Първи стъпки в използването на екранен четец в Word

Първи стъпки в използването на екранен четец в Word

Приложението Word 2016 работи с разказвача – вградения екранен четец в Windows – както и с екранни четци на други доставчици, като например JAWS (Job Access with Speech).

Забележки : 

В тази тема

Стартиране на Word

 1. За стартиране натиснете клавиша с емблемата на Windows. Чувате: "Поле за търсене, редактиране".

  Забележка : Клавишът с емблемата на Windows е между левия клавиш Ctrl и левия клавиш Alt на стандартна клавиатура на Windows.

 2. Въведете Word. Чувате: "Настолно приложение".

 3. Натиснете Enter. Когато приложението се отвори:

  • В разказвача ще чуете: "Прозорец на Word". В JAWS ще чуете: "Изглед Backstage".

Забележка : За да научите как изглежда потребителският интерфейс и как да навигирате с помощта на клавиатурата в Word, вижте Достъпност в Word 2016.

Изпълняване на повече задачи с Word и екранен четец

За да научите повече за достъпността в продуктите на Office, посетете центъра за достъпност на Office.

Word за Android работи с TalkBack – вградения екранен четец на Android. Тази статия ви обяснява как да отворите Word и да влезете в акаунта си с помощта на TalkBack.

Забележки : 

 • Новите функции на Office 365 се издават за абонатите на Office 365 постепенно, така че във вашето приложение все още може да няма тези функции. За да научите как можете да получавате по-бързо новите функции, посетете Кога мога да получа най-новите функции в Office 2016 за Office 365?.

 • Тази тема предполага, че използвате вградения екранен четец на Android, TalkBack. За да научите повече за използването на TalkBack, отидете на Достъпност на Android.

 • Тази тема предполага, че използвате това приложение с телефон с Android. Някои придвижвания и жестове може да са различни за таблет с Android.

 • Ако все още нямате приложението, изтеглете и инсталирайте Word за Android от Google Play.

В тази тема

Отваряне на Word за Android

 1. В началния екран на вашето устройство с Android плъзнете пръста си около дъното на екрана, докато не чуете "Приложения", и след това докоснете двукратно екрана.

 2. Плъзнете нагоре с два пръста, за да стигнете до края на азбучния списък с приложения, и след това плъзгайте пръст из екрана, докато не чуете: "Word". Докоснете двукратно екрана, за да отворите приложението.

Когато стартирате Word за първи път, може да се наложи да влезете във вашия акаунт в Microsoft. За да научите как да направите това, вижте Влизане във вашия акаунт в Microsoft с Word.

Съвет : Ако сте включили функцията за разпознаване на глас "ОК Google" в приложението Google, можете просто да кажете "ОК, Google, отвори Word".

Използване на екранния четец TalkBack

Word за Android работи с вградения екранен четец TalkBack. Когато Android TalkBack е включен, ще чувате гласово описание на всичко, което докосвате, избирате или активирате на своето устройство. Това включва команди, местоположения, алтернативен текст, както и съдържанието на екраните, менютата и изскачащите прозорци на Word.

Включване на TalkBack

Може да ви е необходима помощ от зрящ човек за включването на TalkBack.

 1. На началния екран на вашето устройство с Android докоснете Приложения > Настройки > Достъпност > TalkBack.

 2. Преместете превключвателя в позиция Вкл. и докоснете OK.

 3. За да се върнете към началния екран, плъзнете нагоре и след това – наляво.

Навигация с TalkBack чрез жестове

Когато TalkBack е включен, можете да плъзнете пръст през екрана, за да откриете командите, местоположения и съдържание. TalkBack произнася имената на иконите, бутоните и други елементи, докато плъзгате пръст върху тях. Можете също да плъзнете надясно или наляво, за да се придвижите към следващия или предишния елемент на екрана. За да изберете или активирате текущата команда или други елементи на екрана, докоснете екрана двукратно. За да превъртите нагоре, надолу, наляво или надясно, използвайте два пръста и плъзнете в съответната посока.

