Прилагане, създаване или премахване на стил на клетки

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

За да приложите няколко формата в една стъпка и да се уверите, че клетките имат съвместимо форматиране, можете да използвате стил на клетки. Стил на клетка е определен набор от характеристики, например шрифтове и размери на шрифтове, числови формати, граници на клетки и оцветяване на клетки за форматиране. За да предотвратите извършването на промени в конкретни клетки, можете също да използвате стил на клетки, който заключва клетките.

Пример за стилове на предварително зададени клетки

Microsoft Office Excel разполага с няколко вградени стилове на клетки, които можете да прилагате или модифицирате. Можете също така да модифицирате или дублирате стил на клетки, за да създадете ваш собствен потребителски стил на клетки.

Важно : Стиловете на клетки се базират на темата на документа, която е приложена към цялата работна книга. Когато превключвате на друга тема на документ, стиловете на клетките се актуализират, за да отговарят на новата тема на документа.

Какво искате да направите?

Прилагане на стил на клетки

Създаване на потребителски стил на клетки

Създаване на стил на клетки чрез модифициране на съществуващ стил на клетки

Премахване на стил на клетки от данни

Изтриване на предварително зададен или потребителски стил на клетки

Прилагане на стил на клетки

 1. Изберете клетките, които искате да форматирате.

  Как да се избират клетки, диапазони, редове или колони

  За да изберете

  Направете следното

  Единична клетка

  Щракнете върху клетката или натиснете клавишите със стрелки, за да се преместите в клетката.

  Диапазон от клетки

  Щракнете върху първата клетка в диапазона и плъзнете до последната клетка или задръжте натиснат клавиша SHIFT, докато натискате клавишите със стрелки, за да разширите селекцията.

  Можете също да изберете първата клетка от диапазона и след това да натиснете F8, за да разширите селекцията чрез клавишите със стрелки. За да спрете разширяването на селекцията, натиснете отново F8.

  Голям диапазон от клетки

  Щракнете върху първата клетка в диапазона, а след това при натиснат клавиш SHIFT щракнете върху последната клетка в диапазона. Можете да превъртите, за да направите последната клетка видима.

  Всички клетки в работен лист

  Щракнете върху бутона Избери всички.

  бутон ''избери всички''

  За да изберете целия работен лист, можете също да натиснете CTRL+A.

  Ако в него има данни, с клавишите CTRL+A се избира текущият диапазон. С повторно натискане на CTRL+A се избира целият работен лист.

  Несъседни клетки или диапазони от клетки

  Изберете първата клетка или диапазон от клетки, а след това при натиснат клавиш CTRL изберете другите клетки или диапазони.

  Можете също да изберете първата клетка или диапазон от клетки, а след това да натиснете SHIFT+F8, за да добавите друга несъседна клетка или диапазон към селекцията. За да спрете добавянето на клетки или диапазони към нея, натиснете отново SHIFT+F8

  Забележка : Не можете да отмените селекцията на клетка или диапазон от клетки в несъседна селекция, без да отмените цялата селекция.

  Цял ред или колона

  Щракнете върху заглавието на реда или колоната.

  Заглавия на работен лист

  1. Заглавие на ред

  2. Заглавие на колона

  Можете също да изберете клетки в ред или колона, като изберете първата клетка, а след това да натиснете клавишите CTRL+SHIFT+СТРЕЛКА (СТРЕЛКА НАДЯСНО или СТРЕЛКА НАЛЯВО за редове, СТРЕЛКА НАГОРЕ или СТРЕЛКА НАДОЛУ за колони).

  Ако редът или колоната съдържат данни, клавишите CTRL+SHIFT+СТРЕЛКА избират реда или колоната до последната използвана клетка. Натискането на клавишите CTRL+SHIFT+СТРЕЛКА втори път избира целия ред или колона.

  Съседни редове или колони

  Плъзнете по заглавията на редовете или на колоните. Или, изберете първия ред или колона; след това задръжте натиснат клавиша SHIFT и изберете последния ред или колона.

  Несъседни редове или колони

  Щракнете върху заглавието на колона или ред от първия ред или колона във вашата селекция; след това натиснете и задръжте CTRL и щракнете върху заглавието на колона или ред на други редове или колони, които искате да добавите към селекцията.

  Първа или последна клетка от ред или колона

  Изберете клетка от реда или колоната и след това натиснете клавишите CTRL+СТРЕЛКА (ДЯСНА или ЛЯВА за редовете, НАГОРЕ или НАДОЛУ за колоните).

  Първа или последна клетка на работен лист или таблица на Microsoft Office Excel

  Натиснете CTRL+HOME, за да изберете първата клетка на работния лист или в списък на Excel.

