Промяна на размера на картина, фигура, текстовото поле или WordArt

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Можете лесно да преоразмерите картини, текстови полета, фигури и WordArt във файл на Office. Можете също да премахнете нежелани части от картина, като го за изрязване.

Пример за вида преди и след преоразмеряване
Пример за преоразмерена картина

Ако искате да се простират, намаляване или просто промяна на размера на картината (или фигура), използвайте манипулаторите за оразмеряване на обработка или за по-прецизен контрол на размера на опции в раздела Инструменти за картини – формат или Инструменти за рисуване – формат .

Какво искате да направите?

Преоразмеряване на картина, фигура, WordArt или друг обект

Преоразмеряване до точно определена височина и ширина

Преоразмеряване до точно определена пропорция

Преоразмеряване на картина, фигура, WordArt или друг обект

 1. Щракнете върху картината, фигурата, WordArt или друг обект (например диаграма), която искате да преоразмерите.

 2. За да увеличите или намалите размера в една или повече посоки, плъзнете манипулатор за оразмеряване навън от центъра или към него, докато правите едно от следните неща:

  • За да запазите центъра на същото място, натиснете и задръжте клавиша Ctrl, докато плъзгате манипулатора за оразмеряване.

  • За да запазите пропорциите, натиснете и задръжте клавиша Shift, докато плъзгате манипулатора за оразмеряване.

  • За да запазите както пропорциите, така и центъра на същото място, натиснете и задръжте заедно клавишите Ctrl и Shift, докато плъзгате манипулатора за оразмеряване.

   Фигура с осветен манипулатор за оразмеряване

Преоразмеряване до точно определена височина и ширина

 1. Щракнете, за да изберете картина, фигура, WordArt или друг обект, който искате да преоразмерите прецизно.

  За да преоразмерите няколко обекта едновременно, натиснете и задръжте Ctrl, докато избирате всеки обект.

 2. В зависимост от типа на обекта, който сте избрали направете едно от следните неща:

  • За да преоразмерите картина, в раздела Инструменти за картини – формат , в групата размер въведете новия размерите в полетата височина и ширина .

   полета ''височина'' и ''ширина'' в раздела ''инструменти за картини – форматиране''

  • За да преоразмерите фигура или друг обект, в раздела Инструменти за рисуване – формат , в групата размер въведете желаните размери в полетата височина и ширина .

   полета ''височина'' и ''ширина'' в раздела ''инструменти за рисуване, форматиране

   Забележка : Ако не е по-малък размер на екрана, трябва да щракнете върху стрелката надолу в групата размер , за да видите полетата височина и ширина .
   Групата размер е намален по-малък екран

Ако не можете да промените височината и ширината независима, трябва да отключите пропорции:

 1. Щракнете върху диалоговия прозорец поле за стартиране на Изображение на икона в долния десен ъгъл на групата размер .

 2. В полето формат на екрана или диалогов прозорец, който се появява изчистете отметката от квадратчето фиксирани пропорции .

Преоразмеряване до точно определена пропорция

 1. Щракнете върху картината, фигурата, WordArt или друг обект, който искате да преоразмерите.

  За да преоразмерите няколко обекта едновременно, натиснете и задръжте Ctrl, докато избирате всеки обект.

 2. Направете едно от следните неща:

  • За да преоразмерите картина, в раздела Инструменти за картини – формат , в групата размер щракнете върху диалоговия прозорец поле за стартиране на Изображение на икона .

   икона за стартиране на диалогов прозорец в групата ''размер'' в раздела ''инструменти за картини, форматиране''

  • За да преоразмерите фигура или друг обект, в раздела Инструменти за рисуване – формат , в групата размер щракнете върху диалоговия прозорец поле за стартиране на Изображение на икона .

   икона за стартиране на диалогов прозорец в групата ''размер'' в раздел ''инструменти за рисуване, форматиране''

   Забележка : Ако не е по-малък размер на екрана, трябва да щракнете върху стрелката надолу в групата размер , за да видите иконата за стартиране на диалогов прозорец.
   Групата размер е намален по-малък екран

 3. В полето формат на екрана или диалогов прозорец, който се появява направете едно от следните неща:

  • За да запазите оригиналната част, поставете отметка в квадратчето Заключване пропорционално и въведете процент на мащаба за височина или ширина.

