Проверете настройките за защита на приложения на Android или iOS устройства

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Следвайте инструкциите в разделите за проверка на настройките за защита на приложението на устройства с Android или iOS.

Проверка дали настройките за защита на приложения работят на потребителските устройства

След като настроите конфигурациите на приложенията за устройства с Android, за да защитите приложенията, можете да изпълните стъпките по-долу, за да проверите дали избраните настройки работят.

Първо се уверете, че правилата се отнасят за приложението, в което ще ги проверявате.

 1. В центъра за администриране на Microsoft 365 Business отидете на Правила > Редактиране на правила.

 2. Изберете Правила за приложения за Android за настройките, които сте създали по време на конфигурирането, или други правила, които сте създали, и се уверете, че те са приложени например за Outlook.

  Показва всички приложения, за които тези правила защитават файловете.

Проверка на "Изискване за ПИН код или пръстов отпечатък при достъп до приложения на Office"

В екрана Редактиране на правила изберете Редактиране до Управление на достъпа до документи на Office, разгънете Управление на достъпа на потребителите до файлове на Office на мобилни устройства и се уверете, че Изискване за ПИН код или пръстов отпечатък при достъп до приложения на Office е настроено на Вкл.

Уверете се, че "Изискване за ПИН код или пръстов отпечатък при достъп до приложения на Office" е настроено на "Вкл.".
 1. На потребителското устройство с Android отворете Outlook и влезте с идентификационните данни на потребителя за Microsoft Office 365 Business.

 2. Също така ще бъдете подканени да въведете ПИН код или да използвате пръстов отпечатък.

  Въведете ПИН код на устройството си с Android за достъп до приложенията на Office.

Проверка на "Нулиране на ПИН след определен брой неуспешни опити"

В екрана Редактиране на правила изберете Редактиране до Управление на достъпа до документи на Office, разгънете Управление на достъпа на потребителите до файлове на Office на мобилни устройства и се уверете, че за Нулиране на ПИН след определен брой неуспешни опити е зададено някакво число, по подразбиране 5.

 1. На потребителското устройство с Android отворете Outlook и влезте с идентификационните данни на потребителя за Microsoft Office 365 Business.

 2. Въведете грешен ПИН код толкова пъти, колкото е посочено в правилата. Ще видите съобщение Достигнат е лимитът за опити за ПИН, за да нулирате ПИН кода.

  След твърде много неправилни опити за въвеждане на ПИН код трябва да нулирате своя ПИН код.
 3. Натиснете Нулиране на ПИН код. Ще бъдете подканени да влезете с идентификационните данни на потребителя за Microsoft Office 365 Business, след което ще трябва да зададете нов ПИН код.

Проверка на "Изискване от потребителите да записват всички служебни файлове в OneDrive за бизнеса"

В екрана Редактиране правила изберете Редактиране до Защита срещу изгубени или откраднати устройства, разгънете Защита на служебни файлове, когато устройствата са изгубени или откраднати и се уверете, че Изискване от потребителите да записват всички служебни файлове в OneDrive за бизнеса е настроено на Вкл.

Уверете се, че "Изискване от потребителите да записват всички служебни файлове в OneDrive за бизнеса" е зададено на "Вкл.".
 1. На потребителското устройство с Android отворете Outlook, влезте с идентификационните данни на потребителя за Microsoft Office 365 Business и въведете ПИН код, ако бъдете подканени.

 2. Отворете имейл, в който има прикачен файл, и докоснете иконата със надолу стрелка до информацията за прикачения файл.

  Докоснете стрелката надолу до прикачен файл, за да се опитате да го запишете.

  Ще видите Не може да се записва в устройството в долната част на екрана.

  Предупредителен текст, който казва, че не може да се запише локално файл на телефон с Android.

  Забележка: Засега записването на файлове в OneDrive за бизнеса не е разрешено за Android, така че можете да видите само, че записването локално е блокирано.

