

Можете да преименувате списък да отговарят на вашите нужди по-добре.

Забележка: Преименуване на списъци се прилага само за списъци, които сте създали. My Day и заданията са списъци по подразбиране, не могат да бъдат преименувани.

 1. За да отидете в изгледа на страничната лента, плъзнете надясно или наляво, докато чуете: "бутон за навигация, Докоснете двукратно, за да активирате," и след това Докоснете двукратно екрана.

 2. За да отидете на списък, плъзнете надясно, докато чувате списъка, който искате да преименувате и след това Докоснете двукратно екрана. Отваря се списъчния изглед.

 3. За да отворите списъка с опции меню, плъзнете наляво, докато чуете "Редактиране", последван от местоположението на файла на списъка. Докоснете двукратно екрана. Ще чуете: "Изскачащ прозорец, преименуване списък, елемент от менюто."

 4. За да преименувате списъка, Докоснете двукратно екрана. Фокусът се в списъка име на поле. Изтрийте старото име с помощта на клавиатурата и след това въведете новото име.

 5. Плъзнете пръста си около долната част на екрана, докато чуете: "Обратно, бутон свити." Докоснете двукратно екрана, за да затворите клавиатурата.

Списък с теми

Промяна на темата на списък да се побере на дизайна, който искате.

Забележка: Промяна на темата не е налична за списъка с My Day по подразбиране.

 1. Докато разглеждате списък, за да отворите менюто с опции за списък плъзнете наляво, докато чуете: "Редактиране", последван от местоположението на файла на списъка. Докоснете двукратно екрана. Ще чуете: "Изскачащ прозорец, преименуване списък, елемент от менюто."

 2. За да намерите темата опции, плъзнете надясно, докато чуете: "Тема".

 3. За да изберете тема, продължават да плъзнете надясно, докато чуете тема, която искате и след това Докоснете двукратно екрана. Текущо избраната тема се идентифицира като "избрани", а останалите са "неизбрани."

 4. Плъзнете пръста си около долната част на екрана, докато чуете: "свити по избор," назад,"." Докоснете двукратно екрана, за да затворите менюто.

Покажи/Скрий завършени задачи

По подразбиране в вашите списъци са показани завършени и незавършените задачи. За да ви помогнат да организирате вашите списъци, можете да скриете завършени задачи.

Забележка: Скриване завършени задачи от списък не е налична за списъка с My Day по подразбиране.

 1. Докато разглеждате списък, за да отворите менюто с опции за списък плъзнете наляво, докато чуете: "Редактиране", последван от местоположението на файла на списъка. Докоснете двукратно екрана. Ще чуете: "Изскачащ прозорец, преименуване списък, елемент от менюто."

 2. За да скриете завършени задачи, плъзнете надясно, докато чуете: "Скрий завършени задания, елемент от менюто, Докоснете двукратно, за да активирате" и след това Докоснете двукратно екрана.

 3. Менюто с опции на списъка се затваря и само незавършените задачи се показват в изгледа на списъка.

 4. За да покажете скритите изпълнени задачи, в менюто с опции на списъка, плъзнете надясно, докато чуете: "Показване на завършени задания, елемент от менюто, Докоснете двукратно, за да активирате" и след това Докоснете двукратно екрана.

Сортиране на задачи

Сортиране на списък може да ви помогне да организирате и намирате вашите задания по-ефективно.

Забележка: Сортиране на списъци не е налична за списъка с My Day по подразбиране.

 1. Докато разглеждате списък, за да отворите менюто сортиране плъзнете надясно или наляво, докато чуете: "Сортирай '', Докоснете двукратно, за да активирате," и след това Докоснете двукратно екрана.

 2. За да изберете сортиране опция, плъзнете наляво или надясно, докато чуете опцията искате и след това Докоснете двукратно екрана. След като изберете опция за сортиране, менюто за сортиране се затваря и фокусът се връща в изгледа на списъка.

 3. За да премахнете сортиране от списък, докато разглеждате списъка, плъзнете надясно или наляво, докато чуете: "Премахване на бутон за сортиране, Докоснете двукратно, за да активирате," и след това Докоснете двукратно екрана.

