Първи стъпки в използването на TalkBack със Skype за бизнеса за Android

Skype за бизнеса за Android може да работи с TalkBack, вградения екранен четец на телефоните и таблетите с Android. Тази тема се отнася за потребителите, страдащи от зрителни нарушения, които искат да използват Skype за бизнеса за Android, за да провеждат аудио и видео разговори, да обменят незабавни съобщения, както и да провеждат онлайн събрания.

Забележки : 

 • Ако все още нямате приложението, можете да изтеглите и инсталирате Skype за бизнеса за Android от Google Play.

 • За да навигирате в приложението, да въвеждате информация и команди, можете да използвате жестове, гласови фрази или външна клавиатура.

 • В тази тема се приема, че използвате вградения в Android екранен четец, наречен TalkBack. За да научите повече за начините за използване на TalkBack, вижте Първи стъпки в Android с TalkBack.

 • Възможно е клавишните комбинации и навигацията в приложението Skype за бизнеса за Android да се различават от тези в Skype за бизнеса онлайн, които използвате в уеб браузъра на устройството си. Вижте Клавишни комбинации в Skype за бизнеса за Android.

В тази тема

Отваряне на Skype за бизнеса за Android за първи път

Когато отворите приложението Skype за бизнеса за Android за първи път, ще трябва да посочите профилна информация и личните си предпочитания.

 1. От началния екран на мобилното си устройство отидете на екрана, който съдържа иконата на Skype за бизнеса за Android, и преместете фокуса върху нея. Натиснете двукратно.

 2. От екрана за вход преместете фокуса върху полето Адрес за вход на организация. Натиснете полето двукратно и въведете адреса си за вход, който обикновено е имейл адресът ви.

 3. Плъзнете надолу към центъра на екрана, докато не видите бутона Продължи. Натиснете двукратно.

 4. На следващия екран фокусът трябва да бъде върху полето Парола. Натиснете полето двукратно и въведете паролата си. Плъзнете надолу към центъра на екрана, докато не видите бутона Продължи. Натиснете двукратно.

 5. На следващия екран, под Какъв е телефонният ви номер?, въведете телефонния номер, който искате да използвате за провеждането на служебни разговори и за присъединяване към събрания от Skype за бизнеса за Android.

 6. На същия екран се уверете, че квадратчето Синхронизиране на абонати е избрано. Това ще слее списъка ви с абонати в Skype за бизнеса за Android с този в мобилното ви устройство.

 7. Преместете фокуса върху бутона Продължи и го натиснете двукратно.

 8. За да чуете информация относно абонатите в Skype, предстоящите събрания и разговори, плъзнете надолу екрана. За да преминете към следващия екран, плъзнете с два пръста от дясно наляво.

 9. За да чуете повече информация относно начина за работа с абонатите, плъзнете екрана надолу. За да преминете към следващия екран, плъзнете с два пръста от дясно наляво.

 10. За да чуете информация относно начина за работа с календара, плъзнете екрана надолу. За да преминете към следващия екран, в долния десен ъгъл натиснете двукратно бутона Продължи.
  Ще се покаже екранът на Skype за бизнеса за Android, който ще изведе полето за търсене на абонати в указателя на компанията ви, предстоящите срещи и последните разговори.

Отваряне и вход в Skype за бизнеса за Android

 1. От началния екран на мобилното си устройство отидете на екрана, който съдържа иконата на Skype за бизнеса за Android, и преместете фокуса върху нея. Натиснете двукратно.

 2. Плъзнете надолу екрана, докато не чуете името и адреса си за вход. Натиснете двукратно.
  Skype за бизнеса за Android ще се отвори.

  Съвет : Ако не сте излезли от Skype за бизнеса за Android последния път, когато сте ползвали приложението, то ще се отвори без нужда да въвеждате данните си.

Разучаване на потребителския интерфейс на Skype за бизнеса за Android

Екранът на Skype за бизнеса за Android е разделен на четири.

Първият раздел е за заглавието в горната част на екрана. Профилът ви се показва от лявата страна на заглавието. Когато преместите фокуса върху профила си, ще чуете "Меню за преглед на профилни настройки, бутон". За да отворите профила, натиснете двукратно бутона. Това ще отвори меню, което можете да използвате, за да задавате състоянието на своята достъпност, да променяте настройките на Skype за бизнеса за Android, да получавате нужната ви помощ, да изпращате обратна връзка или да излезете от приложението. За да напуснете менюто, плъзнете с два пръста от дясно наляво.

