Промяна на метода на плащане за Office 365 за фирми

Когато купувате Office 365 за фирми, можете да изберете да платите с кредитна карта или банкова сметка, чрез фактура или чрез предплатен продуктов ключ. Можете да сменяте между плащане с кредитна карта или банкова сметка и плащане с фактура – във всеки момент по време на абонамента си. Ако сте платили чрез предплатен продуктов ключ, можете да изберете да преминете към плащане с кредитна карта или банкова сметка или към плащане с фактура, след като лицензионният ви срок е изтекъл. След като промените метода на плащане, вашите потребители ще продължат да имат същите дадени лицензи като преди.

Важно: В Япония не се поддържа плащане чрез банкова сметка.

Искате да промените честотата на плащане? Ако искате да промените колко често да плащате за вашия абонамент за Office 365 за фирми – от годишно към месечно или обратно, ще трябва да се обърнете към поддръжката на Office 365 за помощ.

Искате само да промените информацията за кредитна карта или банкова сметка? Вижте Добавяне, актуализиране или премахване на кредитна карта или банкова сметка в Office 365 за фирми.

Какво става, ако имам дължима сума?

Ако преминавате от фактура към кредитна карта или банкова сметка, задълженията по вашата съществуваща фактура няма да бъдат прехвърлени към вашата кредитна карта или банкова сметка, така че не забравяйте да платите дължимата сума по фактурата с банков превод. В някои региони можете да платите дължимата сума и с чек. Вижте във вашата фактура за повече информация за плащане на дължимата сума.

Ако преминавате от кредитна карта или банкова сметка към фактура, цялата дължима сума ще бъде прехвърлена към вашата следваща фактура.

Забележка: Ако плащате с кредитна карта и кредитната ви карта бъде отказана, ще получите имейл, който ви уведомява, че не сме успели да обработим плащането. Можете да актуализирате информацията за кредитната карта и веднага да подадете плащането с помощта на бутона Платете сега на страницата Абонаменти. За повече информация вижте "Какво става, ако срокът на кредитната ми карта е изтекъл и плащането ми е просрочено?" в Плащане на сметката ви за Office 365 или Azure.

Когато купувате Office 365 за фирми, можете да изберете да платите с кредитна карта или банкова сметка, чрез фактура или чрез предплатен продуктов ключ. Можете да сменяте между плащане с кредитна карта или банкова сметка и плащане с фактура – във всеки момент по време на абонамента си. Ако сте платили чрез предплатен продуктов ключ, можете да изберете да преминете към плащане с кредитна карта или банкова сметка или към плащане с фактура, след като лицензионният ви срок е изтекъл.

Забележка: След като смените метода на плащане, вашите потребители ще продължат да имат същите дадени лицензи както преди.

Искате да промените честотата на плащане? Ако искате да промените колко често да плащате за вашия абонамент за Office 365 за фирми – от годишно към месечно или обратно, ще трябва да се обърнете към поддръжката на Office 365 за помощ.

Искате само да промените информацията за кредитна карта или банкова сметка? Вижте Добавяне, актуализиране или премахване на кредитна карта или банкова сметка в Office 365 за фирми.

Какво става, ако имам дължима сума?

Ако преминавате от фактура към кредитна карта или банкова сметка, задълженията по вашата съществуваща фактура няма да бъдат прехвърлени към вашата кредитна карта или банкова сметка, така че не забравяйте да платите дължимата сума по фактурата с банков превод. В някои региони можете да платите дължимата сума и с чек. Вижте във вашата фактура за повече информация за плащане на дължимата сума.

Ако преминавате от кредитна карта или банкова сметка към фактура, цялата дължима сума ще бъде прехвърлена към вашата следваща фактура.

Забележка: Ако плащате с кредитна карта и кредитната ви карта бъде отказана, ще получите имейл, който ви уведомява, че не сме успели да обработим плащането. Можете да актуализирате информацията за кредитната карта и веднага да подадете плащането с помощта на бутона Платете сега на страницата Абонаменти. За повече информация вижте "Какво става, ако срокът на кредитната ми карта е изтекъл и плащането ми е просрочено?" в Плащане на сметката ви за Office 365 или Azure.

Какво искате да направите?

Какво искате да направите?

Съвет: Следващите стъпки се отнасят само за отделни абонаменти. Ако имате множество абонаменти във вашата организация, изпълнете тези стъпки за всеки абонамент, който искате да промените.

Когато преминавате от плащане с фактура към плащане с кредитна карта или банкова сметка, ние автоматично създаваме нов абонамент, преместваме вашите потребители към новия абонамент и след това да забраняваме вашия стар абонамент. Не се безпокойте – вашите потребители няма да усетят прекъсване на услугата и цялата им информация ще бъде достъпна чрез новия абонамент.

 1. В центъра за администриране отидете на страницата Абонаменти или изберете Фактуриране > Абонаменти.

 2. Изберете абонамента, който искате да промените. В Данни за плащане изберете Промяна на подробните данни за плащане.

  Екранна снимка на секцията "Метод на плащане" на карта за абонамент за абонамент, плащан чрез фактура.

