Проектиране на формуляр за обединяване

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

С обединяването на формуляри, вашите потребители да консолидирате данни от много различни формуляри в един формуляр. Това е полезно, когато вашите потребители искат да сравняват или обобщават данни от няколко свързани формуляра. Например може да бъде полезна за мениджър, чийто екип попълва седмичен формуляри за отчет на състоянието за да обедините данните от тези формуляри в един обобщен отчет пред управителя.

В тази статия

Начини, че потребителите могат да обединяват формуляри

Съображения за проектиране

Действия за обединяване на полета и групи

Дефиниране на потребителските настройки за обединяване за контроли

Начини, че потребителите могат да обединяват формуляри

Местоположението на формуляр определя как потребителят може да го обедини с други формуляри. Списъкът по-долу обяснява различни места, където могат да се съхраняват формуляри на Microsoft Office InfoPath и как потребителите могат да обединяват формуляри, които се съхраняват в тези местоположения:

 • Локален твърд диск или място в мрежата    Потребителят трябва да първо да отворите формуляр в InfoPath. Този формуляр се нарича целеви формуляр, защото е формата, в която ще се обединят другите форми. Потребителят след това щракне върху Обединяване на формуляри в менюто файл и избира допълнителни формуляри, наречени формуляри източници – да обедините с целевия формуляр.

  Забележка: Можете също да отворите нов, празен формуляр и след това използвайте тази процедура за обединяване на празен формуляр с допълнителни формуляри, базирани на същия шаблон за формуляр.

 • Библиотека с документи в сайт на SharePoint    Формулярите могат да бъдат съхранявани в библиотека с документи в сайт на Windows SharePoint Services 3.0, Microsoft Office SharePoint Server 2007или Microsoft Office Forms Server 2007 . В менюто изглед в библиотеката с документи, където се съхраняват формулярите потребителят може да изберете изгледа за Обединяване на документи и след това изберете формуляри, които тя иска да обедините. При обединяване на формуляри по този начин, не е необходимо потребителят да отваря първо целевия формуляр, както е описано в предишния пример.

  Забележка: Когато проектирате шаблон за формуляр, съвместим с браузър, потребителите могат да попълват формуляри, базирани на този шаблон на формуляр с помощта на уеб браузър. Процедурата за обединяване на формуляри в библиотека на SharePoint, които са базирани на шаблони за формуляри, съвместими с браузър е същият като обединяване на формуляри, които потребителите отварят и попълват в InfoPath.

 • Имейл формуляри на InfoPath в Microsoft Office Outlook 2007    Потребителят може да обедини няколко формуляра от Office Outlook 2007 като ги изберете в изгледа на папката, където се съхраняват формуляри и след това щракнете върху Обединяване на формуляри в менюто действия .

Забележка: Когато обединяването на формуляри, оригиналните формуляри не се изтриват. Данните от формулярите за обединяване се добавя към целевия формуляр. Препоръчва се, че потребителите запишете формуляра за цел с данни за обединяване, като нов формуляр, за да не се замести данните в оригиналния формуляр.

Най-горе на страницата

Съображения за проектиране

Сега, че сте запознати с начините, по които потребителите могат да обединяват формуляри, базирани на местоположението на формуляра, е важно да разберете как можете да разрешите определени контроли за поддръжка на обединяването и как данните от отделни полета се комбинират при обединяването на формуляра. Тази информация – заедно с разбиране за това как вашите потребители планиране на използването на обединените данни – е ключова част от създаването на шаблони за формуляри, които позволяват на потребителите да могат лесно обединяване на формуляри.

Когато добавите контрола в шаблон на формуляр, е обвързана с поле или група в шаблона на формуляр източник на данни. Ако проектирате нов, празен шаблон на формуляр, източника на данни ще се създаде когато добавяте контроли. Ако проектирате шаблон на формуляр, който се базира на външен източник на данни, като например XML схема или уеб услуга, контроли, които добавяте към шаблона за формуляр трябва да е обвързана с полета или групи в този източник на данни.

Когато разрешите настройките за обединяване за контрола, всъщност разрешавате настройки за обединяване за полето или групата, която е обвързана контролата. Настройките се различават в зависимост от полето или група и неговия тип данни. Някои типове полета или групи не поддържат обединяването.

