Работа със задачи в заданията с екранен четец

Важно: Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Достъпност в центъра за Office > достъпност за поддръжка в заданията

Можете да използвате екранен четец, когато използвате To-Do за iOS да организирате деня си. Добавяне на задачи, Дайте им крайни срокове и задаване на напомняния и ги направите повтаряща се, ако те са нещо, което трябва да запомните често.

Забележки: 

 • Тази тема предполага, че използвате вградените iOS екранен четец, дикторски текст. За да научите повече за използването на дикторски текст, вижте VoiceOver Начално ръководство.

 • Тази тема предполага, че използвате iPhone. Някои придвижвания и жестове може да са различни за iPad.

В тази тема

Създаване на задача

Създаване на нова задача за изпълнение в една от вашите списъци.

 1. В To-Do, за да отидете на преглед на страничната лента , плъзнете наляво, докато чуете: "Лента на бутон". Докоснете двукратно екрана, за да изберете.

 2. За да отидете на списък, плъзнете надясно, докато чувате списъка, който искате. Когато премествате, дикторски текст обяви името на списъка, последван от броя на задачи в списъка. За да изберете списъка, Докоснете двукратно екрана. Изглед на Списък със задачи се отваря.

 3. За да създадете задача, в Списъка със задачи, плъзнете надясно, докато чуете: "Добавяне на бутон за елемент на заданието." След това Докоснете двукратно екрана, за да изберете. Фокусът се задача "име".

 4. Тип нова задача име с помощта на екранната клавиатура. За да отидете на клавиатурата, плъзнете надясно, докато чуете: "Q."

  Съвет: Можете да намерите клавиатурата чрез проучване на елементите на екрана. За изследване, поставете пръст върху екрана и плъзнете го. Дикторски текст обяви елементите, както да попадате върху тях. За да изберете елемент, вдигнете пръста си и Докоснете двукратно екрана.

 5. След като въведете името на задачата, плъзнете наляво, докато чуете: "Добавяне на бутон за елемент на заданието." Докоснете двукратно екрана, за да изберете. Задачата се добавя към вашия списък.

Завършване на задача

Когато сте готови със задача, маркиране със задачи във вашия списък елемент като завършена.

 1. В изглед на страничната лента , плъзнете наляво или надясно, докато не чувате на списъка, съдържащ задачата завършихте. Докоснете двукратно екрана, за да отворите изгледа на Списък със задачи .

 2. В изгледа на Списък със задачи , за да отидете на задачите плъзнете наляво или надясно, докато чуете името на задачата. VoiceOver съобщава имената на задачи и състояние (осъществени или не извършват), можете да преместите.

 3. Когато върху задачата, която искате да маркирате като изпълнен, плъзнете надясно. Ще чуете: "Не завърши задача за изпълнение". Докоснете двукратно екрана, за да завършите задачата.

Съвети: 

 • За да маркирате завършена задача като незавършените, повторете горните стъпки, докато ви чуят "избрани завършената задача за изпълнение" и след това Докоснете двукратно екрана.

 • Уверете се, че незавършените задачи се показват в списъка. За да научите как да покажете или скриете завършени задачи в списъци, вижте Показване/скриване на изпълнените задачи.

Отваряне на изглед на данни

Изглед на данни ви позволява да редактирате задачата, Добавяне на напомняне към него и т.н.

 1. В изгледа на Списък със задачи плъзнете надясно, докато чувате задача, чиито данни искате да получите достъп. VoiceOver съобщава имената на задачи и състояние (осъществени или не извършват), можете да преместите.

 2. Когато в задачата, която искате, Докоснете двукратно екрана. Изглед на данни на задачата се отваря и можете да редактирате задачата или да я изтриете. Ще чуете: "подробни данни за прекрати преглед бутон".

 3. За да затворите изглед на данни, плъзнете наляво, докато не чувате: "подробни данни за прекрати преглед бутон". След това Докоснете двукратно екрана, за да изберете.

