Промяна на настройките за уеб частта за резултати от търсене

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Уеб частта за резултати от търсене показва резултатите от търсене на заявка, която е въведена в уеб част на поле за търсене.

По подразбиране се използва уеб частта за резултати от търсене на всички по подразбиране търсенето вертикален страници. Вертикали за търсене са персонализирани за търсене на конкретно съдържание, като например (всичко, хора, разговории видео), и те се показват резултати от търсенето, които са филтрирани и форматиран за конкретен тип съдържание или класа. Уеб частта за резултати от търсене показва резултатите от търсенето, и го изпраща резултатите от търсенето за уеб частта за уточняване и за уеб част за навигация.

Забележка: Вижте Конфигуриране съдържание уеб част за търсене в SharePoint , за да добавите съдържание търсене уеб част (CSWP) към вашата страница и да го конфигурирате за прости и разширени резултати.

Уеб частта за резултати от търсене използва заявка, която е указана в уеб частта, за да се покажат резултатите от търсенето. Като администратор на SharePoint Online можете да промените заявката или други настройки за показването на резултатите от търсенето.

За да добавите и конфигурирате уеб част за резултати от търсене на страница, вижте за конфигурирането на уеб частта за резултати от търсене. Можете да намерите допълнителна информация вижте Конфигуриране на свойствата на уеб частта за резултати от търсене в SharePoint Server.

Какво искате да направите?

Промяна на заявката в уеб частта за резултати от търсене

Определяне на заявка чрез използване на езика за заявки на ключови думи (KQL) в разширен режим

Добавяне на уточнения

Определяне на сортиране

Добавяне на още настройки

Тест на заявката

Определяне на заявката чрез използване на предварително определени стойности в бърз режим

Промяна на настройките на шаблон за показване

Настройки за смяна на резултати и настройки за управление на резултати

Промяна на заявката в уеб частта за резултати от търсене

Уеб частта за резултати от търсенето използва заявка, която е посочена в уеб частта за показване на резултатите от търсенето. По подразбиране тази заявка използва заявката променливи {searchboxquery}. Стойност на заявка е контейнер за стойност, което означава, че когато изпълнявате заявката, стойност замества контейнера. Например когато потребителят въвежда жълто дума за търсене в полето за търсене, {searchboxquery} променлива в уеб частта за резултати от търсенето се търси всички елементи, които съдържат фразата жълто.

Като промените заявката в уеб частта за резултати от търсене, можете да:

 • Промените източника на резултати да указва кое съдържание трябва да се търси. По подразбиране тези източници на резултати са зададени за различните страници с вертикали за търсене:

 • Всички (results.aspx): Локални резултати на SharePoint (Система)

 • Хора (peopleresults.aspx): Локални резултати за хора (Система)

 • Разговори (conversationresults.aspx): Разговори (Система)

 • Видеоклипове (videoresults.aspx): Резултати – локално видео (Система)

 • Добавите променливи на заявка или филтри за свойства, за да персонализирате резултатите от търсенето за различни потребители и потребителски групи.

 • Повишите или понижите елементи или страници в рамките на резултатите от търсенето.

 • Промените сортирането на резултатите от търсенето.

Има два основни начина за смяна на заявката:

Определяне на заявка чрез използване на езика за заявки на ключови думи (KQL) в разширен режим

 1. В страницата с резултати от търсенето щракнете върху Настройки, след което изберете Редактиране на страница. Страницата с резултати от търсенето се отваря в режим за редактиране.

 2. В уеб частта за резултати за търсене преместете показалеца вдясно от заглавието на уеб частта, щракнете върху стрелката, след което щракнете върху Редактиране на уеб част в менюто. Екранът с инструменти на уеб частта за резултати от търсене се отваря под лентата горе вдясно на страницата.

 3. В екрана с инструменти на уеб частта, в секцията Критерии за търсене щракнете върху Промяна на заявка. Диалоговият прозорец Конструиране на вашата заявка се отваря в Разширен режим.

 4. В раздела ОСНОВИ, в секцията Избор на заявка изберете източник на резултати, за да укажете кое съдържание трябва да се търси.

