Промяна на мащаба на хоризонталната ос (на категориите) в диаграма

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Хоризонталната ос (на категориите) ос, известен също като оста x, на диаграма показва текстови етикети вместо числови интервали и предоставя по-малко опции за мащабиране, отколкото са налични за ос на вертикалната ос (на стойностите), известен също като оста y, на диаграмата.

Въпреки това можете да зададете следните опции за осите:

 • Интервалът между отметките и етикетите

 • Поставяне на етикети

 • Реда, в който се показват категории

 • Тип за ос (дата или текст ос)

 • Разположението на отметки

 • Точка, където хоризонталната ос пресича вертикалната ос

За да промените мащаба на други оси в диаграма, вижте Промяна на мащаба на вертикалната ос (на стойностите) в диаграма или Промяна на мащаба на оста на дълбочината (серия) в диаграма.

Забележка: Процедурата по-долу се отнася за Office 2013 и по-нови версии. Търсите стъпки, Office 2010?

 1. В диаграма щракнете, за да изберете оста на категориите, които искате да промените, или направете следното, за да изберете оста от списъка с елементи на диаграмата:

  1. Щракнете някъде в диаграмата.

   Така се показва Инструменти за диаграма и се добавят разделите Проектиране и Формат.

  2. В раздела форматиране , в групата Текуща селекция щракнете върху стрелката в полето в горната част и след това щракнете върху хоризонталната ос (на категориите).

 2. В раздела Формат, в групата Текуща селекция щракнете върху Избор на формат.

 3. В прозореца Форматиране на ос направете едно от следните неща:

  Важно: Следните опции за мащабиране са налични само когато е избрана оста на категориите.

  • За да обърнете реда на категориите, разгънете Опции за оситеи след това поставете отметка в квадратчето категориите в обратен ред .

  • За да промените типа на оста в ос на текст или дата, разгънете Опции за оситеи след това под Тип ос, изберете текст ос или ос на данните. Текст и данни точки са равномерно раздалечени по оста на текста. Оста на датите показва дати в хронологичен ред на характерни интервали или основни единици, като брой дни, месеци или години, дори ако датите в работния лист не са в ред или в същите основни единици.

   Забележка: Избрано по подразбиране, изберете автоматично въз основа на данни определя типа на оста, която е най-подходящ за вашия тип на данните.

  • За да промените мястото, където искате оста на вертикалната ос (на стойностите), за да се пресичат хоризонталната ос (на категориите), разгънете Опции за оситеи след това под вертикалната ос пресича, изберете в категория номер и въведете желаното число в полето текст или изберете в максималната категория да укажете, че вертикалната ос (на стойностите) кръст хоризонталната ос (на категориите) след последната категория на оста x.

  • За да промените интервала между отметките, разгънете Отметкии след това в полето интервал между отметките , въведете номера, който искате.

   Забележка: Числото, което въвеждате, определя колко категории да се показват между отметките.

  • За да промените мястото на оста отметки, разгънете Отметкии след това изберете някоя от опциите, които искате в полетата тип на главни и второстепенни тип .

  • За да промените интервала между етикетите на оста, разгънете етикетии след това под интервал между етикетите, изберете Задай единица за интервал и въведете номера, който искате в текстовото поле.

   Съвет: Въведете 1 , за да се показва етикет за всяка категория, 2, за да се показва етикет за всяка втора категория, 3 , за да покажете етикет за всяка трета категория и т.н.

  • За да промените мястото на етикетите на оста, разгънете етикетии след това в полето разстояние от оста въведете номера, който искате.

   Съвет: Въведете по-малко число да разположите етикетите по-близо до оста. Въведете по-голямо число, ако искате повече разстояние между етикета и оста.

 1. В диаграмата щракнете върху оста на категориите, които искате да промените, или направете следното, за да изберете оста от списъка с елементи на диаграмата:

  1. Щракнете някъде в диаграмата.

   Така се показват Инструменти за диаграма и се добавят разделите Проектиране, Оформление и Формат.

  2. В раздела форматиране , в групата Текуща селекция щракнете върху стрелката до полето Елементи на диаграма и след това щракнете върху хоризонталната ос (на категориите).

   Изображение на лентата

 2. В раздела Формат, в групата Текуща селекция щракнете върху Избор на формат.

 3. В диалоговия прозорец Форматиране на ос , под Опции за оситенаправете едно или повече от следните неща:

  Важно: Следните опции за мащабиране са налични само когато е избрана оста на категориите.

  • За да промените интервала между отметките, в полето интервал между отметките , въведете номера, който искате.

   Забележка: Числото, което въвеждате, определя колко категории да се показват между отметките.

  • За да промените интервала между етикетите на осите, под Интервал между етикетите щракнете върху Задай единица за интервал и след това въведете желаното число в текстовото поле.

   Съвет: Въведете 1 , за да се показва етикет за всяка категория, 2, за да се показва етикет за всяка втора категория, 3 , за да покажете етикет за всяка трета категория и т.н.