Добавяне на задача към My Day

Можете да преместите дадена задача от друг списък My Day, което е по подразбиране списък, който е настроен вече когато започнете работа с To-Do.

 • В изглед на данни на дадена задача плъзнете надясно, докато чуете "Добави задача за изпълнение на моя ден" и след това Докоснете двукратно екрана.

 • За да премахнете задача от My Dayв изглед на данни на дадена задача, плъзнете надясно, докато чуете "Премахване на задача за изпълнение от моя ден" и след това Докоснете двукратно екрана.

Преименуване на задача

Използване на изглед на подробни данни за бързо преименуване на задача.

 1. В изглед на данни на дадена задача, плъзнете надясно, докато чуете името на задачата и след това Докоснете двукратно екрана.

 2. В полето Име на задачата изтрийте името на предишната задача и въведете нов един с помощта на екранната клавиатура. За да отидете на клавиатурата, плъзнете надясно, докато чуете: "Q."

 3. След като въведете името на задачата, за да запишете и затворете клавиатурата, плъзнете надясно, докато чуете: "Готови". Докоснете двукратно екрана, за да изберете. Задачата е преименуван.

добавяне на напомняне

Използвайте напомняния, за да се уверите, че няма да забравите да изпълнят най-важните си задачи.

 1. В изглед на данни на дадена задача, плъзнете надясно, докато чуете: "Бутон за напомняне". След това Докоснете двукратно екрана. Отваря менюто напомняне .

 2. Плъзнете надясно и наляво да прегледате опциите за напомняне. Опциите по подразбиране са по-късно днес, утреи следващата седмица, но можете също да избирате, Изберете дата и час. Когато в опцията, която искате, Докоснете двукратно екрана, за да изберете.

 3. След като изберете опцията напомняне, да зададете напомняне и затваряне на менюто за напомняне , плъзнете наляво, докато чуете: "бутон." След това Докоснете двукратно екрана, за да изберете.

 4. За да премахнете напомняне, в менюто на напомняне , плъзнете наляво, докато не чувате: "Премахни бутон." След това Докоснете двукратно екрана. Напомнянето се премахва и менюто е затворен.

Добавяне на дата на падеж

Добавяне на дата на падеж, за да ви помогне да отговарят на срокове в най-важните си задачи.

 1. В изглед на данни на дадена задача, плъзнете надясно, докато чуете: "краен срок бутон." След това Докоснете двукратно екрана. Отваря менюто "крайна дата" .

 2. Плъзнете надясно и наляво да разглеждате крайния срок опции. Опциите по подразбиране са днес, утреи следващата седмица, но можете също да избирате, Изберете дата и час. Когато върху опцията, която искате, Докоснете двукратно екрана, за да изберете.

 3. След като изберете крайната дата опция, за да зададете датата и Затворете менюто "крайна дата" , плъзнете наляво, докато чуете: "бутон." След това Докоснете двукратно екрана, за да изберете.

 4. За да премахнете крайния срок, в менюто "крайна дата" , плъзнете наляво, докато не чувате: "Премахни бутон." След това Докоснете двукратно екрана. Датата на падежа се премахва и менюто е затворен.

Добавяне на повтарящи се краен срок

Ако имате задачи, които трябва да бъдат изпълнени периодично, можете да зададете повтаряща се краен срок за тях.

Забележка: Трябва да добавите краен срок, преди да можете да го настроите да се повтаря.

 1. В изглед на данни на дадена задача, плъзнете надясно, докато чуете: "Repeat бутон." След това Докоснете двукратно екрана. Повторете меню се отваря.

 2. Плъзнете надясно и наляво да разглеждате крайния срок опции. Опциите по подразбиране са ежедневно, дни от седмицата, седмично, месечнои годишен, но можете също да изберете по избор. Когато върху опцията, която искате, Докоснете двукратно екрана, за да изберете.

 3. За да премахнете повтарящи се краен срок дата, в менюто повторете плъзнете наляво, докато не чувате: "Премахни бутон." След това Докоснете двукратно екрана. Повтаряща се краен срок се премахва и менюто е затворен.