За да разберете по-добре как действа обединяването на формуляри, Представете си, че проектирате шаблон на формуляр на отчет на разходите, който съдържа контрола на текстово поле, обвързана с неповтарящи се поле в източника на данни, която използва текстов тип данни. Това поле се използва за съхраняване на всеки потребител бизнес двустранно подравняване на записаните разходи. За този пример ние ще повикване полето цел и да обвържете контролата на текстовото поле с етикета Бизнес цел към него.

Представете си, че трима потребители – Христо Петър, Теодор и Надежда Маринова – попълват формуляри, базирани на вашия шаблон на формуляр. В полето Бизнес цел Мартин въвежда конференция, Теодор въвежда Посещение на клиенти Борислав въвежда Бизнес пътуване. Тъй като контроли текстови полета, използващи текстов тип данни не поддържат обединяването на данни по подразбиране, ръководителят, който обединява тези формуляри за отчет на разходите, ще виждат само една стойност в полето Бизнес цел – стойността, която вече е била попълнена в целевия формуляр. Така например, ако на Джуди формуляр е целевия формуляр, само стойността, която Джуди въведени ще се появи във формуляра за обединени за това поле.

Като персонализирате настройките за обединяване за полето или групата, която е обвързана контролата, потребителите могат да обединяват това поле или на групата данни от няколко формуляра. В този пример можете да персонализирате настройките за Бизнес назначениеe контрола текстово поле, така че потребителите могат да обединяват данни от формулярите, съдържащи това поле. Можете да персонализирате настройките по-нататъшно чрез разрешаване на разделител между всяка обединена стойност. Разделител може да бъде интервал, запетая, точка и запетая, вертикална линия "," нов ред "," край на абзац или подчертаване. Например ако Мартин въведе конференция в полето Бизнес цел , Теодор въведе Посещение на клиенти Борислав въвежда Бизнес пътуванеи разрешите обединяването за това поле и задайте разделител запетая, получените обединени данни ще Показване като командировка, посещение на клиент, конференция (ако Джуди на формуляр е целевия формуляр).

Забележка: Автоматично се добавя интервал след запетая и точка и запетая разделители.

При добавяне на разделител може да ви помогне да се прави разлика между конкретни стойности, можете да персонализирате допълнително как обединяване на данните, като добавите уникален префикс към всяка стойност, която се съдържа в поле или група. Когато добавяте префикс, можете да изберете стойността от друго поле или да въведете функция , която искате да използвате като префикс. Добавяне на префикс, който помага на потребителите да идентифициране на източника на първоначалните данни. Например можете да разрешите името на лицето, което е попълнена формуляр – стойност, която е въведена в друго поле – да се появи като префикс за стойност, съдържаща се в друго поле. След това когато обединяването на няколко формуляра, стойностите от формуляра източник ще покажат обединените стойности и те ще имат идентификатори.

Например ако идентифицирате поле, което съхранява името на потребителя като префикс и създаване на изображение функция, която добавя двоеточие след всяка поява на тази стойност, потребителите могат лесно да видите кой е въвел стойността дори след обединяването на няколко формуляра. В този пример, ако Надежда Маринова формулярът е целевия формуляр, резултатните данни ще се покажат като Командировка, Теодор: посещение на клиент, Христо Петър: конференция.

Забележки: 

 • Префикс, който не се добавя към целевия формуляр – Надежда Маринова формуляр, в този случай – да се избегне добавянето на излишни представки, ако обединените данни се записват във формуляра, а след това формулярът се обедини отново.

 • Когато даден потребител обединява формуляри на InfoPath, които се намират на твърдия диск или мрежово местоположение, сайт на SharePoint или имейл формуляри на InfoPath в Office Outlook 2007, получените обединени данни се показва в обратен ред от реда, че са били избрани формуляри. Например ако потребител избере три форми, започвайки с Христо, след което избира на вяра и след това на Теодор, в получения формуляр, който съдържа данни за обединяване, Теодор на данни ще се покажат първо, последвано от данни на вяра а след това на Христо.

