Промяна на тип съдържание за сайт

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Какво искате да направите?

Асоцииране на шаблон на документ с тип съдържание на сайт

Добавяне на работен поток към тип съдържание на сайт

Премахване на работен поток от тип съдържание

Добавяне на съществуваща колона към тип съдържание на сайт

Добавяне на нова колона към тип съдържание на сайт

Промяна на реда на колоните за тип съдържание на сайт

Настройки на информационния панел за промяна на документ

Добавяне на правила за управление на информацията

Управление на конвертирането на документи

Типът съдържание за сайт описва атрибутите на документ, папка или елемент от списък. Всеки тип съдържание на сайт може да укаже:

 • Набор от свойства.

 • Формуляри за редактиране и показване на свойствата.

 • Работните потоци, които ще са налични за документа или за елемента от списъка.

 • Шаблон на документ, който ще се използва.

Членове на групата на собствениците на име на сайта да промените типовете съдържание за сайта. По подразбиране всички типове съдържание, които наследяват от типа съдържание, който променяте, също се актуализират с промените.

Свързване на шаблон за документ с тип съдържание на сайт

Забележка: Шаблоните за документи може да се асоциират само с типове съдържание на документи, а не на папки, списъци или дъски за обсъждане.

 1. В началната страница на колекцията сайтове, в менюто Действия за сайта посочете Настройки на сайта, а после щракнете върху Модифициране на всички настройки на сайта.

 2. В секцията Галерии щракнете върху Типове съдържание на сайта.

 3. В страницата на Галерия на типа на съдържание на сайта щракнете върху връзката за типа съдържание за сайт, който искате да конфигурирате.

 4. В раздела Настройки щракнете върху Разширени настройки.

 5. В раздела Шаблон на документ въведете URL адреса на съществуващ шаблон на документ или качване на нов шаблон на документ. Следващата таблица съдържа типовете на URL адреси, които можете да използвате. Примерите се базират на сайт на тип съдържание ресурс папка (тоест папката, която съдържа файловете за типове съдържание на сайта) http://contoso/_cts/ContentTypeName/ и шаблона на документа е docname.doc.

  Забележка: Ресурс папка във формуляра на _cts/Име_на_тип_съдържание (където Име_на_тип_съдържание е името на типа съдържание на сайта) съществува в главното ниво на всеки сайт.

Име на URL адрес

Пример

Относителен път на сървъра

/_cts/ContentTypeName/docname.doc

Абсолютен

http://contoso/_cts/ContentTypeName/docname.doc

Относителен път на ресурсната папка

docname.doc

Относителен път на сайт

~/site/LibraryName/docname.doc

 1. В раздела Само за четене изберете дали типът съдържание да може да се променя или да е само за четене.

 2. В раздела Актуализиране на сайтове и списъци задайте дали типовете съдържание, които се наследяват от типа съдържание, ще се актуализират с промените ви.

  Ако изберете Да, другите типове съдържание, които са наследени от този тип съдържание (наричат се дъщерни типове съдържание) ще наследяват промените, които правите.

Най-горе на страницата

Добавяне на работен поток към тип съдържание на сайт

Добавянето на работен поток към типа съдържание на сайт разрешава на крайните потребители да изпълняват работен поток във всички екземпляри на типа съдържание в списъка или библиотеката. Работните потоци могат да се добавят към всички типове съдържание, включително скрити и потребителски типове съдържание. Когато се добавя тип съдържание към списък или библиотека, всички негови връзки с работния поток също се копират в този списък и се свързват с елементите на този тип съдържание.

Microsoft Office SharePoint Server 2007 включва няколко шаблони за работни потоци, които се отнасят бизнес процеси. Три работни потоци са автоматично се свързва с типа съдържание на документа: одобрение "," събиране на обратна информация "и" събиране на подписи. Системните администратори също да създавате работни потоци по избор.

Забележка: Работният поток трябва да е разположен на колекцията със сайтове, преди да я добавите към типа съдържание на сайт. Обърнете се към сървърния администратор, ако работният поток, който искате да добавите, не е наличен.

