Проследяване на промени в споделена работна книга

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Важно: Тази статия обяснява по-стар метод за проследяване на промените, използване на "споделена работна книга." Функцията за споделена работна книга има много ограничения и се заменя със съавторството. Съавторството не предоставя възможност за проследяване на промени. Въпреки това ако вие и другите потребители файлът е отворен в същото време, можете да видите избора и промени на появяването им. Също така ако файлът е съхранен в облака, е възможно да видите минали версии, така че да можете да видите промените на всеки човек. Научете повече за съавторство.

 1. Бъдете сигурни, че искате да използвате този метод, преди да продължите. Споделени работни книги имат ограничения и една по-конкретно е невъзможност да редактирате с помощта на Excel Online. Следователно силно препоръчително съавторство, което е заместител на споделени работни книги.

 2. Щракнете върху Преглед > Споделяне на работна книга.

  Имайте предвид, че в по-новите версии на Excel бутонът "Споделяне на работна книга" е скрит. Ето как да го покажете.

 3. В диалоговия прозорец Споделяне на работна книга, в раздела Редактиране отметнете квадратчето Разреши промени от няколко потребители едновременно.

 4. Щракнете върху раздела Разширени.

 5. Под проследяване на променитещракнете върху Съхранявай хронологията на промените и в полето дни въведете броя на дните, които искате да запазите хронологията на промените. По подразбиране Excel пази хронологията на промените за 30 дни и постоянно изтрива никаква Хронология на промените, която е по-стари от този брой дни. За да запазите хронологията на промените за по-дълъг от 30 дни, въведете номер, който е по-голям от 30.

 6. Щракнете върху OK и ако получите подкана да запишете файла, щракнете върху OK, за да запишете работната книга.

 1. Щракнете върху Преглед > Проследяване на променитеи после щракнете върху приемане или отхвърляне на промените.

  Имайте предвид, че в по-новите версии на Excel бутонът "Проследяване на промени" е скрит. Ето как да го покажете.

 2. Ако получите подкана да запишете работната книга, щракнете върху OK.

 3. В диалоговия прозорец Избор на промени за приемане или отхвърляне направете следното:

  • За приемане или отхвърляне на промените, направени след определена дата, отметнете квадратчето Кога, щракнете върху След дата в списъка Кога и след това въведете най-ранната дата, за която искате да прегледате промените.

  • За приемане или отхвърляне на промените, направени от друг потребител, отметнете квадратчето Кой и след това в списъка Кой щракнете върху потребителя, чиито промени искате да видите.

  • За приемане или отхвърляне на промените, направени от всички потребители, изчистете отметката от квадратчето Кой.

  • За приемане или отхвърляне на промените, направени в определен диапазон, отметнете квадратчето Къде и въведете препратка към диапазона от клетки в работния лист.

  • За приемане или отхвърляне на промените, направени в цялата работна книга, изчистете отметката от квадратчето Къде.

 4. Щракнете върху OK и след това прегледайте информацията за всяка промяна в диалоговия прозорец Приемане или отхвърляне на промените.

 5. За приемане или отхвърляне на всяка промяна щракнете върху Приеми или Отхвърли.

 6. Ако получите подкана да изберете стойност за някоя клетка, щракнете върху желаната стойност и след това щракнете върху Приеми.

Забележки: 

 • Трябва да приемете или отхвърлите всяка от промените, преди да можете да продължите със следващата промяна.

 • Можете да приемете или отхвърлите всички останали промени едновременно, като щракнете върху Приеми всички или Отхвърли всички.

 1. Щракнете върху Преглед > Проследяване на променитеи след това щракнете върху Осветяване на промените.

  Имайте предвид, че в по-новите версии на Excel бутонът "Проследяване на промени" е скрит. Ето как да го покажете.

 2. За да изберете промените, които искате да видите, направете следното:

  • За да видите всички проследени промени, отметнете квадратчето Кога, щракнете върху Всички в списъка Кога и след това изчистете отметките от квадратчетата Кой и Къде.

  • За да видите промените, направени след определена дата, отметнете квадратчето Кога, щракнете върху След дата в списъка Кога и след това въведете най-ранната дата, за която искате да видите промените.

  • За да видите промените, направени от определен потребител, отметнете квадратчето Кой и след това в списъка Кой щракнете върху потребителя, чиито промени искате да видите.

  • За да видите промените в определен диапазон от клетки, отметнете квадратчето Къде и въведете препратка към диапазона от клетки в работния лист.

 3. За да зададете начина, по който искате да показвате промените, направете следното:

  • За да осветявате промените в работния лист, отметнете квадратчето Осветявай промените на екрана.

