Примери на общи формули

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Може да използвате следните примери в изчисляеми колони на списък или библиотека. Примерите, които не включват препратки към колони, може да се използват, за да зададат стойност на колоната по подразбиране.

В тази статия

Условни формули

Формули за дата и час

Математически формули

Формули за текст

Условни формули

Може да използвате следните формули, за да тествате условието на твърдението и да върнете стойност "Да" или "Не", да тествате алтернативна стойност като "ОК" или "Не е ОК" или да върнете празно място или тире, които представят нулева стойност.

Проверете дали число е по-голям или по-малко от друг номер

Използвайте функцията IF, за да направите сравнението.

Колона1

Колона2

Формула

Описание (възможен резултат)

15000

9000

=[Колона1]>[Колона2]

Колона1 по-голяма ли е от Колона2? (Да)

15000

9000

=IF([Колона1]<=[Колона2], "ОК", "Не е ОК")

Колона1 е по-малка или равна на Колона2? (Не е ОК)

Връщане на логическа стойност след сравнение на съдържанието на колони

За резултата, който е логическа стойност ("Да" или "Не"), използвайте функциите AND, OR и NOT.

Колона1

Колона2

Колона3

Формула

Описание (възможен резултат)

15

9

8

=И([Колона1]>[Колона2], [Колона1]<[Колона3])

15 по-голямо ли е от 9 и по-малко от 8? (Не)

15

9

8

=ИЛИ([Колона1]>[Колона2], [Колона1]<[Колона3])

15 по-голямо ли е от 9 или по-малко ли е от 8? (Да)

15

9

8

=NOT([Колона1]+[Колона2]=24)

15 плюс 9 не е ли равно на 24? (Не)

За резултат, който е друго изчисление, както и за всички други стойности, различни от "Да" или "Не", използвайте функциите IF, AND и OR.

Колона1

Колона2

Колона3

Формула

Описание (възможен резултат)

15

9

8

=IF([Колона1]=15, "ОК", "Не е ОК")

Ако стойността в Колона1 е равна на 15, върни "ОК". (ОК)

15

9

8

=IF(AND([Колона1]>[Колона2], [Колона1]<[Колона3]), "ОК", "Не е ОК")

Ако 15 е по-голямо от 9 и по-малко от 8, върни "OK". (Не е OK)

15

9

8

=IF(OR([Колона1]>[Колона2], [Колона1]<[Колона3]), "ОК", "Не е ОК")

Ако 15 е по-голямо от 9 или по-малко от 8, върни "OK". (OK)

Показване на нули като празни места или тирета

За да се показва нула, изпълнете просто изчисление. За да се показва празно място или тире, използвайте функцията IF.

C olumn1

Колона2

Формула

Описание (възможен резултат)

10

10

=[Колона1]-[Колона2]

Второто число, извадено от първото (0)

15

9

=IF([Колона1]-[Колона2],"-",[Колона1]-[Колона2])

Връща тире, когато стойността е нула (-)

Скриване на грешни стойности в колони

За да се показва тире, #N/A или NA на мястото на грешната стойност, използвате функцията ISERROR.

Колона1

Колона2

Формула

Описание (възможен резултат)

10

0

=[Колона1]/[Колона2]

Връща грешка (#DIV/0)

10

0

=IF(ISERROR([Колона1]/[Колона2]),"NA",[Колона1]/[Колона2])

Връща NA, когато стойността е грешка

10

0

=IF(ISERROR([Колона1]/[Колона2]),"-",[Колона1]/[Колона2])

Връща тире, когато стойността е грешка

Най-горе на страницата

Формули на дата и час

Може да използвате следните формули, за да изпълните изчисления, които са базирани върху дати и часове, например добавяне на брой на дните, месеци, години към дата, изчисляване на разликата между две дати и превръщането им в десетична стойност.

Сумиране на дати

За да добавите броя на дните към датата, използвайте оператор за добавяне (+).

Забележка: Когато модифицирате дати, типът за връщане на изчисляемата колона трябва да се настрои на Дата и час.

Колона1

Колона2

Формула

Описание (Резултат)

09.6.2007

3

=[Колона1]+[Колона2]

Добавят се 3 дена към 6/9/2007 (6/12/2007)

10.12.2008

54

=[Колона1]+[Колона2]

Добавят се 54 дни към 10/12/2008 (2/2/2009)

За да добавите брой на месеци към дата, използвайте функциите DATE, YEAR, MONTH и DAY.