 5. Можете вече да смените Текст на заявката. По подразбиране променливата на заявката {searchboxquery} е определена. Сменете текста на заявката чрез използване на езика за заявки на ключови думи (KQL) или използвайте списъците Филтър на ключови думи и Филтър на свойства, за да съставите заявка:

  • Ключова дума заявката може да се състои от свободен текст ключови думи, филтри за свойства или оператори. Използвайте скоби, за да оградите променливи на заявка. Променливи на заявка ще бъдат заменени със стойност, когато заявката се изпълнява. Заявки за ключова дума имат максимална дължина от 2048 знака. За повече информация относно KQL вижте справка за синтаксиса на езика за заявки на ключови думи (KQL).

  • Използвайте филтри за ключова дума, за да добавите променливи на заявка към вашата заявка. Изберете предварително дефинирана заявка променливи от списъка и след това да ги добавите към заявката, като щракнете върху Добавяне на филтър за ключови думи. За списък на налични заявка променливи вижте променливи на заявка в SharePoint Server 2013.

  • Използвайте филтри за свойства, за да създадете заявка за съдържанието на управлявани свойства, които са зададени на допускащи заявки в схемата на търсене. Изберете управлявани свойства от списъците Филтър за свойства. Щракнете върху Добавяне на филтър за свойства, за да добавите филтъра към заявката.

   Забележка: Управлявани свойства по избор не се показват в списъка с филтър за свойства . За да добавите по избор на контролирано свойство към вашата заявка, в полето текст на заявката , въведете името на вашия потребителски контролирано свойство, последвано от заявката условие, например MyCustomColorProperty:Green

 6. Щракнете върху Тест на заявка, за да покажете визуализация на резултатите от търсенето.

 7. Можете също да добавите още подробности към заявката:

 8. Щракнете върху OK, за запишете заявката и да се върнете в екрана с инструменти на уеб частта.

Добавяне на уточнения

В раздела УТОЧНЕНИЯ можете да изберете да ограничите върнатите резултати чрез добавяне на предварително избрани уточнения към вашата заявка.

Можете да укажете, че резултатите от търсенето, които се връщат в уеб частта за резултати от търсене, трябва да се ограничат до една или повече стойности от уточненията. Списъкът показва всички управлявани свойства, които са разрешени като уточнения в схемата на търсене.

 • За да добавите уточнение към заявката, изберете уточнение от списъка, след което щракнете върху Добави.

Можете да укажете, че резултатите от търсенето трябва да се групират на база едно или повече управлявани свойства. Това е полезно, когато има няколко варианта за даден елемент и искате да ги групирате под един резултат.

 • За да определите групиране на резултати, щракнете върху Покажи още, за да покажете секцията Групиране на резултати.

Определяне на сортиране

Използвайте раздела СОРТИРАНЕ, за да укажете как да се сортират резултатите от търсенето. Можете да определите няколко нива на сортиране, да изберете кой модел за подреждане да се използва, както и да добавяте правила за динамично подреждане.

Списъкът Сортиране по показва всички управлявани свойства, които са зададени като "допускащи сортиране" в схемата на търсене.

 • За да сортирате резултатите на база управлявани свойства:

  1. В списъка Сортиране по изберете управлявано свойство, след което изберете Възходящо или Низходящо.

  2. За да добавите повече нива на сортиране, щракнете върху Добавяне на ниво на сортиране.

 • За да сортирате резултатите по ранг на съответствие:

  1. В списъка Сортиране по изберете Ранг.

  2. (По избор) В списъка Модел на класиране изберете модела на класиране, който да се използва.

  3. (По избор) Под Динамично подреждане можете да зададете допълнителни критерии за подреждането, като добавяте правила, които ще променят реда на резултатите, когато се прилагат определени условия. Щракнете върху Добавяне на правило за динамично подреждане и определете условните правила.

Добавяне на още настройки

Използвайте раздела " Настройки ", за да изберете повече настройки за вашата заявка. Можете да изберете да използвате правила за заявки, използвайте презаписване на URL адрес и задайте дали искате да премахнете дублираните резултати, или не.

