Пример за контрола на групово поле на лента с инструменти "Формуляри"

Пример за контрола на групово поле на лента с инструменти "Формуляри"

Можете да използвате инструментите за изрязване на Office, за да изрежете и премахнете нежелани части от картини. За да премахнете фона на картина, вж. Премахване на фона на картина. Освен стандартното изрязване на картини можете да изрязвате картини до определени фигури и да изрязвате запълванията с картини във фигура в Office for Mac и Office 2010 и по-нова версия.

Забележка: Инструментите за изрязване не са налични за фигури, но в Office 2010 и по-нови версии можете да преоразмерите фигура и да използвате инструмента Редактиране на точки, за да постигнете ефект, подобен на изрязване, или да персонализирате фигура. Вижте Изрязване за побиране във фигура или запълване на фигура по-долу за повече информация.

 1. Във файла изберете картината, която искате да изрежете.

 2. Щракнете върху Инструменти за картини > Формат и в групата Размер щракнете върху Изрязване.

  Бутон "Изрежи" в раздела "Инструменти за картини – Формат"

  Забележка: Ако не виждате разделите Инструменти за картини и Формат, проверете дали сте избрали картина 9а не фигура). Може да се наложи да щракнете двукратно върху картината, за да я изберете и да отворите раздела Формат.

 3. Изпълнете едно от следните неща:

  • За да изрежете една страна, плъзнете централния манипулатор за изрязване на тази страна навътре.

  • За да изрежете от две съседни страни едновременно, плъзнете някой от ъгловите манипулатори за изрязване навътре.

  • За да изрежете еднакво и едновременно от две страни, натиснете и задръжте CTRL, докато плъзгате централния манипулатор за изрязване на една от двете страни навътре.

  • За да изрежете еднакво и едновременно от всичките четири страни, натиснете и задръжте CTRL, докато плъзгате някой от ъгловите манипулатори за изрязване навътре.

 4. За да наместите изрязването, преместете областта за изрязване (чрез плъзгане на ъглите на изрязващия правоъгълник) или картината.

 5. Когато сте готови, натиснете ESC.

  Забележка: За да изрежете чрез разширяване на рамката (или да добавите поле около картина), плъзнете манипулаторите за изрязване към периферията на картината.

Забележка: След като изрежете картина, изрязаните части остават като част от файла с картината. За да премахнете окончателно изрязаната част и да намалите размера на вашата картина, вижте Изтриване на изрязаните части от картина.

Бърз начин за промяна на формата на картина е да я изрежете в определена фигура. Когато изрежете в определена фигура, части от картината автоматично се скриват, така че да се запълни геометричната форма на фигурата, като пропорциите на картината се запазват.

 1. Изберете картините, които искате да изрежете до определена фигура.

  Ако изрязвате няколко картини, трябва да ги изрежете в една и съща фигура. За да изрежете в различни фигури, изрежете картините поотделно.

 2. Щракнете върху Инструменти за картини > Формат и в групата Размер щракнете върху стрелката до Изрязване.

  Бутонът "Изрежи", който се намира в раздела "Формат" под "Инструменти за картини"

  Забележка: Ако не виждате разделите Инструменти за картини и Формат, проверете дали сте избрали картина 9а не фигура). Може да се наложи да щракнете двукратно върху картината, за да я изберете и да отворите раздела Формат.

 3. Щракнете върху Изрязване до фигурата и след това щракнете върху фигурата, до която искате да изрежете.

Съвет: Ако искате една и съща картина в различни фигури, направете копие или копия от нея и изрежете всяка картина поотделно в желаната фигура.

Възможно е да искате да изрежете картина до обичаен размер на снимка или пропорция, така че да може лесно да се постави в стандартна рамка. Това е също добър начин да видите пропорциите на картината при изрязване.

 1. Изберете картината, която искате да изрежете в обичайна пропорция.

 2. Щракнете върху Инструменти за картини > Формат и в групата Размер щракнете върху стрелката до Изрязване.