Колона1

Колона2

Формула

Описание (Резултат)

09.6.2007

3

=DATE(YEAR([Колона1]),MONTH([Колона1])+[Колона2],DAY([Колона1]))

Добавят се 3 месеца към 9/6/2007 (9/9/2007)

10.12.2008

25

=DATE(YEAR([Колона1]),MONTH([Колона1])+[Колона2],DAY([Колона1]))

Добавят се 25 месеца към 10/12/2008 (10/1/2011)

За да добавите брой на години към дата, използвайте функциите DATE, YEAR, MONTH и DAY.

Колона1

Колона2

Формула

Описание (Резултат)

09.6.2007

3

=DATE(YEAR([Колона1])+[Колона2],MONTH([Колона1]),DAY([Колона1]))

Добавят се 3 години към 9/6/2007 (9/6/2010)

10.12.2008

25

=DATE(YEAR([Колона1])+[Колона2],MONTH([Колона1]),DAY([Колона1]))

Добавят се 25 години към 10/12/2008 (10/12/2033)

За да добавите комбинация от дните, месеците и годините към датата, използвайте функциите DATE, YEAR, MONTH и DAY.

Колона1

Формула

Описание (Резултат)

9/6/2007

=DATE(YEAR([Колона1])+3,MONTH([Колона1])+1,DAY([Колона1])+5)

Добавят се 3 години, 1 месец и 5 дена към 9/6/2007 (14/7/2010)

10/12/2008

=DATE(YEAR([Колона1])+1,MONTH([Колона1])+7,DAY([Колона1])+5)

Добавя се 1 година, 7 месеца и 5 дена към 10/12/2008 (15/7/2010)

Изчисляване на разликата между две дати

Използвайте функцията DATEDIF, за да изпълните изчислението.

Колона1

Колона2

Формула

Описание (Резултат)

01 януари 1995

15 юни 1999

=DATEDIF([Колона1], [Колона2],"d")

Връща се броят на дните между две дати (1626)

01 януари 1995

15 юни 1999

=DATEDIF([Колона1], [Колона2],"гм")

Връща се броят на месеците между датите, без се отчита частта на годината (5)

01 януари 1995

15 юни 1999

=DATEDIF([Колона1], [Колона2],"гд")

Връща се броят на дните между датите, без се отчита частта на годината (165)

Изчисляване на разликата между два пъти

За да представите резултата в стандартния часови формат (час:минути:секунди), използвайте оператора за изваждане (-) и функцията TEXT. За да работи този метод, часовете не трябва да превишават 24, а минутите и секундите 60.

Колона1

Колона2

Формула

Описание (Резултат)

09/06/2007 10:35

09/06/2007 15:30

=TEXT([Колона2]-[Колона1],"ч")

Часове между двата момента (4)

09/06/2007 10:35

09/06/2007 15:30

=TEXT([Колона2]-[Колона1],"ч:мм")

Часове и минути между двата момента (4:55)

09/06/2007 10:35

09/06/2007 15:30

=TEXT([Колона2]-[Колона1],"ч:мм:сс")

Часове, минути и секунди между двата момента (04:55:00)

За да представите общия резултат, базиран на една времева единица, използвайте функцията INT или HOUR, MINUTE и SECOND.

Колона1

Колона2

Формула

Описание (Резултат)

09/06/2007 10:35

10/06/2007 3:30

=INT(([Колона2]-[Колона1])*24)

Общо часове между двата момента (28)

09/06/2007 10:35

10/06/2007 15:30

=INT(([Колона2]-[Колона1])*1440)

Общо минути между двата момента (1735)

09/06/2007 10:35

10/06/2007 15:30

=INT(([Колона2]-[Колона1])*86400)

Общо секунди между двата момента (104100)

09/06/2007 10:35

10/06/2007 15:30

=HOUR([Колона2]-[Колона1])

Часове между двата момента, когато разликата не надвишава 24. (4)

09/06/2007 10:35

6/9/2007 3:30 AM

=MINUTE([Колона2]-[Колона1])

Минути между двата момента, когато разликата не надвишава 60. (55)

09/06/2007 10:35

10/06/2007 15:30

=SECOND([Колона2]-[Колона1])

Секунди между двата момента, когато разликата не надвишава 60. (0)

Преобразуване на времена

За да преобразувате часовете от стандартен часови формат в десетично число, използвайте функцията INT.

