Оформление на страниците

Промяна на полета

Промяна на полета

В Word можете да персонализирате или изберете предварително дефинирани настройки за поле. Word автоматично оставя поле от 2,5 см по краищата на всяка страница. Можете също да зададете полета за срещуположни страници, да оставите по-големи полета, за да можете да подвържете документа, и да промените мерната единица на полетата.

 1. Изберете Оформление > Полета.

 2. Изберете желаната конфигурация на полетата.

 3. Ако не виждате конфигурацията, която искате, изберете Полета по избор, за да дефинирате собствени полета.

Полета

Какво искате да направите?


Гледайте видео

 1. В раздела Оформление на страниците, в групата Настройка на страниците изберете Полета, и се появява галерията с полета.

  галерията с полета в групата ''настройка на страниците'' в раздела ''оформление на страница''

 2. Изберете типа поле, който искате да приложите.

  Забележка: Ако документът ви съдържа много раздели, новият тип поле ще се приложи само към текущия раздел. Ако документът ви съдържа много раздели и сте избрали няколко раздела, новият тип поле ще се приложи към всеки избран раздел.

Можете лесно да промените полетата по подразбиране. И след като го направите, новите настройки по подразбиране се записват в шаблона, на който се базира документът. След това всеки нов документ, базиран на този шаблон, автоматично ще използва новите настройки на полетата.

 1. Изберете Полета, след като изберете ново поле, а след това изберете Полета по избор.

 2. В диалоговия прозорец Настройка на страниците изберете Задай по подразбиране.

 1. В раздела Оформление на страниците, в групата Настройка на страниците изберете Полета, и се появява галерията с полета.

  галерията с полета в групата ''настройка на страниците'' в раздела ''оформление на страница''

 2. В долната част на галерията с полета изберете Полета по избор.

  Диалогов прозорец ''Настройка на страниците''

 3. В диалоговия прозорец Настройка на страниците въведете новите стойности за полетата.

Още съвети за полетата

 • За да промените полетата по подразбиране, щракнете върху Полета, след като изберете ново поле, и след това изберете Полета по избор. В диалоговия прозорец Настройка на страниците щракнете върху Задай по подразбиране. Новите настройки по подразбиране се записват в шаблона, на който се базира документът. Всеки нов документ, базиран на този шаблон, автоматично използва новите настройки на полетата.

 • За да промените полетата за част от документа, изберете текста и след това задайте полетата, които искате, като въведете новите полета в диалоговия прозорец Настройка на страниците. В полето Приложи към щракнете върху Избран текст. Microsoft Word автоматично вмъква нови раздели преди и след текста, който е с новите настройки на полетата. Ако вашият документ вече е разделен на раздели, можете да щракнете в някой раздел или да изберете няколко раздела и след това да промените полетата.

 • Повечето принтери изискват задаване на определена минимална ширина за полетата, тъй като не могат да печатат чак до ръба на страницата. Ако опитате да зададете твърде тесни полета, Microsoft Word показва съобщението Едно или повече полета се намират извън печатната област на страницата.

  За да предотвратите отрязването на текста, щракнете върху Поправи, за да се увеличи автоматично ширината на полето. Ако игнорирате съобщението и се опитате да отпечатате документа без промяна, Word показва друго съобщение с въпрос дали искате да продължите.

  Минималните настройки на полетата зависят от вашия принтер, драйвера на принтера и размера на хартията. За да научите повече за минималните настройки на полетата, прегледайте ръководството на принтера.

Използвайте огледални полета при настройката на срещуположни страници в двустранни документи от рода на книги или списания. Когато изберете огледални полета, полетата на лявата страница представляват огледален образ на тези на дясната страница. Това означава, че вътрешните полета са с една и съща ширина и външните полета са с една и съща ширина.

 • В раздела Оформление на страница, в групата Настройка на страниците щракнете върху Полета >Огледален.

  галерията с полета с маркирана опция ''огледални''

Забележка: За да промените ширините на полетата, щракнете върху Полета по избор отдолу на галерията с полета. Въведете нови стойности в полетата Отвътре и Отвън.

Крайното поле добавя допълнително място към страничното поле, горното поле или вътрешното поле на документ, който възнамерявате да подвързвате. Крайното поле помага да сте сигурни, че текстът няма да се скрие от подвързията.

илюстрация на огледални и крайни полета

1. Крайни полета за подвързване

2. Огледални полета за срещуположни страници

За да зададете на крайното поле

 1. В раздела Оформление на страница, в групата Настройка на страниците щракнете върху Полета.

 2. Щракнете върху Полета по избор.

 3. В полето Крайно поле въведете ширината на крайното поле.

 4. В полето Позиция на крайното поле изберете Отляво или Отгоре.

  Забележка: Полето Позиция на крайното поле не е налично, когато използвате опциите Огледални полета, 2 страници на лист или Брошура. За тези опции позицията на крайното поле се определя автоматично

Word може да показва линии във вашия документ, които да очертават границите на текста.

 1. В раздела Файл щракнете върху Опции.

 2. Щракнете върху Разширени и след това изберете квадратчето за отметка Покажи границите на текста под Показване на съдържанието на документ.

  Полетата на страницата се показват в документа като пунктирани линии.

Забележка: Можете да видите полетата на страницата в изглед на оформление за печат или изглед на оформление за уеб – границите на текста не се показват на отпечатаната страница.

Какво искате да направите?

Microsoft Word предлага няколко опции за полета на страница. Можете да използвате полетата на страница по подразбиране или можете да зададете собствени полета.

 • Добавяне на полета за подвързване    Използвайте крайно поле, за да добавите допълнително място към страничното или горното поле на документ, който възнамерявате да подвързвате. Крайното поле помага да сте сигурни, че текстът няма да няма да се скрие от подвързията.