  Бутонът "Изрежи", който се намира в раздела "Формат" под "Инструменти за картини"

  Забележка: Ако не виждате разделите Инструменти за картини и Формат, проверете дали сте избрали картина 9а не фигура). Може да се наложи да щракнете двукратно върху картината, за да я изберете и да отворите раздела Формат.

 3. Посочете Пропорции, след което щракнете върху желаната пропорция.

 4. Когато сте готови, натиснете ESC.

Можете да добавите картина като запълване на фигура и след това да редактирате или да изрежете фигурата.

Добавяне на картина към фигура

 1. Добавете фигура към вашия документ (вижте Добавяне на фигури за инструкции), след което щракнете върху фигурата, за да я изберете.

 2. В Инструменти за рисуване, в раздела Формат, в групата Стилове на фигури щракнете върху Запълване на фигура > Картина и изберете картината, която искате.

  Добавяне на картина като запълване на фигура

Забележка: Ако не виждате разделите Инструменти за рисуване и Формат, проверете дали сте избрали картина. Може да се наложи да щракнете двукратно върху картината, за да я изберете и да отворите раздела Формат.

Преоразмеряване на фигурата

За да промените размерите на фигура, запазвайки основния й формат, просто изберете фигурата и плъзгайте някой от манипулаторите за оразмеряване, докато фигурата не стане с желаните размери.

Избиране как картината се побира във фигурата

Ако картината е изкривена, прекалено изрязана или не запълва фигурата по желания от вас начин, използвайте инструментите Побиране и Запълване за фина настройка. За премахване (или "изрязване") на част от картината, като все пак се запълва цялата фигура, изберете Запълване. Ако искате цялата картина да се побере в рамките на фигурата, изберете Побиране. Пропорциите на оригиналната картина се запазват, но може да имате празно място във фигурата.

 1. Щракнете върху картината, която искате да поставите във фигурата.

 2. Щракнете върху Инструменти за картини > Формат и в групата Размер щракнете върху стрелката до Изрязване.

  Бутонът "Изрежи", който се намира в раздела "Формат" под "Инструменти за картини"

  Забележка: Ако не виждате разделите Инструменти за картини и Формат, проверете дали сте избрали картината си. Може да се наложи да щракнете двукратно върху картината, за да я изберете и да отворите раздела Формат.

 3. Щракнете върху Запълване или Побиране.

  • Запълване задава размера на картината така, че да отговаря на височината или ширината на фигурата, в зависимост от това коя стойност е по-голяма. Така фигурата се запълва с картината, като се премахва всичко извън фигурата.

   Картина с приложена опция за изрязване със запълване на фигурата

  • Побиране задава размера на картината така, че височината и ширината й да съответстват на границите на фигурата. Така във фигурата се побира колкото се може повече от картината. Някои части от фигурата може да останат незапълнени.

   Изрязване за побиране във фигура, показана на картина

   Можете да плъзгате картината, за да промените каква част от нея да се показва във фигурата.

 4. Когато сте готови, натиснете ESC.

Използване на точки за редактиране за редактиране или изрязване на фигурата

Въпреки че инструментите за изрязване не са налични за фигури, можете да използвате инструмента за Редактиране на точки за ръчно редактиране на фигура:

 1. Изберете фигурата, която искате да промените.

 2. Под Инструменти за рисуване, в раздела Формат щракнете върху Редактиране на фигура Изображение на бутона "Редактиране на фигура" , след което върху Редактиране на точки.

  Забележка: Ако не виждате разделите Инструменти за рисуване и Формат, проверете дали сте избрали картина. Може да се наложи да щракнете двукратно върху картината, за да я изберете и да отворите раздела Формат.

 3. Плъзгайте връхните точките (черните точки), докато фигурата не започне да изглежда както искате. Можете да добавите или изтриете точки, като държите натиснат клавиша Ctrl, докато щраквате върху контура на фигурата.

Дори след като изрязване части от картина, те остават във файла на картината. Можете да намалите размера на файла, като премахнете изрязаните части от файла с картината. Това помага и за да попречите на други хора да виждат частите от картината, които сте премахнали.

