Промяна на платен или безплатни номера на мостове си конференция с външно избиране

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Когато купувате Skype за бизнеса PSTN конференции лицензи, Microsoft е домакин конференции мостове за вашата организация. Конференции мостове дава извън конференция с телефонни номера от различни места, така че организатори на събрание и участниците да ги използвате за присъединяване към събрания с помощта на телефон.

В допълнение към телефонни номера, вече присвоена мостове си конференции, можете да получите допълнителна услуга числа (без такси и безплатни номера, използван за конференция с външно избиране) от други местоположения и след това задайте ги да конференции запълване, така че да можете да разширите обхвата област/страна/регион за вашите потребители.

Забележка : За да можете да присвоите/отмяна на телефонен номер за конференции мостове, телефонен номер трябва да е число "услуга". Можете да видите типа на число е чрез глас >телефонни номера на раздела и вижте под колоната Тип на число .

Стъпки, когато сте възлагане на нова услуга телефонен номер на вашата конференция мостове

Стъпка 1 – присвоите нов телефонен номер на вашия конференции мостове

 1. Влезте в Office 365 с вашия служебен акаунт.

 2. Отидете в центъра за администриране на Office 365 > администратор центрове > Skype за бизнеса > гласови > телефонни номера и намерете телефонния номер.

 3. Изберете телефонния номер от списъка и в екрана за действие, щракнете върху Присвояване.

 4. Присвояване на страницата щракнете върху Запиши.

  Само един номер услуга може да бъде зададен като основен номер за вашата конференции мостове, услугата безплатни номера не може да бъде зададен като броя на вашия конференции мостове по подразбиране. Ако присвоявате един номер услуга и искате да го настроите като нов номер по подразбиране за вашите конференции мостове, проверете Използвай този номер по подразбиране.

  Забележка : След като нов телефонен номер, е даден, дори ако числото е станал нов номер по подразбиране, няма да промени броя по подразбиране за съществуващи потребители. За да зададете по подразбиране платен или безплатен номер, който е добавен към поканите за събрания на организатора, вижте Настройване телефонния номер, който ще се използва, когато потребителите се присъединят към събрание.

Стъпка 2 - Промяна подразбиране телефонните номера, които са включени в събранието кани на потребителите (по желание)

По подразбиране телефонни номера за потребител, са тези, които са включени в тяхната среща кани при планирането на събрание. За повече информация вижте Задаване той телефонен номер, който ще се използва, когато потребителите се присъединят към събрание.

 1. Влезте в Office 365 със своя служебен или учебен акаунт.

 2. Отидете в центъра за администриране на Office 365 > администратор центрове > Skype за бизнеса > конференция с външно избиране > потребители с външно избиране и намерете потребителите в списъка.

 3. Щракнете върху Редактиране в екрана за действие.

 4. Под номер по подразбиране или по подразбиране безплатен номер изберете число в списъка и щракнете върху Запиши.

След като промените са записани, новият по подразбиране телефон номера ще бъдат включени в събранието ви кани на организаторите следващия път, когато те планирате ново събрание.

Стъпка 3 – актуализация съществуваща среща кани на потребителите чрез услугата за миграция на събрание (по желание)

За тези две следващи стъпки трябва да стартирате Windows PowerShell. За да видите как да направите това, щракнете тук.

Използване на услугата за миграция на събрание, можете по желание да актуализирате поканите за събрания, вече изпратени до потребителите във вашата организация преди им по подразбиране телефонни номера са променени. За допълнителна информация вижте Настройка на събранието миграция услуга (MMS).

 • Изпълнение на услугата за мигриране събрание за потребители, които са имали им по подразбиране телефонни номера, променени в стъпка 2. За да направите това, изпълнете следната команда:

	Start-CsExMeetingMigration user@contoso.com

 • Можете също да прегледате събранието състоянието на мигрирането. Всички събрания ще бъдат предоговорени, след като има никакви операции в Чакащо или В ход състояние.

	Get-CsMeetingMigrationStatus -SummaryOnly

Стъпки, когато са unassigning услуга телефонен номер за конференции мостове

Когато отмените телефонен номер от конференции мостове, потребителите няма да могат да се присъединят към събрания чрез телефонен номер, че вече. Тъй като промяна на телефонния номер, е важно да актуализирате всички потребители, които могат да имат телефонен номер като броя им по подразбиране (ако има) и да актуализирате своите съществуващи покани за събрание, преди телефонния номер е Неприсвоени от мостове.

Ако телефонния номер се премахва без актуализиране на потребителите и техните събрания, своите съществуващи покани за събрание може да съдържа телефонен номер, който няма да работи за присъединяване към техните събрания вече.

За първите три стъпки трябва да стартирате Windows PowerShell. За да видите как да направите това, щракнете тук.

Стъпка 1 – актуализация потребители, които имат телефонен номер да бъде Неприсвоени като един от номерата им по подразбиране

Замества по подразбиране платен или безплатен номер за всички потребители, които имат номер да бъде Неприсвоени като число по подразбиране и да започнете процеса на промяна на срока му събрания. За да направите това, изпълнете следната команда:

Set-CsOnlineDialInConferencingUserDefaultNumber -FromNumber <Number to be removed> -ToNumber <Number to be set as new default> -NumberType <"Toll" or "Toll-Free"> -RescheduleMeetings

Забележка : В зависимост от размера на вашата организация това може да отнеме известно време, за да завършите.