 • В допълнение към персонализирането на настройките за обединяване за отделни контроли, можете също да забраните обединяването на формуляри за целия шаблон на формуляр да предпазите потребителите от обединяването на формуляри, базирани на него. Когато забраните обединяването на формуляри, потребителите, които попълват формуляра да имат достъп до командата Обединяване на формуляри в менюто файл .

 • За да се гарантира, че вашия формуляр шаблон е конфигуриран правилно за обединяване на други формуляри, изпробвайте го, като публикувате шаблона на формуляр и след това създаване и записване на най-малко пет формуляри, базирани на шаблона на формуляр с примерни данни. След като запишете формуляри, отворете шаблона за формуляр в режим на проектиране и след това щракнете върху Визуализация в лентата с инструменти стандартни ... В режим на визуализация на обединяване на формулярите на извадката. Ако формулярите обедините правилно, можете да публикувате шаблона на формуляр и да позволите на потребителите да създавате формуляри, базирани на вашия шаблон на формуляр.

 • Предоставяне на потребителите с процедура за това как да обединяване на формуляри. Можете да развиете тази процедура, когато тествате вашия шаблон на формуляр за обединяване.

Най-горе на страницата

Действия за обединяване на полета и групи

Следните действия за обединяване варират в зависимост от типа данни на полето или групата.

Когато конфигурирате настройките за обединяване за всеки тип на поле или група, можете да изберете да игнорирате стойностите във формулярите източници и да запазите стойностите в целевия формуляр, или избор на настройка за обединяване по избор. Следващата таблица описва настройките по избор за всеки тип на поле или група.

Тип на поле или група

Налични настройки за обединяване

Примери за контроли, които може да бъде обвързана с този тип поле

Повтаряне на стаи за поле

 • Комбиниране на стойността в целевия формуляр със стойностите от формулярите източници

  • Игнорирай празните полета

  • Добавяне на разделител между елементите

  • Добавяне на префикс към всеки елемент

 • Текстово поле

 • Падащо списъчно поле

 • Разгъващ се списък

Повтарящо се поле

 • Вмъкване на стойности от формулярите източници преди или след стойността в целевия формуляр

  • Премахване на празните полета

 • Списък с водещи символи

 • Номериран списък

 • Обикновен списък

 • Списъчно поле за множествен избор

Повтаряне на стаи за XHTML поле

 • Комбиниране на стойността в целевия формуляр със стойностите от формулярите източници

  • Игнорирай празните полета

  • Добавяне на разделител между елементите

  • Добавяне на префикс към всеки елемент и форматиране на префикс на текст

RTF текстово поле

Повтарящо се XHTML поле

 • Вмъкване на стойности от формулярите източници преди или след стойността в целевия формуляр

  • Премахване на празните полета

 • Списък с водещи символи

 • Номериран списък

 • Обикновен списък

 • Повтаряща се таблица

Поле атрибут

 • Заменете стойността в целевия формуляр със стойността от формуляра източник

  Ако потребител избере няколко формуляра, стойността от последния формуляр, който потребителят избира ще бъде стойността, която се запазва в целевия формуляр. Например ако потребител избере три форми, започвайки с Христо, след което избира на вяра и след това на Теодор, данните от атрибут поле, което е под формата на Теодор ще заместят първоначалната стойност в целевия формуляр.

  Забележка: В зависимост от операционната система на лицето, което обединява формуляри може да се различават запазено стойност.

 • Комбиниране на стойността в целевия формуляр със стойностите от формулярите източници

  • Игнорирай празните полета

  • Добавяне на разделител между елементите

  • Добавяне на префикс към всеки елемент

Контрола може да има тип на поле атрибут.

Non-повтаряща се група

 • Комбиниране на стойността в целевия формуляр със стойностите от формулярите източници

 • Раздел

 • Допълнителна секция

Повтаряща се група

 • Вмъкване на стойности от формулярите източници преди или след стойността в целевия формуляр

  • Премахване на празните полета

 • Списък с водещи символи

 • Номериран списък

 • Обикновен списък

 • Списъчно поле за множествен избор

 • Повтаряща се таблица

Най-горе на страницата

Дефиниране на потребителските настройки за обединяване за контроли

Използвайте процедурите в този раздел, за да дефинирате потребителските настройки за обединяване за стандартни и повтарящи се контроли.

