Пътна карта за създаване и персонализиране на страници с уеб части за сайт на SharePoint

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Страница с уеб части е специфичен тип уеб страница, която обединява данни, например списъци и диаграми и уеб съдържание, например текст и изображения, в динамичен информационен портал изграден около често срещана задача или специален интерес. Страници с уеб части представяне разнообразие от структурирани и неструктурирани информация в организиран, полезен и удобен начин. Вместо да губите много време многократно достъп до много уеб страници и източници на данни, можете да спестите време, като организирате разнородни тази информация в една-единствена интегрирана уеб страница, които също могат да изложат подробни данни или връзки към други уеб страници, ако е необходимо.

Организиране на информация от различни източници в един начин, интегрирана уеб страница е с помощта на уеб части. Уеб части са интегриран набор от контроли за създаване на уеб сайтове, които ви позволяват да модифицирате съдържанието, облика и поведението на уеб страници директно от браузър. Microsoft Office SharePoint Server 2007 се предоставя с голям набор от предварително създадени уеб части, които са предназначени да се използва за различни цели при създаване на вашата страница с уеб части.

В тази статия ви помага да ви преведе през процеса на подробна информация за уеб части и страници с уеб части и ви предоставя списък с теми, които ще получат и се изпълнява с помощта на уеб части за създаване и промяна на вашите уеб страници в Office SharePoint Server 2007.

Преди да започнете

Този раздел ви запознава с някои основни понятия около уеб части и как те се използват за създаване на страници с уеб части

Какво представляват уеб части и страници с уеб части?

Този раздел предоставя връзки към уводните статии, които ще ви помогнат да разбирате основите на уеб части, разрешенията, необходими за работа с уеб части, и как уеб части са използвани за създаване на страници с уеб части.

Какво искате да проучите?   

Задача

Описание

Въведение в персонализирането на страници чрез използване на уеб части

Тази статия предоставя общ преглед на уеб части и страници с уеб части, включително типове уеб части, начини за използване на уеб части и страници с уеб части и списък с уеб браузъри, които поддържат страници с уеб части.

Управление и споделяне на уеб компоненти и страници с уеб компоненти

Тази статия предоставя общ преглед на това как да конфигурирате и управлявате уеб части, страници с уеб части и разрешения за страница с уеб части.

Създаване и персонализиране на страници с уеб части

Вие сте запознати с какви са уеб части и как можете да ги използвате за изграждане на уеб страници. Този раздел се фокусира върху Създаване на страници с уеб части.

Важно: Трябва най-малко дизайна или сътрудничество на ниво на разрешение да добавите или да персонализирате страница с уеб части.

Създаване на страници

  • В браузъра страницата създаване ви дава възможност за създаване на страница с уеб части. Страница с уеб части, създадени по този начин включва зони за уеб части, в който можете да вмъкнете уеб части.

Създаване и промяна на уеб страници с помощта на Microsoft Office SharePoint Designer 2007или друга програма не се покрива от тази пътна карта.

Какво искате да проучите?   

Задача

Описание

Създаване на страници с използване на браузър

Създаване на уеб страници с помощта на браузър означава създаване на уеб страница, като просто щракнете върху връзка на страницата създаване на сайта.

Ако се интересувате да научите повече за създаването на уеб страници с помощта на Office SharePoint Designer 2007, вижте Добавяне на страница в сайт на SharePoint.

Персонализиране на страници

Имате набор от страници с уеб части в един сайт и сега трябва да направите промени в една или повече от тези уеб страници. Статиите в този раздел ви въведе в концепцията за персонализиране на вашите страници с уеб части. Персонализиране на страници с помощта на уеб части е важен метод за лесно модифициране на страници. В този набор от статии е включена видео презентация, която показва как да добавите уеб части към сайт. И накрая уеб компоненти за филтър са обяснени да ви помогне да разберете как те контролират какви данни се показва в уеб страница.

Какво искате да проучите?   

Задача

Описание

Персонализиране на страница с уеб части

Ако сте собственик на сайта или администратор, можете да персонализирате вашата страница с уеб части по различни начини, например редактиране на заглавната лента на страница с уеб части, Добавяне на уеб части, персонализиране на изгледи на уеб части за списъчен изглед и променянето на оформлението на страницата с уеб части. В тази статия ви показва как.

Добавяне или премахване на уеб част

В тази статия ви показва два начина за добавяне на уеб части към страница и обяснява как да изтриете уеб част от страница.

Работа с уеб компоненти за филтър

Ако работите с данни на Microsoft SQL Server 2005 Analysis Services, Office SharePoint Server 2007 списъци, данните, които се намират в каталога за бизнес данни или данни в работна книга, заредена в Microsoft Office Excel Web Access уеб част? Тази статия ви показва как да свързвате уеб части за филтриране към други уеб части, съдържащи данни, за да промените изгледа на тези данни.

Персонализиране и свързване на уеб части

Можете да промените свойствата на уеб частта и управление на връзки между уеб части, всички чрез браузъра. Статиите в този раздел ви покаже как да персонализирате свойствата на уеб частта и обясняват как да се свържете и филтриране на данни между уеб части.

Важно: Трябва дизайн или пълен контрол нивото на разрешение да добавяте, персонализиране или свързване на уеб компоненти.

Персонализиране на уеб компоненти

Ако сте собственик на уеб страница, можете да персонализирате уеб части по няколко начина. Статиите в този раздел се фокусира върху Промяна на свойствата на уеб част чрез браузъра с помощта на страницата за поддръжка на уеб част.