илюстрация на огледални и крайни полета

1. Крайни полета за подвързване

2. Огледални полета за срещуположни страници

 • Задаване на полета за срещуположни страници   Използвайте огледални полета при настройката на срещуположни страници в двустранни документи от рода на книги или списания. В този случай полетата на лявата страница представляват огледален образ на тези на дясната страница (т.е. вътрешните полета са с една и съща ширина и външните полета са с една и съща ширина).

  Забележка: Можете да зададете крайни полета за документ, който има огледални полета, ако документът се нуждае от допълнително място за подвързване.

 • Добавяне на брошура    Като използвате опцията Брошура в диалоговия прозорец Настройка на страниците, можете да създадете брошура. Можете да използвате същата опция, за да създадете меню, покана, програма за събитие или друг тип документ, който използва едно сгъване в средата.

Брошура с едно сгъване в средата

1. Word вмъква едно сгъване в средата за брошура

След като настроите документ като брошура, работите с него както с всеки друг документ, вмъквайки текст, графики и други визуални елементи.

 • Повечето принтери изискват задаване на определена минимална ширина за полетата, тъй като не могат да печатат чак до ръба на страницата. Ако опитате да зададете твърде тесни полета, Microsoft Word показва съобщението Едно или повече полета се намират извън печатната област на страницата.

  За да предотвратите отрязването на текста, щракнете върху Поправи, за да се увеличи автоматично ширината на полето. Ако игнорирате съобщението и се опитате да отпечатате документа без промяна, Word показва друго съобщение с въпрос дали искате да продължите.

 • Минималните настройки на полетата зависят от вашия принтер, драйвера на принтера и размера на хартията. За да научите повече за минималните настройки на полетата, прегледайте ръководството на принтера.

 1. В раздела Оформление на страница, в групата Настройка на страниците щракнете върху Полета.

  Изображение на лентата на Word

 2. Щракнете върху типа поле, който искате. За най-често срещаната ширина на полето щракнете върху Нормални.

  Забележка: Когато щракнете върху желания тип поле, целият документ автоматично се променя на избрания от вас тип поле.

 3. Можете също да зададете собствени настройки за полетата. Щракнете върху Полета, Полета по избор и след това в полетата Отгоре, Отдолу, Отляво и Отдясно въведете новите стойности за полетата.

 • За да промените полетата по подразбиране, щракнете върху Полета, след като изберете ново поле, и след това изберете Полета по избор. В диалоговия прозорец Настройка на страниците щракнете върху бутона По подразбиране, след което щракнете върху Да. Новите настройки по подразбиране се записват в шаблона, на който се базира документът. Всеки нов документ, базиран на този шаблон, автоматично използва новите настройки на полетата.

 • За да възстановите първоначалните настройки на полетата, щракнете върху Полета и след това щракнете върху Полета по избор. Променете полетата за Отгоре, Отдолу, Отляво и Отдясно на 2,5 см. След това щракнете върху бутона По подразбиране и щракнете върху Да.

 • За да промените полетата за част от документа, изберете текста и след това задайте полетата, които искате, като въведете новите полета в диалоговия прозорец Настройка на страниците. В полето Приложи към щракнете върху Избран текст. Microsoft Word автоматично вмъква нови раздели преди и след текста, който е с новите настройки на полетата. Ако вашият документ вече е разделен на раздели, можете да щракнете в някой раздел или да изберете няколко раздела и след това да промените полетата.

 1. Щракнете върху бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office , а после върху Опции на Word.

 2. Щракнете върху Разширени и след това върху квадратчето за отметка Покажи границите на текста под Показване на съдържанието на документ.

  Полетата на страницата се показват в документа като пунктирани линии.

Забележка: Можете да видите полетата на страницата в изглед на оформление за печат или изглед на оформление за уеб – границите на текста не се показват на отпечатаната страница.

Когато изберете огледални полета, полетата на лявата страница представляват огледален образ на тези на дясната страница. Това означава, че вътрешните полета са с една и съща ширина и външните полета са с една и съща ширина.

 1. В раздела Оформление на страница, в групата Настройка на страниците щракнете върху Полета >Огледален.

  Изображение на лентата на Word

 2. Щракнете върху Полета > Полета по избор и в Отвътре и Отвън въведете ширината, която искате.

Настройката за крайното поле добавя допълнително място към страничното или горното поле на документ, който възнамерявате да подвързвате. Вътрешното поле помага да сте сигурни, че текстът няма да се скрие от подвързията.

 1. В раздела Оформление на страница, в групата Настройка на страниците щракнете върху Полета >Полета по избор.

  Изображение на лентата на Word

 2. В списъка На повече страници щракнете върху Нормален.

 3. В полето Крайно поле въведете ширината на крайното поле.

 4. В полето Позиция на крайното поле изберете Отляво или Отгоре.

  Забележка: Полето Позиция на крайното поле не е налично, когато използвате опциите Огледални полета, 2 страници на лист или Брошура. За тези опции позицията на крайното поле се определя автоматично

 1. Щракнете върху текстовото поле, което сте създали, за да го осветите.

 2. Щракнете върху раздела Формат на лентата.

 3. Щракнете върху малкия бутон в долния ляв ъгъл на групата Размер.

 4. В диалоговия прозорец Форматиране на текстово поле щракнете върху раздела Текстово поле.

 5. В раздела Вътрешно поле можете да персонализирате полетата до желания размер.

 6. Щракнете върху OK.

Ако тази статия не е отговорила на въпроса ви, можете да започнете чат с виртуален агент на Microsoft или човек по всяко време

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×