Промяна на уеб услугата, използвана в основната връзка към данни на вашия шаблон на формуляр

В тази статия

Общ преглед

Преди да започнете

Промяна на връзката към данни за заявка

Промяна на връзката към данни за подаване

Общ преглед

Когато за първи път проектирате шаблон на формуляр с основна връзка към данни за уеб услуга, може да използвате тестова среда, където уеб услугата се разработва. Когато уеб услугата е готова за разполагане, ще трябва да промените основната връзка към данни във вашия шаблон на формуляр от тестовата среда в местоположението на разположената уеб услуга.

Когато променяте уеб услугата в основната връзка към данни, Microsoft Office InfoPath създава основен източник на данни с поле и група, които отговарят на XML схема в новата уеб услуга. Ако схемите в старата и новата уеб услуга са едни и същи, InfoPath автоматично обвързване съществуващите контроли в шаблона на формуляра с полетата в новия източник на данни. Ако полетата и групите в новия източник на данни не съвпадат с полетата и групите в стария източник на данни, InfoPath премахва обвързването на източника на данни от контролите. Ако InfoPath премахне обвързването от контролите, трябва да премахнете контролите от шаблона на формуляра или да ги обвържете с други полета в новия източник на данни.

В зависимост от проекта на вашия шаблон на формуляр, основната връзка към данни може да има връзка към данни за заявка, връзка към данни за подаване или и двете. Ако основната връзка към данни има и връзка към данни за заявка, и връзка към данни за подаване и уеб услугата е променила местоположенията, трябва да промените и двете връзки.

Забележка : Връзки към информация за промяна на вторичните връзки към данни към други външни източници на данни можете да намерите в раздела Вж. още.

След като промените основната връзка към данни, трябва да публикувате и да проверите шаблона на формуляра, за да се уверите, че връзката към данни към уеб услугата работи, както се очаква, когато потребителите попълват формуляри, базирани на вашия шаблон на формуляр. Трябва също да проверите, че съществуващите формуляри, базирани на вашия шаблон на формуляр, също работят, както се очаква. Когато завършите тези проверки, можете да позволите на потребителите да започнат да попълват формуляри, базирани на този шаблон на формуляр. Връзки към повече информация за публикуване на шаблон на формуляр можете да намерите в раздела Вж. още.

Най-горе на страницата

Преди да започнете

Преди да промените основната връзка към данни, ви трябва следната информация от администратора на уеб услугата:

 • Местоположението на новата уеб услуга.

 • Удостоверяване, че новата уеб услуга използва стил на шифроване "документ/литерал". InfoPath може да използва само уеб услуги със стил "документ/литерал".

 • Имената на операциите в уеб услугата, които ще използвате.

 • Удостоверяване, че схемите в старата и новата уеб услуга са едни и същи.

Най-горе на страницата

Промяна на връзката към данни за заявка

 1. В менюто Инструменти щракнете върху Конвертиране на основния източник на данни.

 2. В съветника за връзка към данни щракнете върху Създаване на нова връзка към, изберете Получаване на данни и след това Напред.

 3. Под Изберете типа на връзка към данни, който искате да използвате за вашия шаблон на формуляр щракнете върху Уеб услуга и след това изберете Напред.

 4. На следващата страница на съветника въведете местоположението на уеб услугата и след това щракнете върху Напред.

  Забележка : Ако искате да търсите за уеб услуга, използваща сървъра за универсално описание, откриване и интегриране (UDDI), щракнете върху Търсене на UDDI, въведете URL адреса на UDDI сървъра, който искате да търсите, задайте дали искате да търсите по доставчик, или по услуга, въведете ключова дума за търсенето и щракнете върху Търси. Уеб услугите, отговарящи на ключовата дума, ще се появят в списъка Резултат от търсенето. Изберете уеб услугата, която искате да използвате, и щракнете върху OK.

 5. В списъка Избор на операция щракнете върху операцията на уеб услуга, която връща данни на формуляра, и след това изберете Напред.

 6. Ако съветникът за връзка към данни срещне непознат елемент в схемата на уеб услугата, следващата страница на съветника може да изиска да укажете примерни стойности за всеки параметър, за да определи какви полета или групи да добави в основния източник на данни.

  Как?

  1. Изберете параметър в таблицата Параметри, след което щракнете върху Задай примерна стойност.

  2. В полето Примерна стойност напишете стойността, която потребителят може да използва за това поле, и щракнете върху OK.

  3. Повторете тези стъпки за всеки параметър в таблицата Параметри и щракнете върху Напред.