Можете също да промените по подразбиране платен или безплатен номер на потребителите в Skype за бизнеса център за администриране, обаче, това няма да планирате автоматично техните събрания. За допълнителна информация вижте Настройване на телефонни номера за организаторите, които са включени в покани за събрание.

Стъпка 2 – преглед на състоянието на мигрирането, с помощта на Windows PowerShell в събрание

Всички събрания ще бъде пренасрочен, след като има никакви операции в Чакащо или В ход състояние.

Get-CsMeetingMigrationStatus -SummaryOnly

За повече информация за услугата за миграция на събрание вижте Настройка на събранието миграция услуга (MMS).

Стъпка 3 - отмените стария телефонен номер от конференция с външно избиране мостове

 1. Влезте в Office 365 със своя служебен или учебен акаунт.

 2. Отидете в центъра за администриране на Office 365 > администратор центрове > Skype за бизнеса > гласови > телефонни номера и намерете телефонния номер.

 3. Изберете телефонен номер от списъка и в екрана за действие, щракнете върху Unassign.

 4. В ли сте сигурни, че искате да отмените този номер? прозорец, щракнете върху да.

Важно : След като телефонен номер е Неприсвоени от конференции мостове, телефонния номер повече няма да е налично за потребители да се присъединят към нови или съществуващи събрания.

Искате ли да знаете как можете да управлявате с Windows PowerShell?

За да проверите дали Windows PowerShell е готово за изпращане

Проверете дали използвате версия на Windows PowerShell 3.0 или по-нова

 1. За да проверите дали работите с версия 3.0 или по-нова: Меню Старт > Windows PowerShell.

 2. Проверете версията, като въведете Get-Host в прозореца Windows PowerShell.

 3. Ако не разполагате с версия 3.0 или по-нова, трябва да изтеглите и инсталирате актуализациите на Windows PowerShell. Вижте Windows Management Framework 4.0, за да изтеглите и актуализирате Windows PowerShell до версия 4.0. Рестартирайте компютъра си, когато получите подкана.

 4. Също така трябва да инсталирате модула на Windows PowerShell за Skype за бизнеса онлайн, който ви позволява да създавате отдалечена сесия на Windows PowerShell, която се свързва към Skype за бизнеса онлайн. Този модул, който се поддържа само на 64-битови компютри, може да се изтегли от центъра на Microsoft за изтегляния в модула на Windows PowerShell за Skype за бизнеса онлайн. Рестартирайте компютъра си, ако получите подкана.

Ако трябва да знаете повече, вижте Свързване с всички услуги на Office 365 в един прозорец на Windows PowerShell.

За да стартирате Windows PowerShell

Стартиране на сесия на Windows PowerShell

 1. От менюто Старт > Windows PowerShell.

 2. В прозореца на Windows PowerShell се свържете с вашата организация за Office 365, като изпълните следното:

  Забележка : Трябва да изпълните командата Import-Module само първия път, когато използвате модула на Windows PowerShell за Skype за бизнеса онлайн.

  Import-Module "C:\Program Files\Common Files\Skype for Business Online\Modules\SkypeOnlineConnector\SkypeOnlineConnector.psd1"
  $credential = Get-Credential
  $session = New-CsOnlineSession -Credential $credential
  Import-PSSession $session

Ако искате повече информация за стартирането на Windows PowerShell, вижте Свързване с всички услуги на Office 365 в един прозорец на Windows PowerShell или Свързване със Skype за бизнеса онлайн с помощта на Windows PowerShell.

Можете да спестите време или за автоматизиране

За да спестите време или автоматизира това, можете да използвате Набор CsOnlineDialInConferencingUser или кратките команди наSet-CsOnlineDialInConferencingUserDefaultNumber .

 • Използвайте кратката команда Set-CsOnlineDialInConferencingUser , за да промените по подразбиране платен или безплатен номер за определени потребители.

  • За да промените по подразбиране безплатен номер за даден потребител, изпълнете:

   Set-CsOnlineDialinConferencingUser –Identity amos.marble@Contoso.com -TollFreeServiceNumber  80045551234
 • Използвайте кратката команда на Set-CsOnlineDialInConferencingUserDefaultNumber , за да промените по подразбиране платен или безплатен номер на потребителите въз основа на първоначалния им по подразбиране номер или тяхното местоположение.

  Забележка : Забележка:за да намерите BridgeID, използвайте Get-CsOnlineDialInConferencingBridge.

  • За да настроите безплатен номер по подразбиране за всички потребители, без това да 8005551234, изпълнете:

   Set-CsOnlineDialInConferencingUserDefaultNumber -FromNumber $null -ToNumber 8005551234 -NumberType TollFree -BridgeId <Bridge Id> 
  • За да промените по подразбиране безплатен номер на всички потребители, които имат 8005551234 като им по подразбиране безплатен номер за 8005551239 и автоматично се зададат своите събрания, изпълнете:

   Set-CsOnlineDialInConferencingUserDefaultNumber -FromNumber 8005551234 -ToNumber 8005551239 NumberType TollFree -BridgeId <Bridge Id> -RescheduleMeetings
  • За да зададете по подразбиране безплатен номер на всички потребители в САЩ, за да 8005551234 и автоматично се зададат своите събрания, изпълнете:

   Set-CsOnlineDialInConferencingUserDefaultNumber -Country US -ToNumber 8005551234 -NumberType TollFree -BridgeId <Bridge Id> -RescheduleMeetings

   Забележка : Местоположение, който се използва по-горе трябва да съответства на информацията за контакт на потребител(и), което е настроено в центъра за администриране на Office 365.

Разберете повече

Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×