Промяна на вашия продуктов ключ за Office

Тази статия се отнася само за еднократни покупки на Office 2016 или Office 2013, като например Office Home & Student, Office Home & Business, Office Professional или отделни приложения на Office.

Ако сте закупили множество копия на Office и сте използвали един и същ бутон Инсталирай, за да инсталирате Office на няколко компютъра, активирането е неуспешно на другите компютри. Това се случва, защото всеки бутон Инсталирай е свързан с уникален продуктов ключ, който може да бъде инсталиран само на един компютър.

За да коригирате това, можете да промените продуктовия ключ за другите компютри, на които сте инсталирали Office. Изберете метод за промяна на продуктовия ключ в разделите по-долу.

 1. Деинсталирайте Office от компютъра, на който активирането е неуспешно. За да направите това, вижте Деинсталиране на Office 2016, Office 2013 или Office 365 от компютър PC

 2. На компютъра, на който сте деинсталирали Office, влезте на страницата си Услуги и абонаменти с имейла и паролата, асоциирани с вашия акаунт в Microsoft, използван за инсталиране на Office.

 3. Преинсталирайте Office, като изберете Инсталиране на Office за еднократна покупка, която не е активирана. За помощ при инсталирането на Office вижте Инсталиране на Office на вашия компютър PC или Mac.

След като смените своя продуктов ключ, препоръчваме ви да създадете списък за управление на продуктовите ключове, които сте инсталирали. За да научите как, вижте Управление на множество инсталации на Office с еднократна покупка, които използват един и същ акаунт в Microsoft.

 1. Влезте на страницата си Услуги и абонаменти с имейла и паролата, асоциирани с вашия акаунт в Microsoft, използван за инсталиране на Office.

  След като влезете, би трябвало да видите списък с продукти от Office, които са свързани с вашия акаунт в Microsoft.

 2. За първия продукт, който е посочен на страницата, изберете Преглед на продуктовия ключ. Копирайте или запишете продуктовия ключ. Това вероятно е продуктовият ключ, който е използван няколко пъти за инсталиране на Office.

 3. Изберете Преглед на продуктовия ключ за всеки от останалите продукти на Office и го копирайте или си го запишете. Най-вероятно това са ключове, които ще използвате, за да заместите ключа, който е използван няколко пъти.

 4. На компютър, на който активирането на Office е неуспешно, отворете командния прозорец, както е описано по-долу:

  Windows 10 и Windows 8.1   

  Windows 7   

  1. Изберете бутона Старт Бутон "Старт" на Windows в Windows 8 и Windows 10 (в долния ляв ъгъл).

  2. Въведете Команден прозорец.

  3. Щракнете с десния бутон върху иконата Команден прозорец и изберете Изпълнявай като администратор.

  1. Изберете бутона Старт Бутон "Старт" на Windows 7 (в долния ляв ъгъл).

  2. Щракнете с десния бутон върху Команден прозорец и изберете Изпълнявай като администратор.

 5. От падащия списък по-долу изберете своята версия на Office (2013 или 2016) и версията на Windows (32-битова или 64-битова) и изпълнете командите, както е описано.

  Съвет: Ако получите съобщение Грешка при въвеждане: Не може да се намери скриптовият файл..., това означава, че сте използвали грешна команда. Не се безпокойте – изпълняването на грешна команда няма да навреди на нищо. Проверете отново своите версии на Office и Windows и опитайте с друга команда.

  1. Копирайте следващата команда, поставете командата в командния прозорец и след това натиснете Enter.

   cscript "C:\Program Files\Microsoft Office\Office16\OSPP.VBS" /dstatus

   Командният прозорец показва последните пет знака на продуктовия ключ, който е използван за инсталиране на Office на компютъра. В примера по-долу се използва XXXXX за представяне на тези знаци.