  • За да преоразмерите на различни пропорция, изчистете отметката от квадратчето фиксирани пропорции и въведете скала с проценти за височина и ширина.

Вж. също

Изрязване на картина

Вмъкване на WordArt

Преместване или преоразмеряване на таблица в PowerPoint

Преоразмеряване или редактиране на картини в Outlook

Намаляване на размера на файл с картина

Преместване на картини в Word

Какво искате да направите?

Преоразмеряване на картина, фигура, текстовото поле или WordArt

Връщане на картина към първоначалния размер

Записване на оригиналната версия на редактирана картина

Преоразмеряване на картина, фигура, текстовото поле или WordArt

Преоразмеряване на разтяга или свива размерите на обект.

Пример за вида преди и след преоразмеряване

Ръчно преоразмеряване

 1. Щракнете върху картина, фигура, текстово полеили WordArt , който искате да преоразмерите.

 2. За да увеличите или намалите размера в една или повече посоки, плъзнете манипулатор за оразмеряване навън от центъра или към него, докато правите едно от следните неща:

  • За да запазите центъра на обект на същото място, натиснете и задръжте клавиша CTRL, докато плъзгате манипулатора за оразмеряване.

  • За да запазите пропорциите на обекта, натиснете и задръжте SHIFT, докато плъзгате манипулатора за оразмеряване.

  • За да поддържате пропорциите на обекта и запазите центъра му на същото място, натиснете и задръжте CTRL и SHIFT, докато плъзгате манипулатора за оразмеряване.

Преоразмеряване до точно определена височина и ширина

 1. Щракнете върху картина, фигура, текстово полеили WordArt , който искате да преоразмерите.

 2. Направете едно от следните неща:

  • За да преоразмерите картина, под Инструменти за картини, в раздела форматиране , в групата размер въведете размерите, които искате в полетата височина и ширина .

   Групата "размер" в раздела формат под инструменти за картини

   Забележка : Ако не виждате разделите Инструменти за картини и формат , уверете се, че сте избрали картина. Да се наложи да щракнете двукратно върху картината, за да отворите раздела " формат ".

  • За да преоразмерите фигура, текстовото поле или WordArt, под Инструменти за рисуване, в раздела форматиране , в групата размер въведете размерите, които искате в полетата височина и ширина .

   Групата "размер" в раздела формат под инструменти за рисуване

   Забележка : Ако не виждате Инструменти за рисуване "и" формат на разделите, уверете се, че сте избрали картина, фигура, текстовото поле или WordArt. Да се наложи да щракнете двукратно върху картината, за да отворите раздела " формат ".

 3. В групата размер щракнете върху размер и позиция диалоговия прозорец поле за стартиране на Изображение на икона .

 4. В раздела размер под размер и завъртане, изчистете отметката от квадратчето фиксирани пропорции .

Преоразмеряване до точно определена пропорция

 1. Щракнете върху картина, фигура, текстово полеили WordArt , който искате да преоразмерите.

 2. Направете едно от следните неща:

  • За да преоразмерите картина, под Инструменти за картини, в раздела форматиране , в групата размер щракнете върху размер и позиция диалоговия прозорец поле за стартиране на Изображение на икона .

   Групата "размер" в раздела формат под инструменти за картини

   Забележка : Ако не виждате разделите Инструменти за картини и формат , уверете се, че сте избрали картина. Да се наложи да щракнете двукратно върху картината, за да отворите раздела " формат ".

  • За да преоразмерите фигура, текстовото поле или WordArt, под Инструменти за рисуване, в раздела форматиране , в групата размер щракнете върху размер и позиция диалоговия прозорец поле за стартиране на Изображение на икона .

   Групата "размер" в раздела формат под инструменти за рисуване

   Забележка : Ако не виждате Инструменти за рисуване "и" формат на разделите, уверете се, че сте избрали картина, фигура, текстовото поле или WordArt.

 3. В раздела размер , под мащабвъведете процентите на текущия височината и ширината, която искате да преоразмерите, в полетата височина и ширина .

 4. Изчистете отметката от квадратчето Фиксирани пропорции.