„Добавяне на бележка“

Бележки са полезни, ако трябва да добавите повече информация относно дадена задача и да запазите името на задачата, самата кратко. Например ако вашата задача е закупуване на хранителни продукти, можете да поставите списък за пазаруване вътре в бележка.

 1. В изглед на данни на дадена задача, плъзнете надясно, докато чуете: "Забележка прикачен файл. Добавяне на бележка." След това Докоснете двукратно екрана.

 2. Въведете бележките си с помощта на екранната клавиатура. За да отидете на клавиатурата, плъзнете надясно, докато чуете: "Q."

 3. За да запишете бележките, плъзнете наляво, докато не чувате: "бутона" Запиши"." След това Докоснете двукратно екрана, за да изберете. Бележките се записват.

Изтриване за задача

Можете да изтриете задача, когато, например, вече не трябва да следите.

 1. В изглед на данни на дадена задача, плъзнете надясно, докато чуете: "бутона" Изтрий задача "." След това Докоснете двукратно екрана.

 2. Отваря се прозорец за потвърждение, и ще чуете: "Ли сте сигурни, че искате да изтриете това задание завинаги?" За да потвърдите, плъзнете надясно. Ще чуете: "бутона" Изтрий "." Докоснете двукратно екрана, за да изберете.

  Забележка: Ако искате да отмените изтриването, в прозореца за потвърждение, плъзнете надясно, докато чуете: "Бутон" Отказ"." Докоснете двукратно екрана, за да изберете.

 3. Задачата се изтрива и фокусът се премества в изгледа на Списък със задачи .

Вж. също

Можете да използвате екранен четец, когато използвате To-Do за Android да организирате деня си. Добавяне на задачи, Дайте им крайни срокове и задаване на напомняния и ги направите повтаряща се, ако те са нещо, което трябва да запомните често.

Забележки: 

 • Ако вече не сте го, изтеглете и инсталирайте приложението To-Do от Google Play.

 • Тази тема предполага, че използвате вградените Android екранен четец, TalkBack. За да научите повече за използването на TalkBack, вижте Първи стъпки в Android с TalkBack.

 • За повече информация относно TalkBack жестове вижте използване TalkBack движения.

В тази тема

Създаване на задача

 1. Плъзнете надясно веднъж. Ще чуете: "Лента на бутон, Докоснете двукратно, за да активирате." Докоснете двукратно екрана.

 2. Плъзнете надясно, докато стигнете до вашите задания списъци. Можете да чуете името на списъка, последван от броя на задачи в списъка. Ако първият списък не е това, което търсите, продължавайте да плъзнете надясно, докато го намерите, или достигне заданията, която е списък с всички задачи.

  Докоснете двукратно екрана, за да отворите текущо избрания списък.

 3. Плъзнете надясно, докато чуете "Добавяне на бутон за заданието" и след това Докоснете двукратно екрана.

 4. Въведете текста на вашата задача, например "Купете бакалия."

 5. Плъзнете пръста си около долния десен ъгъл на екрана, докато чуете: "Готови". Вдигнете пръста си, за да завършите създаването на задачата.

 6. Плъзнете надолу тогава наляво, за да затворите клавиатурата.

Завършване на задача

 1. Плъзнете надясно веднъж. Ще чуете: "Лента на бутон, Докоснете двукратно, за да активирате." Докоснете двукратно екрана.

 2. Плъзнете надясно, докато стигнете до вашите задания списъци. Можете да чуете името на списъка, последван от броя на задачи, които съдържа. Ако първият списък не е това, което търсите, продължавайте да плъзнете надясно, докато го намерите, или достигне заданията, която е списък с всички задачи.

  Докоснете двукратно екрана, за да отворите текущо избрания списък.

 3. Плъзнете надясно, докато чуете задачата, която искате да маркирате като завършена.

 4. Плъзнете надясно веднъж. Ще чуете: "Незавършените заданието." Докоснете двукратно екрана, за да завършите задачата.

