Промяна на системата за датиране, формата и двуцифрената интерпретация на дати

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Датите често са критична част от анализа на данни. Често си задавате въпроси като: кога е закупен даден продукт, колко време ще изисква дадена задача в проект или каква е средната печалба за финансово тримесечие? Правилното въвеждане на датите е съществено за осигуряването на верни резултати. Но форматирането на датите, което да позволява лесното им разбиране, е също толкова важно за осигуряване на правилното обяснение на тези резултати.

Важно : Тъй като правилата, определящи начина, по който всяка програма за изчисление тълкува датите, са сложни, трябва да бъдете колкото е възможно по-конкретни, когато въвеждате дати. Това ще осигури точността на вашите изчисления с дати.

Microsoft Office Excel съхранява датите като последователни номера, които се наричат поредни стойности. Например в Microsoft Office Excel за Windows 1 януари 1900 г. е номер 1, а 1 януари 2008 г. е номер 39448, защото е 39 448 дни след 1 януари 1900 г. Excel съхранява часовете като десетични дроби, защото часът се разглежда като част от един ден. Десетичното число е стойност с диапазон от 0 (нула) до 0,99999999, което представя часове от 0:00:00 (12:00:00 преди обяд) до 23:59:59 (11:59:59 след обяд).

Тъй като датите и часовете са стойности, те могат да се сумират, изваждат и да се включват в други изчисления. Можете да покажете една дата като серийна стойност, а часа – като десетична дроб, като промените формата на клетката, съдържаща датата или часа във формат "Общ".

За повече информация вижте следните помощни теми:

Както Microsoft Excel за Macintosh, така и Excel за Windows поддържат системите на датиране след 1900 г. и след 1904 г. Системата на датиране по подразбиране на Microsoft Office Excel за Windows е след 1900 г., а системата на датиране по подразбиране на Microsoft Office Excel за Macintosh е след 1904 г.

Excel за Windows от самото начало се базира на системата на датиране след 1900, тъй като тя позволява по-добра съвместимост с други програми за електронни таблици, които са проектирани да работят под MS-DOS и Microsoft Windows, и по тази причина тя стана системата на датиране по подразбиране. От самото начало Microsoft Excel за Macintosh бе базиран на системата на датиране след 1904, понеже тя позволява по-добра съвместимост с по-ранни компютри Macintosh, които не поддържат дати преди 2 януари 1904 г., и по тази причина стана системата на датиране по подразбиране.

Следващата таблица показва първата и последната дата за всяка система на датиране и серийната стойност, свързана с всяка дата.

Система на датиране

Първа дата

Последна дата

1900 г.

1 януари 1900 г.
(серийна стойност 1)

31 декември 9999 г.
(серийна стойност 2958465)

1904

2 януари 1904 г.
(серийна стойност 1)

31 декември 9999 г.
(серийна стойност 2957003)

Тъй като двете системи на датиране използват различни начални дни, една и съща дата се представя чрез различни поредни стойности във всяка една система на датиране. Например 5 юли 2007 г. може да има две различни поредни стойности в зависимост от използваната система на датиране.

Система на датиране

Поредната стойност на 5 юли 2007 г.

1900 г.

37806

1904

39268

Разликата между двете системи на датиране е 1 462 дни, т. е. поредната стойност на дата в системата на датиране след 1900 е винаги с 1462 дни по-голяма от поредната стойност на същата дата в системата на датиране след 1904. Обратно на това, поредната стойност на дата в системата на датиране след 1904 е винаги с 1462 дни по-малка от поредната стойност на същата дата в системата на датиране след 1900. 1462 дни са равни на четири години и един ден (което включва един високосен ден).

Важно : За да сте сигурни, че стойностите на годините се интерпретират така, както очаквате, въведете ги с четири цифри (например 2001, а не 01). Когато въвеждате годините с четири цифри, Excel няма да определя века вместо вас.

Ако въведете дата с двуцифрена година в клетка, форматирана като текст, или като текстов аргумент във функция, като например =YEAR("1/1/31"), Excel интерпретира годината както следва:

 • 00 до 29     се интерпретира като годините от 2000 до 2029. Ако например въведете датата 28.5.19, Excel предполага, че датата е 28 май 2019 г.

 • 30 до 99     се интерпретира като годините от 1930 до 1999. Ако например въведете датата 28.5.98, Excel предполага, че датата е 28 май 1998 г.

В Microsoft Windows можете да промените начина, по който се интерпретират двуцифрените години за инсталираните от вас програми на Microsoft Windows.

Windows 10

 1. В полето за търсене в лентата на задачите въведете Контролен панели след това щракнете върху Контролен панел.

 2. Под часовник, език и регионщракнете върху Промяна на датата, часа или числови формати

 3. Щракнете върху Регионални и езикови опции.

 4. В диалоговия прозорец регион щракнете върху допълнителни настройки.

 5. Щракнете върху раздела Дата.

 6. Променете горната граница за века в полето Когато годината е въведена с две цифри, интерпретирай я като година между.

  Когато промените годината за горната граница, годината за долната граница се променя автоматично.

 7. Щракнете върху OK.

Windows 8

 1. Плъзнете от десния край на екрана, докоснете търсене (или ако използвате мишка, посочете горния десен ъгъл на екрана, преместете показалеца на мишката надолу и след това щракнете върху търсене), въведете Контролен панел в полето за търсене и след това докоснете или щракнете върху Контролен панел.

 2. Под часовник, език и регионщракнете върху Промяна на датата, часа или числови формати.

 3. В диалоговия прозорец регион щракнете върху допълнителни настройки.

