Промяна и коригиране на хипервръзки

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Можете да промените начина, по който изглежда хипервръзка, и можете да промените къде отиват (местоназначението си). Когато хипервръзка не работи, трябва да определите какво проблемът е и след това коригиране на адреса на местоназначението на връзката.

Забележка : За да промените текста или реда на хипервръзки в навигационната лента, щракнете върху навигационната лента и след това щракнете върху Свойства на лентата за навигация в менюто форматиране .

Какво искате да направите?

Промяна на начина, по който изглежда хипервръзка

Промяна на местоназначението на хипервръзката

Промяна на хипервръзка в обикновен текст

Проверка на хипервръзки, преди да публикувате вашия уеб сайт

Коригиране на хипервръзки, които не работят

Промяна на начина, по който изглежда хипервръзка

Променяне на показания текст на хипервръзка

 1. Щракнете върху текста на хипервръзката, която искате да промените.

 2. Въведете новия текст и след това изтрийте първоначалния знаците поотделно чрез натискане на DELETE или назад.

Премахване на подчертаването от текста на хипервръзка

 1. Изберете текста на хипервръзката.

  За да изберете само подчертани знаци, щракнете върху след последното подчертаната знак и плъзнете курсора на първия знак.

 2. В лентата с инструменти стандартни щракнете върху подчертано Изображение на бутон .

Смяна на снимката, която използвате за хипервръзка

 1. Изберете картината, която е свързана.

 2. С десния бутон върху картината, посочете Промяна на картинаи след това щракнете върху местоположението на новата снимка, която искате да използвате. Например щракнете върху От файл , ако искате да използвате изображение, записано на вашия компютър.

 3. Изберете нова картина, която искате да използвате.

Най-горе на страницата

Промяна на местоназначението на хипервръзката

 1. Щракнете върху хипервръзка, която искате да промените и след това щракнете върху Редактиране на хипервръзка.

  Забележка : Ако контекстното меню предлага команди само за проверка на правописа, щракнете върху Игнорирай всичкии след това щракнете с десния бутон върху хипервръзката отново.

 2. В диалоговия прозорец Редактиране на хипервръзка въведете новия местоназначението на хипервръзката в полето адрес .

Най-горе на страницата

Промяна на хипервръзка в обикновен текст

 • Щракнете с десния бутон върху хипервръзката и след това щракнете върху Премахни хипервръзката.

Най-горе на страницата

Проверка на хипервръзки, преди да публикувате вашия уеб сайт

Можете да тествате хипервръзка да се уверите, че работи, преди да публикувате вашия уеб сайт. Направете едно от следните неща:

 • За да следвате хипервръзка от уеб публикацията, преди да го публикувате в интернет, задръжте натиснат клавиша CTRL, докато щраквате върху свързан текст или картина.

 • В менюто файл щракнете върху Визуализация на уеб страницаи след това щракнете върху всяка хипервръзка във визуализацията на уеб сайта, за да го следват до местоназначението.

  Забележка : Можете не може да тествате връзки към външни файлове от визуализация на уеб сайта.

 • Публикуване на вашия уеб сайт на локален сървър за проверка на хипервръзките.

  1. В менюто Файл щракнете върху Публикуване в уеб.

  2. Ако виждате полето информация за уеб хостинг услуга, щракнете върху OK.

  3. В диалоговия прозорец публикуване в интернет Намерете локален сървър, където искате да тествате вашия уеб сайт и след това щракнете върху Запиши.

Най-горе на страницата

Коригиране на хипервръзки, които не работят

Ето някои от най-често срещаните поправки за хипервръзки, които не работят.

Коригиране на хипервръзки, които отиват към други страници на вашия Publisher уеб сайт

 • Когато една връзка не работи    Когато страницата е преместена, Microsoft Office Publisher автоматично актуализира хипервръзки към правилната страница. Ако хипервръзка не работи, въпреки това, проверете дали тя не е насочена към показалец, който е преместен или изтрит. За да коригирате това, направете следното:

  1. Щракнете с десния бутон върху хипервръзката и след това щракнете върху Редактиране на хипервръзка.

