Първи стъпки в използването на TalkBack с Excel за Android

Първи стъпки в използването на TalkBack с Excel за Android

Символ за четене на глас с етикета "Съдържание на екранния четец". Тази тема е за използване на екранен четец с Office

Тази статия е за хора, които използват програма за екранен с продуктите на Office, и е част от набора със съдържание Достъпност в Office. За по-обща помощ вижте Начало на поддръжката на Office.

Използвайте Excel за Android с TalkBack – вградения екранен четец на Android, за да отворите Excel и влезете в акаунта си чрез своя телефон или таблет.

Забележки : 

 • Новите функции на Office 365 се издават за абонатите на Office 365 постепенно, така че във вашето приложение все още може да няма тези функции. За да научите как можете да получавате по-бързо новите функции, посетете Кога мога да получа най-новите функции в Office 2016 за Office 365?.

 • Тази тема предполага, че използвате вградения екранен четец на Android, TalkBack. За да научите повече за използването на TalkBack, отидете на Достъпност на Android.

В тази тема

Отваряне на Excel за Android

 1. В началния екран на вашето устройство с Android плъзнете с пръст по екрана, докато не чуете "Приложения", и след това докоснете двукратно екрана.

 2. Плъзнете надолу с два пръста, за да стигнете до края на азбучния списък с приложения, и след това плъзгайте с пръст по екрана, докато не чуете: "Excel". Докоснете двукратно екрана, за да отворите приложението.

Когато стартирате Excel за първи път, може да се наложи да влезете във вашия акаунт в Microsoft. За да научите как да направите това, вижте Влизане във вашия акаунт в Microsoft с Excel.

Съвет : Ако сте включили функцията за разпознаване на глас "ОК Google" в приложението Google, можете просто да кажете "ОК Google, отвори Excel".

Съвет : Ако не сте излезли от приложението Excel последния път, когато сте го използвали, то ще се отвори, без да ви подканва да въвеждате данните си.

Използване на екранния четец TalkBack

Excel за Android работи с вградения екранен четец TalkBack. Когато Android TalkBack е включен, ще чувате гласово описание на всичко, което докосвате, избирате или активирате на своето устройство. Това включва команди, местоположения, алтернативен текст, както и съдържанието на екраните, менютата и изскачащите прозорци на Excel.

Включване на TalkBack

Може да ви е необходима помощ от зрящ човек за включването на TalkBack.

 1. На началния екран на вашето устройство с Android докоснете Приложения > Настройки > Достъпност > TalkBack.

 2. Преместете превключвателя в позиция Вкл. и докоснете OK.

 3. За да се върнете към началния екран, докоснете бутона Начало и след това докоснете двукратно екрана.

Навигиране чрез TalkBack с помощта на жестове

Когато TalkBack е включен, можете да плъзгате с пръст през екрана, за да откривате команди, местоположения и съдържание. TalkBack произнася имената на иконите, бутоните и други елементи, докато плъзгате пръст върху тях. Можете също да плъзнете надясно или наляво, за да се придвижите към следващия или предишния елемент на екрана. За да изберете или активирате текущата команда или други елементи на екрана, докоснете двукратно екрана. За да превъртите нагоре, надолу, наляво или надясно, плъзнете с два пръста в съответната посока.

Задаване на предпочитания в TalkBack

Запознайте се с пълния списък на жестовете за преки пътища, които можете да използвате при включен TalkBack, както и с много други опции за персонализиране на работата на устройството ви с TalkBack.

 1. В началния екран на вашето устройство плъзнете пръст по дъното на екрана, докато не чуете "Приложения, докоснете двукратно за активиране", и след това докоснете двукратно екрана.

 2. Плъзнете нагоре с два пръста, за да стигнете до края на азбучния списък с приложения, и след това плъзгайте пръст из екрана, докато не чуете: "Настройки". Докоснете двукратно екрана.

 3. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Достъпност", след което докоснете двукратно екрана.

 4. Плъзгайте надясно, докато не чуете "TalkBack, включен". Обикновено това е първата команда в менюто Достъпност. Докоснете двукратно екрана.

 5. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Настройки", и докоснете екрана двукратно.

 6. Плъзнете нагоре с два пръста, за да превъртите горе-долу до средата на списъка. TalkBack ви казва къде се намирате, когато спрете плъзгането. Плъзгайте надясно, докато не чуете: "Управление на жестове". Обикновено тази опция е във втората половина от списъка. Докоснете двукратно екрана.

 7. Плъзнете надясно, за да прегледате списъка с налични жестове. TalkBack произнася всеки жест и това, което жестът прави. За да се върнете към менюто Настройки на TalkBack, плъзнете с пръст по екрана, докато не чуете "Бутон Назад", и след това докоснете двукратно екрана.

 8. Можете да прегледате някои от другите налични опции в менюто Настройки:

  • Сила на звука на речта

  • Използване на постъпкови промени

  • Ехо на клавиатура

  • Разклащане за старт на непрекъснато четене

  • Съвети за използване на реч

  • Обратна връзка с вибрация

  • Звукова обратна връзка

  • Преглед чрез докосване

  • Показване на контекстно меню като списък

  • Пряк път за преустановяване и възобновяване на TalkBack

 9. За да включите или изключите опция с превключвател, докоснете екрана двукратно. Ще разберете дали опцията има превключвател, ако TalkBack каже "Превключвател включен" или "Превключвател изключен" след описанието на опцията.