  • За да създадете списък на промените в отделен работен лист, отметнете квадратчето Нанасяй промените в нов лист, за да се покаже работният лист с хронологията.

   Забележка: Това квадратче е налично само след като сте включили проследяване на промените и сте записали файла с поне една проследима промяна.

Изключването на проследяването на промените изтрива хронологията на промените. За да запазите копие на тази информация, направете следното, за да отпечатате работния лист с хронологията или да го копирате в друга работна книга:

 1. Щракнете върху Преглед > Проследяване на промени > Осветяване на промените.

  Имайте предвид, че в по-новите версии на Excel бутонът "Проследяване на промени" е скрит. Ето как да го покажете.

 2. Под Осветявай промените от отметнете квадратчето Кога и след това в списъка Кога щракнете върху Всички.

 3. Изчистете отметките от квадратчетата Кой и Къде.

 4. Отметнете квадратчето Нанасяй промените в нов лист.

 5. Щракнете върху OK.

 6. Сега можете да отпечатате или да копирате хронологията в друга работна книга.

При осветяване на промените по време на работа Excel отбелязва всички корекции (като промени, вмъкнати и изтрити елементи) с цвят за осветяване.

 1. Щракнете върху Преглед > Проследяване на променитеи след това щракнете върху Осветяване на промените.

  Имайте предвид, че в по-новите версии на Excel бутонът "Проследяване на промени" е скрит. Ето как да го покажете.

 2. В диалоговия прозорец Осветяване на промените отметнете квадратчето Проследявай промените по време на редактиране . Ако отметнете това квадратче споделя работната книга и осветява направените от вас или другите потребители промени.

 3. Под Осветявай промените от отметнете квадратчето Кога и след това в списъка Кога щракнете върху желаната опция.

 4. За да зададете за кои потребители искате да осветите промените, отметнете квадратчето Кой и след това в списъка Кой щракнете върху желаната опция.

 5. За да зададете областта от работния лист, в която искате промените да са осветени, отметнете квадратчето Къде и след това в полето Къде въведете препратката към клетките от диапазона на работния лист.

 6. Проверете дали квадратчето Осветявай промените на екрана е отметнато.

 7. Щракнете върху OK. Ако получите подкана, запишете работната книга.

 8. В работния лист Направете желаните промени, които искате. Имайте предвид, че някои промени, като например форматиране, не се проследяват и следователно не се маркират с цвят за осветяване.

Когато не искате повече да осветявате промените, можете да изключите осветяването.

 1. Щракнете върху Преглед > Проследяване на променитеи след това щракнете върху Осветяване на промените.

  Имайте предвид, че в по-новите версии на Excel бутонът "Проследяване на промени" е скрит. Ето как да го покажете.

 2. В диалоговия прозорец Осветяване на промените изчистете отметката от квадратчето Проследявай промените по време на редактиране.

 1. Щракнете върху Преглед > Проследяване на промени > Осветяване на промените.

  Имайте предвид, че в по-новите версии на Excel бутонът "Проследяване на промени" е скрит. Ето как да го покажете.

 2. Под Осветявай промените от отметнете квадратчето Кога и след това в списъка Кога щракнете върху Всички.

 3. Изчистете отметките от квадратчетата Кой и Къде.

 4. Отметнете квадратчето Нанасяй промените в нов лист.

 5. Щракнете върху OK.

 6. В работния лист с хронологията, щракнете върху стрелките за филтриране до етикетите на колоните, за да намерите необходимата информация.

Забележка: Записването на работната книга скрива работния лист с хронологията. За да го видите след записване, трябва да го покажете отново, като отметнете квадратчето Нанасяй промените в нов лист в диалоговия прозорец Осветяване на промените.

С помощта на функцията за проследяване на промени в Excel за Mac, можете да проследявате, поддържате и показване на информация за промените, направени в споделена работна книга.

Важно: 

 • Бутонът " Проследяване на промени " вече не е налична в лентата в по-нови версии на Excel за Mac. Да можете да използвате тази функция, трябва първо да добавите проследяване на промени обратно към лентата. За повече информация вижте Добавяне на бутона "проследяване на промени" към лентата.

 • Проследяването на промени е налично само за споделени работни книги. Всъщност, когато включите проследяването на промени, работната книга автоматично става споделена. Макар че една споделена работна книга обикновено се съхранява на местоположение, до което други потребители имат достъп, можете да проследявате промени на локално копие на споделената работна книга.

Добавяне на бутона "проследяване на промени" към лентата

За да добавите бутона проследяване на промени в лентата, трябва да създадете група по избор и след това да добавите бутона към групата.

