Публикуване като PDF или XPS.

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Много от програмите от 2007 Microsoft Office system включват функцията запис или публикуване като PDF или XPS, която ви позволява да управлявате какво записвате или публикувате, също както при отпечатване. Избирате тези настройки в диалоговия прозорец Опции, който можете да отворите, като щракнете върху Опции (или щракнете върху Промяна в Microsoft Office Publisher 2007) в диалоговия прозорец Публикуване като PDF или XPS.

Забележка : Можете да запишете като PDF или XPS файл от 2007 Microsoft Office system програма само след като инсталирате добавката. За повече информация вижте Разрешаване на поддръжката за други файлови формати, като например PDF и XPS.

Коя програма на 2007 Microsoft Office system използвате?

Достъп

Excel

PowerPoint

Publisher

Visio

Word

Access

 1. Щракнете върху бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office , посочете стрелката до Запиши като и след това изберете PDF или XPS.

 2. В списъка Запиши като тип щракнете върху PDF или XPS документ

 3. Щракнете върху Опции за показване на следните елементи.

  В Диапазон

  • Всички     Щракнете върху тази опция, за да публикувате всички записи в базата данни.

  • Избрани записи     Щракнете тази опция, за да публикувате само избраните записи.

  • Страница(и)     Щракнете тази опция, за да публикувате записи, които са в зададен диапазон от страници. Можете да въведете или изберете начална и крайна страници в полетата От и До.

   Във Включи непечатаема информация:

  • Етикети за достъпност на структура на документ      Тази отметка е поставена по подразбиране, така че създаденият файл да бъде по-достъпен за потребители с увреждания. Изчистете тази отметка, ако искате файлът ви да е колкото е възможно по-малък и предпочитате да не включвате данни, които спомагат за подобряване на достъпността. Например ако изчистите тази отметка, не се включват данни във файла, които разрешават на вашите потребители, използвайки екранни четци, по-лесно да се придвижват във файла.

   Ако записвате PDF файл, в PDF опции:

  • Отметнете квадратчето ISO 19005-1 съгласно (PDF/A), ако искате PDF файлът да бъде в този формат.

   Как решите дали да отметнете или изчистете това квадратче за отметка?

   Някои причини за поставянето на тази отметка включват:

   • Трябва да представите файла на държавна агенция, която изисква този формат.

   • Файлът ви трябва за дългосрочно архивиране и искате той да включва цялата информация, необходима за показването му в бъдеще по начин, колкото е възможно най-близък до начина на показването му в момента.

    Някои причини за изчистването на тази отметка включват:

   • Обликът на файла е основно съображение и искате PDF форматът да изглежда колкото е възможно повече като вашия оригинален документ. Функции за дизайн, например ефекти и прозрачност, са разрешени.

   • Основното съображение е размерът на файла. Искате да направите файла колкото е възможно по-малък.

Най-горе на страницата

Excel

 1. Щракнете върху бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office , посочете стрелката до Запиши като и след това изберете PDF или XPS.

 2. В списъка Запиши като тип щракнете върху PDF или XPS документ

 3. Щракнете върху Опции за показване на следните елементи.

  В Диапазон

  • Всички     Щракнете върху тази опция, за да публикувате всички страници с информация в работната книга.

  • Страница(и)     Щракнете върху тази опция, за да публикувате зададените страници на работната книга. Можете да въведете или изберете начална и крайна страници в полетата От и До.

   В За публикуване:

  • Селекцията     Щракнете върху тази опция, за да публикувате избраните клетки в активния работен лист.

  • Активните страници     Щракнете върху тази опция, за да публикувате избрания работен лист или листове.

  • Цялата работна книга     Щракнете върху тази опция, за да публикувате всички данни в работната книга.

  • Таблица     Щракнете върху тази опция, за да публикувате избраната таблица.

  • Игнорирай областите за печат     Щракнете върху тази опция, за да отпечатате целия работен лист, дори и ако областите за печат са дефинирани в работния лист.

   Във Включи непечатаема информация:

  • Свойства на документа     Когато поставяте тази отметка, свойствата на документа се включват във версията, публикувана като PDF или XPS. Тези свойства включват заглавие, тема, автор и подобна информация.

   Защита на поверителността

   В помощ на защитата на вашата поверителност и за да не споделяте тази информация, изчистете отметката. Връзки към повече информация за преглед и промяна на свойствата на документ можете да намерите в раздела Вж. още.