Съвет : За да приложите една и съща височина и ширина на различни обекти, изберете всички обекти, които искате да имат еднакви размери и след това в групата размер , въведете размерите в полетата височина и ширина . За да изберете няколко обекта, щракнете върху първия обект, натиснете и задръжте клавиша CTRL, докато щраквате върху другите обекти.

Връщане на картина към първоначалния размер

Предупреждение : Не може да върне картина към първоначалния й размер, ако преди това изрязано и сте го записали, или ако сте избрали следните опции от диалоговия прозорец Настройките за компресиране (за да отворите диалоговия прозорец Компресиране настройки , под Инструменти за картини в раздела форматиране , в групата регулиране щракнете върху Компресиране на картинии след това щракнете върху Опции): отметка в квадратчето Изтривай изрязаните части от картините и двете печат (220 ПКС/инч): отлично качество при повечето принтери и екрани или екран (150 пиксела/инч): добър за уеб страници и екрани.

 1. Изберете картината, която искате да се върнете към първоначалния размер.

 2. Под Инструменти за картинив раздела форматиране , в групата размер щракнете върху размер и позиция диалоговия прозорец поле за стартиране на Изображение на икона .

  Групата "размер" в раздела формат под инструменти за картини

  Забележка : Ако не виждате разделите Инструменти за картини и формат , уверете се, че сте избрали картина. Да се наложи да щракнете двукратно върху картината, за да отворите раздела " формат ".

 3. В диалоговия прозорец Форматиране на картина щракнете върху раздела размер , под първоначалния размер, изчистете отметката от квадратчето фиксирани пропорции и след това щракнете върху Начално състояние.

Записване на оригиналната версия на редактирана картина

Когато промените изображение с формат за обмен на графика (.gif), Joint Photographic експерти група формат за обмен файлове (.jpg) или файлов формат за Преносима мрежова графика (PNG), можете да запишете оригиналната версия на редактирана картина.

 1. Щракнете с десния бутон редактираната картина и след това щракнете върху Запиши като картинаконтекстно меню.

 2. В диалоговия прозорец Запиши като картина щракнете върху стрелката до Запишии след това щракнете върху Запиши оригиналната картина.

Вж. също

Изрязване на картина

Вмъкване на WordArt

Намаляване на размера на файл с картина

Преместване или преоразмеряване на таблица в PowerPoint

Какво искате да направите?

Преоразмеряване на картина, фигура, текстовото поле или WordArt

Връщане на картина към първоначалния размер

Записване на оригиналната версия на редактирана картина

Преоразмеряване на картина, фигура, текстовото поле или WordArt

Преоразмеряване на разтяга или свива размерите на обект.

Пример за вида преди и след преоразмеряване

Ръчно преоразмеряване

 1. Щракнете върху картина, фигура, текстово полеили WordArt , който искате да преоразмерите.

  Забележка : Ако имате затруднения при избирането на обекта, защото е зад друг обект или обекти, щракнете върху горния обект и след това натиснете TAB, докато изберете обекта.

 2. За да увеличите или намалите размера в една или повече посоки, плъзнете манипулатор за оразмеряване навън от центъра или към него, докато правите едно от следните неща:

  • За да запазите центъра на обект на същото място, натиснете и задръжте клавиша CTRL, докато плъзгате манипулатора за оразмеряване.

  • За да запазите пропорциите на обекта, натиснете и задръжте SHIFT, докато плъзгате манипулатора за оразмеряване.

  • За да поддържате пропорциите на обекта и запазите центъра му на същото място, натиснете и задръжте CTRL и SHIFT, докато плъзгате манипулатора за оразмеряване.

Преоразмеряване до точно определена височина и ширина

 1. Щракнете върху картина, фигура, текстово полеили WordArt , който искате да преоразмерите.

  Забележка : Ако имате затруднения при избирането на обекта, защото е зад друг обект или обекти, щракнете върху горния обект и след това натиснете TAB, докато изберете обекта.

 2. Направете едно от следните неща:

  • За да преоразмерите картина, под Инструменти за картини, в раздела форматиране , в групата размер въведете размерите, които искате в полетата височина и ширина .

   Разделът "Инструменти за картини"

   Забележка : Ако не виждате Инструменти за картини "и" формат на разделите, уверете се, че сте избрали картина, фигура, текстовото поле или WordArt.