  2. В диалоговия прозорец Редактиране на хипервръзка щракнете върху място в този документи след това щракнете върху страница и показалеца, който искате да се свържете.

   Ако показалецът е била изтрита, щракнете върху Отказ. Отидете на страницата, която искате да се свържете и вмъкнете показалец а след това се върнете към хипервръзка, която искате да коригирате и редактират тази хипервръзка.

 • Когато много връзки не работят    Ако много от хипервръзките не работят, някои от вашите файлове може да не са публикувани. По подразбиране когато публикувате уеб сайт, Publisher качва подпапка, наречена index_files към зададеното местоположение на файла. Тази папка съдържа всички файлове, свързани с вашия уеб сайт с изключение на първата страница на публикацията (началната страница на уеб сайта), която сочи към подпапка на свързаните страници. Ако папката не е наличен, няма да работят хипервръзки към други страници в публикацията си. Ако използвате други програма за качване на вашия уеб сайт, подпапката може да не се качват автоматично в уеб сървъра. В този случай качване подпапката ръчно.

  Забележка : Можете да промените настройките, така че следващия път, когато публикувате вашия уеб сайт, Publisher няма да се създаде index_files папка и всички файлове за вашия уеб сайт се публикува в една папка. В уеб публикацията, в менюто инструменти щракнете върху Опции, щракнете върху раздела уеб и след това изчистете отметката от квадратчето Организиране поддържащи файлове в папка .

Коригиране на хипервръзки, които отиват към други уеб сайтове

Ако не работи на хипервръзка към друга уеб сайт, отидете до местоназначението, на което искате да се свържете. Ако файлът местоназначение е в интернет, потърсете го във вашия уеб браузър. Ако файлът е на твърдия диск или в мрежата, го потърсете в Microsoft Windows Explorer. След това във вашата публикация на Publisher уеб, проверете следното:

 • Местоназначението може да са преместени или вече не може да съществува    Щракнете с десния бутон върху хипервръзката и щракнете върху Редактиране на хипервръзка. В диалоговия прозорец Редактиране на хипервръзка Проверете дали пътят до страницата местоназначение е правилна.

 • Текстът, който сте сигурни, че е хипервръзка само прилича на хипервръзка    Изберете текста и щракнете върху Вмъкване на хипервръзка, Изображение на бутон в лентата с инструменти стандартни да се уверите, че текстът е хипервръзка.

  Съвет : Не забравяйте да изберете една хипервръзка, преди да щракнете върху Вмъкване на хипервръзка. Когато изберете повече от една хипервръзка или хипервръзка в навигационната лента, Вмъкване на хипервръзка може да не са налични.

 • Може да няма достъп до местоназначението    Ако местоназначението е в интернет, уверете се, че имате връзка към интернет. Ако местоназначението е в мрежа, обърнете се към вашия мрежов администратор, за да се уверите, че имате достъп до файла местоназначение.

Коригиране на хипервръзки, които се отварят външни файлове

Когато създадете хипервръзка в уеб страница, която се отваря външен файл, например документ на Microsoft Office Word, работен лист на Microsoft Office Excel или PDF файл, не забравяйте следното.

Имена на файлове

В идеалния случай имената на файловете за външни файлове, които се свързвате към не трябва да съдържа интервали и трябва да бъде в малки букви.

Ако свързвате към файл, който има интервал в името си и не можете да променяте името, проверете да се уверите, че Publisher замени мястото в адрес на хипервръзката с % 20. Например ако името на файла е моята file.docx, адрес на хипервръзката трябва да бъде my%20file.docx.

Тестване

Можете да тествате връзка към външен файл в уеб визуализация, но можете да тествате хипервръзка от вашата публикация, като задържите натиснат клавиша CTRL, докато щраквате върху свързан текст или картина. Можете също да публикувате вашия уеб сайт на локален сървър да тествате хипервръзки към външни файлове.

Важно : Ако тествате връзки към външни файлове на локален сървър, не забравяйте да копирате външни файлове до този локален сървър.