  • Етикети за достъпност на структура на документ      Тази отметка е поставена по подразбиране, така че създаденият файл да бъде по-достъпен за потребители с увреждания. Изчистете тази отметка, ако искате файлът ви да е колкото е възможно по-малък и предпочитате да не включвате данни, които спомагат за подобряване на достъпността. Например ако изчистите тази отметка, не се включват данни във файла, които разрешават на вашите потребители, използвайки екранни четци, по-лесно да се придвижват във файла.

   Ако записвате PDF файл, в PDF опции:

  • ISO 19005-1 съвместим (PDF/A)     Поставете тази отметка, ако искате PDF файлът да бъде в този формат.

   Как решите дали да отметнете или изчистете това квадратче за отметка?

   Някои причини за поставянето на тази отметка включват:

   • Трябва да представите файла на държавна агенция, която изисква този формат.

   • Файлът ви трябва за дългосрочно архивиране и искате той да включва цялата информация, необходима за показването му в бъдеще по начин, колкото е възможно най-близък до начина на показването му в момента.

    Някои причини за изчистването на тази отметка включват:

   • Обликът на файла е основно съображение и искате PDF форматът да изглежда колкото е възможно повече като вашия оригинален документ. Функции за дизайн, например ефекти и прозрачност, са разрешени.

   • Основното съображение е размерът на файла. Искате да направите файла колкото е възможно по-малък.

   Ако записвате XPS файл, в Опции на XPS документ:

  • Запазвай ограничени разрешения в XPS     Поставете тази отметка, за да сте сигурни, че работна книга със защита чрез разрешено управление на правата за достъп до информацията (IRM) запазва IRM настройките си след конвертиране в XPS. Тази отметка е поставена по подразбиране, когато записвате във формат XPS. IRM настройките се запазват за всеки създаден от вас XPS документ, освен в случаите, когато изчистите отметката.

Най-горе на страницата

PowerPoint

 1. Щракнете върху бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office , посочете стрелката до Запиши като и след това изберете PDF или XPS.

 2. В списъка Запиши като тип щракнете върху PDF или XPS документ

 3. В диалоговия прозорец Публикуване като PDF или XPS, щракнете върху Опции, за да се покажат следните елементи.

  В Диапазон

  • Всички      Щракнете върху тази опция, за да публикувате всички слайдове в презентацията.

  • Текущия слайд      Щракнете върху тази опция, за да публикувате само текущо показания слайд.

  • Селекцията      Щракнете върху тази опция, за да публикувате избраните слайдове.

  • Шоу по избор      Ако сте създали една или повече презентации по избор, които показват подбрани слайдове, щракнете върху тази опция, за да публикувате само слайдовете, които са в указаната презентация по избор.

  • Слайд(ове)      Щракнете върху тази опция, за да публикувате зададения диапазон от слайдове. Можете да въведете или изберете начална и крайна страници в полетата От и До.

   В Опции за публикуване:

  • За публикуване      Изберете какво искате да публикувате: Слайдове, Изложения, Страници с бележки или Структурен изглед.

  • Слайдове на страница      Изберете колко слайда искате да бъдат отпечатвани на всяка страница.

  • Слайдове с рамка      Поставете тази отметка, ако искате всеки публикуван слайд да бъде очертан с рамка.

  • Включи скрити слайдове      Поставете тази отметка, ако искате да бъдат публикувани скрити слайдове.

  • Включи коментари и ръкописни корекции     Поставете отметката, ако искате да публикувате документа с видими коментари и ръкописни корекции.

  • Ред     Когато слайдовете се публикуват като изложения, щракнете върху Хоризонтално или Вертикално, за да определите реда, в който се появяват слайдове в страницата.

   Във Включи непечатаема информация:

  • Свойства на документа      Поставете тази отметка, за да включите свойствата на документа във версията, публикувана като PDF или XPS. Тези свойства включват заглавие, тема, автор и подобна информация.

   Защита на поверителността

   В помощ на защитата на вашата поверителност и за да не споделяте тази информация, изчистете отметката. Връзки към повече информация за преглед и промяна на свойствата на документ можете да намерите в раздела Вж. още.

  • Етикети за достъпност на структура на документ      Тази отметка е поставена по подразбиране, така че създаденият файл да бъде по-достъпен за потребители с увреждания. Изчистете тази отметка, ако искате файлът ви да е колкото е възможно по-малък и предпочитате да не включвате данни, които спомагат за подобряване на достъпността. Например ако изчистите тази отметка, не се включват данни във файла, които разрешават на вашите потребители, използвайки екранни четци, по-лесно да се придвижват във файла.

   Ако записвате PDF файл, в PDF опции:

  • Отметнете квадратчето ISO 19005-1 съгласно (PDF/A), ако искате PDF файлът да бъде в този формат.