Проверка на "Изискване потребителят да влезе отново, ако приложенията на Office не са били използвани в продължение на" определен интервал от време

В екрана Редактиране на правила изберете Редактиране до Управление на достъпа до документи на Office, разгънете Управление на достъпа на потребителите до файлове на Office на мобилни устройства и се уверете, че за Изискване потребителят да влезе отново, след като приложенията на Office не са били използвани в продължение на е зададен някакъв брой минути, по подразбиране 30.

 1. На потребителското устройство с Android отворете Outlook, влезте с идентификационните данни на потребителя за Microsoft Office 365 Business и въведете ПИН код, ако бъдете подканени.

 2. Сега би трябвало да виждате папката "Входящи" на Outlook. Не използвайте устройството с Android за най-малко 30 минути (или за друг период от време, по-дълъг от зададения в правилата). Екранът на устройството вероятно ще угасне.

 3. Отворете отново Outlook на устройството с Android.

 4. Ще получите подкана да въведете ПИН кода си, преди да можете да отворите отново Outlook.

Проверка на "Защита на служебни файлове с шифроване"

В екрана Редактиране правила изберете Редактиране до Защита срещу изгубени или откраднати устройства, разгънете Защита на служебни файлове, когато устройствата са изгубени или откраднати и се уверете, че Защита на служебни файлове с шифроване е настроено на Вкл. и Изискване от потребителите да записват всички служебни файлове в OneDrive за бизнеса е настроено на Изкл.

 1. На потребителското устройство с Android отворете Outlook, влезте с идентификационните данни на потребителя за Microsoft Office 365 Business и въведете ПИН код, ако бъдете подканени.

 2. Отворете имейл, в който има няколко прикачени файлове с изображения.

 3. Докоснете иконата със стрелка надолу до информацията за прикачения файл, за да го запишете.

  Докоснете стрелката надолу, за да запишете файла на фигурата на устройството с Android.
 4. Възможно е да бъдете подканени да позволите на Outlook достъп до снимките, мултимедията и файловете на вашето устройство. Докоснете Позволи.

 5. В долната част на екрана изберете Записване на устройството и след това отворете приложението Галерия.

 6. Би трябвало да виждате шифрованата снимка (или няколко снимки, ако сте записали няколко прикачени файла с изображение) в списъка. Тя може да се появи в списъка с картини като сив квадрат с бял удивителен знак в бял кръг в центъра на сивия квадрат.

  Шифрован файл с изображение в приложението "Галерия".

Проверка дали настройките за защита на приложения работят на потребителските устройства

След като настроите конфигурациите на приложенията за устройства с iOS, за да защитите приложенията, можете да изпълните стъпките по-долу, за да проверите дали избраните настройки работят.

Първо се уверете, че правилата се отнасят за приложението, в което ще ги проверявате.

 1. В центъра за администриране на Microsoft 365 Business отидете на Правила > Редактиране на правила.

 2. Изберете Правила за приложения за iOS за настройките, които сте създали по време на конфигурирането, или други правила, които сте създали, и се уверете, че те са приложени например за Outlook.

  Показва всички приложения, за които тези правила защитават файловете.

Проверка на "Изискване за ПИН код при достъп до приложения на Office"

В екрана Редактиране на правила изберете Редактиране до Управление на достъпа до документи на Office, разгънете Управление на достъпа на потребителите до файлове на Office на мобилни устройства и се уверете, че Изискване за ПИН код или пръстов отпечатък при достъп до приложения на Office е настроено на Вкл.

Уверете се, че "Изискване за ПИН код или пръстов отпечатък при достъп до приложения на Office" е настроено на "Вкл.".
 1. На потребителското устройство с iOS отворете Outlook и влезте с идентификационните данни на потребителя за Microsoft Office 365 Business.

 2. Също така ще бъдете подканени да въведете ПИН код или да използвате пръстов отпечатък.

  Въведете ПИН код на устройството си с iOS за достъп до приложенията на Office.

Проверка на "Нулиране на ПИН след определен брой неуспешни опити"

В екрана Редактиране на правила изберете Редактиране до Управление на достъпа до документи на Office, разгънете Управление на достъпа на потребителите до файлове на Office на мобилни устройства и се уверете, че за Нулиране на ПИН след определен брой неуспешни опити е зададено някакво число, по подразбиране 5.