 10. За да получите повече информация за опция, която няма превключвател, докоснете екрана двукратно.

Съвет : Ако включите Пряк път за преустановяване и възобновяване на TalkBack, можете да натиснете и задържите едновременно бутоните за увеличаване и намаляване на звука, за да заглушите TalkBack, докато не ви потрябва отново, ако например зрящ човек използва устройството ви за известно време. Когато чуете "Преустановяване на TalkBack", плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон OK", след което докоснете екрана двукратно.

Изключване на TalkBack

 1. За да се върнете към началния екран от който и да е изглед или меню, плъзнете пръст по дъното на екрана, докато не чуете "Бутон Начало", и след това докоснете двукратно екрана.

 2. В началния екран на вашето устройство плъзнете пръст по дъното на екрана, докато не чуете "Приложения, докоснете двукратно за активиране", и след това докоснете двукратно екрана.

 3. Плъзнете нагоре с два пръста, за да стигнете до края на азбучния списък с приложения, и след това плъзгайте пръст из екрана, докато не чуете: "Настройки". Докоснете двукратно екрана.

 4. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Достъпност", след което докоснете двукратно екрана.

 5. Плъзгайте надясно, докато не чуете "TalkBack, включен", след което докоснете двукратно екрана.

 6. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Превключвател включване", след което докоснете двукратно екрана. Чувате: "Спиране на TalkBack?"

 7. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон OK", след което докоснете двукратно екрана.

За повече информация вижте Първи стъпки в Android с TalkBack.

Използване на други функции за достъпност

За да улесните работата си с устройството с Android, освен да включите TalkBack, можете също така да зададете и други функции в екрана Достъпност.

 1. В началния екран на вашето устройство плъзнете пръст по дъното на екрана, докато не чуете "Приложения, докоснете двукратно за активиране", и след това докоснете двукратно екрана.

 2. Плъзнете нагоре с два пръста, за да стигнете до края на азбучния списък с приложения, и след това плъзгайте пръст из екрана, докато не чуете: "Настройки". Докоснете двукратно екрана.

 3. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Достъпност", след което докоснете двукратно екрана.

 4. Придвижете се надолу по екрана до областта Система, докато не чуете "Достъпност", след което натиснете двукратно.

 5. В менюто Достъпност плъзгайте надясно, докато не чуете: "Система, заглавие". Ето някои от наличните опции:

  • Надписи добавя надписи долу в центъра на всички изображения. Можете да промените размера на текста и стила на надписите.

  • Жестове за увеличение разрешава функцията, така че да можете да увеличавате и намалявате изгледа с определени жестове. Плъзнете надясно през превключвателя, за да чуете обяснение на жестовете.

  • Размер на шрифта ви позволява да увеличите целия текст на вашето устройство до по-голям размер в пунктове.

  • Размер за показване ви позволява да увеличите размера на всички елементи във файла.

  • Изговаряне на паролите ви позволява да изговаряте паролите си, вместо да ги въвеждате.

Влизане във вашия акаунт в Microsoft с Excel

След като влезете в Excel, вашият акаунт е достъпен и в другите приложения на Office.

 1. След като отворите Excel за първи път, изчакайте, докато не чуете "Свършете си работата в движение". Плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон Влизане", след което докоснете двукратно екрана.

 2. Чувате: "Позволявате ли на Excel достъп до вашите контакти?" Плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон Разреши" или "Бутон Откажи" в зависимост от това, което искате да направите. Докоснете двукратно екрана, за да потвърдите избора си.

 3. Изчакайте, докато не чуете "Въведете вашия имейл адрес или телефонен номер" и след това докоснете екрана двукратно. Въведете вашия имейл адрес, плъзгайте надясно, докато не чуете "Напред, връзка" и след това докоснете двукратно екрана.

 4. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Акаунт в Microsoft" или "Служебен акаунт" в зависимост от това какъв тип акаунт използвате с Word. TalkBack ще ви прочете описание и на двата типа акаунт. Докоснете двукратно екрана, за да потвърдите избора си.

 5. Изчакайте, докато не чуете: "Поле за редактиране, парола". Докоснете екрана двукратно, след което въведете паролата, която искате да използвате. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон Влизане", след което докоснете двукратно екрана.

 6. Изчакайте, докато не чуете "Всичко е готово", след което плъзгайте надясно, докато не чуете: Започнете да използвате Excel Докоснете двукратно екрана, за да завършите добавянето на вашия акаунт.

Вж. също

Използване на външна клавиатура с Excel за Android

Използване на TalkBack за изпълняване на основни задачи в Excel за Android

Настройка на устройството за работа с функциите за достъпност в Office 365

Научете как да навигирате в Excel с помощта на функциите за достъпност

Техническа поддръжка за клиенти с увреждания

Microsoft иска да осигури възможно най-добрата среда за работа за всички свои клиенти. Ако имате увреждане или имате въпроси, свързани с достъпността, се обърнете към центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft за техническа помощ. Екипът за поддръжка от центъра за отговори за хора с увреждания е обучен в използването на много популярни технологии за хора с увреждания и може да предложи помощ с езика на знаците на английски, испански, френски и американски. Отидете в сайта на центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft, за да намерите данните за връзка за вашия регион.

Ако сте потребител от държавна организация или фирма, обърнете се към корпоративния център за отговори за хора с увреждания.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×