 1. Щракнете върху Excel > предпочитания > лентата и лентата с инструменти.

  Office2016 за Mac предпочитания за лентата с инструменти
 2. Под Персонализиране на лентата, под основни разделиизберете Преглед.

 3. Под Основни раздели списъка щракнете върху Office2016 за Mac персонализиране на лентата бутон "Добавяне" и изберете нова група.

 4. Сега можете да преименувате тази група по избор. Просто изберете Нова група (по избор), щракнете върху Office2016_for_Mac_Customize_Ribbon_Settings > Преименуване > и въведете име в полето Показвано име и щракнете върху Запиши.

 5. Под Избирай команди отизберете Основни разделии след това в списъка изберете Преглед > промени > Проследяване на промените (стари)и щракнете върху (Добави стрелка), за да преместите елемент под групата по избор, който сте създали .

  Щракнете върху проследяване на промени (стари) и след това щракнете върху > да преместите опция под раздела "Преглед"

 6. Щракнете върху Запиши и Затворете диалоговия прозорец предпочитания за Excel.

  Можете да видите опцията за Проследяване на промените (стари) в раздела " Преглед " на лентата.

  Проследяване на промени (стари) опция на лентата

 1. В раздела Преглед щракнете върху Проследяване на променитеи след това върху Осветяване на промените.

 2. Отметнете или изчистете проследяване на промените при редактиране. Това, също споделя работната си книга квадратчето за отметка.

  Ако отметнете това квадратче споделя работната книга и осветява направените от вас или другите потребители промени. Ако изчистите отметката от квадратчето, ще получите съобщение, което показва, че това действие ще премахне работната книга споделянето.

При осветяване на промените по време на работа, Excel структурира всички корекции (като промени, вмъквания и изтривания) с цвят за осветяване.

 1. В раздела Преглед щракнете върху Проследяване на променитеи след това върху Осветяване на промените.

 2. Изберете проследяване на промените при редактиране. Това, също споделя работната си книга квадратчето за отметка.

 3. Под осветяване на променитеотметнете квадратчето Кога и след това в падащия списък, щракнете върху опцията, която искате.

 4. Направете някое от следните неща:

  За да зададете

  Направете това

  Потребителите, за когото искате да осветите промените

  Отметнете квадратчето кой и след това в кой менюто, щракнете върху желаната опция.

  Областта на листа, която искате промените да се осветят

  Отметнете квадратчето къде и след това в полето къде въведете препратката към клетка на диапазона на листа.

  Съвет: Можете също да щракнете върху Свий диалоговия прозорец икона в десния край на полето къде и след това изберете диапазона, който искате да използвате в листа. След като приключите, щракнете върху Свий диалоговия прозорец отново, за да се покаже диалоговият прозорец целия.

 5. Уверете се, че е поставена отметка в квадратчето Осветявай промените на екрана .

 6. Щракнете върху OK.

  Ако бъдете подканени да запишете работната книга, щракнете върху OK.

 7. В листа Направете желаните промени, които искате.

  Забележка: Някои промени, като например форматиране, не се проследяват и следователно не се маркират с цвят за осветяване.

Когато вече не искате промените да бъде осветена, можете да спрете да ги маркирате.

 1. В раздела Преглед щракнете върху Проследяване на променитеи след това върху Осветяване на промените.

 2. Изчистете отметката от квадратчето Осветявай промените на екрана .

 1. В раздела Преглед щракнете върху Проследяване на променитеи след това върху Осветяване на промените.

  Забележка: Ако проследяване на промените при редактиране. Това, също споделя работната си книга е не е избрана, Excel не е записал никаква Хронология на промените за работна книга.

 2. За да изберете промените, които искате да видите, направете едно от следните неща:

  За да видите

  Направете това

  Всички промени, които са били проследени

  Поставете отметка в квадратчето Когато , изберете всички от Когато изскачащото меню и след това изчистете квадратчетата кой и къде .

  Промените, направени след определена дата

  Поставете отметка в квадратчето Кога , щракнете върху след дата в списъка Кога и след това въведете най-ранната дата, за която искате да видите промените.

  Промените, направени от определен потребител

  Отметнете квадратчето кой и след това, в който списък щракнете върху потребителя, чиито промени искате да видите.

  Промените в определен диапазон от клетки

  Отметнете квадратчето къде и след това въведете препратката към клетка на диапазона на листа.

 3. Можете също да щракнете върху Свий диалоговия прозорец в десния край на полето къде и след това изберете диапазона, който искате да използвате в листа. След като приключите, щракнете върху Свий диалоговия прозорец отново, за да се покаже диалоговият прозорец целия.