Забележка: Когато разрешите настройките за обединяване за контрола, всъщност разрешавате настройки за обединяване за полето или групата, която е обвързана контролата. Настройките се различават в зависимост от полето или група и неговия тип данни. Някои типове полета или групи не поддържат обединяването. Можете също да промените настройките за обединяване, като редактирате свойствата за поле или група в източника на данни. За да направите това, щракнете с десния бутон на поле или група в прозореца на задачите Източник на данни , щракнете върху свойства в контекстното меню и след това в раздела правила и обединяване щракнете ВърхуНастройки на обединяване.

Стандартните контроли включват контролите, които обикновено свързвате със събиране и показване на информация. Тези контроли включват текстови полета, списъчни полета, квадратчета за отметка и бутони. Повтарящите се и допълнителните контроли включват списъчни контроли, повтарящи се таблици, повтарящи се секции и секции по избор. Тези контроли позволяват на потребителите да вмъкват елементи от списъци, редове, набори от записи и допълнителна информация при попълване на формуляр. Например в шаблон на формуляр за отчет на разходите можете да използвате повтаряща се таблица, за да позволите на потребителите да добавят колкото редове, тъй като те трябва да въведете своите определен брой елементи на разходите.

Забележки: 

 • Някои контроли са обвързани с полета, които не могат да се обединят. Например стойностите в квадратче контроли или контроли за избор на дата не може да се обединят, защото не може да се обединят типа на данните, които съдържат. Контроли, които съдържат цифрови подписи никога не могат да се обединят, защото това така ще направят невалидно цифров подпис.

 • Някои контроли съдържат допълнителни опции. Например когато персонализиране на настройките за обединяване за контрола на RTF текстово поле, можете да изберете Опции за форматиране на шрифта.

Дефиниране на потребителските настройки за обединяване за стандартни контроли

Стандартните контроли включват текстови полета, RTF текстови полета и Разгъващите се списъци. Вижте действия за обединяване на полета и групи в тази статия за повече информация.

Забележка: Контроли, които са добавени в секции – с други думи, дъщерни контроли на родителски контрол – само поддържат циркулярни документи, ако е разрешен за родителски контрол.

 1. Щракнете двукратно върху контролата, която искате да модифицирате.

 2. В диалоговия прозорец Свойства на контрола щракнете върху раздела Разширени .

 3. Под сливане формулярищракнете върху Настройки на обединяване.

 4. Под действие за това полещракнете върху комбиниране на стойността в целевия формуляр със стойностите от формулярите източници.

 5. За да изключите полетата, които не съдържат данни, под Опции за комбиниране, поставете отметка в квадратчето Игнорирай празните полета (препоръчва се) .

 6. В списъка Отделяй всеки елемент с изберете разделител между стойностите в контролата, която се появява в целевия формуляр.

  Технически подробности

  Добавянето на разделител помага на потребителите да определят потребителят е въвел данните, когато се обединяват данни от няколко формуляра. Например, избор запетая (",") за дадена контрола ще доведе до данните от тази контрола са разделени със запетаи, когато се обединяват множество формуляри, базирани на шаблона за формуляр.

 7. За да добавите префикс пред всяка стойност, която се появява в контролата, когато потребителите обединяват формуляри, базирани на този шаблон на формуляр, поставете отметка в квадратчето постави префикс на всеки елемент с и след това изберете елемент, който искате да се базира Префиксът.

  Как?

  1. Щракнете върху Вмъкване на формула Изображение на бутон .

  2. В диалоговия прозорец Вмъкване на формула направете едно от следните неща:

   • За да използвате поле във формулата, щракнете върху Вмъкване на поле или група, щракнете върху полето, което искате да използвате в диалоговия прозорец избор на поле или група и след това щракнете върху OK.

   • За да използвате функция във формулата, щракнете върху Вмъкване на функция, изберете функцията, която искате да използвате от диалоговия прозорец Вмъкване на функция и след това щракнете върху OK.