 4. Щракнете върху раздела Дата.

 5. Променете горната граница за века в полето Когато годината е въведена с две цифри, интерпретирай я като година между.

  Когато промените годината за горната граница, годината за долната граница се променя автоматично.

 6. Щракнете върху OK.

Windows 7

 1. Щракнете върху бутона Старт и после върху Контролен панел.

 2. Щракнете върху регион и език.

 3. В диалоговия прозорец регион щракнете върху допълнителни настройки.

 4. Щракнете върху раздела Дата.

 5. Променете горната граница за века в полето Когато годината е въведена с две цифри, интерпретирай я като година между.

  Когато промените годината за горната граница, годината за долната граница се променя автоматично.

 6. Щракнете върху OK.

По подразбиране, когато въведете дати в работна книга, датите се форматират, така че да показват двуцифрени години. Когато промените формата по подразбиране за дата в друг формат с помощта на тази процедура, показването на датите, които са въведени преди това във вашата работна книга, ще се промени в новия формат, ако датите не са форматирани с помощта на диалоговия прозорец Форматиране на клетки (В раздела Начало, в групата Число щракнете върху иконата за стартиране на диалогов прозорец).

Windows 10

 1. В полето за търсене в лентата на задачите въведете Контролен панели след това щракнете върху Контролен панел.

 2. Под часовник, език и регионщракнете върху Промяна на датата, часа или числови формати

 3. Щракнете върху Регионални и езикови опции.

 4. В диалоговия прозорец регион щракнете върху допълнителни настройки.

 5. Щракнете върху раздела Дата.

 6. В списъка Кратък формат за дата щракнете върху формат, който използва четири цифри за годината ("гггг").

 7. Щракнете върху OK.

Windows 8

 1. Плъзнете от десния край на екрана, докоснете търсене (или ако използвате мишка, посочете горния десен ъгъл на екрана, преместете показалеца на мишката надолу и след това щракнете върху търсене), въведете Контролен панел в полето за търсене и след това докоснете или щракнете върху Контролен панел.

 2. Под часовник, език и регионщракнете върху Промяна на датата, часа или числови формати.

 3. В диалоговия прозорец регион щракнете върху допълнителни настройки.

 4. Щракнете върху раздела Дата.

 5. В списъка Кратък формат за дата щракнете върху формат, който използва четири цифри за годината ("гггг").

 6. Щракнете върху OK.

Windows 7

 1. Щракнете върху бутона Старт и после върху Контролен панел.

 2. Щракнете върху регион и език.

 3. В диалоговия прозорец регион щракнете върху допълнителни настройки.

 4. Щракнете върху раздела Дата.

 5. В списъка Кратък формат за дата щракнете върху формат, който използва четири цифри за годината ("гггг").

 6. Щракнете върху OK.

Система на датиране се променя автоматично, когато отворите документ от друга платформа. Например ако работите Excel и отворите документ, създаден в Excel за Macintosh, квадратчето система на датиране след 1904 се избира автоматично.

Можете да промените системата за датиране, правейки следното:

 1. Щракнете върху Файл > Опции > Разширени.

  В Excel 2007, щракнете върху Бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office > Опции на Excel > Разширени.

 2. Под секцията Когато се правят изчисления в тази работна книга изберете желаната от вас работна книга, а след това отметнете или изчистете квадратчето Система на датиране след 1904.

Може да срещнете проблеми, когато копирате и поставяте дати или когато създавате външни препратки между книги, базирани на двете различни системи на датиране. Някои дати могат да се показват като четири години и един ден по-ранни или по-късни от очакваното. Можете да се сблъскате с тези проблеми при използване или на Microsoft Excel за Windows, или на Excel за Macintosh, или и двете програми.

Например, ако копирате дата юли 2007 5 от работна книга, която използва системата на датиране от 1900 и поставете датата в работна книга, която използва система на датиране след 1904, датата се показва като 6 юли 2011 г., което е 1462 дни по-късно. Като алтернатива, ако копирате дата юли 2007 5 от работна книга, която използва система на датиране след 1904 и поставете датата в работна книга, която използва системата на датиране от 1900 г., датата се показва като 4 юли, 2003, което е 1462 дни по-рано. За обща информация вижте Научете за двете датата системи .

Коригиране на копиране и поставяне на проблем   

 1. Въведете стойността 1462 в празна клетка.

 2. Изберете тази клетка и в раздела Начало, в групата Клипборд щракнете върху Копирай.

 3. Изберете всички клетки, които съдържат неправилните дати.

  Съвет : За да отмените селекция от клетки, щракнете върху произволна клетка в работния лист. За повече информация вижте избор на клетки, диапазони, редове или колони в работен лист.

 4. В раздела Начало, в групата Клипборд щракнете върху Поставяне, а след това върху Специално поставяне.

  Групата "Клипборд" в раздела "Начало"

 5. В диалоговия прозорец Специално поставяне, под Постави, щракнете върху Стойности и след това под Операция направете едно от следните неща:

  • За да зададете датата с четири години и един ден по-късно, щракнете върху Добави.

  • За да зададете датата с четири години и един ден по-рано, щракнете върху Извади.

Коригиране на проблеми с външни препратки   

Ако използвате външна препратка към дата в друга работна книга с различна система на датиране, можете да видоизмените външната препратка, като направите едно от следните неща:

 • За да зададете датата с четири години и един ден по-късно, добавете към нея 1462. Например:

=[Book2]Sheet1!$A$1+1462

 • За да зададете датата с четири години и един ден по-рано, извадете от нея 1462. Например:

=[Book1]Sheet1!$A$1-1462

Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×