Съвет: За да маркирате завършена задача като незавършените, повторете горните стъпки, докато чуете "Завършени заданията" и след това Докоснете двукратно екрана.

Отваряне на изглед на данни

Изглед на данни ви позволява да редактирате задачата, Добавяне на напомняне към него и т.н.

 1. Плъзнете надясно веднъж. Ще чуете: "Лента на бутон, Докоснете двукратно, за да активирате." Докоснете двукратно екрана.

 2. Плъзнете надясно, докато стигнете до вашите задания списъци. Можете да чуете името на списъка, последван от броя на задачи, които съдържа. Ако първият списък не е това, което търсите, продължавайте да плъзнете надясно, докато го намерите, или достигне заданията, която е списък с всички задачи.

  Докоснете двукратно екрана, за да отворите текущо избрания списък.

 3. Плъзнете надясно, докато чуете задачата чиито данни, която искате да отворите и след това Докоснете двукратно екрана. Ще чуете: "Подробни данни за задание," последвано от името на задачата.

Съвет: За да затворите изглед на данни, плъзнете надолу тогава наляво.

Добавяне на задача към My Day

Можете да преместите дадена задача от друг списък My Day, което е по подразбиране списък, който е настроен вече когато започнете работа с To-Do.

 1. В изглед на данни на дадена задача плъзнете надясно, докато чуете "Добавяне на My Day" и след това Докоснете двукратно екрана.

Съвет: За да премахнете задача от My Dayв изглед на данни на дадена задача, плъзнете надясно, докато чуете "Добавени My Day" а след това Докоснете двукратно екрана.

Преименуване на задача

 1. В изглед на данни на дадена задача, плъзнете надясно, докато чуете името на задачата и след това Докоснете двукратно екрана.

 2. Изтрийте старото име с помощта на клавиатурата и след това въведете новото име.

 3. Плъзнете пръста си около долния десен ъгъл на екрана, докато чуете: "Готови". Вдигнете пръста си, за да завършите преименуването на задачата.

добавяне на напомняне

 1. В изглед на данни на дадена задача плъзнете надясно, докато чуете "Напомни ми" и след това Докоснете двукратно екрана.

 2. Плъзнете надясно и наляво да прегледате опциите за напомняне. Опциите по подразбиране са по-късно днес, утреи следващата седмица, но можете също да избирате, Изберете дата и час.

 3. Докоснете двукратно екрана, за да активирате текущо избраната опция.

Съвет: За да премахнете напомняне, в изглед на данни на дадена задача, плъзнете надясно, докато чуете "Премахване на напомняне бутон" и след това Докоснете двукратно екрана.

Добавяне на дата на падеж

 1. В изглед на данни на дадена задача, плъзнете надясно, докато чуете "Добави дата на падеж," и след това Докоснете двукратно екрана.

 2. Плъзнете надясно и наляво да разглеждате крайния срок опции. Опциите по подразбиране са днес, утреи следващата седмица, но можете също да избирате, Изберете дата.

 3. Докоснете двукратно екрана, за да активирате текущо избраната опция.

Съвет: За да премахнете крайния срок, в изглед на данни на дадена задача, плъзнете надясно, докато чуете "Премахнете краен срок бутон" и след това Докоснете двукратно екрана.

Добавяне на повтарящи се краен срок

Ако имате задачи, които трябва да бъдат изпълнени периодично, можете да зададете повтаряща се краен срок за тях.

Забележка: Трябва да добавите краен срок, преди да можете да го настроите да се повтаря.

 1. В изглед на данни на дадена задача плъзнете надясно, докато чуете "Повторение" и след това Докоснете двукратно екрана.

 2. Плъзнете надясно и наляво да разглеждате крайния срок опции. Опциите по подразбиране са ежедневно, дни от седмицата, седмично, месечнои годишен, но можете също да изберете по избор.

 3. Докоснете двукратно екрана, за да активирате текущо избраната опция.

Съвет: За да премахнете повтарящи се краен момент, в изглед на данни на дадена задача, плъзнете надясно, докато чуете "Изчисти повторяемост бутон" а след това Докоснете двукратно екрана.

