Проверка за съвместимост с уеб: грешки във формуляри и отчети

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Тази статия разглежда грешките във формулярите и отчетите, които може да възникнат, когато изпълнявате проверката за съвместимост, и предоставя информация, която може да ви помогне при отстраняване на грешките.

За обща информация за грешки в проверката за съвместимост вижте статията уеб съвместимост проверка на грешки от общ характер.

ACCWeb102010

ACCWeb106000

ACCWeb106001

ACCWeb106002

ACCWeb106003

ACCWeb106004

ACCWeb106005

ACCWeb106006

ACCWeb106007

ACCWeb102010

Текст на грешката    Стойността на свойството трябва да бъде 0, за да бъде съвместима с уеб.

Какво означава    Контролното допълване в отчетите трябва да бъде нула.

Какво да се направи    Премахнете допълването от контролите в отчета.

Най-горе на страницата

ACCWeb106000

Текст на грешката    Събитието е несъвместимо с уеб.

Какво означава    Посоченото събитие не се поддържа в уеб бази данни.

Какво да се направи    Използвайте вместо това поддържано събитие. За контролите във формулярите в уеб се поддържат следните събития:

 • AfterUpdate

 • OnApplyFilter

 • OnChange

 • OnClick

 • OnCurrent

 • OnDblClick

 • OnDirty

 • OnLoad

Най-горе на страницата

ACCWeb106001

Текст на грешката    Обвързани контроли не се поддържат в горния колонтитул на отчет, в горния колонтитул на страница на отчет и в долния колонтитул на страница на отчет.

Какво означава    Посочената контрола не се поддържа в уеб, защото е обвързана с източник на данни и е в горен колонтитул на отчет, горен колонтитул на страница на отчет или долен колонтитул на страница на отчет.

Какво да се направи    Направете едно от следните неща:

 • Променете източника за контролата, така че да е необвързана.

 • Преместете контролата в раздела за подробности на отчета или в долния колонтитул на отчета.

Най-горе на страницата

ACCWeb106002

Текст на грешката    Лентите за данни за условно форматиране са несъвместими с уеб.

Какво означава    Условното форматиране се поддържа в уеб отчетите, но лентите за данни не се поддържат.

Какво да се направи    Изтрийте лентите за данни за условно форматиране във вашия отчет.

Най-горе на страницата

ACCWeb106003

Текст на грешката    Контрола във формуляра е несъвместима с уеб.

Какво означава    Посочената контрола във формуляр не се поддържа в уеб. Във формулярите в уеб не се поддържат следните видове контроли:

 • ActiveX

 • Диаграма

 • Хипервръзка

 • Празна клетка

 • Изображение

 • Линия от рамка

 • OLE документ

 • Бутон за опция

 • Група опции

 • Нова страница

 • Правоъгълник

 • Бутон за превключване

Какво да се направи    Използвайте вместо това поддържани контроли. По-долу е показан списък с валидни контроли във формуляри:

 • Квадратче за отметка

 • Разгъващ се списък

 • Команден бутон

 • Формуляр

 • Детайл от формуляр

 • Долен колонтитул на формуляр

 • Горен колонтитул на формуляр

 • Изображение

 • Етикет

 • Списъчно поле

 • Бутон за навигация

 • Контрола за навигация

 • Страница

 • Подформуляр

 • Списък на разделите

 • Текстово поле

 • Уеб браузър

Най-горе на страницата

ACCWeb106004

Текст на грешката    Контрола в отчета е несъвместима с уеб.

Какво означава    Следните контроли не се поддържат в уеб отчети:

 • ActiveX

 • Контроли

 • Прикачен файл

 • Обвързана рамка на обект

 • Бутон

 • Диаграма

 • Разгъващ се списък

 • Вмъкване на нова страница

 • Премахване на нова страница

 • Вмъкване на страница

 • Списъчно поле

 • Опция

 • Група опции

 • Правоъгълник

 • Подформуляр

 • Подотчет

 • Бутон за превключване

 • Необвързана рамка на обект

Какво да се направи    Изтрийте контролите, които не се поддържат в уеб отчети, и използвайте само следните контроли, които се поддържат:

 • Квадратче за отметка

 • Детайли

 • Празна клетка

 • Долен колонтитул на група

 • Горен колонтитул на група

 • Хипервръзка

 • Изображение

 • Етикет

 • Долен колонтитул на страница

 • Горен колонтитул на страница

 • Отчет

 • Долен колонтитул на отчет

 • Горен колонтитул на отчет

 • Текстово поле

Най-горе на страницата

ACCWeb106005

Текст на грешката    Изгледът по подразбиране трябва да бъде "Единичен формуляр", "Непрекъснати формуляри" или "Лист с данни", за да бъде съвместим с уеб.

Какво означава    Свойството "Изглед по подразбиране" за посочения формуляр е настроено на стойност, която не се поддържа в уеб формуляр.

Какво да се направи    Настройте изгледа по подразбиране на Единичен формуляр, Непрекъснати формуляри или Лист с данни.

Най-горе на страницата

ACCWeb106006

Текст на грешката    Събития в отчети са несъвместими с уеб.

Какво означава    Посоченият отчет има процедура за обработка на събития. Отчетите в уеб не поддържат събития.

Какво да се направи    Премахнете всички процедури за обработка на събития от посочения отчет.

Най-горе на страницата

ACCWeb106007

Текст на грешката    Отчети с подотчети са несъвместими с уеб.

Какво означава    Посоченият отчет има подотчет. Подотчетите не се поддържат в уеб отчети.

Какво да се направи    Премахнете управлението на подотчета от отчета.

Съвет: Можете да използвате управление на подотчет в уеб формуляр.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×