  • За да преоразмерите фигура, текстовото поле или WordArt; под Инструменти за рисуванев раздела форматиране , в групата размер въведете размерите, които искате в полетата височина и ширина .

   изображение на раздел ''инструменти за рисуване'', ''форматиране''

   Забележка : Ако не виждате Инструменти за рисуване "и" формат на разделите, уверете се, че сте избрали картина, фигура, текстовото поле или WordArt.

 3. В групата размер щракнете върху Стартиране на диалоговия прозорец Изображение на икона .

 4. В раздела размер , под мащабизчистете отметката от квадратчето фиксирани пропорции .

Преоразмеряване до точно определена пропорция

 1. Щракнете върху картина, фигура, текстово полеили WordArt , който искате да преоразмерите.

  Забележка : Ако имате затруднения при избирането на обекта, защото е зад друг обект или обекти, щракнете върху горния обект и след това натиснете TAB, докато изберете обекта.

 2. Направете едно от следните неща:

  • За да преоразмерите картина, под Инструменти за картини, в раздела форматиране , в групата размер щракнете върху Стартиране на диалоговия прозорец Изображение на икона .

   Разделът "Инструменти за картини"

   Забележка : Ако не виждате Инструменти за картини "и" формат на разделите, уверете се, че сте избрали картина, фигура, текстовото поле или WordArt.

  • За да преоразмерите фигура, текстовото поле или WordArt, под Инструменти за рисуване, в раздела форматиране , в групата размер щракнете върху Стартиране на диалоговия прозорец Изображение на икона .

   изображение на раздел ''инструменти за рисуване'', ''форматиране''

   Забележка : Ако не виждате Инструменти за рисуване "и" формат на разделите, уверете се, че сте избрали картина, фигура, текстовото поле или WordArt.

 3. В раздела размер , под мащабвъведете процентите на текущия височината и ширината, която искате да преоразмерите, в полетата височина и ширина .

 4. Изчистете отметката от квадратчето Фиксирани пропорции.

За да приложите една и съща височина и ширина на различни обекти, изберете всички обекти, които искате да имат еднакви размери и след това в групата размер , въведете размерите в полетата височина и ширина . За да изберете няколко обекта, щракнете върху първия обект, натиснете и задръжте клавиша CTRL, докато щраквате върху другите обекти.

Връщане на картина към първоначалния размер

Забележка : Не може да върне картина към първоначалния й размер, ако преди това изрязано и сте го записали, или ако сте избрали следните опции от диалоговия прозорец Настройките за компресиране (за да отворите диалоговия прозорец Компресиране настройки , под Инструменти за картини в раздела форматиране , в групата регулиране щракнете върху Компресиране на картинии след това щракнете върху Опции): отметка в квадратчето Изтривай изрязаните части от картините и двете печат (220 ПКС/инч): отлично качество при повечето принтери и екрани или екран (150 пиксела/инч): добър за уеб страници и екрани.

 1. Изберете картината, която искате да се върнете към първоначалния размер.

  Забележка : Ако имате затруднения при избирането на обекта, защото е зад друг обект или обекти, щракнете върху горния обект и след това натиснете TAB, докато изберете обекта.

 2. Под Инструменти за картини, в раздела Формат, в групата Размер щракнете върху иконата за стартиране на диалоговия прозорец Изображение на икона .

  Разделът "Инструменти за картини"

  Забележка : Ако не виждате разделите Инструменти за картини и формат , уверете се, че сте избрали картина.

 3. Щракнете върху раздела размер , изчистете отметката от квадратчето фиксирани пропорции и след това щракнете върху Начално състояние.

Записване на оригиналната версия на редактирана картина

Когато промените изображение с формат за обмен на графика (.gif), Joint Photographic експерти група формат за обмен файлове (.jpg) или файлов формат за Преносима мрежова графика (PNG), можете да запишете оригиналната версия на редактирана картина.

 1. Щракнете с десния бутон редактираната картина и след това щракнете върху Запиши като картинаконтекстно меню.

 2. В диалоговия прозорец Запиши като картина щракнете върху стрелката до Запишии след това щракнете върху Запиши оригиналната картина.

Вж. също

Изрязване на картина

Вмъкване на WordArt

Добавяне, промяна или изтриване на WordArt

Намаляване на размера на файл с картина

Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×