  Технически данни

  Когато конфигурирате връзка с данни към уеб услуга от съветника за свързване с данни, Microsoft Office InfoPath се свързва с уеб услугата и иска файла за език на описание на уеб услугата (WSDL файл). WSDL файлът съдържа схемата, използвана от уеб услугата. Уеб услугата отговаря на искането, като изпраща файла на InfoPath. InfoPath използва информацията, намираща се в този файл, за да добави съответните полета и групи към вторичния източник на данни в шаблона за формуляр. Ако InfoPath открие непознат тип елемент в WSDL файла, InfoPath използва примерни данни, за да определи дефиницията на непознатия тип елемент, след което добавя съответните полета и групи във вторичния източник на данни.

 7. Ако уеб услугата приема информация за измененията, следващата страница на съветника ще ви попита дали искате да включите информация за измененията в данните на заявката. В повечето случаи поставяйте отметка в квадратчето Включи информация за измененията при подаване на данни и след това избирайте Напред. Ако не искате да включвате информация за измененията, изчистете квадратчето Включи информация за измененията при подаване на данни и след това изберете Напред.

  Технически данни

  Тази страница в съветника се появява само ако файлът Web Services Description Language (WSDL) за уеб услугата показва, че уеб услугата връща обект Microsoft ADO.NET DataSet.

 8. На следващата страница на съветника въведете име за връзката към данни и след това изберете Готово.

 9. За да тествате промените, щракнете върху Визуализация в лентата с инструменти Стандартни или натиснете CTRL+SHIFT+B.

 10. За да публикувате шаблона на формуляра, в менюто Файл щракнете върху Публикуване.

 11. Проверете шаблона на формуляра подробно, като отворите формуляр, базиран на този шаблон на формуляр, и го попълните. Проверете дали формулярът работи, както се очаква.

Най-горе на страницата

Промяна на връзката към данни за подаване

 1. В менюто Инструменти щракнете върху Връзки към данни.

 2. В списъка Връзки на данни за шаблона на формуляра щракнете върху връзката към данни за подаване в основната връзка към данни и след това изберете Промяна.

 3. В съветника за връзка към данни въведете местоположението на новата уеб услуга, където вашите потребители ще подават своите формуляри, и след това щракнете върху Напред.

  Забележка : Ако искате да търсите за уеб услуга, използваща сървъра за универсално описание, откриване и интегриране (UDDI), щракнете върху Търсене на UDDI, въведете URL адреса на UDDI сървъра, който искате да търсите, задайте дали искате да търсите по доставчик, или по услуга, въведете ключова дума за търсенето и щракнете върху Търси. Уеб услугите, отговарящи на ключовата дума, ще се появят в списъка Резултат от търсенето. Изберете уеб услугата, която искате да използвате, и щракнете върху OK.

 4. На следващата страница на съветника в списъка Избор на операция щракнете върху операцията на уеб услугата, която приема подадените данни, и след това изберете Напред.

 5. На следващата страница на съветника, за да изберете кои данни във формуляра да изпратите за всеки параметър в уеб услугата, направете едно от следните неща:

  Изпратете данните в поле или група

  1. В списъка Параметри щракнете върху параметъра на уеб услугата, която ще получи данните от формуляра.

  2. В Опции на параметрите щракнете върху Поле или група.

  3. Щракнете върху Промени изображение на бутон .

  4. В диалоговия прозорец Избор на поле или група щракнете върху полето или групата, чиито данни искате да изпратите, след което щракнете върху OK.

  5. В прозореца Включване щракнете върху Само текст и дъщерни елементи, за да изпратите само данните от това поле и дъщерните елементи от полето или групата, или щракнете върху XML поддърво, включително избрания елемент, за да изпратите името на полето, данните в него и дъщерните елементи в избраната група или поле.

  Изпратете всички данни във формуляра

  1. В списъка Параметри щракнете върху параметъра на уеб услугата, която ще получи данните от формуляра.

  2. Под Опции на параметрите щракнете върху Цял формуляр (XML документ, включително инструкции за обработка).

  Изпратете данните като низ

  1. В списъка Параметри щракнете върху параметъра на уеб услугата, която ще получи данните от формуляра.

  2. Под Опции на параметрите щракнете върху Цял формуляр (XML документ, включително инструкции за обработка).

  3. Поставете отметка в квадратчето Изпрати данните като низ.

   Забележка : Обикновено избирате това квадратче, за да изпратите цифрово подписани данни. В повечето случаи обаче вероятно ще го държите изчистено.

  Технически данни за обектите ADO.NET DataSet

  Ако уеб услугата изисква обект ADO.NET DataSet, изберете dataset възел, когато конфигурирате тази връзка към данни. Ако използвате някакъв друг тип възел за връзка към данни за уеб услуга, която изисква обект ADO.NET DataSet, подаването няма да бъде успешно.

 6. Щракнете върху Напред.

 7. На следващата страница на съветника въведете име за връзката към данни за подаване и след това изберете Готово.

Най-горе на страницата

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×