Какво искате да проучите?   

Задача

Описание

Персонализиране на уеб компоненти

Научете как да промените свойствата на уеб част с помощта на екрана с инструменти, отваряне и използване на страницата за поддръжка на уеб части и Научете за на общите свойства на уеб части.

Свързване на уеб компоненти

След като добавите уеб части към вашата страница с уеб части, можете да свържете тези уеб части, за да създадете още потребителски решения за вашата уеб страница.

Какво искате да проучите?   

Задача

Описание

Свързване на данни в уеб компоненти

Научете как да използвате менютата и бутоните в рамките на уеб част за създаване на връзки с данни без да пишете всички потребителски код. Свързвате уеб части, така че когато изпълнявате действие в една уеб част, тя се променя съдържанието на друга уеб част.

Свързване на филтрирани уеб компоненти към Excel Web Access

В тази статия ви показва как да използвате уеб части за филтриране, за да подават стойностиMicrosoft Office Excel Web Accessи след това променете изгледа на данните в работната книга, въз основа на тези стойности.

Примери за това как се използва уеб части на страница с уеб части

Има ли нещо специфично, че искате да изпълните, като използвате конкретен уеб част? Този раздел предоставя връзки към статии, които ви каже как да добавите таблица към уеб страница, покаже навигацията, Добавяне на текст и групиране на връзки към различни източници – чрез уеб части, които идват с Office SharePoint Server 2007.

Примери

Какво искате да проучите?   

Задача

Описание

Добавяне на таблица към уеб страница

Научете как да използвате HTML редактора, за да добавите таблица към контрола на поле на съдържание на страница или към уеб частта за редактор на съдържание.

Добавяне на динамично съдържание към страница

В тази статия ви показва как да създавате динамични изгледи на вашето съдържание с помощта на уеб частта на заявка за съдържание. Можете да персонализирате заявката, която определя какво съдържание се показва в допълнение към настройките на изгледа, които определят как се представя това съдържание на страницата.

Използване на уеб компонент за съдържание, за да се покаже навигацията на уеб страница

Научете как да използвате уеб компонента за съдържание, за да зададете коя част от вашия сайт на колекцията от сайтове на уеб частта трябва да генерира връзки към как се представят връзките и как са организирани връзките.

Добавяне на текст към уеб страница, като се използва уеб компонентът за редактор на съдържание

Научете колко лесно е да добавите текст към уеб страница с помощта на уеб частта на редактор на съдържание. Можете да добавите уеб частта за редактор на съдържание към всяка страница с уеб части и към всяка страница с оформление на страница, която поддържа уеб части. Използване на HTML редактора, за да добавите текст към уеб частта за редактор на съдържание.

Използване и конфигуриране на уеб компонент на връзки към резюме или контрола на поле на връзки към резюме

В тази статия ви показва един лесен начин за създаване на страница с връзки към различни източници, както във и извън вашия сайт. Можете също така ще научите как да контролирате облика, организация и представяне на връзките, които добавяте към уеб компонент на връзки или контрола на поле.

Уеб част за препратка

Този раздел предоставя полезна информация за някои от уеб части, които идват с Office SharePoint Server 2007. Можете например да научите как да използвате уеб частта на редактор на съдържание, за да добавите форматиран текст, таблици, хипервръзки и изображения към страница с уеб части. В този раздел можете да научите, когато създавате списък или библиотека на вашия сайт, уеб част за списъчен изглед от същото име като списъка или библиотеката се създава автоматично, така че да можете да използвате уеб частта да се показва автоматично данните, съдържащи се в списък или библиотека дали сте създали.

Препратка

Уеб компонент

Описание

Уеб компонент с редактор на съдържание

Искате да добавите форматиран текст, таблици, хипервръзки и изображения към страница с уеб части? Научете как да използвате уеб частта на редактор на съдържание, за да добавите тези функции в страницата си.

Уеб компонент за изображение

В тази статия ви показва как да контролирате вертикално подравняване, хоризонтално подравняване и цвят на фона на изображението, като го поставите в уеб частта за изображение. Ще научите колко лесно е да координирате изображението с други уеб части на страницата чрез модифициране на уеб частта за изображение свойствата по избор в споделен изглед.

Уеб компонент за изглед на списък

Въпреки че уеб компонент, наречен списъчен изглед, когато създавате нов сайт от шаблон за сайт, уеб части, автоматично се добавят към началната страница на сайта. Тази статия обяснява как тези уеб части са екземпляри на уеб частта за списъчен изглед, която на свой ред, използвайте шаблон за предварително конфигуриран списък, за да показва данните от списъка.

Уеб компонент за изглед на страница

Научете за различните начини, по които можете да използвате, можете да използвате уеб частта за преглед на страницата за показване на уеб страница, файл или папка на страница с уеб части.

Уеб компонент за потребители на сайт

Можете да използвате уеб частта за потребители на сайта, за да се покаже списък на потребители и групи, които имат разрешение за използване на сайт. В тази статия ви показва как да използвате уеб частта за потребители на сайта и обяснява как могат да бъдат променени свойства по избор на уеб частта.

XML уеб компонент

Можете да използвате уеб частта за XML, за да покажете Extensible Markup Language (XML) и приложите Extensible стилове език трансформация (XSLT) към XML преди всяко съдържание се показва.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×