   Как решите дали да отметнете или изчистете това квадратче за отметка?

   Някои причини за поставянето на тази отметка включват:

   • Трябва да представите файла на държавна агенция, която изисква този формат.

   • Файлът ви трябва за дългосрочно архивиране и искате той да включва цялата информация, необходима за показването му в бъдеще по начин, колкото е възможно най-близък до начина на показването му в момента.

    Някои причини за изчистването на тази отметка включват:

   • Обликът на файла е основно съображение и искате PDF форматът да изглежда колкото е възможно повече като вашия оригинален документ. Функции за дизайн, например ефекти и прозрачност, са разрешени.

   • Основното съображение е размерът на файла. Искате да направите файла колкото е възможно по-малък.

  • Растерен текст, когато шрифтовете не могат да се вградят      Тази отметка е подходяща в случаи, когато нямате правата да вграждате един или повече шрифтове във вашия документ. В тази ситуация:

   • Ако поставите отметката     Програмата замества шрифтовете с растерни представяния. Резултатът от това е файл, който е по-вероятно да изглежда по начина, по който сте го разработили. За някои хора, които преглеждат или отпечатват файла, текстът може да има груб облик при по-висока разделителна способност.

   • Ако изчистите отметката     Програмата създава файла така, че ако лицето, което чете файла, има този шрифт, се използва именно този шрифт. Ако лицето, което чете вашия файл, няма този шрифт, шрифтът се замества с някакъв друг.

    Ако записвате XPS файл, в Опции на XPS документ:

  • Запазвай ограничени разрешения в XPS      Поставете тази отметка, за да сте сигурни, че презентацията със защита чрез разрешено управление на правата за достъп до информацията (IRM) запазва IRM настройките си след конвертиране в XPS. Тази отметка е поставена по подразбиране, когато записвате във формат XPS. IRM настройките се запазват за всеки създаден от вас XPS документ, освен в случаите, когато изчистите отметката.

Най-горе на страницата

Publisher

 1. В менюто Файл щракнете върху Публикувай като PDF или XPS.

 2. В списъка Запиши като тип щракнете върху PDF или XPS документ

 3. За да се покаже диалоговия прозорец Опции на публикуване, щракнете върху Промяна.

 4. Задаване на желания от вас начин на разпространение или печат на публикацията      Изберете Минимален размер, Стандартен или Висококачествен печат. В зависимост от начина на отпечатване или разпространение на вашата публикация се използват различни алгоритми за компресия за оптимизиране на публикацията ви.

 5. Разширено      Щракнете тук, за да се покажат следните опции.

  В Изображения

  • Цветни изображения и изображения в нива на сивото      Изберете числа в списъците Изтегляне на пример в и когато е отгоре. Изтеглянето на примери намалява точките на ръкопис (dpi) в изображение, за да намали размера на файла.

  • Контурна графика (1 бит)      Изберете числа в списъците Изтегляне на пример в и когато е отгоре. Изтеглянето на примери намалява точките на ръкопис (dpi) в изображение, за да намали размера на файла.

   В Проверка на проект:

  • Предупреди за прозрачност и използване на цветове    Когато поставите тази отметка, получавате предупреждение преди публикуването на документа, ако графиките използват прозрачност или цветовете червен-зелен-син (RGB), които могат да създадат проблеми при някои процеси от печата.

   Във Включи непечатаема информация:

  • Свойства на документа      Поставете тази отметка, за да включите свойствата на документа във версията, публикувана като PDF или XPS. Тези свойства включват заглавие, тема, автор и подобна информация.

   Защита на поверителността

   В помощ на защитата на вашата поверителност и за да не споделяте тази информация, изчистете отметката. Връзки към повече информация за преглед и промяна на свойствата на документ можете да намерите в раздела Вж. още.

  • Етикети за достъпност на структура на документ      Тази отметка е поставена по подразбиране, така че създаденият файл да бъде по-достъпен за потребители с увреждания. Изчистете тази отметка, ако искате файлът ви да е колкото е възможно по-малък и предпочитате да не включвате данни, които спомагат за подобряване на достъпността. Например ако изчистите тази отметка, не се включват данни във файла, които разрешават на вашите потребители, използвайки екранни четци, по-лесно да се придвижват във файла.

   Ако записвате PDF файл, в PDF опции:

  • ISO 19005-1 съвместим (PDF/A)      Поставете тази отметка, ако искате PDF файлът да бъде в този формат.

   Как решите дали да отметнете или изчистете това квадратче за отметка?

   Някои причини за поставянето на тази отметка включват:

   • Трябва да представите файла на държавна агенция, която изисква този формат.

