Променяне на запълване на фигура или на граница на фигура в графика SmartArt

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Можете да промените графика SmartArt, за да промените цвета на конкретни фигури, определени граници на фигура или дори да промените цветовете на цялата графика.

Общ преглед на променянето на цветовете в графика SmartArt

Можете да използвате цветове, за да подобрите съобщението във вашата графика SmartArt. Например можете да промените цвета на отделна фигура или да промените цветовете на всички фигури в графика SmartArt , като приложите различна цветова комбинация. Миниатюри на цветове показват различните начини, по които се прилагат цветовете (като например редуващи се или най-тъмните към най-светлите), вместо това как се използват цветовете.

Можете също да приложите цветове от цветове на тема към вашата графика SmartArt и цветовите вариации автоматично да съответстват на цветовете, които се използват в слайда или документа. Ако промените темата на документа, вашата графика SmartArt ще отрази и новите цветове на тема.

Промяна на цвета на фигура

 1. Щракнете върху фигурата в графиката SmartArt, която искате да промените.

 2. Под инструменти за SmartArt, в раздела формат , в групата стилове на фигури щракнете върху стрелката до запълване на фигураи след това щракнете върху желания от вас цвят. За да изберете без цвят, щракнете върху без запълване.

  Групата ' ' стилове на фигури ' ' в PowerPoint

  Ако не виждате командите в раздела формат , може да се наложи да щракнете двукратно върху раздела формат , за да отворите командите.

  За да промените цвета, който не е в цветове на тема, щракнете върху Още цветове на запълванеи след това щракнете върху желания от вас цвят в раздела стандартни или Смесете свой собствен цвят в раздела по избор . Потребителските цветове и цветовете от раздела Стандартни не се актуализират, ако по-късно промените тема на документа.

  Забележки: 

  • Ако вашата графика SmartArt съдържа много фигури, вместо да променяте цветовете за всички фигури поотделно, променете цветовете на цялата графика SmartArtи след това ръчна промяна на цвета на отделни фигури.

  • За да получите достъп до екрана Форматиране на фигура , който има много опции за форматиране на фигура, щракнете с десния бутон върху фигурата и после щракнете върху Форматиране на фигура в контекстно меню.

Промяна на цвета на граница на фигура

 1. Щракнете върху фигурата, която има границата, която искате да промените.

  Ако искате да промените границите на няколко фигури в един и същи цвят, щракнете върху първата фигура и след това натиснете и задръжте клавиша CTRL, докато щраквате върху другите фигури.

 2. Под инструменти за SmartArt, в раздела формат , в групата стилове на фигури щракнете върху стрелката до контур на фигураи след това щракнете върху желания от вас цвят. За да скриете границата, щракнете върху без контур.

  Групата ' ' стилове на фигури ' ' в PowerPoint

  Ако не виждате раздела инструменти за SmartArt или формат , се уверете, че сте избрали графика SmartArt. Може да се наложи да щракнете двукратно върху фигурата, за да отворите раздела формат .

  За да промените цвета, който не е в цветове на тема, щракнете върху Още цветовеза структуриране и след това щракнете върху желания от вас цвят в раздела стандартни или Смесете свой собствен цвят в раздела по избор . Потребителските цветове и цветовете от раздела Стандартни не се актуализират, ако по-късно промените тема на документа.

Промяна на цвета или стила на цялата графика SmartArt

 1. Щракнете върху графиката SmartArt.

 2. Под инструменти за SmartArt, в раздела проектиране , в групата стилове на SmartArt щракнете върху Промяна на цветоветеи след това щракнете върху миниатюрата, която искате.

  Групата ' ' стилове на фигури ' ' в PowerPoint

  Ако не виждате раздела инструменти за SmartArt или проектиране , проверете дали сте избрали графика SmartArt. Може да се наложи да щракнете двукратно върху фигурата, за да отворите раздела проектиране .

  Забележки: 

  • За да видите как даден цвят ще бъде приложен към вашата графика SmartArt, преди да изберете миниатюра, поставете показалеца върху миниатюрата, която искате, и след това прегледайте вашата графика SmartArt.

  • Можете също да приложите професионално изглеждащи стилове към вашата графика SmartArt, като изберете опция в групата стилове на SmartArt . Щракнете върху менюто още Изображение на бутон , за да видите всички налични стилове, и поставете показалеца върху миниатюрите, за да визуализирате как ще изглежда всеки стил.

  • За да се уверите, че документът ви ще изглежда добре отпечатан в черно-бяло, можете да визуализирате как ще изглежда. Щракнете върху фигура във вашата графика SmartArt, след което в раздела Проектиране щракнете върху стрелката при промяна на цветовете и след това щракнете върху миниатюра под " основни цветове на тема".