 4. За да зададете как искате да видите промените, направете едно от следните неща:

  За да

  Направете това

  Осветяване на промените в листа

  Поставете отметка в квадратчето Осветявай промените на екрана .

  Това ви позволява да видите подробности за дадена промяна, като поставите показалеца на мишката над осветената клетка.

  Създаване на списък на промените в отделен лист

  Отметнете квадратчето Нанасяй промените в нов лист за показване на хронологията на листа.

  Това квадратче е налично само след като сте включили проследяване на промените и сте записали файла с поне една проследима промяна.

 1. В раздела Преглед щракнете върху Проследяване на променитеи след това щракнете върху приемане или отхвърляне на промените. .

  Ако бъдете подканени да запишете работната книга, щракнете върху OK.

 2. В диалоговия прозорец Избор на промени за приемане или отхвърляне направете някое от следните неща:

  За да приемете или отхвърлите

  Направете това

  Промените, направени след определена дата

  Поставете отметка в квадратчето Кога , щракнете върху след дата в списъка Кога и след това въведете най-ранната дата, след което искате да прегледате промените.

  Промените, направени от друг потребител

  Отметнете квадратчето кой и след това, в който списък щракнете върху потребителя, чиито промени искате да прегледате.

  Промените, направени от всички потребители

  Отметка в квадратчето кой .

  Промените, направени в определен диапазон

  Отметнете квадратчето къде и след това въведете препратката към клетка на диапазона на листа.

  Можете също да щракнете върху Свий диалоговия прозорец в десния край на полето къде и след това изберете диапазона, който искате да използвате в листа. След като приключите, щракнете върху Свий диалоговия прозорец отново, за да се покаже диалоговият прозорец целия.

  Промени в цялата работна книга

  Изчистете отметката от квадратчето къде .

 3. Щракнете върху OK и след това прегледайте информацията за всяка промяна в диалоговия прозорец Приемане или отхвърляне на промените.

  Информацията включва други промени, които са засегнати от промените, които правите. Можете да превъртате, за да видите цялата информация, ако е необходимо.

 4. За всяка промяна щракнете върху Приеми или отхвърли.

  Забележки: 

  • Ако бъдете подканени да изберете стойност за някоя клетка, щракнете върху стойността, която искате и след това щракнете върху Приеми.

  • Трябва да приемете или отхвърлите всяка от промените, преди да можете да продължите със следващата промяна.

  • Можете да приемете или отхвърлите всички останали промени едновременно, като щракнете върху Приеми всички или Отхвърли всички.

  • Всички промени трябва да се запишат, преди те могат да бъдат извеждани на хронологията.

  • Когато отхвърлите всяка от промените, хронологията на лист записи отхвърлянето с "Отмяна" или "Резултат от отхвърлено действие" в колоната Тип действие . За да прегледате хронологията на листа, вижте Преглед на хронологията за повече информация.

 1. В раздела Преглед щракнете върху Проследяване на променитеи след това върху Осветяване на промените.

  Забележка: Ако проследяване на промените при редактиране. Това, също споделя работната си книга отметка в квадратчето не е отметнато, Excel не е записал никаква Хронология на промените за работна книга.

 2. Под осветяване на променитеПоставете отметка в квадратчето Когато и след това в Когато изскачащото меню, щракнете върху всички.

 3. Изчистете отметките от квадратчетата Кой и Къде.

 4. Отметнете квадратчето Нанасяй промените в нов лист и щракнете върху OK.

 5. Щракнете върху OK.

  Хронология на листа се показва.

 6. В листа на Хронология щракнете върху стрелките за филтриране до етикетите на колоните, за да намерите информацията, която искате.

  Забележка: Записването на работната книга скрива хронологията. За да прегледате хронологията след записването, трябва да покажете го отново като поставите отметка в квадратчето Нанасяй промените в нов лист в диалоговия прозорец Осветяване на промените .

Тъй като хронологията на промените се изтрива, когато изключите проследяването на промени, може да искате да запишете копие на хронологията. Можете да отпечатате хронологията или да го копирате в друга работна книга.

 1. В раздела Преглед щракнете върху Проследяване на променитеи след това върху Осветяване на промените.

 2. Под осветяване на променитеотметнете квадратчето Кога и след това в списъка Кога щракнете върху всички.

 3. Изчистете отметките от квадратчетата Кой и Къде.

 4. Отметнете квадратчето Нанасяй промените в нов лист.

 5. Щракнете върху OK.

  Съвети: 

  • За да отпечатате хронологията, щракнете върху печат в менюто файл , изберете желаните опции за печат и след това щракнете върху печат.

