Промяна на облика на задачите

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Можете да персонализирате изгледа "Задачи", така че да отговаря на нуждите ви. Например можете да укажете реда, в който искате задачите да бъдат показвани, или да изберете да не се показват завършените задачи.

Какво искате да направите?

Промяна на реда на показване на задачи

Включване на календара или изключите в лентата на заданията

Препозициониране или включване или изключване на екрана за четене

Показване или не показвай завършени задачи

Промяна на цвета на просрочени задача

Промяна на цвета на завършена задача

Преименуване на задача

Свързване към контакт

Промяна на реда на показване на задачите

Направете едно от следните неща:

 • Сортиране на всички задачи в списъка със задачи   

  1. В Задачи, в менюто Изглед посочете Текущ изглед и щракнете върху Персонализиране на текущия изглед.

  2. Щракнете върху Сортиране.

  3. В полето Сортирай елементите по щракнете върху полето, по което искате да сортирате. Ако желаното поле не е в диалоговия прозорец Сортирай елементите по, щракнете върху различно поле, зададено в полето Избор на наличните полета от.

   (Ако полето, по което искате да сортирате, е същото като полето, по което са групирани елементите, Microsoft Outlook сортира заглавките на групи, вместо елементите във всяка група. За да сортирате индивидуалните елементи в група, щракнете върху поле в полето Сортирай елементите по, което се различава от указаното поле за Групиране по.

  4. Изберете Възходящо или Низходящо за реда на сортиране.

  5. За да сортирате по допълнително поле, щракнете върху полето После по.

   Съвет : Ако сте в табличен изглед, можете да щракнете върху заглавието на колона, за да сортирате по тази колона.

 • Преместване на отделни задачи нагоре или надолу в списъка със задачи   

  1. В Задачи, в менюто Изглед посочете Текущ изглед и после щракнете върху Персонализиране на текущия изглед.

  2. Щракнете върху Сортиране, щракнете върху Изчисти всички и после натиснете OK.

  3. Щракнете върху Групиране по, щракнете върху Изчисти всички и после натиснете OK двукратно.

  4. Плъзнете задача нагоре или надолу в списъка със задачи. Използвайте червената линия, за да позиционирате задачата.

  5. За да запишете този ред като ред по подразбиране, в менюто Действия щракнете върху Запиши реда на задачите.

 • Преместване на отделни задачи нагоре или надолу в лентата на задачите списък със задачи   

  1. Изберете елемент в списъка със задачи към лентата на заданията.

  2. Щракнете върху и плъзнете елемента в желаната позиция.

   Докато плъзгате задачата червена линия със стрелки ще ви показва къде би останала задачата, ако освободите бутона на мишката.

   снимка на секцията за срещи в лентата на задачите

  3. Отпуснете бутона на мишката, когато показалецът стигне до желаното от вас място за задачата.

 • Преместване на отделни задачи нагоре или надолу в списъка на задачите за деня   

  1. В "Календар", в изглед за ден или за месец, изберете елемент от списъка със задачите за деня.

  2. Щракнете върху и плъзнете елемента в желаната позиция.

   Докато плъзгате задачата червена линия със стрелки ще ви показва къде би останала задачата, ако освободите бутона на мишката.

   списък със задачите за деня

  3. Отпуснете бутона на мишката, когато показалецът стигне до желаното от вас място за задачата.

 • Даване на приоритет на вашите задачи   

  Ако желаете да сортирате задачите по приоритет, първо трябва да укажете ниво на приоритета за всяка задача. По подразбиране задачите имат Нормален приоритет, но вие можете да промените това ниво на Нисък или Висок.

  1. Отворете задачата, чието ниво на приоритет желаете да промените.

  2. В полето Приоритет щракнете върху ниво на приоритета.

   След като присвоите нива на приоритет, върнете се в списъка със задачи и след това сортирайте по приоритет, с помощта на процедура за сортиране на всички задачи в списъка със задачи в тази тема.

Най-горе на страницата

Включване или изключване на календара в лентата на заданията

 • В менюто Изглед посочете Лента на заданията и след това щракнете върху Календарче.

Най-горе на страницата

Преместване или включване и изключване на екрана за четене

Нова за Microsoft Office Outlook 2007 е възможността да използвате екрана за четене в "Календар", "Контакти", "Задачи", "Бележки" и "Дневник". По подразбиране в навигационния екран, когато отворите Списък със задачи към лентата на заданията, екранът за четене се показва в долната част на прозореца. Можете също да включите екрана за четене и когато сте в списъка със задачи в изглед "Задачи".

За да включите, изключите или промените позицията на екрана за четене във всеки изглед, направете следното:

 1. В менюто Изглед посочете Екран за четене.

 2. Щракнете върху Отдясно, Отдолу или Изкл.

Забележка : Когато щракнете върху елемент в лентата на заданията или в календара в списъка със задачите за деня, елементът не се показва в екрана за четене.

Най-горе на страницата

Показване или скриване на завършените задачи

По подразбиране, когато маркирате елемент като завършен, той остава в списъка на вашите задачи, но се показва зачеркнат. Изключението е лентата на заданията, където по подразбиране завършените задачи не се показват. Можете да изберете дали да показвате, или да не показвате завършените задачи в различните изгледи.