Общ преглед на променянето на цветовете в графика SmartArt

Можете да използвате цветове, за да подобрите съобщението във вашата графика SmartArt. Например, за да покажете, че всяка стъпка в даден процес е различна, можете да приложите цветни цветови нюанси.

Галерията с цветове за промяна

Можете да използвате и клавиша за преЛиване с ударение 1 , за да подчертаете посоката на съобщението си за линеен процес.

Галерията с цветове за промяна, с избран ''Градиентен диапазон - Акцент 1''

Можете да промените цветовете на всички фигури в графика SmartArt , като приложите различна цветова комбинация. Миниатюри на цветове показват различните начини, по които се прилагат цветовете (като например редуващи се или най-тъмните и най-светлите), вместо това как се използват цветовете.

Можете също да приложите цветове от цветове на тема към вашата графика SmartArt и цветовите вариации автоматично да съответстват на цветовете, които се използват в слайда или документа. Ако промените темата на документа, вашата графика SmartArt ще отрази и новите цветове на тема.

Можете да създадете ефект на плавно променящия се цвят, като приложите градиент към обект, така че цветът му да варира плавно от по-тъмен към по-светъл нюанс. Можете също да използвате преливане, за да придадете фигурите във вашата графика ефект на дъгата.

Промяна на цвета на фигура

 1. Щракнете върху фигурата в графиката SmartArt, която искате да промените.

  Ако искате да промените няколко фигури в един и същи цвят, щракнете върху първата фигура и след това натиснете и задръжте КЛАВИШа CTRL, докато щраквате върху другите фигури.

 2. Под инструменти за SmartArt, в раздела формат , в групата стилове на фигури щракнете върху стрелката до запълване на фигураи след това щракнете върху желания от вас цвят. За да изберете без цвят, щракнете върху без запълване.

  Разделът ''Формат'' под ''Инструменти за SmartArt''.
  на раздела " формат " под " инструменти за SmartArt " в PowerPoint 2010

  Ако не виждате разделите инструменти за SmartArt или формат , се уверете, че сте избрали графика SmartArt. Може да се наложи да щракнете двукратно върху фигурата, за да отворите раздела Формат.

  За да промените цвета, който не е в цветове на тема, щракнете върху Още цветове на запълванеи след това щракнете върху желания от вас цвят в раздела стандартни или Смесете свой собствен цвят в раздела по избор . Потребителските цветове и цветовете от раздела Стандартни не се актуализират, ако по-късно промените тема на документа.

  Забележки: 

  • За повече информация как да приложите Градиентно запълване, вижте Добавяне на Градиентно запълване към фигура.

  • Ако вашата графика SmartArt съдържа много фигури, вместо да променяте цветовете за всички фигури поотделно, променете цветовете на цялата графика SmartArtи след това ръчна промяна на цвета на отделни фигури.

  • Ако приложите бърз стил и след това промените цвета на фигура, можете да персонализирате ефектите, приложени към фигурата.

  • За достъп до диалоговия прозорец Форматиране на фигура , който има много опции за форматиране на фигура, щракнете с десния бутон върху фигурата и след това щракнете върху Форматиране на фигура в контекстно меню.

Промяна на цвета на граница на фигура

 1. Щракнете върху фигурата, която има границата, която искате да промените.

  Ако искате да промените границите на няколко фигури в един и същи цвят, щракнете върху първата фигура и след това натиснете и задръжте КЛАВИШа CTRL, докато щраквате върху другите фигури.

 2. Под инструменти за SmartArt, в раздела формат , в групата стилове на фигури щракнете върху стрелката до контур на фигураи след това щракнете върху желания от вас цвят. За да скриете границата, щракнете върху без контур.

  Разделът ''Формат'' под ''Инструменти за SmartArt''.
  на раздела " формат " под " инструменти за SmartArt " в PowerPoint 2010

  Ако не виждате разделите инструменти за SmartArt или формат , се уверете, че сте избрали графика SmartArt. Може да се наложи да щракнете двукратно върху фигурата, за да отворите раздела Формат.

  За да промените цвета, който не е в цветове на тема, щракнете върху Още цветовеза структуриране и след това щракнете върху желания от вас цвят в раздела стандартни или Смесете свой собствен цвят в раздела по избор . Потребителските цветове и цветовете от раздела Стандартни не се актуализират, ако по-късно промените тема на документа.

Промяна на цвета на цялата графика SmartArt

 1. Щракнете върху графиката SmartArt.

 2. Под инструменти за SmartArt, в раздела проектиране , в групата стилове на SmartArt щракнете върху Промяна на цветоветеи след това щракнете върху миниатюрата, която искате.

  Разделът ''Проектиране'' под ''Инструменти за SmartArt''.
  на раздела " проектиране " под " инструменти за SmartArt " в PowerPoint 2010

  Ако не виждате разделите Инструменти за SmartArt или Проектиране, проверете дали сте избрали графика SmartArt. Може да се наложи да щракнете двукратно върху фигурата, за да отворите раздела Формат.