  Натиснете CTRL+END, за да изберете последната клетка в работен лист или списък на Excel, който съдържа данни или форматиране.

  Клетките до последната използвана клетка в работния лист (в долния десен ъгъл)

  Изберете първата клетка и след това натиснете CTRL+SHIFT+END, за да разширите селекцията до последната използвана клетка в работния лист (в долния десен ъгъл).

  Клетките до началото на работния лист

  Изберете първата клетка и след това натиснете CTRL+SHIFT+HOME, за да разширите селекцията до началото на работния лист.

  Повече или по-малко клетки от активната селекция

  Задръжте натиснат клавиша SHIFT и щракнете върху последната клетка, която искате да включите в новата селекция. Правоъгълният диапазон между активна клетка и клетката, върху която щракнете, става новата селекция.

  За да отмените селекция на клетки, щракнете върху произволна клетка в работния лист.

 2. В раздела Начало, в групата Стилове щракнете върху Стилове на клетки.

  Изображение на лентата на Excel

  Съвет : Ако не виждате бутона Стилове на клетки, щракнете върху стиловеи след това щракнете върху още бутон Изображение на бутон до полето със стилове на клетки.

 3. Щракнете върху стила на клетки, който искате да приложите.

Най-горе на страницата

Създаване на потребителски стил на клетки

 1. В раздела Начало, в групата Стилове щракнете върху Стилове на клетки.

  Изображение на лентата на Excel

  Съвет : Ако не виждате бутона Стилове на клетки, щракнете върху стиловеи след това щракнете върху още бутон Изображение на бутон до полето със стилове на клетки.

 2. Щракнете върху Нови стилове на клетки.

 3. В полето Име на стил въведете подходящо име за новия стил на клетки.

 4. Щракнете върхуФормат.

 5. В различните раздели на диалоговия прозорец Форматиране на клетки изберете желаното от вас форматиране, а след това щракнете върху OK.

 6. В диалоговия прозорец Стил, под Стилът съдържа (например) изчистете квадратчетата за отметки за всички форматирания, които не искате да включвате в стила на клетки.

Най-горе на страницата

Създаване на стил на клетки посредством модифициране на съществуващ стил на клетки

 1. В раздела Начало, в групата Стилове щракнете върху Стилове на клетки.

  Изображение на лентата на Excel

  Съвет : Ако не виждате бутона Стилове на клетки, щракнете върху стиловеи след това щракнете върху още бутон Изображение на бутон до полето със стилове на клетки.

 2. Направете едно от следните неща:

  • За да модифицирате съществуващ стил на клетки, щракнете с десния бутон върху този стил на клетки и след това върху Модифициране.

  • За да създадете дубликат на съществуващ стил на клетки, щракнете с десния бутон върху този стил на клетки и след това върху Дублиране.

 3. В полето Име на стил въведете подходящо име за новия стил на клетки.

  Забележка : Дублираните и преименувани стилове на клетки се добавят към списъка с потребителски стилове на клетки. Ако не преименувате вградения стил на клетки, вграденият стил на клетки ще се актуализира при всички промени, които правите.

 4. За да модифицирате стила на клетки, щракнете върху Формат.

 5. В различните раздели на диалоговия прозорец Форматиране на клетки изберете желаното от вас форматиране, а след това щракнете върху OK.

 6. В диалоговия прозорец Стил, под Стилът съдържа изчистете отметките на квадратчетата за всички форматирания, които правите или не искате да включите в стила на клетки.

Най-горе на страницата

Премахване на стил на клетки от данни

Можете да премахнете стил на клетки от данни в избрани клетки, без да изтривате стила на клетки.

 1. Изберете клетките, форматирани със стила на клетки, който искате да премахнете.

  Как да се избират клетки, диапазони, редове или колони

  За да изберете

  Направете следното

  Единична клетка

  Щракнете върху клетката или натиснете клавишите със стрелки, за да се преместите в клетката.

  Диапазон от клетки

  Щракнете върху първата клетка в диапазона и плъзнете до последната клетка или задръжте натиснат клавиша SHIFT, докато натискате клавишите със стрелки, за да разширите селекцията.

  Можете също да изберете първата клетка от диапазона и след това да натиснете F8, за да разширите селекцията чрез клавишите със стрелки. За да спрете разширяването на селекцията, натиснете отново F8.

  Голям диапазон от клетки

  Щракнете върху първата клетка в диапазона, а след това при натиснат клавиш SHIFT щракнете върху последната клетка в диапазона. Можете да превъртите, за да направите последната клетка видима.

  Всички клетки в работен лист

  Щракнете върху бутона Избери всички.

