Проверка за съвместимост с уеб: общи грешки

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Когато изпълните проверката за съвместимост, някакви грешки се съхраняват в таблица, уеб проблеми със съвместимостта. Тази тема като цяло се обяснява как да се справите с грешки, показани в таблицата уеб проблеми със съвместимостта и предоставя конкретна помощна информация за грешки от общ характер, които можете да видите в списъка.

Забележка: Много грешки при проверката за съвместимост са причинени от наличието на обекти, които са само за работен плот (или "клиентски"), или от настройки в базата данни, които искате да публикувате в уеб.

Общ преглед

ACCWeb102000

ACCWeb102001

ACCWeb102002

ACCWeb102004

ACCWeb102008

ACCWeb102011

ACCWeb102013

ACCWeb102014

ACCWeb102015

ACCWeb102016

ACCWeb102017

ACCWeb106004

Общ преглед

Когато изпълните проверката за съвместимост, се създава една таблица, която представлява списък на всички намерени грешки. Например това е таблица, показваща грешка:

Таблица ''Проблеми със съвместимостта с уеб''

В списъка грешката показва, че дадена колона в таблица2 има тип данни, който е несъвместим с уеб.

Как е организирана тази статия

В този и други уеб съвместимост проверка грешка теми всяка грешка е посочен в следния формат:

Текст на грешката    Стойността на полето "Описание" за ред в таблицата по-Web проблеми със съвместимостта.

Какво означава    Повече информация, която да ви помогне да разберете проблема.

Какво да се направи    Препоръчваното решение на проблема с грешката.

Най-горе на страницата

ACCWeb102000

Име на обект на текст на грешката    зависи от клиента обект име на обект.

Какво означава    Посоченият уеб обект разчита на друг обект, който не е уеб обект. Някои примери включват:

  • Уеб формуляр, който показва информацията от клиентска заявка

  • Уеб формуляр, съдържащ бутон, който при натискане стартира клиентски отчет

Уеб обектът няма да функционира правилно в уеб, ако не премахнете зависимостта му от клиентския обект.

Какво да се направи    Премахнете препратката към клиентския обект. Може също да искате да създадете отново клиентския обект като уеб обект и да заместите препратката към клиентския обект с препратка към новия уеб обект.

Най-горе на страницата

ACCWeb102001

Текст на грешката    Стойност на свойство съдържа един или повече знаци, които са несъвместими с уеб.

Какво означава    Името на обекта или името на контролата е невалидно за използване в уеб.

Какво да се направи    Уверете се, че името на обекта не нарушава някое от следните правила:

  • Името не може да съдържа точка (.), удивителен знак (!), квадратни скоби ([]), водещ интервал или непечатен знак, например връщане на каретката

  • Името не може да съдържа някой от следните знаци: / \ : * ? "" < > | # < TAB> { } % ~ &

  • Името не може да започва със знак за равенство (=)

  • Дължината на името трябва да бъде от 1 до 64 знака

Най-горе на страницата

ACCWeb102002

Име на обект на текст на грешката    зависи от име на обект, който не съществува.

Какво означава    Посоченият уеб обект разчита на друг обект, който не е уеб обект. Някои примери включват:

  • Уеб формуляр, който показва информацията от клиентска заявка

  • Уеб формуляр, съдържащ бутон, който при натискане стартира клиентски отчет

Уеб обектът няма да функционира правилно в уеб, ако не премахнете зависимостта му от клиентския обект.

Какво да се направи    Премахнете препратката към клиентския обект. Може също да искате да създадете отново клиентския обект като уеб обект и да заместите препратката към клиентския обект с препратка към новия уеб обект.

Най-горе на страницата

ACCWeb102004

Текст на грешката    Стойността на свойството трябва да е стойността по подразбиране за съвместимост с уеб.

Какво означава    Само стойността по подразбиране на посоченото свойство се поддържа в уеб бази данни.

Какво да се направи    Заместете текущата стойност на посоченото свойство със стойността по подразбиране за това свойство.

Най-горе на страницата

ACCWeb102008

Име на обект на текст на грешката    зависи от име на обект, който е несъвместим с уеб.

Какво означава    Първият обект препраща към втория обект, но вторият обект няма да бъде достъпен в уеб.

Какво да се направи    Премахнете препратката към втория обект или я заместете с препратка към друг обект, който е съвместим с уеб.

Най-горе на страницата

ACCWeb102011

Текст на грешката    Стойността на свойството трябва да бъде стойност за съвместимост с уеб.

Какво означава    Посоченото свойство трябва да има посочената стойност в уеб база данни.

Какво да се направи    Променете стойността на свойството на посочената стойност.

Най-горе на страницата

ACCWeb102013

Текст на грешката    Стойността на свойството не трябва да е празна, за да бъде съвместима с уеб.

Какво означава    Посоченото свойство трябва да има стойност, за да работи в уеб база данни.

Какво да се направи    Задайте стойност на свойството.

Най-горе на страницата

ACCWeb102014

Текст на грешката    Бази данни под управление на първичен програмен текст са несъвместими с уеб.

Какво означава    Базата данни, която се опитвате да публикувате, е под управление на първичен програмен текст, което не се поддържа в уеб база данни.

Какво да се направи    Уплътняване и поправка на база данни, за да я премахнете от първичен програмен текст. За повече информация вижте помощ за предотвратяване и коригиране на проблеми с файл на база данни с помощта на уплътняване и поправка.

Най-горе на страницата

ACCWeb102015

Текст на грешката    Дължина на низа на стойност на свойство може да бъде по-дълъг от цяло число.

Какво означава    Посоченото свойство има стойност за низ, която е твърде голяма. Това обикновено се случва с имена на контроли (максимална дължина 255), надписи на етикети или бутони (максимум 2048), етикети (2048), описания (2048), пояснителен текст (255), имена на обекти (255) и имена на изображения (255).

Какво да се направи    Намалете стойността за низа. Тези свойства са обикновено в списъка със свойства за формуляр или отчет.

Най-горе на страницата

ACCWeb102016

Текст на грешката    Стойността на свойството трябва да бъде съвместим с уеб формуляр или отчет, за да бъде съвместима с уеб.

Какво означава    Посоченият подформуляр или подотчет не е съвместим с уеб.

Какво да се направи    Премахнете подформуляра или подотчета или го заместете с версия, съвместима с уеб.

Най-горе на страницата

ACCWeb102017

Текст на грешката    Проверка за съвместимост с уеб е прекратена.

Какво означава    Ако не сте отменили проверката за съвместимост, може да се е случило едно от следните неща:

  • Базата данни е само за четене.

  • Не всички обекти са затворени.

Какво да се направи    Затворете всички отворени обекти на базата данни и изпълнете проверката за съвместимост отново. Ако няма отворени обекти или грешката се повтори, проверете дали файлът на БД не е само за четене.

Най-горе на страницата

ACCWeb106004

Текст на грешката    обект не са съвместими с уеб.

Какво означава    Посоченият обект е страница за достъп до данни и не може да бъде публикуван.

Какво да се направи    Премахнете всички страници за достъп до данни от базата данни, която искате да публикувате в уеб.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×