Колона1

Формула

Описание (Резултат)

10:35

=([Колона1]-INT([Колона1]))*24

Изминали часове от 12:00 (10,583333)

12:15

=([Колона1]-INT([Колона1]))*24

Изминали часове от 00:00 (12.25)

За да преобразувате часовете от десетично число в стандартен часови формат (часове:минути:секунди), използвайте оператора за разделяне и функцията TEXT.

Колона1

Формула

Описание (Резултат)

23:58

=TEXT(Колона1/24, "чч:мм:сс")

Часове, минути и секунди след 00:00 (00:59:55)

2:06

=TEXT(Колона1/24, "ч:мм")

Часове и минути след 00:00 (0:05)

Вмъкване на Теодор дати

Юлианската дата се отнася за формат на датата, който е комбинация от текущата година и броя на дните от началото на годината. Например 1 януари 2007 г. се представя като 2007001, а 31 декември 2007 г. – като 2007365. Този формат не се базира на юлианския календар.

За да преобразувате дата в юлианска дата, използвайте функциите TEXT и DATEVALUE.

Колона1

Формула

Описание (Резултат)

23/06/2007

=TEXT([Колона1],"гг")&TEXT(([Колона1]-DATEVALUE("1/1/"& TEXT([Колона1],"гг"))+1),"000")

Дата в юлиански формат с двуцифрена година (07174)

23/06/2007

=TEXT([Колона1],"гггг")&TEXT(([Колона1]-DATEVALUE("1/1/"&TEXT([Колона1],"гг"))+1),"000")

Дата в юлиански формат с четирицифрена година (2007174)

За да преобразувате дата в юлианска дата, която се използва в астрономията, използвайте константата 2415018.50. Тази формула работи само за дати след 3/1/1901 и ако използвате системата на датиране от 1900 г.

Колона1

Формула

Описание (Резултат)

23/06/2007

=[Колона1]+2415018.50

Дата в юлиански формат, използвана в астрономията (2454274.50)

Показване на дати като ден от седмицата

За да преобразувате датите в текст за деня от седмицата, използвайте функциите TEXT и WEEKDAY.

Колона1

Формула

Описание (възможен резултат)

19 февруари 2007

=TEXT(WEEKDAY([Колона1]), "дддд")

Изчислява деня от седмицата за датата и връща пълното име на деня (понеделник)

3 януари 2008

=TEXT(WEEKDAY([Колона1]), "ддд")

Изчислява деня от седмицата за датата и връща съкратеното име на деня (Чет)

Най-горе на страницата

Математически формули

Може да използвате следните формули, за да изпълните множество математически изчисления, например събиране, изваждане, умножение и делене на числа, изчисляване средната стойност или медианата на числа, закръгляване на числа и изчисляване на стойности.

Сумиране на числа

За да съберете числа в две или повече колона в редица, използвайте оператора за събиране (+) или функцията SUM.

Колона1

Колона2

Колона3

Формула

Описание (Резултат)

6

5

4

=[Колона1]+[Колона2]+[Колона3]

Сумират се стойностите в първите три колони (15)

6

5

4

=SUM([Колона1],[Колона2],[Колона3])

Сумират се стойностите в първите три колони (15)

6

5

4

=SUM(IF([Колона1]>[Колона2], [Колона1]-[Колона2], 10), [Колона3])

Ако Колона1 е по-голяма от Колона2, се добавя разликата и Колона3. В противен случай се добавя 10 и Колона3 (5)

Изваждане на числа

За да извадите числа в две или повече колони в редица, използвайте оператора за изваждане (-) или функцията SUM с отрицателни числа.

Колона1

Колона2

Колона3

Формула

Описание (Резултат)

15000

9000

-8000

=[Колона1]-[Колона2]

Изважда 9000 от 15000 (6000)

15000

9000

-8000

=SUM([Колона1],[Колона2],[Колона3])

Сумират се числа в първите три колони, включително отрицателни стойности (16000)

Изчисляване на разликата между две числа като процент

Използвайте операторите за изваждане (-) и делене (/) и функцията ABS.