  бутон ''избери всички''

  За да изберете целия работен лист, можете също да натиснете CTRL+A.

  Ако в него има данни, с клавишите CTRL+A се избира текущият диапазон. С повторно натискане на CTRL+A се избира целият работен лист.

  Несъседни клетки или диапазони от клетки

  Изберете първата клетка или диапазон от клетки, а след това при натиснат клавиш CTRL изберете другите клетки или диапазони.

  Можете също да изберете първата клетка или диапазон от клетки, а след това да натиснете SHIFT+F8, за да добавите друга несъседна клетка или диапазон към селекцията. За да спрете добавянето на клетки или диапазони към нея, натиснете отново SHIFT+F8

  Забележка : Не можете да отмените селекцията на клетка или диапазон от клетки в несъседна селекция, без да отмените цялата селекция.

  Цял ред или колона

  Щракнете върху заглавието на реда или колоната.

  Заглавия на работен лист

  1. Заглавие на ред

  2. Заглавие на колона

  Можете също да изберете клетки в ред или колона, като изберете първата клетка, а след това да натиснете клавишите CTRL+SHIFT+СТРЕЛКА (СТРЕЛКА НАДЯСНО или СТРЕЛКА НАЛЯВО за редове, СТРЕЛКА НАГОРЕ или СТРЕЛКА НАДОЛУ за колони).

  Ако редът или колоната съдържат данни, клавишите CTRL+SHIFT+СТРЕЛКА избират реда или колоната до последната използвана клетка. Натискането на клавишите CTRL+SHIFT+СТРЕЛКА втори път избира целия ред или колона.

  Съседни редове или колони

  Плъзнете по заглавията на редовете или на колоните. Или, изберете първия ред или колона; след това задръжте натиснат клавиша SHIFT и изберете последния ред или колона.

  Несъседни редове или колони

  Щракнете върху заглавието на колона или ред от първия ред или колона във вашата селекция; след това натиснете и задръжте CTRL и щракнете върху заглавието на колона или ред на други редове или колони, които искате да добавите към селекцията.

  Първа или последна клетка от ред или колона

  Изберете клетка от реда или колоната и след това натиснете клавишите CTRL+СТРЕЛКА (ДЯСНА или ЛЯВА за редовете, НАГОРЕ или НАДОЛУ за колоните).

  Първа или последна клетка на работен лист или таблица на Microsoft Office Excel

  Натиснете CTRL+HOME, за да изберете първата клетка на работния лист или в списък на Excel.

  Натиснете CTRL+END, за да изберете последната клетка в работен лист или списък на Excel, който съдържа данни или форматиране.

  Клетките до последната използвана клетка в работния лист (в долния десен ъгъл)

  Изберете първата клетка и след това натиснете CTRL+SHIFT+END, за да разширите селекцията до последната използвана клетка в работния лист (в долния десен ъгъл).

  Клетките до началото на работния лист

  Изберете първата клетка и след това натиснете CTRL+SHIFT+HOME, за да разширите селекцията до началото на работния лист.

  Повече или по-малко клетки от активната селекция

  Задръжте натиснат клавиша SHIFT и щракнете върху последната клетка, която искате да включите в новата селекция. Правоъгълният диапазон между активна клетка и клетката, върху която щракнете, става новата селекция.

  За да отмените селекция на клетки, щракнете върху произволна клетка в работния лист.

 2. В раздела Начало, в групата Стилове щракнете върху Стилове на клетки.

  Изображение на лентата на Excel

  Съвет : Ако не виждате бутона Стилове на клетки, щракнете върху стиловеи след това щракнете върху още бутон Изображение на бутон до полето със стилове на клетки.

 3. Под Правилен, неправилен и неутрален щракнете върху Нормален.

Най-горе на страницата

Изтриване на предварително определен или потребителски стил на клетки

Можете да изтриете предварително определен или потребителски стил на клетки, за да го премахнете от списъка с налични стилове на клетки. Когато изтриете стил на клетки, той се премахва от всички клетки, които са форматирани с него.

 1. В раздела Начало, в групата Стилове щракнете върху Стилове на клетки.

  Изображение на лентата на Excel

  Съвет : Ако не виждате бутона Стилове на клетки, щракнете върху стиловеи след това щракнете върху още бутон Изображение на бутон до полето със стилове на клетки.

 2. За да изтриете предварително определен или потребителски стил на клетки и да го премахнете от всички форматирани с него клетки, щракнете с десния бутон върху стила на клетки, а след това щракнете върху Изтрий.

  Забележка : Не можете да изтриете стила на клетки Нормален.

Най-горе на страницата

Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×