  Забележки: 

  • За да видите как даден цвят ще бъде приложен към вашата графика SmartArt, преди да изберете миниатюра, поставете показалеца върху миниатюрата, която искате, и след това прегледайте вашата графика SmartArt.

  • За да се гарантира, че документът ви ще изглежда добре отпечатан в черно-бяло, щракнете върху миниатюра под " основни цветове на тема".

Общ преглед на променянето на цветове

Можете да промените цветовете на всички фигури в графика SmartArt , като приложите различна цветова комбинация. Миниатюри на цветове показват различните начини, по които се прилагат цветовете (като например редуващи се или най-тъмните и най-светлите), а не как се използват цветовете.

Можете да приложите цветове от цветове на тема към вашата графика SmartArt и цветовите вариации автоматично да съответстват на цветовете, използвани в слайда или документа. Ако промените цветовете на темата на документа, вашата графика SmartArt ще отрази и новите цветове на тема.

Има широк диапазон от цветови варианти, предназначени да работят добре с всички оформления за графики SmartArt. Приложете стилове на SmartArt и цветове към вашата графика SmartArt, така че да съответстват на съобщението, което искате да комуникирате. Можете дори да изберете оформление, стил на SmartArt и цветове и след това да промените оформлението отново. Вашият стил и цветове на SmartArt ще останат със своята графика SmartArt, така че не е необходимо да ги извършвате повторно.

Ако създавате множество графики SmartArt и искате те да изглеждат еднакви, можете да приложите същите цветове и стилове на SmartArt към тях, за да постигнете съгласуван и професионален облик.

Можете да използвате цветове, за да подчертаете съобщението във вашата графика SmartArt. Например, за да подчертаете, че всяка стъпка в даден процес е различна, можете да приложите цветни цветови нюанси.

Галерията с цветове за промяна

Можете да използвате и клавиша за преЛиване с ударение 1 , за да подчертаете посоката на съобщението си за линеен процес.

Галерията с цветове за промяна, с избран ''Градиентен диапазон - Акцент 1''

Можете да създадете ефект на плавно променящия се цвят, като приложите градиент към обект, така че цветът му да варира плавно от по-тъмен към по-светъл нюанс. Можете също да използвате преливане, за да придадете фигурите във вашата графика ефект на дъгата.

Промяна на цвета на фигура

 1. Щракнете върху фигурата, която искате да промените.

  Ако искате да промените няколко фигури в един и същи цвят, щракнете върху първата фигура и след това натиснете и задръжте КЛАВИШа CTRL, докато щраквате върху другите фигури.

 2. Под инструменти за SmartArt, в раздела формат , в групата стилове на фигури щракнете върху стрелката до запълване на фигураи след това щракнете върху желания от вас цвят. За да изберете без цвят, щракнете върху без запълване.

  Изображение на раздела Форматиране в Инструменти за SmartArt

  Ако не виждате разделите Инструменти за SmartArt или Формат, проверете дали сте избрали графика SmartArt.

  За да промените цвета, който не е в цветове на тема, щракнете върху Още цветове на запълванеи след това щракнете върху желания цвят в раздела стандартни или Смесете свой собствен цвят в раздела по избор . Потребителските цветове и цветовете от раздела Стандартни не се актуализират, ако по-късно промените тема на документа.

Съвети    

 • Ако вашата графика SmartArt съдържа много фигури, вместо да променяте цветовете за всички фигури поотделно, променете цветовете на цялата графика SmartArtи след това ръчна промяна на цвета на всички фигури.

 • Ако приложите бърз стил и след това промените цвета на фигура, можете да персонализирате ефектите , приложени към фигурата.

 • За да получите достъп до диалоговия прозорец Форматиране на фигура с много опции за форматиране на фигура, щракнете с десния бутон върху фигурата и после щракнете върху Форматиране на фигура в контекстно меню.

Създаване на Градиентно запълване

Можете да използвате градиент, за да създадете ефект на постепенно променящ се цвят от по-светъл нюанс към по-тъмен оттенък или от един цвят към друг. Можете дори да използвате преливане, за да създадете ефекти на дъгата.

 1. Щракнете с десния бутон върху границата на фигура или фигура и след това щракнете върху Форматиране на фигура.

  Ако искате да промените няколко фигури и граници на фигура, щракнете върху първата фигура и след това натиснете и задръжте КЛАВИШа CTRL, докато щраквате върху другите фигури. За да промените всички фигури в графика SmartArt, щракнете и плъзнете, за да изберете всички фигури наведнъж.

 2. Щракнете върху екрана запълване и след това щракнете върху Градиентно запълване.