Колона1

Колона2

Формула

Описание (Резултат)

2342

2 500

=([Колона2]-[Колона1])/ABS([Колона1])

Промяна на процент (6,75% или 0,06746)

Умножаване на числа

За да умножите числа в две или повече колона в редица, използвайте оператора за умножение (*) или функцията PRODUCT.

Колона1

Колона2

Формула

Описание (Резултат)

5

2

=[Колона1]*[Колона2]

Умножават се числата в първите две колони (10)

5

2

=PRODUCT([Колона1], [Колона2])

Умножават се числата в първите две колони (10)

5

2

=PRODUCT([Колона1],[Колона2],2)

Умножават се числата в първите две колони с числото 2 (20)

Деление на числа

За да разделите числа в две или повече колони в редица, използвайте оператора за делене (/).

Колона1

Колона2

Формула

Описание (резултат)

15000

12

=[Колона1]/[Колона2]

Разделя 15000 на 12 (1250)

15000

12

=([Колона1]+10000)/[Колона2]

Събират се 15000 и 10000 и след това общата сума се разделя на 12 (2083)

Изчисляване на средната стойност на числа

Средната стойност се нарича още средно аритметично. За да изчислите средната стойност на числа в две или повече колони в редица, използвайте функцията AVERAGE.

Колона1

Колона2

Колона3

Формула

Описание (Резултат)

6

5

4

=AVERAGE([Колона1], [Колона2],[Колона3])

Средната стойност на числата в първите три колони (5)

6

5

4

=AVERAGE(IF([Колона1]>[Колона2], [Колона1]-[Колона2], 10), [Колона3])

Ако Колона1 е по-голяма от Колона2, се изчислява средната стойност на разликата и Колона3. В противен случай се изчислява средната стойност на стойност 10 и Колона3 (2,5)

Изчисляване на медианата на числата

Медианата е стойността, намираща се в центъра на подреден диапазон от числа. Използвайте функцията MEDIAN, за да изчислите медианата на група от числа.

A

B

C

D

E

F

Формула

Описание (Резултат)

10

7

9

27

0

4

=MEDIAN(A, B, C, D, E, F)

Медианата на числата в първите 6 колони (8)

Изчисляване на най-малкото или най-голямото число в диапазон

За да изчислите най-малкото или най-голямото число в две или повече колони в редица, използвайте функциите MIN и MAX.

Колона1

Колона2

Колона3

Формула

Описание (Резултат)

10

7

9

=MIN([Колона1], [Колона2], [Колона3])

Най-малко число (7)

10

7

9

=MAX([Колона1], [Колона2], [Колона3])

Най-голямо число (10)

Преброяване на стойности

За да се изчислят числени стойности, използвайте функцията COUNT.

Колона1

Колона2

Колона3

Формула

Описание (Резултат)

Ябълка

12/12/2007

=COUNT([Колона1], [Колона2], [Колона3])

Изчислява се броят на колоните, които съдържат числени стойности. Изключват се дата и час, текст и нулеви стойности (0)

$12

#DIV/0!

1,01

=COUNT([Колона1], [Колона2], [Колона3])

Изчислява се броят на колоните, които съдържат числени стойности, но се изключват и грешки и логически стойности (2)

Увеличаване или намаляване на число с процент

Използвайте оператора за процент (%), за да изпълните изчислението.

Колона1

Колона2

Формула

Описание (резултат)

23

3%

=[Колона1]*(1+5%)

Увеличава се броят в Колона1 с 5% (24.15)

23

3%

=[Колона1]*(1+[Колона2])

Увеличава се броят в Колона1 с процентната стойност в Колона2: 3% (23,69)

23

3%

=[Колона1]*(1-[Колона2])

Намалява се броят в Колона1 с процентната стойност в Колона2: 3% (22,31)

Повдигнете число на степен

Използвайте оператора за степенуване (^) или функцията POWER, за да изпълните това изчисление.

Колона1

Колона2

Формула

Описание (Резултат)

5

2

=[Колона1]^[Колона2]

Изчислява пет на квадрат (25)

5

3

=POWER([Колона1], [Колона2])

Изчислява пет на куб (125)

Закръгляване на число

За да закръглите число, използвайте функциите ROUNDUP, ODD или EVEN.