   Командна среда, която показва последните пет цифри от продуктовия ключ

  2. Копирайте следващата команда, поставете командата в командния прозорец и заместете XXXXX с последните 5 цифри на продуктовия ключ, който беше показан в предишната стъпка. Натиснете Enter, за да премахнете продуктовия ключ.

   cscript "C:\Program Files\Microsoft Office\Office16\OSPP.VBS" /unpkey:XXXXX

  3. Копирайте следващата команда, поставете командата в командния прозорец и заместете XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX с неизползван продуктов ключ от вашия списък. Натиснете Enter, за да промените ключа.

   cscript "C:\Program Files\Microsoft Office\Office16\OSPP.VBS" /inpkey:XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX

  Съвет: Ако получите съобщение Грешка при въвеждане: Не може да се намери скриптовият файл..., това означава, че сте използвали грешна команда. Не се безпокойте – изпълняването на грешна команда няма да навреди на нищо. Проверете отново своите версии на Office и Windows и опитайте с друга команда.

  1. Копирайте следващата команда, поставете командата в командния прозорец и след това натиснете Enter.

   cscript "C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office16\OSPP.VBS" /dstatus

   Командният прозорец показва последните пет знака на продуктовия ключ, който е използван за инсталиране на Office на компютъра. В примера по-долу се използва XXXXX за представяне на тези знаци.

   Командна среда, която показва последните пет цифри от продуктовия ключ

  2. Копирайте следващата команда, поставете командата в командния прозорец и заместете XXXXX с последните 5 цифри на продуктовия ключ, който беше показан в предишната стъпка. Натиснете Enter, за да премахнете продуктовия ключ.

   cscript "C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office16\OSPP.VBS" /unpkey:XXXXX

  3. Копирайте следващата команда, поставете командата в командния прозорец и заместете XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX с неизползван продуктов ключ от вашия списък. Натиснете Enter, за да промените ключа.

   cscript "C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office16\OSPP.VBS" /inpkey:XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX

  Съвет: Ако получите съобщение Грешка при въвеждане: Не може да се намери скриптовият файл..., това означава, че сте използвали грешна команда. Не се безпокойте – изпълняването на грешна команда няма да навреди на нищо. Проверете отново своите версии на Office и Windows и опитайте с друга команда.

  1. Копирайте следващата команда, поставете командата в командния прозорец и след това натиснете Enter.

   cscript "C:\Program Files\Microsoft Office\Office16\OSPP.VBS" /dstatus

   Командният прозорец показва последните пет знака на продуктовия ключ, който е използван за инсталиране на Office на компютъра. В примера по-долу се използва XXXXX за представяне на тези знаци.

   Командна среда, която показва последните пет цифри от продуктовия ключ

  2. Копирайте следващата команда, поставете командата в командния прозорец и заместете XXXXX с последните 5 цифри на продуктовия ключ, който беше показан в предишната стъпка. Натиснете Enter, за да премахнете продуктовия ключ.

   cscript "C:\Program Files\Microsoft Office\Office16\OSPP.VBS" /unpkey:XXXXX

  3. Копирайте следващата команда, поставете командата в командния прозорец и заместете XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX с неизползван продуктов ключ от вашия списък. Натиснете Enter, за да промените ключа.

   cscript "C:\Program Files\Microsoft Office\Office16\OSPP.VBS" /inpkey:XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX

  Съвет: Ако получите съобщение Грешка при въвеждане: Не може да се намери скриптовият файл..., това означава, че сте използвали грешна команда. Не се безпокойте – изпълняването на грешна команда няма да навреди на нищо. Проверете отново своите версии на Office и Windows и опитайте с друга команда.

  1. Копирайте следващата команда, поставете командата в командния прозорец и след това натиснете Enter.

   cscript "C:\Program Files\Microsoft Office\Office15\OSPP.VBS" /dstatus

   Командният прозорец показва последните пет знака на продуктовия ключ, който е използван за инсталиране на Office на компютъра. В примера по-долу се използва XXXXX за представяне на тези знаци.

