Пример за оценка със Solver

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Solver е част от пакет от команди, наричан понякога условен анализ инструменти. Със Solver можете да намерите оптимална (максималната или минималната стойност) за формула в една клетка – наречен целевата клетка – подчинява ограничения или ограничения на стойностите на други формули клетки на лист. Solver работи с група от клетки, наречени променливи на решението или просто променливи клетки, които участват в пресмятането на формулите в клетките на целта и ограниченията. Solver настройва стойностите в клетки за променливи на решението да отговарят на ограниченията на клетките за ограничения и дават резултат, който искате за целевата клетка.

Можете да използвате "Решател", за да определи максималната или минималната стойност на една клетка чрез променяне на други клетки. Например можете да промените размера на вашия проектиран бюджет за реклами и да видите ефекта върху вашия проектиран размер на печалбата.

Важно : Трябва да разрешите добавката Solver първо. За повече информация вижте Зареждане на добавката Solver.

В следващия пример нивото на рекламиране през всяко тримесечие засяга броя продадени бройки, косвено определяне на сума на приходите от продажби, свързаните разходи и печалбата. Solver да промените тримесечни бюджет за реклама (Решение променливи клетки B5: за C5), до ограничения на общия бюджет от $ 20 000 (клетка D5), докато общата печалба (целевата клетка D7) достигне максималното възможно количество. Стойностите в клетки за променливи се използват за изчисляване на печалбата за всяко тримесечие, така че те са свързани с формули целевата клетка D7, = SUM (Трим1 Profit: Q2 Profit).

Пример за оценката със Solver

стъпка 1 Променливи клетки

изнесено означение 2 Ограничени клетка

стъпка 3  Целевата клетка

След изпълнението на Solver новите стойности са, както следва.

PowerPoint Web App

 1. В Excel 2016 за Mac: щракнете върху данни > Solver.

  Решател

  В Excel за Mac 2011: щракнете върху раздела " данни ", под анализ, щракнете върху Solver.

  "Данни", група за анализ, добавка Solver

 2. В Задайте целвъведете препратка към клетка или име за целевата клетка.

  Забележка : Целевата клетка трябва да съдържа формула.

 3. Направете едно от следните неща:

  За

  Направете следното

  Направете колкото се може по-голяма стойността на целевата клетка

  Щракнете върху Макс.

  Направят стойността на целевата клетка колкото е възможно най-малки

  Щракнете върху мин.

  Задаване на целевата клетка до определена стойност

  Щракнете върху Стойност наи след това въведете желаната стойност в полето.

 4. В полето Чрез променяне променлива на клетките въведете име или препратка за диапазон от променливи клетки всяко решение. Отделете несъседните препратки със запетаи.

  Променливи клетки трябва да бъдат свързани директно или косвено към целевата клетка. Можете да зададете до 200 променливи клетки.

 5. В полето с ограничения добавете всички ограничения, които искате да приложите.

  За да добавите ограничение, изпълнете следните стъпки:

  1. В диалоговия прозорец Параметри на Solver щракнете върху Добави.

  2. В полето Препратка към клетка въведете препратката към клетка или името на диапазона от клетки, за които искате да ограничите стойността.

  3. В < = релация изскачащото меню, изберете връзката, която искате между адресираната клетка и ограничението. Ако изберете < =, =, или > =, в полето ограничение , въведете число, препратка към клетка или име или формула.

   Забележка : Можете само да приложите int, bin и dif зависимости в ограничения на клетки за променливи на решението.

  4. Направете едно от следните неща:

  За

  Направете следното

  Приемете ограничението и да добавите друго

  Щракнете върху Добавяне.

  Приемете ограничението и да се върнете към диалоговия прозорец Параметри на Solver

  Щракнете върху OK.

 6. Щракнете върху Решавайи направете едно от следните неща:

  За

  Направете следното

  Запазите стойностите от решението в листа

  Щракнете върху Запази решението от Solver в диалоговия прозорец Резултати от Solver .

  Възстановяване на първоначалните данни

  Щракнете върху Възстанови първоначалните стойности.

Забележки : 

 1. За да прекъснете процеса на решаване, натиснете ESC. Excel преизчислява лист с последните стойности, които са получени за настройваеми клетки.

 2. За да създадете отчет, който се базира на вашето решение, след който Solver намира решения, можете да щракнете върху тип на отчет в полето отчети и след това щракнете върху OK. Отчетът се създава нов лист във вашата работна книга. Ако "Решател" не намира решение, опцията за създаване на отчет е налична.

 3. За да запишете вашите стойности на настройваеми клетки като сценарий, който можете да покажете по-късно, щракнете върху Запиши сценарий в диалоговия прозорец Резултати от Solver и след това въведете име за сценария в полето Име на сценарий.

 1. В Excel 2016 за Mac: щракнете върху данни > Solver.