 3. На страницата Промяна на подробните данни за плащане изберете Промяна на метода на плащане.

  Екранът "Промяна на подробните данни за плащане" за абонамент, който в момента се плаща чрез фактура.
 4. В Промяна на метода на плащане изберете Продължи.

  Забележката, която се показва, когато превключвате от плащане с фактура към плащане с кредитна карта или банкова сметка.
 5. На страницата Как изглежда това? можете, ако желаете, да увеличите броя на потребителските лицензи, които са ви нужни за този абонамент. За да продължите, изберете Напред.

 6. Някои абонаменти имат опцията да избират месечен или годишен ангажимент. Ако виждате избор за плащане по години или по месеци в Как искате да платите?, изберете колко често искате да плащате.

  Секцията "Метод на плащане" на страницата "Как искате да платите?", която показва опциите "Плащане по месец" и "Плащане по година".
 7. В списъка Метод на плащане изберете Съществуваща карта, Нова кредитна карта или Нова банкова сметка.

  Секцията "Метод на плащане" на страницата "Как искате да платите?" с разгънат падащ списък за опциите за плащане.
 8. Ако сте избрали опцията Нова кредитна карта или Нова банкова сметка в стъпка 9, попълнете останалата част от своята информация за плащане.

 9. Когато сте готови с попълването на формуляра, изберете Правене на поръчка.

Когато се върнете на страницата Абонаменти, ще видите, че старият абонамент е маркиран като Дезактивиран, а новият – като Активен. Можете да оставите срока на стария абонамент да изтече.

Съвет: Следващите стъпки се отнасят само за отделни абонаменти. Ако имате множество абонаменти във вашата организация, изпълнете тези стъпки за всеки абонамент, който искате да промените.

Когато преминавате от плащане с фактура към плащане с кредитна карта или банкова сметка, ние автоматично създаваме нов абонамент, преместваме вашите потребители към новия абонамент и след това да забраняваме вашия стар абонамент. Не се безпокойте – вашите потребители няма да усетят прекъсване на услугата и цялата им информация ще бъде достъпна чрез новия абонамент.

 1. В центъра за администриране отидете на страницата Абонаменти или изберете Фактуриране > Абонаменти.

 2. Изберете абонамента, който искате да промените. В Данни за плащане изберете Промяна на подробните данни за плащане.

  Екранна снимка на секцията "Метод на плащане" на карта за абонамент за абонамент, плащан чрез фактура.

 3. На страницата Промяна на подробните данни за плащане изберете Промяна на метода на плащане.

  Екранът "Промяна на подробните данни за плащане" за абонамент, който в момента се плаща чрез фактура.
 4. В Промяна на метода на плащане изберете Продължи.

  Забележката, която се показва, когато превключвате от плащане с фактура към плащане с кредитна карта или банкова сметка.
 5. На страницата Как изглежда това? можете, ако желаете, да увеличите броя на потребителските лицензи, които са ви нужни за този абонамент. За да продължите, изберете Напред.

 6. Някои абонаменти имат опцията да избират месечен или годишен ангажимент. Ако виждате избор за плащане по години или по месеци в Как искате да платите?, изберете колко често искате да плащате.

  Секцията "Метод на плащане" на страницата "Как искате да платите?", която показва опциите "Плащане по месец" и "Плащане по година".
 7. В списъка Метод на плащане изберете Съществуваща карта, Нова кредитна карта или Нова банкова сметка.

  Секцията "Метод на плащане" на страницата "Как искате да платите?" с разгънат падащ списък за опциите за плащане.
 8. Ако сте избрали опцията Нова кредитна карта или Нова банкова сметка в стъпка 9, попълнете останалата част от своята информация за плащане.

 9. Когато сте готови с попълването на формуляра, изберете Правене на поръчка.

Когато се върнете на страницата Абонаменти, ще видите, че старият абонамент е маркиран като Дезактивиран, а новият – като Активен. Можете да оставите срока на стария абонамент да изтече.

Забележка: Опцията за плащане по фактура е налична само ако абонаментът ви за Office 365 струва под определена сума (която варира в зависимост от местоположението на услугата). Възможно е да е необходима проверка на кредита за по-големи плащания чрез фактура. За да научите повече, вижте Плащане за вашия абонамент за Office 365 за фирми.

 1. В центъра за администриране отидете на страницата Абонаменти или изберете Фактуриране > Абонаменти.

 2. Изберете абонамента, който искате да промените. В Метод на плащане изберете Промяна на подробните данни за плащане.

  Секцията "Метод на плащане" на карта за абонамент за абонамент, плащан чрез кредитна карта.
 3. На страницата Промяна на подробните данни за плащане изберете Промяна на метода на плащане.

  Съвет: Ако връзката Промяна на метода на плащане не се покаже, това означава, че преминаването от кредитна карта или банкова сметка към фактура не е налично за абонамента, тъй като абонаментът не отговаря на минималната сума на цената за плащане чрез фактура. Минималната сумата на цената, която се изисква, за да бъдете таксувани с фактура, варира в зависимост от географското местоположение.