Изтриване на списък

Когато вече не се нуждаете от списък, които сте създали, можете бързо да го изтриете.

Забележка: Изтриване на списъци се прилага само за списъци, които сте създали. My Day и задачите списъците по подразбиране не могат да бъдат изтрити.

 1. Докато разглеждате списък, за да отворите менюто с опции за списък плъзнете наляво, докато чуете: "Редактиране", последван от местоположението на файла на списъка. Докоснете двукратно екрана. Ще чуете: "Изскачащ прозорец, преименуване списък, елемент от менюто."

 2. За да изтриете списък, плъзнете надясно, докато чуете "Изтриване на списъка, елемент от менюто, Докоснете двукратно, за да активирате" а след това Докоснете двукратно екрана.

 3. За да потвърдите изтриването, плъзнете надясно, докато чуете "Изтрий от бутона, Докоснете двукратно, за да активирате," и след това Докоснете двукратно екрана.

  Ако искате да отмените изтриването, в прозореца за потвърждение изскачащ прозорец, плъзнете надясно, докато чуете "Бутон" Отказ", Докоснете двукратно, за да активирате," и след това Докоснете двукратно екрана.

Вж. също

Използвайте вашия екранен четец, разказвача, създаване на списъци с неща заданието за конкретен проект, времевата скала или рутинна в To-Do за уеб. Можете също да редактирате, промяна на структурата и организиране на списъци. По-късно можете да ги изтриете дори, когато вече не ви трябват.

Забележки: 

 • Тази тема предполага, че използвате вградените Windows екранния четец на разказвача. За да научите повече за използването на разказвача, вижте Първи стъпки с разказвача.

 • Когато използвате To-Do за уеб, ви препоръчваме да използвате Microsoft Edge като ваш браузър.

В тази тема

Създаване на списък

Създаване на списък с елементи за изпълнение за задачи, които искате да изпълните за например определен ден или проект.

 1. В To-Doза да създадете нов списък, натиснете Tab, докато чуете "Бутон за нов списък" и след това натиснете клавиша ИНТЕРВАЛ, за да изберете. Нов неозаглавен списък се създава и фокусът се премества в списъка име на поле.

 2. Въведете име на списък и след това натиснете клавиша Enter.

Търсене на задачи

Използвайте опцията за търсене в страничната лента за бързо намиране на задача във вашите списъци със задачи.

 1. В To-Doстраничната лентаза да търсите задача, натиснете Tab, докато чуете "Търсене бутон" и след това натиснете клавиша ИНТЕРВАЛ, за да изберете. Фокусът се полето за търсене .

 2. Въведете дума за търсене, които искате. To-Do автоматично се показва резултатите от търсенето, докато пишете.

 3. За да преминете към списъка с резултати от търсенето, натиснете Tab, докато чуете резултат. За да преместите в резултатите от търсенето, натиснете клавиша Tab или Shift + Tab. Когато премествате, разказвача обяви задача за изпълнение, като "Заданията < име на елемента на заданията >." Завършени задачи са обявени като "Завършени задания < име на елемента на заданията >."

 4. За да въведете подробен изглед на задачи, когато по задачата, натиснете клавиша за интервал.

Преименуване на списък

Използвайте менюто Опции за списък , за да преименувате списък, който сте създали.

Забележка: Преименуване на списъци се прилага само за списъци, които сте създали. Списъците на My Day и задачите по подразбиране не могат да бъдат преименувани.

 1. В To-Doза да отидете на списък в страничната лента, натиснете Tab, докато чуете списъка, който искате.

 2. За да изберете списъка, който искате да преименувате, натиснете клавиша за интервал. Изглед на Списък със задачи се отваря.

 3. За да отворите менюто Опции за списъка , натиснете Shift + F10. Ще чуете: "списък" Опции "."

 4. Натиснете клавиша за интервал. Отваря менюто Опции за списък .

 5. За да преименувате списъка, натиснете клавиша Tab. Ще чуете: "Преименувай списъка бутон."