Тест на заявката

Разделът Тест показва текста на последната заявка на базата на избраното в другите раздели. Можете да тествате алтернативни заявка, като редактирате директно текста на заявката. Също така можете да тествате различни опции на заявката, като щракнете върху Покажи още.

Забележка:  Всякакви промени, които правите в заявката в раздела Тест, не се записват.

Секция

Описание

Текст на заявката

Показва последната заявка, която ще се изпълни от уеб частта за резултати от търсене. Текстът на последната заявка се базира на оригиналния шаблон на заявката, където динамични променливи се заменят с текущи стойности. Други промени в заявката може да се правят като част от правило на заявка.

Щракнете върху Покажи повече, за да покажете повече информация.

Шаблон на заявката

Съдържанието на шаблона на заявката, което се прилага към заявката.

Уточнен от

Уточненията, които се прилагат към заявката според определеното в раздела УТОЧНЕНИЯ.

Групирани по

Управляваното свойство, по което резултатите от търсенето трябва да се групират, както е определено в раздела УТОЧНЕНИЯ.

Приложени правила за заявки

Показва кои правила за заявки се прилагат към заявката.

Променливи на шаблон за заявка

Променливите на заявка, които ще се приложат към заявката, и стойностите на променливите, които се прилагат към текущата страница. Въведете други стойности, за да изпробвате ефекта, който те ще имат върху заявката.

Изрази за потребителски сегменти

Тествайте как заявката работи за различни изрази за потребителски сегменти. Щракнете върху Добавяне на термин за потребителски сегмент, за да добавите изрази към заявката.

Заявка за тест

Щракнете върху бутона Заявка за тест, за да прегледате резултатите от търсенето.

Най-горе на страницата

Определяне на заявката чрез използване на предварително определени стойности в бърз режим

 1. В раздела ОСНОВИ се уверете, че сте в разширен режим. Щракнете върху Превключване към бърз режим в горния десен ъгъл, ако сте в разширен режим.

 2. В раздела за избор на заявка изберете източник на резултат, за да укажете в кое съдържание трябва да се търси.

 3. В раздела за ограничаване по приложение изберете опция от списъка, за да ограничите резултатите до конкретен сайт, библиотека, списък или URL адрес.

 4. Изберете опции в секцията Ограничаване по етикет, за да ограничите резултатите до съдържание, което е обозначено с израз от набора изрази:

 5. Без ограничаване по етикети: Резултатите от търсенето няма да се ограничат на базата на етикети (по подразбиране).

 6. Ограничаване от израз за навигация на текущата страница: Резултатите от търсенето ще се ограничат до съдържание, което е обозначено с израз от текущата страница. Текущият етикет е показан като последната част от истинския URL адрес. Този избор има смисъл само ако вашият сайт използва управлявана навигация.

 7. Ограничаване по текуща и дъщерна навигация: Резултатите от търсенето ще се ограничат до съдържание, което е обозначено с израз от текущата страница (показано като последната част от истинския URL адрес), и съдържанието, което е обозначено с подизрази от текущата страница. Уместно е само ако вашият сайт използва управлявана навигация.

 8. Ограничения за този етикет: Резултатите от търсенето ще се ограничат до съдържание, което е обозначено с етикета, който въвеждате в полето.

 9. Можете също да добавите още подробности към заявката:

 10. Щракнете върху OK, за запишете заявката и да се върнете в екрана с инструменти на уеб частта.

Най-горе на страницата

Промяна на настройките на шаблон за показване

 1. В страницата с резултати от търсенето щракнете върху Настройки, след което изберете Редактиране на страница. Страницата с резултати от търсенето се отваря в режим за редактиране.

 2. В уеб частта за резултати за търсене преместете показалеца вдясно от заглавието на уеб частта, щракнете върху стрелката, след което щракнете върху Редактиране на уеб част в менюто. Екранът с инструменти на уеб частта за резултати от търсене се отваря под лентата горе вдясно на страница.

 3. В екрана с инструменти на уеб частта, в секцията Шаблони за показване, в списъка Шаблон за показване на управлението на резултатите можете да изберете шаблон за показване, за да управлявате цялостния облик на уеб частта.