    Съвет: Ако функцията изисква параметри, изберете функцията в диалоговия прозорец Вмъкване на функция , щракнете върху OKи след това в полето формула в диалоговия прозорец Вмъкване на формула щракнете двукратно върху функцията, която сте добавили и щракнете върху поле или Група. Намерете връзки към повече информация за функциите в раздела Вж .

   • За да вмъкнете стойност или математически оператор във формулата, въведете стойността или символа за математическата операция в полето формула .

  Операция

  Символ

  Прозорец на задачите за управление на документи

  +

  Изваждане на

  -

  Умножаване на

  *

  Деление

  /

  • Забележка: Ако вашата формула използва оператор за деление (/), уверете се, че има интервал преди и след оператора за деление. Ако операторът за деление няма интервали преди и след него, InfoPath може да се интерпретира "/" като разделител за стъпки на местоположение на XPath, а не като оператор за деление.

  • Формулата за правилен синтаксис, в диалоговия прозорец Вмъкване на формула щракнете върху Проверка на формула.

Дефиниране на потребителските настройки за обединяване за стандартни секции

Стандартните секции са контейнери за други контроли. Секциите могат да включват всички контроли, изброени в прозореца на задачите контроли , включително други секции. Вижте действия за обединяване на полета и групи в тази статия за повече информация.

Забележка: Контроли, които са добавени в секции – с други думи, дъщерни контроли на родителски контрол – само поддържат циркулярни документи, ако е разрешен за родителски контрол.

 1. Щракнете двукратно върху секцията, която искате да модифицирате.

 2. В диалоговия прозорец Свойства на секция щракнете върху раздела Разширени .

 3. Под сливане формулярищракнете върху Настройки на обединяване.

 4. В действие за тази групащракнете върху комбиниране на съдържанието на групите в източника и целевия формуляр (по подразбиране).

  Забележка: Настройките за обединяване за всяко поле и група в рамките на тази група ще определят как се обединяват данните.

Дефиниране на потребителските настройки за обединяване за повтарящи се контроли и секции

Контроли за повтарящи се включват повтарящи се секции, повтарящи се таблици и списъци с водещи символи. Вижте действия за обединяване на полета и групи в тази статия за повече информация.

Забележка: Контроли, които са добавени в секции – с други думи, дъщерни контроли на родителски контрол – само поддържат циркулярни документи, ако е разрешен за родителски контрол.

 1. Щракнете двукратно върху контролата, която искате да модифицирате.

 2. В диалоговия прозорец Свойства на контрола щракнете върху раздела Разширени .

 3. Под сливане формулярищракнете върху Настройки на обединяване.

 4. Под действие за тази повтаряща се групащракнете върху Вмъкни групите от формулярите източници в целевия формуляр (по подразбиране).

 5. За да определите къде ще се появи групите от формулярите източници в целевия формуляр, под Опции за вмъкване, щракнете върху след групите в целевия формуляр или преди групите в целевия формуляр.

 6. За да премахнете празните стойности от Обединените формуляри, отметнете квадратчето Премахване на празните групи (препоръчва се) .

 7. За да комбинирате групи, чиито контроли съдържат еднакви стойности, по този начин да намалите излишните данни, поставете отметка в квадратчето комбиниране на групите с еднаква стойност на поле и след това щракнете върху бутона до полета за сравняване , за да изберете полетата, за да комбинирате.

Дефиниране на потребителските настройки за обединяване за секции по избор

Секции по избор съдържат други контроли. Потребителите могат да вмъкнете или премахнете секции по избор, когато попълване на формуляр. Вижте действия за обединяване на полета и групи в тази статия за повече информация.

Забележка: Контроли, които са добавени в секции – с други думи, дъщерни контроли на родителски контрол – само поддържат циркулярни документи, ако е разрешен за родителски контрол.

 1. Щракнете двукратно върху контролата, която искате да модифицирате.

 2. В диалоговия прозорец Свойства на контрола щракнете върху раздела Разширени .

 3. Под сливане формулярищракнете върху Настройки на обединяване.

 4. В действие за тази групащракнете върху комбиниране на съдържанието на групите в източника и целевия формуляр (по подразбиране).

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×