Колона1

Формула

Описание (Резултат)

20,3

=ROUNDUP([Колона1],0)

Закръглява 20,3 до най-близкото цяло число (21)

-5,9

=ROUNDUP([Колона1],0)

Закръглява -5,9 до най-близкото цяло число (-5)

12,5493

=ROUNDUP([Колона1],2)

Закръглява нагоре 12,5493 до най-близката стотна, две десетични позиции (12,55)

20,3

=EVEN([Колона1])

Закръглява 20.3 до най-близкото четно число (22)

20.3

=ODD([Колона1])

Закръглява 20,3 до най-близкото нечетно число (21)

За да закръглите надолу число, използвайте функцията ROUNDDOWN.

Колона1

Формула

Описание (Резултат)

20.3

=ROUNDDOWN([Колона1],0)

Закръглява 20,3 надолу до най-близкото цяло число (20)

-5.9

=ROUNDDOWN([Колона1],0)

Закръглява -5,9 надолу до най-близкото цяло число (-6)

12,5493

=ROUNDDOWN([Колона1],2)

Закръглява надолу 12,5493 до най-близката стотна, две позиции след десетичниия знак (12,54)

За да закръглите число да най-близкото число или дроб, използвайте функцията ROUND.

Колона1

Формула

Описание (Резултат)

20,3

=ROUND([Колона1],0)

Закръгля надолу 20,3, защото дробната част е по-малка от 0,5 (20)

5.9

=ROUND([Колона1],0)

Закръглява нагоре 5,9, защото дробната част е по-голяма от 0,5 (6)

-5.9

=ROUND([Колона1],0)

Закръглява надолу -5,9, защото дробната част е по-малка от -0,5 (-6)

1.25

=ROUND([Колона1], 1)

Закръглява числото до най-близката десета (една десетична позиция). Тъй като частта, която трябва да се закръгли, е 0,05 или по-голямо, числото се закръглява нагоре (резултат: 1,3)

30,452

=ROUND([Колона 2], 1)

Закръглява числото до най-близката стотна (две десетични позиции). Тъй като частта, която трябва да се закръгли, 0,002, е по-малко от 0,005, числото се закръглява надолу (резултат: 30,45)

За да закръглите число до значеща цифра над 0, използвайте функциите ROUND, ROUNDUP, ROUNDDOWN, INT и LEN.

Колона1

Формула

Описание (Резултат)

5492820

=ROUND([Колона1],3-LEN(INT([Колона1])))

Закръглява се числото до 3 значещи цифри (5490000)

22230

=ROUNDDOWN([Колона1],3-LEN(INT([Колона1])))

Закръглява долното число надолу до 3 значещи цифри (22200)

5492820

=ROUNDUP([Колона1], 5-LEN(INT([Колона1])))

Закръглява горното число нагоре до 5 значещи цифри (5492900)

Най-горе на страницата

Текстови формули

Може да използвате следните формули, за да модифицирате текст, например комбиниране или конкатенация на стойности от множество колони, сравнение на съдържанието на колоните, премахване на знаци или интервали и повтаряне на знаци.

Смяна на регистъра на текста

За да промените регистъра на текст, използвайте функциите UPPER, LOWER или PROPER.

Колона1

Формула

Описание (Резултат)

вяра Калнъкова

=UPPER([Колона1])

Текстът се променя на главни букви (ВЯРА КАЛНЪКОВА)

вяра Калнъкова

=LOWER([Колона1])

Текстът се променя на малки букви (вяра калнъкова)

вяра Калнъкова

=PROPER([Колона1])

Текстът се променя на малки букви (вяра калнъкова)

Комбиниране на собствено и фамилно име

За да комбинирате собствено и фамилно име, използвайте оператора амперсанд (&) или функцията CONCATENATE.

Колона1

Колона2

Формула

Описание (Резултат)

Петър

Банков

=[Колона1]&[Колона2]

Комбинират се два низа (Петър Банков)

Петър

Банков

=[Колона1]&" "&[Колона2]

Комбинират се два низа, разделени с интервал (Петър Банков)

Петър

Банков

=[Колона2]&", "&[Колона1]

Комбинират се два низа, разделени със запетая и интервал (Банков, Петър)

Петър

Банков

=CONCATENATE([Колона2], ",", [Колона1])

Комбинират се два низа, разделени със запетая (Банков,Петър)

Комбиниране на текст и числа от различни колони

За да комбинирате текст и числа, използвайте функцията CONCATENATE, оператора амперсанд (&) или функцията TEXT и оператора амперсанд.