   • Файлът ви трябва за дългосрочно архивиране и искате той да включва цялата информация, необходима за показването му в бъдеще по начин, колкото е възможно най-близък до начина на показването му в момента.

    Някои причини за изчистването на тази отметка включват:

   • Обликът на файла е основно съображение и искате PDF форматът да изглежда колкото е възможно повече като вашия оригинален документ. Функции за дизайн, например ефекти и прозрачност, са разрешени.

   • Основното съображение е размерът на файла. Искате да направите файла колкото е възможно по-малък.

  • Растерен текст, когато шрифтовете не могат да се вградят      Тази отметка е подходяща в случаи, когато нямате правата да вграждате един или повече шрифтове във вашия документ. В тази ситуация:

   • Ако поставите отметката     Програмата замества шрифтовете с растерни представяния. Резултатът от това е файл, който е по-вероятно да изглежда по начина, по който сте го разработили. За някои хора, които преглеждат или отпечатват файла, текстът може да има груб облик при по-висока разделителна способност.

   • Ако изчистите отметката     Програмата създава файла така, че ако лицето, което чете файла, има този шрифт, се използва именно този шрифт. Ако лицето, което чете вашия файл, няма този шрифт, шрифтът се замества с някакъв друг.

    Опции на печат     Щракнете, за да покажете диалоговият прозорец Опции на печат. Повечето от настройките в този диалогов прозорец са налични в раздела Настройки за публикация и хартия в диалоговия прозорец Печат.

Най-горе на страницата

Visio

 1. В менюто Файл щракнете върху Публикувай като PDF или XPS.

 2. В списъка Запиши като тип щракнете върху PDF или XPS документ

 3. За да се покажат елементите по-долу, щракнете върху Опции.

  В Диапазон

  • Всички      Щракнете върху тази опция, за да публикувате всички страници в рисунката.

  • Текущия изглед      Щракнете върху този елемент, за да публикувате частта от рисунката, която се появява в прозореца на програмата.

  • Текущата страница      Щракнете върху този елемент, за да публикувате текущата показана страница на рисунката:

   • Ако страницата е страница на преден план, се публикуват текущата страница на преден план и всичките й фонови страници.

   • Ако страницата е фонова страница, се публикуват фонът и всички присвоени към него фонове.

   • Ако сте в режим Визуализация на печата, се публикува текущата мозайка.

  • Селекцията      Щракнете върху този елемент, за да публикувате избраната част от рисунката. Тази опция е недостъпна, ако няма избрана част от рисунката.

  • Страница(и)      Щракнете тук, за да публикувате диапазон от страници, избран в полетата От и До. Ако рисунката има само една страница, опцията е недостъпна.

  • Цвят като черен      Поставете тази отметка за публикуване на всички цветове като черен цвят, за да сте сигурни, че всички фигури в отпечатаната рисунка са видими.

  • Включи фона      Поставете отметката, за да включите фона в публикуваната рисунка.

   Във Включи непечатаема информация:

  • Свойства на документа      Поставете тази отметка, за да включите свойствата на документа във версията, публикувана като PDF или XPS. Тези свойства включват заглавие, тема, автор и подобна информация.

   Защита на поверителността

   В помощ на защитата на вашата поверителност и за да не споделяте тази информация, изчистете отметката. Връзки към повече информация за преглед и промяна на свойствата на документ можете да намерите в раздела Вж. още.

  • Етикети за достъпност на структура на документ      Тази отметка е поставена по подразбиране, така че създаденият файл да бъде по-достъпен за потребители с увреждания. Изчистете тази отметка, ако искате файлът ви да е колкото е възможно по-малък и предпочитате да не включвате данни, които спомагат за подобряване на достъпността. Например ако изчистите тази отметка, не се включват данни във файла, които разрешават на вашите потребители, използвайки екранни четци, по-лесно да се придвижват във файла.

   Ако записвате PDF файл, в PDF опции:

  • ISO 19005-1 съвместим (PDF/A)      Поставете тази отметка, ако искате PDF файлът да бъде в този формат.

   Как решите дали да отметнете или изчистете това квадратче за отметка?

   Някои причини за поставянето на тази отметка включват:

   • Трябва да представите файла на държавна агенция, която изисква този формат.

   • Файлът ви трябва за дългосрочно архивиране и искате той да включва цялата информация, необходима за показването му в бъдеще по начин, колкото е възможно най-близък до начина на показването му в момента.

    Някои причини за изчистването на тази отметка включват:

   • Обликът на файла е основно съображение и искате PDF форматът да изглежда колкото е възможно повече като вашия оригинален документ. Функции за дизайн, например ефекти и прозрачност, са разрешени.