 6. Натиснете клавиша за интервал. Фокусът се в списъка име на поле.

 7. Въведете новото име на списък и натиснете Enter. Името на списъка се променя.

Показване или скриване на завършени задачи

По подразбиране в вашите списъци са показани завършени и които не са завършени задачи. За да ви помогнат да организирате вашите списъци, можете да скриете завършени задачи.

Забележка: Скриване завършени задачи от списък не е налична за списъка с My Day по подразбиране.

 1. В изглед на Списък със задачи на To-Do списък, в който искате да скриете изпълнени задачи, натиснете Shift + F10. Ще чуете: "списък" Опции "."

 2. Натиснете клавиша за интервал. Отваря менюто Опции за списък .

 3. За да скриете завършени задачи, натиснете Tab, докато чуете "Скриване на бутона за завършени задания" и след това натиснете клавиша за интервал.

 4. Менюто Опции за списък се затваря и само не изпълнените задачи се показват в изгледа на Списък със задачи .

 5. За да покажете скритите изпълнени задачи, в менюто с Опции за списък , натиснете Tab, докато не чувате "Показване на завършени задания елементи бутон" и след това натиснете клавиша ИНТЕРВАЛ, за да изберете.

Сортиране на задачи

Сортиране на списък може да ви помогне да организирате и намирате вашите задания по-ефективно.

Забележка: Сортиране на списъци не е налична за списъка с My Day по подразбиране.

 1. В изгледа на Списък със задачи на списъка, който искате да сортирате натиснете Tab, докато чуете "Сортиране задания бутон" и след това натиснете клавиша за интервал. Отваря менюто за сортиране .

 2. За да изберете опция за сортиране, натиснете клавиша Tab или Shift + Tab, докато чуете желаната както и натиснете интервал, за да изберете опция. Разказвач обяви опциите, докато местите.

  След като изберете опция за сортиране, менюто за сортиране се затваря и фокусът се премества в изгледа " Списък със задачи ".

 3. За да премахнете сортиране от списък, в изгледа на Списък със задачи , натиснете Tab или Shift + Tab, докато чуете "Затвори сортиране бутон за избор на ред" и след това натиснете клавиша ИНТЕРВАЛ, за да изберете.

Изтриване на списък

Когато вече не се нуждаете от списък, които сте създали, можете бързо да го изтриете.

Забележка: Изтриване на списъци се прилага само за списъци, които сте създали. Списъците на My Day и задачите по подразбиране не могат да бъдат изтрити.

 1. В изгледа на Списък със задачи натиснете Shift + F10. Ще чуете: "списък" Опции "."

 2. Натиснете клавиша за интервал. Отваря менюто Опции за списък .

 3. За да изтриете списъка, натиснете Tab, докато чуете "Изтриване на списък с бутон" и след това Докоснете двукратно екрана.

 4. Отваря се диалогов прозорец за потвърждение. За да потвърдите изтриването, натиснете Tab двукратно. Ще чуете: "бутона" Изтрий списък "." Натиснете клавиша за интервал, за да изберете.

  Ако не искате да изтриете списъка в прозореца за потвърждение, натиснете Tab, докато чуете "Бутон" Отказ"" и след това натиснете клавиша за интервал.

Вж. също

Научете как да навигирате задание с помощта на достъпни функции

Работа със задачи в заданията с екранен четец

Работа с предложения в заданията с екранен четец

Техническа поддръжка за клиенти с увреждания

Microsoft иска да осигури възможно най-добрата среда за работа за всички свои клиенти. Ако имате увреждане или имате въпроси, свързани с достъпността, се обърнете към центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft за техническа помощ. Екипът за поддръжка от центъра за отговори за хора с увреждания е обучен в използването на много популярни технологии за хора с увреждания и може да предложи помощ с езика на знаците на английски, испански, френски и американски. Отидете в сайта на центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft, за да намерите данните за връзка за вашия регион.

Ако сте потребител от държавна организация или фирма, обърнете се към корпоративния център за отговори за хора с увреждания.

Забележка: Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×