   Командна среда, която показва последните пет цифри от продуктовия ключ

  2. Копирайте следващата команда, поставете командата в командния прозорец и заместете XXXXX с последните 5 цифри на продуктовия ключ, който беше показан в предишната стъпка. Натиснете Enter, за да премахнете продуктовия ключ.

   cscript "C:\Program Files\Microsoft Office\Office15\OSPP.VBS" /unpkey:XXXXX

  3. Копирайте следващата команда, поставете командата в командния прозорец и заместете XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX с неизползван продуктов ключ от вашия списък. Натиснете Enter, за да промените ключа.

   cscript "C:\Program Files\Microsoft Office\Office15\OSPP.VBS" /inpkey:XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX

  Съвет: Ако получите съобщение Грешка при въвеждане: Не може да се намери скриптовият файл..., това означава, че сте използвали грешна команда. Не се безпокойте – изпълняването на грешна команда няма да навреди на нищо. Проверете отново своите версии на Office и Windows и опитайте с друга команда.

  1. Копирайте следващата команда, поставете командата в командния прозорец и след това натиснете Enter.

   cscript "C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office15\OSPP.VBS" /dstatus

   Командният прозорец показва последните пет знака на продуктовия ключ, който е използван за инсталиране на Office на компютъра. В примера по-долу се използва XXXXX за представяне на тези знаци.

   Командна среда, която показва последните пет цифри от продуктовия ключ

  2. Копирайте следващата команда, поставете командата в командния прозорец и заместете XXXXX с последните 5 цифри на продуктовия ключ, който беше показан в предишната стъпка. Натиснете Enter, за да премахнете продуктовия ключ.

   cscript "C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office15\OSPP.VBS" /unpkey:XXXXX

  3. Копирайте следващата команда, поставете командата в командния прозорец и заместете XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX с неизползван продуктов ключ от вашия списък. Натиснете Enter, за да промените ключа.

   cscript "C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office15\OSPP.VBS" /inpkey:XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX

  Съвет: Ако получите съобщение Грешка при въвеждане: Не може да се намери скриптовият файл..., това означава, че сте използвали грешна команда. Не се безпокойте – изпълняването на грешна команда няма да навреди на нищо. Проверете отново своите версии на Office и Windows и опитайте с друга команда.

  1. Копирайте следващата команда, поставете командата в командния прозорец и след това натиснете Enter.

   cscript "C:\Program Files\Microsoft Office\Office15\OSPP.VBS" /dstatus

   Командният прозорец показва последните пет знака на продуктовия ключ, който е използван за инсталиране на Office на компютъра. В примера по-долу се използва XXXXX за представяне на тези знаци.

   Командна среда, която показва последните пет цифри от продуктовия ключ

  2. Копирайте следващата команда, поставете командата в командния прозорец и заместете XXXXX с последните 5 цифри на продуктовия ключ, който беше показан в предишната стъпка. Натиснете Enter, за да премахнете продуктовия ключ.

   cscript "C:\Program Files\Microsoft Office\Office16\OSPP.VBS" /unpkey:XXXXX

  3. Копирайте следващата команда, поставете командата в командния прозорец и заместете XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX с неизползван продуктов ключ от вашия списък. Натиснете Enter, за да промените ключа.

   cscript "C:\Program Files\Microsoft Office\Office15\OSPP.VBS" /inpkey:XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX

  Съвети: 

 6. Сега стартирайте приложение на Office, като например Word, и изберете Напред, за да активирате Office по интернет.

 7. Повторете това за всеки компютър, на който активирането е неуспешно.

След като смените своя продуктов ключ, препоръчваме ви да създадете списък за управление на продуктовите ключове, които сте инсталирали. За да научите как, вижте Управление на множество инсталации на Office с еднократна покупка, които използват един и същ акаунт в Microsoft.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×