 • Списък със задачи в "задачи"   

  • В Задачи, в навигационния екран, под Текущ изглед щракнете върху Активни задачи или Просрочени задачи, за да изключите задачите, маркирани като завършени.

   Всички останали селекции включват елементи, маркирани като завършени.

 • Списък със задачи в лентата на заданията   

  За да покажете завършените задачи в лентата на заданията, направете следното:

  1. Щракнете с десния бутон върху Подреждане по.

   Списък на задачите в лентата на задачите

  2. Щракнете върху По избор.

  3. В диалоговия прозорец Преглед по избор: Списък на задачите в лентата на заданията щракнете върху Филтър.

  4. Изберете раздела Разширени.

  5. Щракнете върху Изчисти всички.

  6. Натиснете два пъти OK.

   Ако сте променили разширения филтър в лентата на заданията, така че да се показват завършените задачи, и сега искате да се върнете към изгледа по подразбиране, при който се показват само активните задачи, направете следното:

  7. Щракнете с десния бутон в лентата на заданията върху Подреждане по.

   Списък на задачите в лентата на задачите

  8. Щракнете върху По избор.

  9. В диалоговия прозорец Преглед по избор: Списък на задачите в лентата на заданията щракнете върху Филтър.

  10. Изберете раздела Разширени.

  11. Щракнете върху Поле, посочете Всички полета в задачата и после щракнете върху Дата на завършване.

  12. В списъка Условие щракнете върху не съществува и после щракнете върху Добави към списъка.

  13. Щракнете върху Поле, посочете Всички полета в задачата и после щракнете върху Дата на завършване.

  14. В списъка Условие щракнете върху на или след.

  15. В полето текст за стойност въведете днеси след това щракнете върху Добавяне към списъка.

  16. Щракнете върху Поле, посочете Всички пощенски полета и после щракнете върху Дата на маркиране.

  17. В списъка Условие щракнете върху не съществува и после щракнете върху Добави към списъка.

  18. Щракнете върху Поле, посочете Всички пощенски полета и после щракнете върху Дата на маркиране.

  19. В списъка Условие щракнете върху на или след.

  20. В полето текст за стойност въведете днеси след това щракнете върху Добавяне към списъка.

   диалогов прозорец ''филтър''

  21. Щракнете върху OK два пъти.

 • Списък на задачите за деня   

  1. В Календар, в Списък със задачите за деня щракнете с десния бутон върху Покажете задача на.

  2. Изчистете отметката или поставете такава в квадратчето Покажи завършените задачи.

Най-горе на страницата

Промяна на цвета на просрочена задача

Направете някое от следните неща:

 • Промяна на цвета на елементи в списъка със задачи в изглед "задачи"   

  1. В менюто Инструменти щракнете върху Опции.

  2. Изберете Опции за задачи.

  3. Щракнете върху цвят в полето Цвят на просрочена задача.

 • Промяна на цвета на елементите в лентата на заданията   

  1. В лентата на заданията щракнете с десния бутон върху Подреждане по и после щракнете върху По избор.

  2. Щракнете върху Автоматично форматиране и после под Правила за този изглед отметнете квадратчето Просрочени задачи.

Забележка : Цветът на просрочените задачи в календара в списъка със задачите за деня не може да се променя.

Най-горе на страницата

Промяна на цвета на завършена задача

 1. В менюто Инструменти щракнете върху Опции.

 2. Изберете Опции за задачи.

 3. Щракнете върху цвят в полето Цвят на приключила задача.

Най-горе на страницата

Преименуване на задача

 1. Щракнете върху коя да е задача в списъка със задачи в изглед Задачи, в лентата на заданията или в Календар в Списък със задачите за деня.

 2. Натиснете F2.

  Съвет : Вместо да натискате F2, можете да спрете след стъпка 1 и да щракнете отново. Важно е да направите пауза, защото две бързи щраквания се възприемат като двукратно щракване, което ще отвори елемент.

 3. Въведете новото име на задачата и после натиснете клавиша ENTER.

  Забележка : В лентата на заданията можете да щракнете и да започнете да въвеждате, за да преименувате елемента.

Връзка към контакт

 1. Отворете задачата.

 2. Щракнете върху Контакти в дъното на прозореца на задачата.

  Бутонът "Контакти" липсва

  Ако бутонът "Контакти" не се вижда, направете следното:

  1. В менюто Инструменти щракнете върху Опции.

  2. В раздела Предпочитания под Контакти и бележки щракнете върху Опции за контакти.

  3. В диалоговия прозорец Опции за контакти под Свързване на контакти отметнете квадратчето Показвай свързването на контактите във всички формуляри.

 3. В диалоговия прозорец Избор на контакти, под Елементи изберете контакта, който искате да свържете към тази задача.

  За да изберете няколко контакта, щракнете върху един контакт, задръжте натиснат клавиша CTRL и след това щраквайте върху всеки допълнителен контакт.

  За да видите от контакт свързани елементи, отворете контакта и в раздела Контакт, в групата Покажи щракнете върху Дейности. За да видите елемент от конкретен тип, в списъка Покажи щракнете върху типа елемент.

Най-горе на страницата

Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×