 1. В началната страница на колекцията сайтове, в менюто Действия за сайта посочете Настройки на сайта, а после щракнете върху Модифициране на всички настройки на сайта.

 2. В раздела галерии щракнете върху типове съдържание на сайтаи след това изберете типа съдържание, към който искате да добавите работен поток.

 3. В страницата на Тип съдържание на сайт , в раздела Настройки щракнете върху Настройки на работния поток.

 4. В страницата Промяна на настройките на работния поток щракнете върху Добавяне на работен поток.

 5. На страницата Добавяне на работен поток изберете шаблона за работен поток, за да използвате и след това въведете име, което отличава работния поток за тип съдържание.

  Името се показва на потребителите, когато се стартира работния поток и когато се преглежда състоянието на работния поток, така че се препоръчва кратко име, което описва бизнес процеса.

 6. Използвайте инструкциите в темата Промяна на настройките на работния поток за тип съдържание на сайт, за да конфигурирате настройките на работния поток.

 7. Ако работният поток, който добавяте има страницата Персонализиран работен поток , щракнете върху напред , за да преминете към страницата Персонализиран работен поток , изберете настройките, които искате и след това щракнете върху OK.

  Ако работният поток, която искате да добавите не е страницата Персонализиран работен поток , щракнете върху OK.

Най-горе на страницата

Премахване на работен поток от тип съдържание

Премахването на работен поток от тип съдържание прекратява всички екземпляри на работния поток, които се изпълняват, и изтрива тяхната хронология и задачи. Вие имате също така възможността да позволите на екземпляри на работен поток, които се изпълняват, да бъдат завършени, но да предотвратите стартирането на нови екземпляри.

Когато изтриете връзка с работен поток в тип съдържание, от който други (дъщерни) типове съдържание наследяват настройки, то работният поток не само се изтрива от тези дъщерни типове съдържание, но и всички екземпляри на работния поток от тази връзка, които се изпълняват, се прекратяват незабавно и тяхната хронология и задачи също се изтриват.

 1. В началната страница на колекцията сайтове, в менюто Действия за сайта посочете Настройки на сайта, а после щракнете върху Модифициране на всички настройки на сайта.

 2. В раздела галерии щракнете върху типове съдържание на сайтаи след това изберете типа съдържание, към който искате да добавите работен поток.

 3. В страницата на Тип съдържание на сайт , в раздела Настройки щракнете върху Настройки на работния поток.

 4. На страницата Промяна на настройките на работния поток щракнете върху Премахване на работен поток.

 5. На страницата на Премахване на работни потоци Намерете работния поток, който искате да премахнете и след това направете едно от следните неща:

  • За да премахнете работен поток и да прекратите всички екземпляри на работния поток, които се изпълняват, щракнете върху Премахни до работния поток.

  • За да разрешите на екземпляри на работния поток да бъдат завършени, но не и нови екземпляри, щракнете върху Няма нови екземпляри до работния поток.

 6. Щракнете върху OK.

  При подкана да се приложат промените към всички типове съдържание, които наследяват от този тип съдържание, направете едно от следните неща:

  • За да премахнете работния поток от този тип съдържание, но не и от типовете съдържание, които наследяват от него (дъщерни типове съдържание), щракнете върху Отказ. Работният поток ще продължи да бъде наличен за дъщерните типове съдържание.

  • За да премахнете връзката на този работен поток от всички дъщерни типове съдържание и да се изтрият всички изпълняващи се работни потоци, базирани на тази връзка на работния поток, щракнете върху OK. Тази операция може да отнеме известно време в зависимост от размера на колекцията от сайтове и от броя на изпълняващите се работни потоци.

Най-горе на страницата

Добавяне на съществуваща колона към тип съдържание на сайт

Следвайте тази процедура, за да добавите колоната, която е вече дефинирана на вашия сайт или на родителския сайт, към типа съдържание на сайта.

 1. В началната страница на колекцията сайтове, в менюто Действия за сайта посочете Настройки на сайта, а после щракнете върху Модифициране на всички настройки на сайта.

 2. На страницата Настройки на сайта, в раздела галерии щракнете върху типове съдържание на сайта.

 3. В секцията Галерии щракнете върху Типове съдържание на сайта.