От дясната страна на заглавието се намират бутоните Събрание и Абонати. За да прегледате списъка си със събрания или да управлявате този с абонатите си, натиснете бутона и след това натиснете двукратно. За да напуснете екрана Събрания или Абонати, в горния ляв ъгъл преместете фокуса върху бутона Върни се назад и натиснете двукратно.

Точно под заглавието се намира вторият раздел: поле за търсене, което можете да използвате, за да издирвате определени хора в указателя на компанията. Преместете фокуса върху полето за търсене и го натиснете двукратно. Това ще отвори екранната клавиатура. Въведете или произнесете името на лицето, което търсите.

Под полето за търсене се намира третият раздел: предстоящите събития и ангажименти.

Под тях е разположен четвъртият раздел: списък с последно използваните абонати. Този списък включва имената на абонатите, както и датите на последните разговори или събрания с тях.

Използване на екранния четец TalkBack

Skype за бизнеса за Android може да работи с вградения екранен четец TalkBack. Когато Android TalkBack е включен, ще чуете гласово описание на всичко, което натискане, избирате или активирате в своето устройство. Това включва команди, местоположения, алтернативен текст, както и съдържанието на екраните и менютата на Skype за бизнеса.

Включване на TalkBack

 1. От началния екран на мобилното си устройство отидете на екрана, който съдържа бутона Настройки, и го натиснете, за да го отворите.

 2. Натиснете Достъпност.

 3. Натиснете TalkBack.

 4. Натиснете плъзгача в позиция Включено.

 5. Натиснете ОК.

Навигиране чрез TalkBack с помощта на жестове

Когато TalkBack е включен, можете да плъзнете пръст по екрана, за да търсите команди, местоположения и съдържание. За да изберете или активирате дадена команда или друг елемент на екрана, натиснете го двукратно. За да превъртите нагоре, надолу, наляво или надясно, плъзнете в съответната посока с два пръста.

Задаване на предпочитания в TalkBack

Вижте пълен списък с жестовете за преки пътища, които можете да използвате при включен TalkBack, както и много други опции за персонализиране на работата ви с TalkBack.

 1. За да се върнете към началния екран, натиснете и след това натиснете двукратно бутона Начало в Android.

 2. От началния екран отидете на екрана, който съдържа бутона Настройки, и преместете фокуса върху него. Натиснете двукратно.

 3. Придвижете надолу екрана до областта Система, докато не чуете "Достъпност", след което натиснете двукратно.

 4. От екрана Достъпност преместете фокуса върху командата TalkBack, която обикновено се намира на първо място. Ще чуете "TalkBack, включен". Натиснете двукратно.

 5. На екрана TalkBack, до горния десен ъгъл на екрана, преместете фокуса върху менюто Настройки и натиснете двукратно. Ще чуете нещо като "Настройки на TalkBack, Показване на тринадесет елемента от общо тридесет".

 6. Плъзнете надолу екрана, докато фокусът не попадне върху Управление на жестове. Натиснете двукратно.

 7. Плъзнете надолу екрана, за да разгледате списъка с налични жестове, които можете да включите или персонализирате.

 8. За да активирате даден жест, го натиснете двукратно. В следващия екран плъзнете надолу опциите за тълкуване на жестове.

 9. Можете да разгледате някои от другите налични опции в менюто Настройки:

  • Сила на звука на речта

  • Използване на постъпкови промени

  • Ехо на клавиатура

  • Разклащане за старт на непрекъснато четене

  • Звукова обратна връзка

  • Преглед чрез докосване

  • Показване на контекстно меню като списък

  • Пряк път за преустановяване и възобновяване на TalkBack

 10. За да получите повече информация относно определена налична опция, я натиснете двукратно. За да включите или изключите дадена опция, отидете на превключвателя Включване/изключване и го натиснете двукратно.

Изключване на TalkBack

 1. За да се върнете към началния екран, натиснете и след това натиснете двукратно бутона Начало в Android.

 2. От началния екран отидете на екрана, който съдържа бутона Настройки. Преместете фокуса върху него и го натиснете двукратно.

 3. Придвижете надолу екрана до областта Система, докато не чуете "Достъпност", след което натиснете двукратно.

 4. От екрана Достъпност преместете фокуса върху командата TalkBack, която обикновено се намира на първо място. Ще чуете "TalkBack, включен". Натиснете двукратно.