   • Основното съображение е размерът на файла. Искате да направите файла колкото е възможно по-малък.

Най-горе на страницата

Word

 1. Щракнете върху бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office , посочете стрелката до Запиши като и след това изберете PDF или XPS.

 2. В списъка Запиши като тип щракнете върху PDF или XPS документ

 3. В диалоговия прозорец Публикуване като PDF или XPS, щракнете върху Опции, за да се покажат следните елементи.

  В Диапазон

  • Всички      Щракнете върху тази опция, за да публикувате всички страници в документа.

  • Текущата страница      Щракнете, за да публикувате само страницата, в която се намира точката за вмъкване.

  • Селекцията      Щракнете, за да публикувате избрания текст. Ако не е избрано нищо в документа, опцията е недостъпна.

  • Страница(и)      Щракнете, за да публикувате диапазон от страници, избран в полетата От и До. Ако документът има само една страница, опцията не е налична.

   В За публикуване:

  • Документ      Изберете този елемент, за да публикувате документа в чисто състояние, без редакционни корекции и коментари.

  • Документ, показващ корекции      Щракнете тук, за да публикувате документа с видими редакционни корекции и коментари.

   Във Включи непечатаема информация:

  • Създай показалци с помощта на     Поставете тази отметка, за да създадете показалци в документа, базирани на вашата селекция. Ако документът съдържа заглавия, полето Заглавия е налично. Ако документът съдържа показалци, налично е полето Показалци на Word.

  • Свойства на документа      Поставете тази отметка, за да включите свойствата на документа във версията, публикувана като PDF или XPS. Тези свойства включват заглавие, тема, автор и подобна информация.

   Защита на поверителността

   В помощ на защитата на вашата поверителност и за да не споделяте тази информация, изчистете отметката. Връзки към повече информация за преглед и промяна на свойствата на документ можете да намерите в раздела Вж. още.

  • Етикети за достъпност на структура на документ      Тази отметка е поставена по подразбиране, така че създаденият файл да бъде по-достъпен за потребители с увреждания. Изчистете тази отметка, ако искате файлът ви да е колкото е възможно по-малък и предпочитате да не включвате данни, които спомагат за подобряване на достъпността. Например ако изчистите тази отметка, не се включват данни във файла, които разрешават на вашите потребители, използвайки екранни четци, по-лесно да се придвижват във файла.

   Ако записвате PDF файл, в PDF опции:

  • ISO 19005-1 съвместим (PDF/A)      Поставете тази отметка, ако искате PDF файлът да бъде в този формат.

   Как решите дали да отметнете или изчистете това квадратче за отметка?

   Някои причини за поставянето на тази отметка включват:

   • Трябва да представите файла на държавна агенция, която изисква този формат.

   • Файлът ви трябва за дългосрочно архивиране и искате той да включва цялата информация, необходима за показването му в бъдеще по начин, колкото е възможно най-близък до начина на показването му в момента.

    Някои причини за изчистването на тази отметка включват:

   • Обликът на файла е основно съображение и искате PDF форматът да изглежда колкото е възможно повече като вашия оригинален документ. Функции за дизайн, например ефекти и прозрачност, са разрешени.

   • Основното съображение е размерът на файла. Искате да направите файла колкото е възможно по-малък.

  • Растерен текст, когато шрифтовете не могат да се вградят      Тази отметка е подходяща в случаи, когато нямате правата да вграждате един или повече шрифтове във вашия документ. В тази ситуация:

   • Ако поставите отметката     Програмата замества шрифтовете с растерни представяния. Резултатът от това е файл, който е по-вероятно да изглежда по начина, по който сте го разработили. За някои хора, които преглеждат или отпечатват файла, текстът може да има груб облик при по-висока разделителна способност.

   • Ако изчистите отметката     Програмата създава файла така, че ако лицето, което чете файла, има този шрифт, се използва именно този шрифт. Ако лицето, което чете вашия файл, няма този шрифт, шрифтът се замества с някакъв друг.

    Ако записвате XPS файл, в Опции на XPS документ:

  • Запазвай ограничени разрешения в XPS      Поставете тази отметка, за да сте сигурни, че документ със защита чрез разрешено управление на правата за достъп до информацията (IRM) запазва IRM настройките си след конвертиране в XPS. Тази отметка е поставена по подразбиране, когато записвате във формат XPS. IRM настройките се запазват за всеки създаден от вас XPS документ, освен в случаите, когато изчистите отметката.

Най-горе на страницата

Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×