 4. В страницата на Галерия на типа на съдържание на сайта щракнете върху типа съдържание за сайт, който искате да конфигурирате.

 5. На страницата на Тип съдържание на сайт , в раздела колони щракнете върху Добавяне от съществуващи колони на сайт.

  Появява се страницата за Добавяне на колони към тип съдържание на сайт .

 6. В раздела Изберете колони изберете групата, която искате да филтрирате, от списъка Изберете колони от.

  Следната таблица описва групите и типовете колони, които те съдържат, които са налични по подразбиране.

Изберете това

За да се показва това

Всички групи

Всички колони, налични в дадена група.

Базови колони

Колони, които се използват в много типове списъци или библиотеки.

Core контакти и календар на колони

Колоните, които са полезни при списъци с контакти и календар. Тези колони обикновено се използват за синхронизиране на метаданни от клиента контакти и календар програми, например Microsoft Office Outlook 2007.

Основни колони на документ

Стандартни колони на документ от множеството метаданни на Dublin Core. Много от тези колони са част от основното множество свойства на Microsoft Office.

Основната задача и проблем колони

Колоните, които са полезни в списъците със задачи и проблеми. Тези колони обикновено се използват за синхронизиране на метаданни от клиента задача и проблем програми, например Office Outlook 2007.

Разширени колони

Набор от колони със специална цел.

 1. Изберете колоната, която искате да добавите от списъка Налични колони и след това щракнете върху Добави.

  Съвет: За да добавите бързо много типове колони, натискайте CTRL, докато щраквате върху всяка налична колона, която искате да добавите.

 2. В раздела Актуализиране на типове съдържание на сайтове и списъци задайте дали дъщерните типове съдържание, които се наследяват от този тип съдържание на сайт, ще се актуализират с промените.

 3. След като приключите добавянето на желаните колони, щракнете върху ОК.

Най-горе на страницата

Добавяне на нова колона към тип съдържание на сайт

Следвайте тази процедура, за да дефинирате нова колона и да я добавите към тип съдържание на сайта. Отбележете, че новата колона, която създавате, става налична за сайта, в който сте я създали, и за дъщерните му сайтове. След като създадете новата си колона, можете да я добавите към други типове съдържание, а също и към списъци и библиотеки. Ако не искате новата ви колона да се използва от други, можете да я скриете, като я добавите към нова група, наречена "_Скрити."

 1. В началната страница на колекцията сайтове, в менюто Действия за сайта посочете Настройки на сайта, а после щракнете върху Модифициране на всички настройки на сайта.

 2. На страницата Настройки на сайта, в раздела галерии щракнете върху типове съдържание на сайта.

 3. В страницата на Галерия на типа на съдържание на сайта щракнете върху типа съдържание за сайт, който искате да конфигурирате.

  Появява се страницата за конфигуриране на избрания тип съдържание на сайт.

 4. В раздела Колони щракнете върху Добавяне от колона на новия сайт.

 5. В страницата на Нова колона на сайт , в раздела име и тип въведете име за типа нова колона и след това изберете типа на информацията, която може да се съхранява в тази колона.

  Съвет: Имената на колоните не различават между малки и главни букви. Например ако в колекцията ви сайтове вече е дефинирана колона, наименувана Описание, вие не можете да създадете нова колона, наименувана описание.

 6. В раздела Група изберете или съществуваща група, или въведете името на новата група, в която ще съхраните новата колона.

 7. В раздела Допълнителни настройки на колона укажете желаните допълнителни настройки за колона. Например може да въведете описание за вашата колона, да укажете дали се изисква информация за тази колона, както и да въведете максималния брой знаци, който може да съхранява в колоната и да зададете стойността по подразбиране за колоната.

 8. В раздела Актуализиране на типове съдържание на сайтове и списъци задайте дали дъщерните типове съдържание, които се наследяват от този тип съдържание на сайт, ще се актуализират с промените.

 9. След като приключите добавянето на желаните колони, щракнете върху ОК.

Най-горе на страницата

Промяна на реда на колоната за типа съдържание на сайта

 1. В началната страница на колекцията сайтове, в менюто Действия за сайта посочете Настройки на сайта, а после щракнете върху Модифициране на всички настройки на сайта.