Качване на

Когато публикувате вашия уеб сайт, трябва да качите ръчно външния файл. Publisher няма да го качите за вас. Мястото, където можете да поставите външния файл на уеб сървъра, определя пътя. Например:

 • Ако свързвате от началната страница към файл, който е в същата директория на уеб сървъра, пътя може да бъде само името на файла (например myfile.docx).

 • Ако файлът е в друга папка от началната страница, пътят трябва да включва името на папката (например index_files/myfile.docx).

Трябва да определи този път и го въведете в диалоговия прозорец Вмъкване на хипервръзка , преди да публикувате в уеб. Изберете текста или картина, че искате посетителите на вашата страница, за да щракнете върху да отворите външния файл. В менюто Вмъкване щракнете върху хипервръзка. В диалоговия прозорец Вмъкване на хипервръзка , в полето адрес въведете пътя към външните файл.

Забележка : Ако вмъкнете хипервръзка пътя в полето адрес , като посетите към него, променете пътя, като въведете само името на файла или папката и името на файла, както е посочено по-горе.

Коригиране на път за връзка към файл, който е на диск

Можете да поставите файловете за вашия уеб сайт на диск, като например CD или DVD, така че да могат да се видят вашия уеб сайт на друг компютър, преди да го публикувате в уеб. Ако копирате вашите уеб публикацията файлове на диск, връзките няма да работи. Вместо това не забравяйте да публикувате уеб сайта на директно на диск. Ето как:

В Windows Vista

 1. В менюто Файл щракнете върху Публикуване в уеб.

 2. В адресната лентащракнете върху устройството, на диск, където искате да публикувате вашия уеб сайт, като например D:\mywebsite.

  Ако искате да добавите вашия уеб сайт към нова папка, щракнете върху Нова папка в лентата с инструменти за създаване на нова папка, въведете име за новата папка и след това натиснете клавиша ENTER.

 3. В полето Име на файл изберете index като име по подразбиране за началната си страница, а после щракнете върху Запиши.

  Index.htm е селекцията по подразбиране. Избирането на индекса като име на вашата начална страница го прави по-лесни за достъп и не позволява на потребителите да преглед на списъка на файловете, които изграждат вашия уеб сайт.

В Windows XP

 1. В менюто Файл щракнете върху Публикуване в уеб.

 2. В списъка Запиши в щракнете върху устройството, на диск, където искате да публикувате вашия уеб сайт, като например D:\mywebsite.

  Ако искате да добавите вашия уеб сайт към нова папка, щракнете с десния бутон там, където искате да добавите нова папка, изберете Създай, щракнете върху папка , за да създадете нова папка, въведете име за новата папка в полето име и след това щракнете върху Отвори.

 3. В полето Име на файл изберете index като име по подразбиране за началната си страница, а после щракнете върху Запиши.

  Index.htm е селекцията по подразбиране. Избирането на индекса като име на вашата начална страница го прави по-лесни за достъп и не позволява на потребителите да преглед на списъка на файловете, които изграждат вашия уеб сайт.

Коригиране на хипервръзка, която не се показва

Това може да се дължи една от следните неща:

 • Хипервръзката се намира в завъртени текстово поле или автофигура    Хипервръзки няма да функционират правилно, ако те са разположени в завъртени текстови полета или Автофигури, но те ще работят в уеб публикация, когато натиснете клавиша CTRL и щракнете върху връзката, и те ще изглеждат добре и не работят в уеб визуализация, нито когато публикувате публикацията в интернет. Можете да възстановите хипервръзките в уеб публикацията връщайки завъртян текстови полета или Автофигури, които съдържат хипервръзки към първоначалната им позиция.

 • Хипервръзката се намира в текстово поле или автофигура с художествена граница    В уеб публикация хипервръзки няма да функционират правилно, ако те са разположени в текстово поле или автофигура с художествена граница. Можете да възстановите хипервръзките в уеб публикацията като премахнете всички художествена граница от текстови полета или Автофигури, които съдържат хипервръзки.

Най-горе на страницата

Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×