Процент (%) Работа завърши полета

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Работа пълни полетата съдържат текущото състояние на задача, ресурс или на задача, изразена като процент от работа, която е завършена. Можете да въведете процент завършена работа, или можете да имате проект го изчисли вместо вас въз основа на действителна работа по задачата.

Има няколко категории на % завършено работа полета.

Тип данни    Процент

Процент (%) Работа като завършена (поле на задача)

Тип на запис    Изчислява или въведени

Начин на изчисление    При създаването му задача, процент завършена работа е нула процента. Ако въведете действителната работа за задачата, Project изчислява процент завършена работа по следния начин:

Процент завършена работа = (действителна работа / работа) * 100

Ако въведете стойност в полето % завършена работа, Project автоматично изчислява действителната работа и оставаща работа. По същия начин въведете стойност в полето действителната работа или оставаща работа автоматично преизчислява другите полета.

Най-добра употреба    Добавете полето % работят пълни към листа на задачата, когато искате да покажете, филтриране или редактиране на процент работата за задачи. Ако въведете стойност в полето % завършена работа, Project автоматично изчислява действителната работа и оставаща работа. Ако полето % завършено работа е зададено на стойност по-голямо от нула, в самото начало полето е зададено на планираната начална дата, ако все още не сте въвели действителна начална дата. Ако полето % завършено работа е настроен на 100, в действителния завърши полето е зададено планираната крайна дата.

Пример    "Предложение за писане" задачата е планиран за 40 часа на работа. Досега присвоен ресурсите имат съобщава 10 часа действителната работа по задачата. Project изчислява, че задачата е завършена 25 процента работа.

Освен това "Поведение срещи с клиенти" задачата е планиран за 32 часа на работа. Възложените ресурсите съобщава, че са изпълнени 16 часа на работа. В полето % завършено работа въведете 50. Действителна работа се променя 16 часа.

Забележки    По подразбиране промените задача процент работа пълна стойност засегнат стойността на действителната работа. По същия начин промени на стойността на действителната работа засягат пълен стойността му процент работа.

Когато въведете процент завършена работа, проект може да регулирате действителния и останалите заобиколите текущата дата на състоянието. Ако предпочитате, можете да оставите тези полета или проследяване на проекта, както първоначално е планирано, дори ако свършената работа се показва в бъдеще или оставаща работа се показва в миналото. Можете да направите това в диалоговия прозорец Опции за проекта .

Можете да зададете дата на състоянието за дата, различна от днешната дата в диалоговия прозорец Информация за проекта .

Процент завършена работа показва състоянието на размера на извършената работа по дадена задача досега. От друга страна процент завършен обем показва състоянието на продължителността на задача.

Процент (%) Работа като завършена (поле на ресурс)

Тип на запис    Изчислява

Описание    % Работа пълна поле съдържа текущото състояние на всички задачи, възложени на ресурс, изразена като общия процент на ресурса работа, която е завършена.

Начин на изчисление    Когато първо се добавя ресурс, процент работата за ресурса е нула процента. Веднага щом ресурса възложени задачи и никаква действителна работа или процента завършена работа се въвежда за някоя от ресурс задачи, се изчислява общия процент работата пълен за ресурс. Project изчислява на ресурса процент завършена работа по следния начин:

Процент завършена работа = (действителна работа / работа) * 100

Най-добра употреба    Добавете % работа пълна поле към лист на ресурс, когато искате да покажете или да филтрирате този процент работата за ресурс. Това може да ви помогне да прегледате как ресурс е напредъка по прилагането на всички възложените задачи.

Пример    Джейми е присвоен на четири задачи за общо 40 часа на работа. Докато Джейми доклади действителната работа в някои от задачите, процент завършена работа е нула. Джейми съобщава, че пет часа на работа е свършена в една задача, и 15 часа на работа е свършена в друга задача. Тъй като 20 часа на действителната работа се изпълнява от 40 часа общо планираните работни, Project изчислява, че Джейми има 50 процента завършена работа върху всички възложените задачи.

Процент (%) Работа като завършена (поле на задача)

Тип на запис    Изчислява или въведени

Описание    % Работа пълна поле съдържа текущото състояние на задачата, изразена като процент от работата на задачата, която е завършена. Можете да въведете процент завършена работа, или можете да имате проект го изчисли вместо вас въз основа на действителна работа на задача.

Начин на изчисление    Когато първо се задача, процент завършена работа е нула. Ако въведете действителната работа за присвояване, Project изчислява процент завършена работа по следния начин:

Процент завършена работа = (действителна работа / работа) * 100

Ако въведете стойност в полето % завършена работа, Project автоматично изчислява действителната работа и оставаща работа. Ако полето % завършено работа е зададено на стойност по-голямо от нула, в самото начало полето е зададено на планираната начална дата, ако все още не сте въвели действителна начална дата. Ако полето % завършено работа е настроен на 100, в действителния завърши полето е зададено планираната крайна дата. По същия начин въведете стойност в полето действителната работа или оставаща работа автоматично преизчислява другите полета.

Най-добра употреба    Добавете полето % работа пълна листа частта за на използване на задача или използването на ресурси изглед, когато искате да покажете, филтриране или редактиране на процент работата за задачи.

Пример    Джейми е била възложена задача "Писане предложение" 40 часа на работа. Досега Джейми е съобщено 20 часа на действителната работа на тази задача. Project изчислява, че разпределението е 50 процента работа пълен.

Освен това Джейми ви се назначава 32 часа на работата за задача "Поведение срещи с клиенти". Джейми съобщава, че току-що са приключили 16 часа. В полето % завършено работа въведете 50. Действителна работа се променя 16 часа.

Забележки    По подразбиране промените задача процент работа пълна стойност засегнат стойността на действителната работа. По същия начин промени на стойността на действителната работа засягат пълни стойността му процент работа.

Когато въведете % завършено работа, проект може да регулирате действителния и останалите заобиколите текущата дата на състоянието. Ако предпочитате, можете да оставите тези полета или проследяване на проекта, както първоначално е планирано, дори ако свършената работа се показва в бъдеще или оставаща работа се показва в миналото. Можете да направите това в диалоговия прозорец Опции за проекта .

Можете да зададете дата на състоянието за дата, различна от днешната дата в диалоговия прозорец Информация за проекта .

Процент завършена работа показва състоянието на размера на работа, завършена по задаването на досега. От друга страна процент завършен обем показва състоянието на продължителността на задачата.

Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×