 2. На страницата Настройки на сайта, в раздела галерии щракнете върху типове съдържание на сайта.

 3. В страницата на Галерия на типа на съдържание на сайта щракнете върху връзката за типа съдържание за сайт, който искате да конфигурирате.

  Появява се страницата за конфигуриране на избрания тип съдържание на сайт.

 4. В раздела Колони щракнете върху Ред на колона.

 5. Използвайте падащите списъци в колоната Позиция отгоре, за да преподредите колоните по начина, по който желаете.

 6. В секцията Актуализиране на сайтове и списъци задайте дали дъщерните типове съдържание на сайта, които се наследяват от този тип съдържание на сайта, ще се актуализират с промените ви.

Най-горе на страницата

Промяна на настройките на информационния панел на документа

Информационният панел на документа позволява на крайните потребители за преглед и промяна на свойствата на типа съдържание директно в 2007 Microsoft Office system документ. Например ако типа съдържание на документа за вашата колекция от сайтове има колона "състояние", крайните потребители могат да прегледат свойството "състояние" в информационния панел на документа и промените състоянието от чернова на крайния. Когато документът се записва обратно в сървъра, промяната се актуализира в колоната състояние.

Информационният панел на документа е формуляр на Microsoft Office InfoPath, който се създава автоматично в документ на Издание на Office 2007 и отразява свойствата за редактиране на документа в сървъра. Когато конфигурирате тип съдържание, вие генерирате формуляр на InfoPath, базиран на свойствата на типа съдържание. След това можете да персонализирате и разположите формуляра така, както и всеки друг формуляр на InfoPath. Персонализираният формуляр тогава се посочва от документа. Крайните потребители могат да прегледат или редактират свойствата на документа лесно, използвайки информационния панел на документа, който се показва отгоре в документа на Office.

 1. В началната страница на колекцията сайтове щракнете върху Действия за сайта, посочете Настройки на сайта, а после щракнете върху Модифициране на всички настройки на сайта.

 2. На страницата Настройки на сайта, в раздела галерии щракнете върху типове съдържание на сайта.

 3. В страницата на Галерия на типа на съдържание на сайта щракнете върху връзката за типа съдържание на сайта, към който е свързан информационния панел на документа.

 4. В страницата на Тип съдържание на сайт , в раздела Настройки щракнете върху Настройки на информационния панел на документа.

 5. На страницата Настройки на информационния панел на документа Задайте кой шаблон, който искате да използвате за информационния панел на документа.

  • Ако нямате все още такъв, можете да създадете потребителски шаблон в InfoPath, като щракнете върху Създаване на нов шаблон.

  • За да използвате потребителски шаблон, който в момента притежавате, можете да го качите, като щракнете върху Преглед, или да го посочите от споделено местоположение, като UNC път. Пътят се поставя в документа и се посочва впоследствие, за да се покаже информационният панел на документа, когато се отвори документът.

  • За да продължи използването на шаблон по подразбиране, който е създаден автоматично, или да се връщате обратно към него, изберете Използвай шаблон по подразбиране за приложенията на Microsoft Office.

   Шаблонът по подразбиране за списъци на Microsoft Office изброява колоните, които са дефинирани за типа съдържание.

 6. В секцията Показвай винаги Поставете отметка в квадратчето да показва информационния панел на документа за всеки документ, който е създаден с типа съдържание.

  Тази настройка осигурява показването на информационния панел на документа, когато се отваря съществуващ документ на този тип съдържание и когато се записва за първи път. По подразбиране информационният панел на документа се показва винаги, когато се създава нов документ в колекцията сайтове или когато се преименува документ и се записва на същото местоположение.

 7. Щракнете върху OK, за да разрешите промени в информационния панел на документа.

Най-горе на страницата

Добавяне на правила за управление на информацията

Добавянето на правила за управление на информацията към тип съдържание улеснява свързването на функциите на правилата с много списъци или библиотеки. Можете да изберете да добавите съществуващи правила за управление на информацията към тип съдържание, или да създадете уникални правила, специфични за определен тип съдържание.