Съвет : Вместо да използвате бутона Начало, можете да плъзнете нагоре и след това наляво, а вместо да използвате бутона Назад, можете да плъзнете надолу и след това наляво.

Задаване на предпочитания в TalkBack

Запознайте се с пълния списък на жестовете за преки пътища, които можете да използвате при включен TalkBack, както и с много други опции за персонализиране на работата на устройството ви с TalkBack.

 1. В началния екран на вашето устройство плъзнете пръст по дъното на екрана, докато не чуете "Приложения, докоснете двукратно за активиране", и след това докоснете двукратно екрана.

 2. Плъзнете нагоре с два пръста, за да стигнете до края на азбучния списък с приложения, и след това плъзгайте пръст из екрана, докато не чуете: "Настройки". Докоснете двукратно екрана.

 3. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Достъпност", след което докоснете двукратно екрана.

  Съвет : Ако сте включили функцията за разпознаване на глас "ОК Google" в приложението Google, можете просто да кажете "ОК, Google, отвори настройките за достъпност".

 4. Плъзгайте надясно, докато не чуете: "TalkBack, включено". Обикновено това е първата команда в менюто Достъпност. Докоснете двукратно екрана.

 5. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Настройки", и докоснете екрана двукратно.

 6. Плъзнете нагоре с два пръста, за да превъртите горе-долу до средата на списъка. TalkBack ви казва къде се намирате, когато спрете плъзгането. Плъзгайте надясно, докато не чуете: "Управление на жестове". Обикновено тази опция е във втората половина от списъка. Докоснете двукратно екрана.

 7. Плъзнете надясно, за да проучите списъка с налични жестове. TalkBack произнася всеки жест и това, което жестът прави. За да се върнете към менюто Настройки на TalkBack, плъзнете надолу и след това наляво.

 8. Проучете някои от другите налични опции в менюто Настройки:

  • Сила на звука на речта

  • Използване на постъпкови промени

  • Ехо на клавиатура

  • Разклащане за старт на непрекъснато четене

  • Съвети за използване на реч

  • Обратна връзка с вибрация

  • Звукова обратна връзка

  • Преглед чрез докосване

  • Показване на контекстно меню като списък

  • Пряк път за преустановяване и възобновяване на TalkBack

 9. За да включите или изключите опция с превключвател, докоснете екрана двукратно. Ще разберете дали опцията има превключвател, ако TalkBack каже "Превключвател включен" или "Превключвател изключен" след описанието на опцията.

 10. За да получите повече информация за опция, която няма превключвател, докоснете екрана двукратно. За да се върнете към менюто Настройки на TalkBack, плъзнете надолу и след това наляво.

Съвет : Ако включите Пряк път за преустановяване и възобновяване на TalkBack, можете да натиснете и задръжте едновременно бутоните за увеличаване и намаляване на звука, за да заглушите TalkBack, докато не ви потрябва отново, ако например зрящ човек използва устройството ви за известно време. Когато чуете "Преустановяване на TalkBack", плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон OK", след което докоснете екрана двукратно.

Изключване на TalkBack

 1. За да се върнете към началния екран от който и да е изглед или меню, плъзнете нагоре и след това наляво.

 2. В началния екран на вашето устройство плъзнете пръст по дъното на екрана, докато не чуете "Приложения, докоснете двукратно за активиране", и след това докоснете двукратно екрана.

 3. Плъзнете нагоре с два пръста, за да стигнете до края на азбучния списък с приложения, и след това плъзгайте пръст из екрана, докато не чуете: "Настройки". Докоснете двукратно екрана.

 4. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Достъпност", след което докоснете двукратно екрана.

  Съвет : Ако сте включили функцията за разпознаване на глас "ОК Google" в приложението Google, можете просто да кажете "ОК, Google, отвори настройките за достъпност".

 5. Плъзгайте надясно, докато не чуете "TalkBack, включен", след което докоснете двукратно екрана.

 6. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Превключвател включване", след което докоснете двукратно екрана. Чувате: "Спиране на TalkBack?"