„Добавяне на бележка“

Бележки са полезни, ако трябва да добавите повече информация относно задачата и да запазите името на задачата, самата кратко. Например ако вашата задача е закупуване на хранителни продукти, можете да поставите списък за пазаруване вътре в бележка.

 1. В изглед на данни на дадена задача плъзнете надясно, докато чуете "Добавяне на бележка" и след това Докоснете двукратно екрана.

 2. Въведете текста на бележката.

 3. Плъзнете наляво, докато чуете "Запиши" и след това Докоснете двукратно екрана.

Изтриване за задача

 1. В изглед на данни на дадена задача плъзнете надясно, докато чуете "Изтрийте заданията бутон" и след това Докоснете двукратно екрана.

 2. За да потвърдите изтриването, плъзнете надясно, докато чуете "Да на бутона" и след това Докоснете двукратно екрана.

Вж. също

Можете да използвате екранен четец, когато използвате To-Do да организирате деня си. Добавяне на задачи, Дайте им крайни срокове и задаване на напомняния и ги направите повтаряща се, ако те са нещо, което трябва да запомните често.

Забележки: 

 • Ако вече не сте го, изтеглете и инсталирайте приложението To-Do от магазина.

 • Тази тема предполага, че използвате вградените Windows екранния четец на разказвача.

 • За да научите как да работите с разказвача, вижте Първи стъпки с разказвача.

В тази тема

Създаване на задача

 1. Плъзнете надясно или наляво, докато чуете: "Бутон за навигация, Докоснете двукратно, за да активирате." Докоснете двукратно екрана.

 2. Можете да чуете името на текущо избрания списък. Плъзнете надясно или наляво, докато чуете името на списъка, който търсите, последван от броя на задачи в списъка, или докато стигнете до задачите, която е списък с всички задачи.

  Докоснете двукратно екрана, за да отворите текущо избрания списък.

 3. Плъзнете наляво или надясно, докато не чувате "Добави задание в,", последвано от името на списъка. Докоснете двукратно екрана.

 4. Въведете текста на вашата задача, например "Купете бакалия."

 5. Плъзнете пръста си около долния десен ъгъл на екрана, докато чуете: "Enter." Докоснете двукратно екрана, за да завършите създаването на задачата.

Завършване на задача

 1. Плъзнете надясно или наляво, докато чуете: "Бутон за навигация, Докоснете двукратно, за да активирате." Докоснете двукратно екрана.

 2. Можете да чуете името на текущо избрания списък. Плъзнете надясно или наляво, докато чуете името на списъка, който търсите, последван от броя на задачи в списъка, или докато стигнете до задачите, която е списък с всички задачи.

  Докоснете двукратно екрана, за да отворите текущо избрания списък.

 3. Плъзнете надясно, докато чуете задачата, която искате да маркирате като завършена.

 4. Плъзнете надясно веднъж. Ще чуете: "Неотметнати пълен квадратче за отметка, Докоснете двукратно, за да превключите на." Докоснете двукратно екрана, за да завършите задачата.

Звуков бяла потвърждава, че сте завършили задачата.

Съвет: За да маркирате завършена задача като незавършените, повторете горните стъпки, докато ви чувам "Отметнатите отметнато квадратче за отметка, Докоснете двукратно, за да превключите," и след това Докоснете двукратно екрана.

Отваряне на изглед на данни

Изглед на данни ви позволява да редактирате задачата, Добавяне на напомняне към него и т.н.

 1. Плъзнете надясно или наляво, докато чуете: "Бутон за навигация, Докоснете двукратно, за да активирате." Докоснете двукратно екрана.

 2. Можете да чуете името на текущо избрания списък. Плъзнете надясно или наляво, докато чуете името на списъка, който търсите, последван от броя на задачи в списъка, или докато стигнете до задачите, която е списък с всички задачи.

  Докоснете двукратно екрана, за да отворите текущо избрания списък.