 3. За да изберете Градиентно запълване по подразбиране, щракнете върху готови цветове Изображение на бутон и след това щракнете върху желаната от вас опция.

 4. За да зададете опции по избор за Градиентното запълване, направете едно или няколко от следните неща:

  • За да зададете посоката, която да се използва при изчертаване на Градиентното запълване, изберете опция от списъка тип . Избраният от вас тип определя опциите, които са налични под посока.

  • За да изберете различна прогресия на цветове и нюанси, щракнете върху посокаи след това щракнете върху желаната от вас опция. Наличните указания зависят от типа преливане, който сте избрали в списъка тип .

  • За да зададете ъгъла, в който се завърта Градиентното запълване във фигурата, въведете желаната от вас стойност за градуси в полето ъгъл . Тази опция е налична само когато изберете линейна в списъка тип .

  • За да зададете преливане, щракнете върху номер на спирка в списъка и след това задайте стойността за позиция, цвят и прозрачност, която искате.

   Градиентните спирки се състоят от позиция, цвят и стойност на прозрачността и се използват за създаване на нелинейни преливане. Например, ако искате да създадете преливане, което отива от червено към зелено към синьо, трябва да добавите три преливащи спирки – по един за всеки цвят. А ако искате да създадете преливане, което се показва само в ъгъла на фигура, трябва да използвате преливащи стопове, за да преливате нелинейни.

   За да зададете позицията (местоположение за промяната на цвета и прозрачността в Градиентното запълване), преместете плъзгача за стоп позиция или въведете число в полето до плъзгача.

   За да изберете цвета, използван за преливането, щракнете върху цвятна Изображение на бутон и след това щракнете върху желания от вас цвят. За да създадете преливане с един цвят, изберете различни нюанси на един и същ цвят. За да създадете многоцветно преливане, изберете различен цвят за всеки градиентен стоп. Можете например да създадете ефект на дъгата, като направите първия си градиент червен, второто преливане на портокал и т. н.

   За да зададете до каква степен да може да се вижда през цвета на фона, преместете плъзгача Прозрачност или въведете число в полето до плъзгача. Можете да промените процентната стойност на прозрачността от 0% (напълно непрозрачно, настройката по подразбиране) до 100% (напълно прозрачно). Стойността за прозрачност се отнася за преливането, а не за общото запълване.

 5. Съвет: За да настроите съществуващите преливащи спирания, в списъка щракнете върху номера за спиране, който искате да промените. За да добавите или премахнете спирки, щракнете върху Добавяне или Премахване.

Промяна на цвета на граница на фигура

 1. Щракнете върху границата на фигурата, която искате да промените.

  Ако искате да промените границите на няколко фигури в един и същи цвят, щракнете върху първата фигура и след това натиснете и задръжте КЛАВИШа CTRL, докато щраквате върху другите фигури.

 2. Под инструменти за SmartArt, в раздела формат , в групата стилове на фигури щракнете върху стрелката до контур на фигураи след това щракнете върху желания от вас цвят. За да скриете границата, щракнете върху без контур.

  Изображение на раздела Форматиране в Инструменти за SmartArt

  Ако не виждате разделите Инструменти за SmartArt или Формат, проверете дали сте избрали графика SmartArt.

  За да промените цвета, който не е в цветове на тема, щракнете върху Още цветовеза структуриране и след това щракнете върху желания цвят в раздела стандартни или Смесете свой собствен цвят в раздела по избор . Потребителските цветове и цветовете от раздела Стандартни не се актуализират, ако по-късно промените тема на документа.

Промяна на цвета на цялата графика SmartArt

 1. Щракнете върху графиката SmartArt.

 2. Под инструменти за SmartArt, в раздела проектиране , в групата стилове на SmartArt щракнете върху Промяна на цветоветеи след това щракнете върху миниатюрата, която искате.

  Изображение на раздела ''Проектиране'' в ''Инструменти за SmartArt''

  Ако не виждате разделите Инструменти за SmartArt или Проектиране, проверете дали сте избрали графика SmartArt.

Съвети    

 • За да видите как даден цвят ще бъде приложен към вашата графика SmartArt, преди да изберете миниатюра, поставете показалеца върху миниатюрата, която искате, и след това прегледайте вашата графика SmartArt.

 • За да се гарантира, че документът ви ще изглежда добре отпечатан в черно-бяло, щракнете върху миниатюра под " основни цветове на тема".

 • За да дадете на вашата графика SmartArt изгледа на примера в галерията Изберете графика SmartArt , приложете цветни цветови нюанси (щракнете върху Промяна на цветовете) и комиксстил на SmartArt.

Вж. също

Създаване на графика SmartArt

Превключване на оформлението или типа на графика SmartArt

Промяна на стила и ширината на линиите, свързващи фигуриТе SmartArt

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×