 7. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон OK", след което докоснете двукратно екрана.

За повече информация вижте Първи стъпки в Android с TalkBack.

Използване на други функции за достъпност

За да улесните работата си с устройството с Android, освен да включите TalkBack, можете също така да зададете и други функции в екрана Достъпност.

 1. В началния екран на вашето устройство плъзнете пръст по дъното на екрана, докато не чуете "Приложения, докоснете двукратно за активиране", и след това докоснете двукратно екрана.

 2. Плъзнете нагоре с два пръста, за да стигнете до края на азбучния списък с приложения, и след това плъзгайте пръст из екрана, докато не чуете: "Настройки". Докоснете двукратно екрана.

 3. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Достъпност", след което докоснете двукратно екрана.

  Съвет : Ако сте включили функцията за разпознаване на глас "ОК Google" в приложението Google, можете просто да кажете "ОК, Google, отвори настройките за достъпност".

 4. В меню Достъпност плъзгайте надясно, докато не чуете: "Системата, заглавие". Ето някои от наличните опции:

  • Надписи добавя надписи долу в центъра на всички изображения. След като включите надписите, можете да промените размера на текста и стила на надписите.

  • Жестове за увеличение разрешава функцията, така че да можете да увеличавате и намалявате изгледа с определени жестове. Плъзнете надясно през превключвателя, за да чуете обяснение на жестовете.

  • Размер на шрифта ви позволява да увеличите целия текст на вашето устройство до по-голям размер в пунктове.

  • Размер за показване ви позволява да увеличите размера на всички елементи на екрана.

  • Изговаряне на паролите ви позволява да изговаряте паролите си, вместо да ги въвеждате.

Влизане във вашия акаунт в Microsoft с Word

След като влезете в Word, вашият акаунт е наличен и за другите приложения на Office.

 1. След като отворите Word за първи път, изчакайте, докато не чуете: "Свършете си работата в движение". Плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон Влизане", след което докоснете двукратно екрана.

 2. Чувате: "Позволявате ли на Word достъп до вашите контакти?" Плъзнете надясно, докато не чуете "Бутон Разреши" или "Бутон Откажи" в зависимост от това, което искате да направите. Докоснете екрана двукратно, за да потвърдите избора си.

 3. Изчакайте, докато не чуете "Въведете вашия имейл адрес или телефонен номер" и след това докоснете екрана двукратно. Въведете вашия имейл адрес, плъзгайте надясно, докато не чуете "Напред, връзка" и след това докоснете двукратно екрана.

 4. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Акаунт в Microsoft" или "Служебен акаунт" в зависимост от това какъв тип акаунт използвате с Word. TalkBack ще ви прочете описание и на двата типа акаунт. Докоснете екрана двукратно, за да потвърдите избора си.

 5. Изчакайте, докато не чуете: "Поле за редактиране, парола". Докоснете екрана двукратно, след което въведете паролата, която искате да използвате. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон Влизане", след което докоснете двукратно екрана.

 6. Изчакайте, докато не чуете "Всичко е готово", след което плъзгайте надясно, докато не чуете: "Започнете да използвате Word". Докоснете двукратно екрана, за да завършите добавянето на вашия акаунт.

Вж. също

Използване на външна клавиатура с Word за Android

Настройка на устройството за работа с функциите за достъпност в Office 365

Научете как да навигирате в Word с помощта на функциите за достъпност

Техническа поддръжка за клиенти с увреждания

Microsoft иска да осигури възможно най-добрата среда за работа за всички свои клиенти. Ако имате увреждане или имате въпроси, свързани с достъпността, се обърнете към центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft за техническа помощ. Екипът за поддръжка от центъра за отговори за хора с увреждания е обучен в използването на много популярни технологии за хора с увреждания и може да предложи помощ с езика на знаците на английски, испански, френски и американски. Отидете в сайта на центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft, за да намерите данните за връзка за вашия регион.

Ако сте потребител от държавна организация или фирма, обърнете се към корпоративния център за отговори за хора с увреждания.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×