  • За да промените разположението на етикетите на осите, въведете желаното число в полето Разстояние на етикета от оста.

   Съвет: Въведете по-малко число да разположите етикетите по-близо до оста. Въведете по-голямо число, ако искате повече разстояние между етикета и оста.

  • За да обърнете реда на категориите, отметнете квадратчето категориите в обратен ред .

  • За да промените типа на оста на ос на текст или дата, под Тип ос, щракнете върху ос на текста или ос на данните. Текст и данни точки са равномерно раздалечени по оста на текста. Оста на датите показва дати в хронологичен ред на характерни интервали или основни единици, като брой дни, месеци или години, дори ако датите в работния лист не са в ред или в същите основни единици.

   Забележка: Избрано по подразбиране, изберете автоматично въз основа на данни определя типа на оста, която е най-подходящ за вашия тип на данните.

  • За да промените мястото на оста на отметките и етикетите, изберете някоя от опциите, които искате в полетата тип на главните отметки, тип на второстепенните отметкии етикети на ос .

  • За да промените мястото, където искате оста на вертикалната ос (на стойностите), за да пресече оста на хоризонталната ос (на категориите), под пресичане вертикална ос, щракнете върху категория номери след това въведете желаното число в текстовото поле, или щракнете върху в максималната категория да укажете, че вертикалната ос (на стойностите) кръст хоризонталната ос (на категориите) след последната категория на оста x.

Съвети: 

 • След промяна на мащаба на оста, може да искате да промените начина, по който че оста е форматиран. За повече информация вижте Промяна на показването на оси на диаграма.

 • Мащабиране не промените серията припокриването или междината ширина между серии от данни. За да промените серията припокриването или ширина на междината, щракнете с десния бутон на серия от данни и след това щракнете върху Форматиране на серия от данни. Под Опции на сериятаЗадайте настройките, които искате.

По подразбиране скала с минимални и максимални стойности на всяка ос в диаграма се изчисляват автоматично. Въпреки това можете да персонализирате мащаба за по-добре отговаря на нуждите ви. Например ако всички точки от данни в таблицата данни са между 60 и 90, може да искате оста на стойностите (y), за да получите диапазон от 50 до 100 вместо 0 до 100. Когато оста обхваща много широк диапазон, можете също да промените оста към логаритмичен мащаб (известен също като log мащаб).

 1. Тази стъпка се отнася за Word for Mac само: В менюто изглед щракнете върху Оформление за печат.

 2. Щракнете върху диаграмата.

 3. В раздела форматиране щракнете върху хоризонталната ос (на категориите) в падащия списък и след това щракнете върху Екран "Форматиране".

 4. В прозореца Форматиране на ос направете едно от следните неща:

  Важно: Следните опции за мащабиране са налични само когато е избрана оста на категориите.

  • За да обърнете реда на категориите, разгънете Опции за оситеи след това поставете отметка в квадратчето категориите в обратен ред .

  • За да промените типа на оста в ос на текст или дата, разгънете Опции за оситеи след това под Тип ос, изберете текст ос или ос на данните. Текст и данни точки са равномерно раздалечени по оста на текста. Оста на датите показва дати в хронологичен ред на характерни интервали или основни единици, като брой дни, месеци или години, дори ако датите в работния лист не са в ред или в същите основни единици.

   Забележка: Избрано по подразбиране, изберете автоматично въз основа на данни определя типа на оста, която е най-подходящ за вашия тип на данните.

  • За да промените мястото, където искате оста на вертикалната ос (на стойностите), за да се пресичат хоризонталната ос (на категориите), разгънете Опции за оситеи след това под вертикалната ос пресича, изберете в категория номер и въведете желаното число в полето текст или изберете в максималната категория да укажете, че вертикалната ос (на стойностите) кръст хоризонталната ос (на категориите) след последната категория на оста x.

  • За да промените интервала между отметките, разгънете Отметкии след това в полето интервал между отметките , въведете номера, който искате.

   Забележка: Числото, което въвеждате, определя колко категории да се показват между отметките.

  • За да промените мястото на оста отметки, разгънете Отметкии след това изберете някоя от опциите, които искате в полетата тип на главни и второстепенни тип .

  • За да промените интервала между етикетите на оста, разгънете етикетии след това под интервал между етикетите, изберете Задай единица за интервал и въведете номера, който искате в текстовото поле.

   Съвет: Въведете 1 , за да се показва етикет за всяка категория, 2, за да се показва етикет за всяка втора категория, 3 , за да покажете етикет за всяка трета категория и т.н.

  • За да промените мястото на етикетите на оста, разгънете етикетии след това в полето разстояние от оста въведете номера, който искате.

   Съвет: Въведете по-малко число да разположите етикетите по-близо до оста. Въведете по-голямо число, ако искате повече разстояние между етикета и оста.

  • За да разположите етикета, разгънете етикетии изберете опция от падащото списъчно поле.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×