  Екранът "Промяна на подробните данни за плащане" за абонамент, който в момента се плаща чрез кредитна карта, но отговаря на условията за преминаване към плащане с фактура.
 4. В Промяна на метода на плащане изберете Продължи.

  Забележката, която се показва, когато превключвате от плащане с кредитна карта или банкова сметка към плащане с фактура.
 5. Изберете OK, за да се върнете в центъра за администриране.

  Екранна снимка на бележката за потвърждение, която се показва, след като абонаментът ви се конвертира към плащане чрез фактура.

Забележка: Опцията за плащане по фактура е налична само ако абонаментът ви за Office 365 струва под определена сума (която варира в зависимост от местоположението на услугата). Възможно е да е необходима проверка на кредита за по-големи плащания чрез фактура. За да научите повече, вижте Плащане за вашия абонамент за Office 365 за фирми.

 1. В центъра за администриране отидете на страницата Абонаменти или изберете Фактуриране > Абонаменти.

 2. Изберете абонамента, който искате да промените. В Метод на плащане изберете Промяна на подробните данни за плащане.

  Секцията "Метод на плащане" на карта за абонамент за абонамент, плащан чрез кредитна карта.
 3. На страницата Промяна на подробните данни за плащане изберете Промяна на метода на плащане.

  Съвет: Ако връзката Промяна на метода на плащане не се покаже, това означава, че преминаването от кредитна карта или банкова сметка към фактура не е налично за абонамента, тъй като абонаментът не отговаря на минималната сума на цената за плащане чрез фактура. Минималната сумата на цената, която се изисква, за да бъдете таксувани с фактура, варира в зависимост от географското местоположение.

  Екранът "Промяна на подробните данни за плащане" за абонамент, който в момента се плаща чрез кредитна карта, но отговаря на условията за преминаване към плащане с фактура.
 4. В Промяна на метода на плащане изберете Продължи.

  Забележката, която се показва, когато превключвате от плащане с кредитна карта или банкова сметка към плащане с фактура.
 5. Изберете OK, за да се върнете в центъра за администриране.

  Екранна снимка на бележката за потвърждение, която се показва, след като абонаментът ви се конвертира към плащане чрез фактура.

Можете да използвате следващите стъпки по всяко време, за да проверите метода на плащане, който е конфигуриран за даден абонамент.

 1. В центъра за администриране отидете на страницата Абонаменти или изберете Фактуриране > Абонаменти.

 2. Изберете абонамента, който искате да проверите. Методът на плащане, който е конфигуриран за абонамента, се появява под Метод на плащане и може да изглежда като един от следните екрани:

  Потребителският интерфейс за метода на плащане показва, че абонаментът е конфигуриран за плащане чрез фактура. Секцията "Метод на плащане" на карта за абонамент за абонамент, плащан чрез кредитна карта.

Можете да използвате следващите стъпки по всяко време, за да проверите метода на плащане, който е конфигуриран за даден абонамент.

 1. В центъра за администриране отидете на страницата Абонаменти или изберете Фактуриране > Абонаменти.

 2. Изберете абонамента, който искате да проверите. Методът на плащане, който е конфигуриран за абонамента, се появява под Метод на плащане и може да изглежда като един от следните екрани:

  Потребителският интерфейс за метода на плащане показва, че абонаментът е конфигуриран за плащане чрез фактура. Секцията "Метод на плащане" на карта за абонамент за абонамент, плащан чрез кредитна карта.

Когато закупувате Office 365, поддържан от 21Vianet в Китай, можете да изберете да платите с фактура или онлайн чрез Alipay или China UnionPay. Можете да промените метода на плащане по-късно, като се обадите на поддръжката и минете през процеса на закупуване отново.

Забележка: Ако абонаментът ви за Office 365 струва под определена сума (тази сума варира в зависимост от местоположението на услугата), методът за плащане чрез фактура не е наличен като опция. Ако абонаментът ви струва над определена сума, ще имате опция за плащане чрез фактура. Възможно е да се изисква проверка на кредита при по-големи плащания чрез фактура.

 1. Обадете се на екипа за поддръжка на 21Vianet.

 2. Изчакайте, докато агент по поддръжката постави абонамента ви в състояние на "отменена – намалена функционалност" или "изтекъл срок". Не се притеснявайте, вашите потребители все още ще могат да използват услугите си през това време.

 3. Докато говорите по телефона с агент за услугата, закупете нов абонамент и по време на финализирането изберете метода на плащане, към който искате да преминете.

След като изпълните тези стъпки, методът на плащане ще се промени и вашите потребители ще продължат да имат същите присвоени лицензи като преди.

Оставете ни коментар

Бяха ли полезни тези стъпки? Ако е така, кажете ни в края на тази тема. Ако не са били полезни и все още имате проблеми, кажете ни какво се опитвате да направите и с какви проблеми сблъсквате.

Все още имате нужда от помощ? Обърнете се към поддръжката.

Получаване на помощ от форумите на общността на Office 365 Администратори: Влизане и създаване на искане за обслужване Администратори: Обаждане на поддръжката

Вж. също

Фактуриране в Office 365 за фирми – помощ за администратори

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×