 3. Плъзнете надясно, докато чуете задачата чиито данни, която искате да отворите и след това Докоснете двукратно екрана. Ще чуете: "Заданието", последвано от името на задачата.

Съвет: За да затворите подробен изглед, плъзнете наляво или надясно, докато чувате "Прекрати бутон за изглед на подробни данни" а след това Докоснете двукратно екрана.

Добавяне на задача към My Day

Можете да преместите дадена задача от друг списък My Day, което е по подразбиране списък, който е настроен вече когато започнете работа с To-Do.

 1. В изглед на данни на дадена задача плъзнете наляво или надясно, докато чуете "Задания" Добави към "моите ден, Докоснете двукратно, за да активирате," и след това Докоснете двукратно екрана.

Съвет: За да премахнете задача от My Dayв изглед на данни на задача, плъзнете надясно или наляво, докато чуете "Бутон за премахване заданията от моя ден" и след това Докоснете двукратно екрана.

Преименуване на задача

 1. В изглед на данни на дадена задача плъзнете надясно или наляво, докато не чувате "Може да се редактира текст", последвано от името на задачата. Докоснете двукратно екрана.

 2. Изтрийте старото име с помощта на клавиатурата и след това въведете новото име.

 3. Плъзнете пръста си около долната част на екрана, докато чуете: "по избор" назад, "свити." Докоснете двукратно екрана, за да завършите преименуването на задачата.

добавяне на напомняне

 1. В изглед на данни на дадена задача плъзнете наляво или надясно, докато чуете "Добавяне на напомняне бутон, Докоснете двукратно, за да активирате," и след това Докоснете двукратно екрана.

 2. Плъзнете надясно и наляво да прегледате опциите за напомняне. Опциите по подразбиране са по-късно днес, утреи следващата седмица, но можете също да избирате, Изберете дата и час.

 3. Докоснете двукратно екрана, за да активирате текущо избраната опция.

Съвет: За да премахнете напомняне, в изглед на данни на дадена задача, плъзнете надясно, докато чуете "Премахване на напомняне бутон" и след това Докоснете двукратно екрана.

Добавяне на дата на падеж

 1. В изглед на данни на дадена задача плъзнете наляво или надясно, докато чуете "Добави краен срок бутон, Докоснете двукратно, за да активирате," и след това Докоснете двукратно екрана.

 2. Плъзнете надясно и наляво да разглеждате крайния срок опции. Опциите по подразбиране са днес, утреи следващата седмица, но можете също да избирате, Изберете дата.

 3. Докоснете двукратно екрана, за да активирате текущо избраната опция.

Съвет: За да премахнете крайния срок, в изглед на данни на дадена задача, плъзнете надясно, докато чуете "Премахнете краен срок бутон" и след това Докоснете двукратно екрана.

Добавяне на повтарящи се краен срок

Ако имате задачи, които трябва да бъдат изпълнени периодично, можете да зададете повтаряща се краен срок за тях.

Забележка: Трябва да добавите краен срок, преди да можете да го настроите да се повтаря.

 1. В изглед на данни на дадена задача, плъзнете надясно или наляво, докато чуете "Повторете бутон, за да активирате, докоснете" и след това Докоснете двукратно екрана.

 2. Плъзнете надясно и наляво да разглеждате крайния срок опции. Опциите по подразбиране са ежедневно, дни от седмицата, седмично, месечнои годишен, но можете също да изберете по избор.

 3. Докоснете двукратно екрана, за да активирате текущо избраната опция.

Съвет: За да премахнете повтарящи се краен момент, в изглед на данни на дадена задача, плъзнете надясно, докато чуете "Не се повторят бутон" и след това Докоснете двукратно екрана.

„Добавяне на бележка“

Бележки са полезни, ако трябва да добавите повече информация относно задачата и да запазите името на задачата, самата кратко. Например ако вашата задача е закупуване на хранителни продукти, можете да поставите списък за пазаруване вътре в бележка.

 1. В изглед на данни на дадена задача плъзнете наляво или надясно, докато чуете "Добавяне на бележка, може да се редактира текст, Докоснете двукратно, за да активирате," и след това Докоснете двукратно екрана.