 4. В другите списъци в тази секция избирате шаблон за показване за отделни резултати:

  • Изборът по подразбиране е Използване типовете на резултатите за показване на елементи. Този избор ще приложи различни шаблони за показване в зависимост от типа резултати на резултата от търсенето. Например ако типът резултат на резултат от търсене е PDF файл, се прилага шаблонът за показване Елемент за PDF файл. Ако типът резултат на резултат от търсене в изображение, ще се приложи шаблон за показване Елемент за картина.

  • За да приложите един шаблон за показване за всички типове резултати на резултати от търсене, изберете Използване на единствен шаблон за показване на елементи, след което изберете шаблона за показване, който искате да приложите.

За повече информация вижте Промяна как резултатите от търсенето да изглеждат чрез използване на типове резултати и шаблони за показване .

Най-горе на страницата

Настройки за смяна на резултати и настройки за управление на резултати

 1. В страницата с резултати от търсенето щракнете върху Настройки, след което изберете Редактиране на страница. Страницата с резултати от търсенето се отваря в режим за редактиране.

 2. В уеб частта за резултати за търсене преместете показалеца вдясно от заглавието на уеб частта, щракнете върху стрелката, след което щракнете върху Редактиране на уеб част в менюто. Екранът с инструменти на уеб частта за резултати от търсене се отваря под лентата горе вдясно на страница.

 3. В екрана с инструменти на уеб частта, в секцията Настройки сменете Настройки на резултати, за да укажете как да се показват резултатите:

Ако изберете

Тогава уеб частта показва

Избрано по подразбиране

Брой на резултати за страница

Максимален брой резултати от търсене, показвани за страница.

Показване на класирани резултати

Класирани резултати.

Изчистете, за да покажете само повишените блокове (като например повишени резултати или лични предпочитани) или контролите за резултати (например броя резултати).

Да

Показване на повишени резултати

Резултати от търсене, които са повишени чрез използване на правила на заявка.

Да

Показване на "Това ли имахте предвид?"

Предложения с поправен правопис Това ли имахте предвид на заявката.

Да

Показване на лично предпочитани

Личните предпочитани на потребителите, които са резултати, върху които потребителят преди това е щракнал.

Да

Показване на връзка към "Разглеждане на дубликати"

Връзка Разглеждане на дубликати, върху която потребителите могат да щракнат, за да видят резултатите, които са класифицирани като дубликати.

Не

Показване на връзка към център за търсене

Връзка към центъра за търсене.

Не

4. в екрана с инструменти уеб компонент в раздела Настройки за промяна на Настройки за управление на резултати , за да укажете повече опции какво да се показва в уеб частта за резултати от търсене:

Ако изберете

Тогава уеб частта показва

Избрано по подразбиране:

Показване на разширена връзка

Връзка към страницата за разширено търсене.

Да

Показване на броя на резултатите

Брой на намерените резултати.

Да

Показване на падащо меню за езици

Списък с падащо меню за езици. Дава на потребителите начин да превключват езика на своята заявка. Списъкът с падащо меню ще се покаже само ако потребителят е избрал два или повече езика от страницата за потребителски предпочитания за търсене

Да

Показване на падащо меню за сортиране

Списък с падащо меню за сортиране. Дава на потребителите начин да сменят реда на сортиране на резултатите.

Не

Показване на странирането

Контрола за страниране под резултатите от търсенето.

Да

Показване на връзка към предпочитания

Връзка към страницата за потребителски предпочитания за търсене.

Да

Показване на връзка AlertMe

Връзка към страницата AlertMe.

Да

Показване на резултати от

Допълнителен блок с резултати от самостоятелен OneDrive за бизнеса съдържание. Частни OneDrive за бизнеса съдържание е съдържание, което само собственикът на има достъп до.

Ако не изберете тази опция, страница с резултати само показва резултатите от споделена OneDrive за бизнеса и SharePoint съдържание, а не от самостоятелен OneDrive за бизнеса съдържание.

Не

Най-горе на страницата

Вж. също:

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×