  • За да копирате хронологията в друга работна книга, изпълнете следните стъпки:

  • Натиснете и задръжте контрола и щракнете върху раздела Хронология в дъното на хронологията и след това щракнете върху Преместване или копиране.

  • В областта за книга щракнете върху името на работната книга, която искате да преместите листа, за да, или щракнете върху (нова книга).

  • Поставете отметка в квадратчето Създай копие и след това щракнете върху OK.

  • Запишете работната книга, която съдържа копираната хронология листа.

Можете да използвате проследяването на промени за съхраняване на подробности за промените в работната книга всеки път, когато записвате работна книга. Тази хронология на промените може да ви помогне да идентифицирате всички промени, направени в данните в работната книга и след това можете да приемете или да отхвърлите тези промени.

Проследяване на промените е особено полезна, когато няколко потребители редактират една работна книга. Това е полезен, когато подавате работна книга на проверяващи за коментари и след това искате да обедините получения резултат в едно копие на тази работна книга, включващо промените и коментарите, които искате да запазите.

Когато са направени промени в споделена работна книга, можете да видите хронологията на промените директно в листа или в хронологията на отделен лист. И в двата случая можете незабавно да прегледате подробните данни за всяка промяна. Например можете да видите кой е направил промяната, какъв тип промяна е направена, когато е направена, кои клетки са засегнати и какви данни са добавени или изтрити.

Когато използвате проследяването на промени, имайте предвид следното:

 • Проследяване на промените се различава от отмени операцията и не създава архивно копие   

  Можете да очаквате, че проследяването на промени създава архивно копие на работната книга преди извършването на промените или че можете да отмените всички тези промени. За съжаление не можете да използвате хронологията на промените, за да се върне промени, като ги отмените или като възстановите по-стара версия на работната книга. Въпреки това хронологията включва запис на всички изтрити данни, така че да можете да копирате обратно в оригиналните клетки в споделената работна книга.

  Тъй като проследяването на промените не е предназначена да ви помогне да се върнете към по-ранни версии на работна книга, трябва да продължите да архивирате работните книги, които имат активирано проследяването на промените.

 • Някои типове промени не се проследяват   

  Промени, които правите в съдържанието на клетките се проследяват, но други промени, като например промените във форматирането, не се проследяват. Някои функции на Excel са недостъпни в споделени работни книги и следователно не може да бъде проследен.

 • Хронологията на промените се пази само за определен интервал от време   

  По подразбиране когато включите проследяването, хронологията на промените се съхраняват 30 дни, за да запазите управляем размер на работната книга. Въпреки това можете да увеличите или намалите броя на дните от хронологията на промените, които искате да запазите. За да запазите хронологията на промените за неопределено време, можете да зададете голям брой дни. Можете също да направите периодично копия от информацията за хронологията.

 • Най-старата част от хронологията на промените периодично се изтрива   

  Excel определя хронологията на промените, които се съхранява, като брои назад от текущата дата. Всеки път, когато затворите работната книга, Excel изтрива всяка част от хронологията на промените, която е по-голямо от броя на дните, които са били в сила работната книга е била записана за последен път.

  Например ако сте водене 30 дни хронологията на промените и отворите работна книга за първи път в два месеца, ще можете да прегледате хронологията от два месеца. Въпреки това когато затворите тази работна книга, хронологията от предишните 30 дни (31 до 60 дни преди) се изтрива.

Важно: Ако изключите проследяването на промените или прекратите споделянето на работната книга, цялата хронология на промените се изтрива окончателно.

Excel предоставя следните начини за достъп и използване на съхранената хронология на промените.

 • Осветяване на екрана   

  Excel може да отбележи променените области в различен цвят за всеки потребител и да покаже основните подробности като коментар, когато поставите показалеца върху някоя променена клетка. Осветяване на екрана е полезно, когато работната книга не е много промени или когато искате да видите с един поглед какво е променено.

 • Проследяване на хронологията   

  Excel може да покаже хронологията на отделен лист, който предоставя на списък на промяна на данните, на които можете да филтрирате за намиране на промените, които ви интересуват. Хронологията е полезно, когато една работна книга има много промени или когато искате да изследваме, което е станало в серия от промени.

 • Промяна на преглед   

  Excel може да ви преведе промените в последователност, така че да можете да решите дали да приемете или отхвърлите всяка от промените. Този метод е полезен, когато сте в оценката на коментари от други потребители.

Имате нужда от още помощ?

Винаги можете да попитате експерт в техническата общност на Excel, да получите поддръжка в общността за отговори или да предложите нова функция или подобрение на User Voice за Excel.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×