 2. Въведете текста на бележката.

 3. Плъзнете пръста си около долната част на екрана, докато чуете: "по избор" назад, "свити." Докоснете двукратно екрана, за да затворите на клавиатурата.

 4. Плъзнете наляво, докато чуете "Бутона" Запиши ", Докоснете двукратно за активиране на" а след това Докоснете двукратно екрана.

Изтриване за задача

 1. В изглед на данни на дадена задача, плъзнете надясно или наляво, докато чуете "Изтрийте заданията бутон, Докоснете двукратно, за да активирате," и след това Докоснете двукратно екрана.

 2. За да потвърдите изтриването, плъзнете надясно, докато чуете "Изтрий от бутона, Докоснете двукратно, за да активирате," и след това Докоснете двукратно екрана.

Вж. също

Можете да използвате клавиатура и екранен четец, когато използвате To-Do за уеб да организирате деня си. Добавяне на задачи, Дайте им крайни срокове и задаване на напомняния и ги направите повтаряща се, ако те са нещо, което трябва да запомните често.

Забележки: 

 • Тази тема предполага, че използвате вградените Windows екранния четец на разказвача.

 • За да научите как да работите с разказвача, вижте Първи стъпки с разказвача.

В тази тема

Създаване на задача

 1. Натиснете Tab, докато чуете "My Day", последван от позицията си сред вашите списъци, например "1 от 4." Ако търсите друг списък, натиснете Tab, докато чуете името на списъка, което търсите.

 2. Натиснете Enter, за да отворите списък с текущо избрания.

 3. Натиснете Tab, докато чуете "Добавяне на заданията, редактирайте."

 4. Въведете текста на вашата задача, например "Купете хранителни продукти" и натиснете клавиша Enter, когато сте готови.

Завършване на задача

 1. Натиснете Tab, докато чуете "My Day", последван от позицията си сред вашите списъци, например "1 от 4." Ако търсите друг списък, натиснете Tab, докато чуете името на списъка, което търсите.

 2. Натиснете Enter, за да отворите списък с текущо избрания.

 3. Натиснете Tab, докато чуете задачата, която искате да маркирате като завършена. Задачи са обявени като "Задание", последвано от името му и позиция в списъка, например "1 на 3."

 4. Натиснете клавиша Tab веднъж. Ще чуете: "Неотметнато, Маркирай като завършено, квадратчето за отметка". Натиснете Enter, за да изпълните задачата.

Съвет: За да маркирате завършена задача като незавършените, повторете горните стъпки, докато чуете "Отметнато, Маркирай като не са завършени, квадратче за отметка" и след това натиснете клавиша Enter.

Отваряне на изглед на данни

В изглед на данни , можете да редактирате задачата Добавяне на напомняне към него и т.н.

 1. Натиснете Tab, докато чуете "My Day", последван от позицията си сред вашите списъци, например "1 от 4." Ако търсите друг списък, натиснете Tab, докато чуете името на списъка, което търсите.

 2. Натиснете Enter, за да отворите списък с текущо избрания.

 3. Натиснете Tab, докато чуете задача, чиито данни искате да получите достъп а след това натиснете клавиша Enter. Изглед на данни е отворена до списъка.

Съвет: За да затворите изглед на данни, натиснете Shift + Tab, докато чуете "Скриване на бутона за изглед на подробни данни" и след това натиснете клавиша Enter.

Добавяне на задача към My Day

Можете да преместите дадена задача от друг списък My Day, което е по подразбиране списък, който е настроен вече когато започнете работа с To-Do.

 1. След отварянето на подробни данни за изгледа на задача, натиснете Shift + Tab, докато чуете "Добавяне към моя ден бутон" а след това натиснете клавиша Enter.

Съвет: За да премахнете задача от My Day, след като отворите подробен изглед на задачи, натиснете Shift + Tab, докато чуете "Бутон за премахване от моя ден" и след това натиснете клавиша Enter.