Забележка: Можете също така да добавите правила за управление на информацията към тип съдържание, който е специфичен за списъци. Ефектът от това е, че правилата се прилагат само към елементите в този списък, които използват типа съдържание.

 1. В началната страница на колекцията сайтове щракнете върху Действия за сайта, посочете Настройки на сайта, а после щракнете върху Модифициране на всички настройки на сайта.

 2. На страницата Настройки на сайта, в раздела галерии щракнете върху типове съдържание на сайта.

 3. В страницата " Галерия на типа на съдържание на сайта " изберете типа съдържание, който искате да добавите правила.

 4. В страницата на Тип съдържание на сайт , в раздела Настройки щракнете върху Настройки на правилата за управление на информацията.

 5. На страницата Настройки на правилата за управление на информацията задайте какви правила, които искате да използвате:

  • За да приложите съществуващи правила към типа съдържание, изберете Използване на правилата на колекцията сайтове, изберете името на правила, а след това щракнете върху OK.

  • За да създадете уникални правила за типа съдържание, следвайте тези стъпки:

   1. Изберете Дефиниране на правила, а след това щракнете върху OK.

   2. В страницата " Редактиране на правила " въведете име и описание за правилата и след това напишете кратка инструкция, която обяснява на потребителите правилата за какво е. Изложение за правилата могат да бъдат до 512 знака.

   3. Използвайте информацията в темата, функции за конфигуриране на правила за управление на информацията, да настроите функциите, които искате да асоциирате с правилата.

Най-горе на страницата

Управление на конвертирането на документ

Администраторите на сайт могат да разрешат конвертирането на документ, така че крайните потребители могат да конвертират документи от един тип на файл в друг формат. Конвертирането на документ за типове съдържание на сайт също разрешава на администраторите на сайта да конфигурират типове съдържание, които да съхраняват настройки, дефиниращи кои конвертори са налични и как тези конвертори работят с документи от този тип съдържание. В Office SharePoint Server 2007 са включени няколко конвертора на документи, а организацията ви може да има също и допълнителни потребителски конвертори. След като конвертирането на документа се разреши в централното администриране, конверторите са достъпни по подразбиране за всички типове съдържание на сайт, които могат да се използват в библиотеката с документи. Това включва следните типове съдържание:

 • Типове съдържание на документ, като "Основна страница", "Документ", "Формуляр" и "Картина"

 • Типове съдържание за оформление на страница, например "Страница на статия", "Страница за пренасочване" и "Страница с приветствие"

Конверторите, които са разрешени, са налични за крайните потребители, когато изберат документ от даден тип съдържание, а след това щракнат върху Конвертиране на документот контекстното меню. Само конверторът или конверторите, специфични за типа файл на документа, (например .docx) се съдържат в списъка.

Когато има много конвертори за един тип на файл, като XML, може да предпочетете да редактирате списъка от конвертори, така че потребителите да виждат само конверторите, които съответстват на документи от този тип съдържание. Също така можете да променяте опциите на конфигуриране за конвертор. За всяка от тези ситуации можете да използвате следните стъпки, за да направите промени в конверторите на документи.

 1. В началната страница на колекцията сайтове, в менюто Действия за сайта посочете Настройки на сайта, а после щракнете върху Модифициране на всички настройки на сайта.

 2. На страницата Настройки на сайта, в раздела галерии щракнете върху типове съдържание на сайта.

 3. В страницата " Галерия на типа на съдържание на сайта " изберете типа съдържание, за който искате да управлявате конвертиране на документ.

 4. На страницата на Тип на съдържание на сайт , в раздела Настройки щракнете върху управление на конвертиране на документ за този тип съдържание.

  Забележка: Конверторите на документи са налични само за типовете съдържание на документ.

 5. Изчистете отметката от квадратчето за всеки конвертор, който не искате да се показва на крайните потребители. Уверете се, че всички конвертори, които искате да използвате, са избрани, а после щракнете върху Приложи.

 6. Ако конверторът, който искате да използвате, има опция Конфигуриране до него, можете да щракнете върху нея, за да дефинирате нови настройки на конвертирането.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×