Примери на типове диаграми

Колонна

Колонната диаграма показва промените на данните за период от време или илюстрира сравнения между елементи. Категориите са организирани хоризонтално, а стойностите – вертикално, за да подчертаят измененията във времето.

Колонните диаграми с наслагване показват отношението между отделни елементи и цялото.

3D колонната диаграма сравнява точките на данните по двете оси. В тази 3D диаграма можете да сравнявате четири тримесечия на нивото на продажбите в Европа с нивото на два други участъка.

Конична, цилиндрична и пирамидална

Коничните, цилиндричните и пирамидалните маркери за данни могат да придадат драматичен ефект на 3D колонните и стълбовидни диаграми.

Стълбовидна

Стълбовидната диаграма илюстрира сравнения между отделни елементи. Категориите са организирани вертикално, а стойностите – хоризонтално, за да се съсредоточат върху сравняваните стойности и да наблягат по-малко на времето.

Стълбовидните диаграми с наслагване показват отношението между отделни елементи и цялото.

Линейна

Линейната диаграма показва тенденциите в данните на еднакви интервали.

Площна

Площната диаграма подчертава степента на промените във времето. Посредством показването на сумата от начертаните стойности, площната диаграма показва отношението на частите към цялото.

В този пример площната диаграма подчертава нарасналите продажби във Вашингтон и илюстрира приноса на всеки един щат към общия брой продажби.

XY (точкова)

XY (точковата) диаграма показва или отношението между числовите стойности в няколко серии данни, или чертае две групи от числа като една серия от xy координати. Тя показва нееднакви интервали – или клъстери – от данни и обикновено се използва за научни данни.

Когато подреждате вашите данни, поставете x стойностите в един ред или колона и след това въведете съответните им y стойности в съседните редове или колони.

Мехурчеста

Мехурчестата диаграма е вид xy (точкова) диаграма. Размерът на маркера за данни показва стойността на третата променлива.

За да подредите данните си, поставете x стойностите в един ред или колона и след това въведете съответните им y стойности и размери на мехурчетата в в съседните редове или колони.

Диаграмата в този пример показва, че фирмата A има най-много продукти и най-голям пазарен дял, но не и най-високи продажби.

Кръгова

Кръговата диаграма показва пропорционалния размер на елементите, които изграждат серията данни, към сумата от елементите. Тя винаги показва само една серия данни и е полезна, когато искате да подчертаете важен елемент.

За да улесните разглеждането на малки дялове, можете да ги групирате заедно като един елемент в кръговата диаграма и след това да разбиете този елемент в по-малка кръгова или стълбовидна диаграма, в близост до главната диаграма.

Пръстеновидна

Подобно на кръговата диаграма, пръстеновидната диаграма показва отношението на части към цялото, но тя може да съдържа повече от една серия данни. Всеки един пръстен на пръстеновидната диаграма представя серия данни.

Борсова

Диаграмата високо-ниско-затваряне се използва често за илюстриране на борсови цени. Тази диаграма може да се използва също и за научни данни – например за показване на температурни промени. Трябва да организирате данните си в правилен ред, за да създадете тази или други борсови диаграми.

Борсовата диаграма, която измерва количество, има две оси на стойностите: една за колоните, които измерват количество, другата – за борсовите цени. Можете да включите количество в диаграма високо-ниско-затваряне или в диаграма отваряне-високо-ниско-затваряне.

Повърхнинна

Повърхнинната диаграма е полезна, когато искате да намерите оптимални комбинации между два набора от данни. Цветовете и шарките показват области, които са в един и същи обхват от стойности, както в топографска карта.

Тази диаграма показва разнообразните комбинации от температура и време, които произхождат от едно и също измерване на променлива сила.

Радарна

В радарната диаграма всяка една категория има своя собствена ос на стойностите, излизаща от централната точка. Всички стойности в една и съща серия са свързани с линии.

Радарната диаграма сравнява сумарните стойности от няколко серии данни. В тази диаграма серията данни, която покрива най-голямата площ, Сорт A, представя сортът с най-високо съдържание на витамини.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×