Преименуване на задача

 1. В изглед на данни на дадена задача натиснете Shift + Tab, докато чуете "Редактиране < името на задачата > бутон" и след това натиснете клавиша Enter.

 2. Изтрийте старото име с помощта на клавиатурата и след това въведете новото име.

 3. Натиснете Enter, за да завършите преименуването на задачата.

добавяне на напомняне

 1. В изглед на данни на дадена задача натиснете Shift + Tab, докато чуете "Напомни ми бутон", и след това натиснете клавиша Enter.

 2. Натиснете Tab, за да прегледате опциите за напомняне. Опциите по подразбиране са по-късно днес, утреи следващата седмица, но можете също да избирате, Изберете дата и час.

 3. Натиснете Enter, за да активирате текущо избраната опция.

Съвет: За да премахнете напомняне, отворете подробни данни за изгледа на дадена задача, натиснете Shift + Tab, докато чуете "Бутон" а след това натиснете клавиша Enter.

Добавяне на дата на падеж

 1. В изглед на данни на дадена задача натиснете Shift + Tab, докато чуете "Добави краен срок бутон" а след това натиснете клавиша Enter.

 2. Натиснете Tab, за да прегледате краен опции за дата. Опциите по подразбиране са днес, утреи следващата седмица, но можете също да избирате, Изберете дата.

 3. Натиснете Enter, за да активирате текущо избраната опция.

Съвет: За да премахнете крайния срок, отворете подробни данни за изгледа на дадена задача, натиснете Shift + Tab, докато чуете "Премахнете краен срок бутон" и след това натиснете клавиша Enter.

Добавяне на повтарящи се краен срок

Ако имате задачи, които трябва да бъдат изпълнени периодично, можете да зададете повтаряща се краен срок за тях.

Забележка: Трябва да добавите краен срок, преди да можете да го настроите да се повтаря.

 1. В изглед на данни на дадена задача натиснете Shift + Tab, докато чуете "Повторете бутон" и след това натиснете клавиша Enter.

 2. Натиснете Tab, за да прегледате краен опции за дата. Опциите по подразбиране са ежедневно, дни от седмицата, седмично, месечнои годишен, но можете също да изберете по избор.

 3. Натиснете Enter, за да активирате текущо избраната опция.

Съвет: За да премахнете повтарящи се краен срок дата, отворете подробни данни за изгледа на дадена задача, натиснете Shift + Tab, докато чуете "Изтриване на повторяемост бутон" и след това натиснете клавиша Enter.

„Добавяне на бележка“

Бележки са полезни, ако трябва да добавите повече информация относно задачата и да запазите името на задачата, самата кратко. Например ако вашата задача е закупуване на хранителни продукти, можете да поставите списък за пазаруване вътре в бележка.

 1. В изглед на данни на дадена задача натиснете Shift + Tab, докато чуете "Редактиране на Забележка Бутонът", и след това натиснете клавиша Enter.

 2. Въведете текста на бележката.

 3. Натиснете Tab, докато чуете "Бутон" Запиши"", и след това натиснете клавиша Enter.

Изтриване за задача

 1. В изглед на данни на дадена задача натиснете Shift + Tab, докато чуете "Изтриване на задание бутон" и след това натиснете клавиша Enter.

 2. За да потвърдите изтриването, натиснете Tab, докато чуете "Изтриване на заданията бутон" и след това натиснете клавиша Enter.

Вж. също

Техническа поддръжка за клиенти с увреждания

Microsoft иска да осигури възможно най-добрата среда за работа за всички свои клиенти. Ако имате увреждане или имате въпроси, свързани с достъпността, се обърнете към центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft за техническа помощ. Екипът за поддръжка от центъра за отговори за хора с увреждания е обучен в използването на много популярни технологии за хора с увреждания и може да предложи помощ с езика на знаците на английски, испански, френски и американски. Отидете в сайта на центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft, за да намерите данните за връзка за вашия регион.

Ако сте потребител от държавна организация или фирма, обърнете се към корпоративния център за отговори за хора с увреждания.

Забележка: Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×