Колона1

Колона2

Формула

Описание (Резултат)

Банков

28

=[Колона1]&" продаде "&[Колона2]&" броя."

Комбинира се съдържанието във фраза (Банков продаде 28 броя.)

Христова

40%

=[Колона1]&" продаде "&TEXT([Колона2],"0%")&" от общите продажби."

Съдържанието се комбинира във фраза (Христова продаде 40% от общите продажби.)

Забележка: Функцията TEXT прибавя форматираната стойност на Колона2 вместо същинската стойност, която е 4.

Банков

28

=CONCATENATE([Колона1]," продаде ",[Колона2]," броя.")

Комбинира се съдържанието във фраза (Банков продаде 28 броя.)

Обединяване на текст с дата или час

За да комбинирате текст с дата или час, използвайте функцията TEXT и оператора амперсанд (&).

Колона1

Колона2

Формула

Описание (Резултат)

Дата на фактуриране

5 юни 2007

="Дата на плащане: "&TEXT([Колона2], "д-ммм-гггг")

Комбинира се текст с дата (Дата на плащане: 5 юни 2007)

Дата на фактуриране

5 юни 2007

=[Колона1]&" "&TEXT([Колона2], "ммм-дд-гггг")

Комбинират се текст и дата от различни колони в една (Дата на фактуриране 5 юни 2007)

Сравняване на съдържанието на колони

За да сравните една колона с друга или списък със стойности, използвайте функциите EXACT или OR.

Колона1

Колона2

Формула

Описание (възможен резултат)

BD122

BD123

=EXACT([Колона1],[Колона2])

Сравнява се съдържанието на първите две колони (не)

BD122

BD123

=EXACT([Колона1], "BD122")

Сравнява се съдържанието на Колона1 и низа "BD122" (да)

Проверете дали стойност на колоната или част от нея съвпадат с определен текст

За да проверите дали стойност на колоната или част от нея съвпадат с определен текст, използвайте функциите IF, FIND, SEARCH и ISNUMBER.

Колона1

Формула

Описание (възможен резултат)

Калнъкова

=IF([Колона1]="Калнъкова", "ОК", "Не е ОК")

Проверява се дали Колона1 е Калнъкова (ОК)

Калнъкова

=IF(ISNUMBER(FIND("к",[Колона1])), "ОК", "Не е ОК")

Проверява се дали Колона1 съдържа съдържа буквата "к" (ОК)

BD123

=ISNUMBER(FIND("BD",[Колона1]))

Проверява се дали колона съдържа BD (да)

Брой на непразните колони

За да се изчислят непразните колони, използвайте функцията COUNT.

Колона1

Колона2

Колона3

Формула

Описание (Резултат)

Продажби

19

=COUNTA([Колона1], [Колона2])

Изчислява се броят на непразните колони (2)

Продажби

19

=COUNTA([Колона1], [Колона2], [Колона3])

Изчислява се броят на непразните колони (2)

Премахване на знаци от текст

За да премахнете знаци от текст, използвайте функциите LEN, LEFT и RIGHT.

Колона1

Формула

Описание (Резултат)

Витамин A

=LEFT([Колона1],LEN([Колона1])-2)

Връщат се 7 (9-2) знака, като се започва отляво (Витамин)

Витамин B1

=RIGHT([Колона1], LEN([Колона1])-8)

Връщат се 2 (10-8) знака, като се започва отдясно (B1)

Премахване на интервали от началото и края на колона

За да премахнете интервалите от колона, използвайте функцията TRIM.

Колона1

Формула

Описание (Резултат)

 Здравейте!

=TRIM([Колона1])

Премахват се интервалите от началото и края (Здравейте!)

Повтаряне на знак в колона

За да повторите знак в колона, използвайте функцията REPT.

Формула

Описание (Резултат)

=REPT(".",3)

Точката се повтаря 3 пъти (...)

=REPT("-",10)

Тирето се повтаря 10 пъти (----------)

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×