  Решател

  В Excel за Mac 2011: щракнете върху раздела " данни ", под анализ, щракнете върху Solver.

  "Данни", група за анализ, добавка Solver

 2. След като дефинирате задачата, в диалоговия прозорец Параметри на Solver , щракнете върху Опции.

 3. Изберете квадратчето за отметка Покажи резултатите от итерациите , за да видите стойностите на всеки опит за решение и след това щракнете върху OK.

 4. В диалоговия прозорец Параметри на Solver щракнете върху Решавай.

 5. В диалоговия прозорец Показване на опитите за решаване направете едно от следните неща:

  За

  Направете следното

  Спрете процеса на решаване и да покажете диалоговия прозорец Резултати от Solver

  Щракнете върху стоп.

  Продължите процеса на решаване и да покажете следващия опит за решение

  Щракнете върху Продължи.

 1. В Excel 2016 за Mac: щракнете върху данни > Solver.

  Решател

  В Excel за Mac 2011: щракнете върху раздела " данни ", под анализ, щракнете върху Solver.

  "Данни", група за анализ, добавка Solver

 2. Щракнете върху Опциии след това в диалоговия прозорец Опции или Опции за "Решател" изберете една или повече от следните опции:

  За

  Направете следното

  Задаване на решение време и повторения

  В раздела Всички методи , под Ограничения за решаване, в полето Максимално време (секунди) въведете броя на секундите, които искате да разрешите за времето за решаване. След това в полето итерации въведете максималния брой на итерациите, който искате да разрешите.

  Забележка : Ако процеса на решаване достигне максималното време или максималния брой итерации, преди Solver да намери решение, Solver показва диалоговия прозорец Показване на пробно решение .

  Задаване на степента на точност

  В раздела Всички методи в полето Ограничение точност въведете желаната степен на точност, която искате. Колкото по-малко число, толкова по-висока точност.

  Задаване на степента на сходство

  В раздела Нелинеен GRG или еволюционен в полето сходство въведете размера на относителната промяна, която искате да разрешите в последните пет итерации, преди Solver спира с решение. По-малките номера, по-малко относително изменение е позволено.

 3. Щракнете върху OK.

 4. В диалоговия прозорец Параметри на Solver щракнете върху Решавай или Затвори.

 1. В Excel 2016 за Mac: щракнете върху данни > Solver.

  Решател

  В Excel за Mac 2011: щракнете върху раздела " данни ", под анализ, щракнете върху Solver.

  "Данни", група за анализ, добавка Solver

 2. Щракнете върху Зареди/Запиши, въведете диапазон от клетки за областта на модела и след това щракнете върху записване или Зареждане.

  Когато записвате модел, въведете препратката за първата клетка на вертикален диапазон от празни клетки, в който искате да поставите модела на задачата. Когато зареждате модел, въведете препратката за целия диапазон от клетки, който съдържа модела на задачата.

  Съвет : Можете да запишете последната селекция в диалоговия прозорец Параметри на Solver с лист, като запишете работната книга. Всеки лист в работна книга може да има свои собствени Solver селекции, а всички те се съхраняват. Можете също да дефинирате повече от една задача на лист като щракнете върху Зареди/Запиши , за да запишете задачите поотделно.

 1. В Excel 2016 за Mac: щракнете върху данни > Solver.

  Решател

  В Excel за Mac 2011: щракнете върху раздела " данни ", под анализ, щракнете върху Solver.

  "Данни", група за анализ, добавка Solver

 2. Изберете метод на решаване изскачащото меню изберете една от следните неща:

Метод на решаване

Описание

GRG (нелинеен обобщен приведен градиент) нелинейни

Избор по подразбиране, за модели, като използвате повечето функции на Excel освен ако, изберете "," други "стъпка" функции за търсене и.

Simplex LP

Използвайте този метод за линейни програмирането проблеми. Модел на трябва да използвате SUM, SUMPRODUCT, + - и * във формули, които зависят от променливи клетки.

Еволюционен

Този метод, въз основа на генетични алгоритми, е най-добре, когато своя модел използва ако, CHOOSE или LOOKUP с аргументите, които зависят от променливи клетки.

Забележка : Части от Solver програмен код се авторско право г. 2010 от Frontline Systems, Inc. части са авторско право г. от оптимално методи, Inc.

За по-подробна помощ за Solver контакт:

Frontline Systems, Inc.

Пощенска кутия 4288

Наклон село, NV 89450-4288

Телефон: (775) 831-0300

Имейл: info@solver.com или вижте Frontline Systems уеб сайт.

За по-подробна помощ за Solver от Frontline Systems вижте Помощ за Solver в Frontline Systems уеб сайта на.

Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Вж. също

Създаване на обобщена таблица за анализиране на данни от работен лист

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×