 5. Отидете на превключвателя Включване/изключване и го натиснете двукратно. Ще чуете "Предупреждение, Спиране на TalkBack".

 6. Отидете на бутона OK и го натиснете двукратно.

За повече информация вижте Първи стъпки в Android с TalkBack.

Използване на други функции за достъпност

За да улесните работата си с устройството с Android, освен да включите TalkBack, можете също така да зададете и други функции в екрана Достъпност.

 1. Натиснете и след това натиснете бутона Начало в Android.

 2. От началния екран отидете на екрана, който съдържа бутона Настройки. Преместете фокуса върху него и го натиснете двукратно.

 3. Придвижете надолу екрана до областта Система, докато не чуете "Достъпност", след което натиснете двукратно.

 4. От екрана Достъпност се придвижете надолу до областта Система. Тук ще видите някои от наличните опции:

  • Надписи добавя надписи централно под всички изображения. Можете да променяте размера на текста на надписите. Можете също така да задавате стила на надписите, например дали да бъдат в бял свят на черен фон, или в жълт цвят на син фон.

  • Жестове за мащабиране активира функцията, така че да можете да увеличавате или намалявате мащаба чрез определени жестове, които са разяснени.

  • Голям текст увеличава размера на целия показван от устройството текст.

  • Висококонтрастен текст показва текста, особено този на бутоните, с висок контраст.

  • Изговаряне на паролите активира едноименната функция, така че да можете да изговаряте паролите си, вместо да ги въвеждате писмено.

Запознаване с клавишните комбинации в TalkBack

Ако използвате външна клавиатура със Skype за бизнеса за Android, можете да навигирате в приложението чрез клавиша Tab, Shift+Tab, клавишите със стрелки, Esc, Back и Enter. (За повече информация вижте "Клавишни комбинации за Skype за бизнеса за Android".) В допълнение, когато използвате TalkBack с устройството с Android, ще разполагате с още приблизително две дузини клавишни комбинации.

 1. За да се върнете към началния екран, натиснете и след това натиснете двукратно бутона Начало в Android.

 2. От началния екран отидете на екрана, който съдържа бутона Настройки, преместете фокуса върху него и натиснете двукратно.

 3. Придвижете надолу екрана до областта Система, докато не чуете "Достъпност", след което натиснете двукратно.

 4. От екрана Достъпност преместете фокуса върху командата TalkBack, която обикновено се намира на първо място. Ще чуете "TalkBack, включен". Натиснете двукратно.

 5. От екрана TalkBack преместете фокуса върху менюто Настройки и натиснете двукратно. Ще чуете нещо като "Настройки на TalkBack, Показване на елементи един до тринадесет от общо тридесет и два".

 6. Плъзнете с два пръста, за да превъртите списъка. Плъзнете надолу екрана, докато фокусът не попадне върху Управление на клавишни комбинации. Натиснете двукратно.

 7. Плъзнете надолу екрана, за да разгледате списъка с налични клавишни комбинации, които можете да използвате, когато TalkBack е включен. Плъзнете с два пръста, за да превъртите списъка.

 8. За да чуете дадена клавишна комбинация, плъзнете с пръст до нея. Ще чуете нещо като "Начало, Alt+Shift+H" или "Пауза или възобновяване на TalkBack, Alt+Shift+Z".

 9. За да излезете от екрана Управление на клавишни комбинации натиснете Esc или Back. Или от устройството преместете фокуса върху бутона Начало и го натиснете двукратно.

Изход от Skype за бизнеса за Android

 1. В Skype за бизнеса за Android преместете фокуса върху профила си в горния ляв ъгъл на екрана. Ще чуете "Преглед на меню с профилни настройки, Бутон". Натиснете двукратно.

 2. Плъзнете надолу през профила си, докато не чуете "Излизане". Натиснете двукратно. Ще чуете "Излизане от Skype за бизнеса".

Научете повече

Техническа поддръжка за клиенти с увреждания

Microsoft иска да осигури възможно най-добрата среда за работа за всички свои клиенти. Ако имате увреждане или имате въпроси, свързани с достъпността, се обърнете към центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft за техническа помощ. Екипът за поддръжка от центъра за отговори за хора с увреждания е обучен в използването на много популярни технологии за хора с увреждания и може да предложи помощ с езика на знаците на английски, испански, френски и американски. Отидете в сайта на центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft, за да намерите данните за връзка за вашия регион.

Ако сте потребител от държавна организация или фирма, обърнете се към корпоративния център за отговори за хора с увреждания.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×