Важно:  Ако изтриете изрязани части и промените мнението си, можете да щракнете върху бутона Отмени Изображение на бутон , за да възстановите изрязаните части. Но след като изтриете изрязаните части, промените ви не могат да се отменят, ако сте записали файла. Трябва да запишете файла само след като сте сигурни, че сте извършили всички изрязвания и промени, които искате.

 1. Изберете картината или картините, от които искате да изтриете изрязани части.

 2. Под Инструменти за картини, в раздела Формат, в групата Регулиране щракнете върху Компресиране на картина.

  Бутон "Компресиране на картини" в раздела "Инструменти за картини – Формат"

  Забележки: 

  • Ако не виждате разделите Инструменти за картини и Формат, проверете дали сте избрали картина. Можете да се наложи да щракнете двукратно върху картината, за да я изберете и да отворите раздела Формат. Освен това, ако е намален размерът на екрана, ще виждате само иконата за Компресиране на картини.

  • Икона "Компресиране на картини" без етикет

 3. Под Опции за компресиране поставете отметка в квадратчето Изтривай изрязаните части от картините.

  За да премахнете изрязаните области само от избраните картини, а не от всички картини във файла, поставете отметка в квадратчето Приложи само за тази картина.

Съвет: Повече информация за намаляването на размера на файла и компресирането на картини ще намерите в Намаляване на размера на файл с картина.

Изрязване на картина

 1. Във файла изберете картината, която искате да изрежете.

 2. Щракнете върху Инструменти за картини > Формат и в групата Размер щракнете върху Изрязване.

  Бутон "Изрежи" в раздела "Инструменти за картини – Формат"

  Забележка: Ако не виждате разделите Инструменти за картини и Формат, проверете дали сте избрали картина 9а не фигура). Може да се наложи да щракнете двукратно върху картината, за да я изберете и да отворите раздела Формат.

 3. Изпълнете едно от следните неща:

  • За да изрежете една страна, плъзнете централния манипулатор за изрязване на тази страна навътре.

  • За да изрежете от две съседни страни едновременно, плъзнете някой от ъгловите манипулатори за изрязване навътре.

   Забележка: За да изрежете чрез разширяване на рамката (или да добавите поле около картина), плъзнете манипулаторите за изрязване към периферията на картината.

Изрязване на картина

 1. Във файл на Word, PowerPoint или OneNote щракнете с десния бутон върху картината, която искате да изрежете, след което щракнете върху Изрязване.

 2. Изпълнете едно от следните неща:

  • За да изрежете една страна, плъзнете централния манипулатор за изрязване на тази страна навътре.

  • За да изрежете от две съседни страни едновременно, плъзнете някой от ъгловите манипулатори за изрязване навътре.

  • За да изрежете еднакво и едновременно от две страни, натиснете и задръжте CTRL, докато плъзгате централния манипулатор за изрязване на една от двете страни навътре.

  • За да изрежете еднакво и едновременно от всичките четири страни, натиснете и задръжте CTRL, докато плъзгате някой от ъгловите манипулатори за изрязване навътре.

   Съвет: В Word Online можете да изрязвате с по един пиксел: Изберете картината, след което в раздела Формат, под Инструменти за картини, щракнете върху менюто Изрязване и след това щракнете върху Още опции за изрязване. Задайте броя на пикселите, които искате да премахнете от горната, долната, лявата и дясната раница на картината.

 3. Когато сте готови, щракнете извън картината.

 4. Ако размислите, натиснете Ctrl+Z, за да отмените изрязването.

Забележка: След като изрежете картина, изрязаните части остават като част от файла с картината. За да премахнете окончателно изрязаната част и да намалите размера на вашата картина, отворете файла в своето настолно приложение и вижте Изтриване на изрязаните части от картина.

Вж. също

Изрязване на картина в Office for Mac

Вмъкване на картини

Добавяне на чертеж в документ на Word

Намаляване на размера на файл с картина

Промяна на размера на картина, фигура, текстово поле или WordArt

Завъртане на текстово поле, фигура, WordArt или картина

Използване на опциите за оформление на Word за преместване на картини

Обтичане на текст около картини в Word

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×