 1. На потребителското устройство с iOS отворете Outlook и влезте с идентификационните данни на потребителя за Microsoft Office 365 Business.

 2. Въведете грешен ПИН код толкова пъти, колкото е посочено в правилата. Ще видите съобщение Достигнат е лимитът за опити за ПИН, за да нулирате ПИН кода.

  След твърде много неправилни опити за въвеждане на ПИН код трябва да нулирате своя ПИН код.
 3. Натиснете OK. Ще бъдете подканени да влезете с идентификационните данни на потребителя за Microsoft Office 365 Business, след което ще трябва да зададете нов ПИН код.

Проверка на "Изискване от потребителите да записват всички служебни файлове в OneDrive за бизнеса"

В екрана Редактиране правила изберете Редактиране до Защита срещу изгубени или откраднати устройства, разгънете Защита на служебни файлове, когато устройствата са изгубени или откраднати и се уверете, че Изискване от потребителите да записват всички служебни файлове в OneDrive за бизнеса е настроено на Вкл.

Уверете се, че "Изискване от потребителите да записват всички служебни файлове в OneDrive за бизнеса" е зададено на "Вкл.".
 1. На потребителското устройство с iOS отворете Outlook, влезте с идентификационните данни на потребителя за Microsoft Office 365 Business и въведете ПИН код, ако бъдете подканени.

 2. Отворете имейл, в който има прикачен файл, отворете прикачения файл и изберете Запиши в долния край на екрана.

  Докоснете опцията за записване, след като отворите прикачен файл, за да се опитате да го запишете.
 3. Би трябвало да виждате само опция за OneDrive за бизнеса. В противен случай докоснете Добавяне на акаунт и изберете OneDrive за бизнеса от екрана Добавяне на акаунт за съхранение. Въведете идентификационните данни на крайния потребител за Microsoft Office 365 Business, за да влезете, когато получите подкана.

  Докоснете Запиши и изберете OneDrive за бизнеса.

Проверка на "Изискване потребителят да влезе отново, ако приложенията на Office не са били използвани в продължение на" определен интервал от време

В екрана Редактиране на правила изберете Редактиране до Управление на достъпа до документи на Office, разгънете Управление на достъпа на потребителите до файлове на Office на мобилни устройства и се уверете, че за Изискване потребителят да влезе отново, след като приложенията на Office не са били използвани в продължение на е зададен някакъв брой минути, по подразбиране 30.

 1. На потребителското устройство с iOS отворете Outlook, влезте с идентификационните данни на потребителя за Microsoft Office 365 Business и въведете ПИН код, ако бъдете подканени.

 2. Сега би трябвало да виждате папката "Входящи" на Outlook. Не използвайте устройството с iOS за най-малко 30 минути (или за друг период от време, по-дълъг от зададения в правилата). Екранът на устройството вероятно ще угасне.

 3. Отворете отново Outlook на устройството с iOS.

 4. Ще получите подкана да въведете ПИН кода си, преди да можете да отворите отново Outlook.

Проверка на "Защита на служебни файлове с шифроване"

В екрана Редактиране правила изберете Редактиране до Защита срещу изгубени или откраднати устройства, разгънете Защита на служебни файлове, когато устройствата са изгубени или откраднати и се уверете, че Защита на служебни файлове с шифроване е настроено на Вкл. и Изискване от потребителите да записват всички служебни файлове в OneDrive за бизнеса е настроено на Изкл.

 1. На потребителското устройство с iOS отворете Outlook, влезте с идентификационните данни на потребителя за Microsoft Office 365 Business и въведете ПИН код, ако бъдете подканени.

 2. Отворете имейл, в който има няколко прикачени файлове с изображения.

 3. Докоснете прикачения файл и след това докоснете опцията Запиши под него.

 4. Отворете приложението Снимки в началния екран. Би трябвало да виждате шифрованата снимка (или няколко снимки, ако сте записали няколко прикачени файла с изображение) записана, но шифрована.

Вж. също

Документация и ресурси за Microsoft 365 Business

Първи стъпки в Microsoft 365 Business

Управление на Microsoft 365 Business

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×