Прилагане на управление на правата за достъп до информация към списък или библиотека

Прилагане на управление на правата за достъп до информация към списък или библиотека

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Можете да използвате управление на правата за достъп до информация (IRM), за да помогнете за управлението и защитата на файлове, които са изтеглени от списъци или библиотеки.

Преди да започнете

 • Услугите за управление на правата на достъп в Active Directory (AD RMS) на Microsoft поддържат управление на правата за достъп до информация за сайтове. Не се изискват никакви отделни или допълнителни инсталации.

 • За да приложите IRM към списък или библиотека, трябва да имате разрешения на администратор за този списък или библиотека.

 • Преди да приложите IRM към списък или библиотека, трябва първо да я разрешите от администратор за вашия сайт.

Забележка : Ако използвате SharePoint Server 2013, администраторът на сървъра трябва да инсталира протектори във всички клиентски уеб сървъри за всеки тип файл, който хората във вашата организация искате да защитите с помощта на IRM.

Прилагане на IRM към списък или библиотека

управление на настройките за правата за достъп до информация

 1. Отидете в списъка или библиотеката, за които искате да конфигурирате IRM.

 2. На лентата щракнете върху раздела Библиотека и след това щракнете върху Настройки на библиотеката (ако работите в списък, щракнете върху раздела Списък и след това щракнете върху Настройки на списък).

  Настройки на библиотеката на SharePoint бутони в лентата
 3. Под Разрешения и управление щракнете върху Управление на правата за достъп до информация.
  Ако не се появи връзката "Управление на правата за достъп до информация", вероятно IRM не е разрешено за вашия сайт. Обърнете се към администратора на сървъра, за да види дали е възможно да се разреши IRM за вашия сайт. Връзката "Управление на правата за достъп до информация" не се вижда при библиотеки с картини.

 4. На страницата с настройки на "Управление на правата за достъп до информация" поставите отметка в Ограничаване на разрешението за документи в тази библиотека при изтегляне, за да приложите ограничено разрешение за документи, свалени от този списък или библиотека.

 5. В полето създаване на полето за заглавие на правила за разрешение въведете описателно име за правилата, които можете да използвате по-късно да различите тези правила от други правила. Например можете да въведете Поверително за фирмата , ако прилагате ограничено разрешение към списък или библиотека, която ще съдържа фирмени документи, които са поверителни.

 6. В полето Добавяне на разрешение правила описание въведете описание, което ще се вижда от хората, които използват този списък или библиотека, която обяснява как трябва да обработват документите в този списък или библиотека. Например можете да въведете обсъждане на съдържанието на този документ само с други служители, ако искате да ограничите достъпа до информацията в тези документи до вътрешни служители.

 7. За да приложите допълнителни ограничения към документите в този списък или библиотека, щракнете върху Покажи опциитеи направете някое от следните неща:

За да направите това

Направете следното:

Да позволите на хората да отпечатват документи от този списък или библиотека.

Поставете отметка в квадратчето позволи зрители да отпечатате .

Да позволите на хората, които имат ниво на разрешение поне "Разглеждане на елементи", да изпълняват вграден код или макроси на документ.

Поставете отметка в квадратчето позволи на зрителите да изпълните скрипт и екранен четец функция по изтеглени документи .

Забележка : Ако изберете тази опция, потребителите може да изпълняват кода, за да извлекат съдържанието на документа.

Да изисквате хората да проверяват идентификационните си данни на определени интервали.

Изберете тази опция, ако искате да ограничите достъпа до съдържание за определен период от време. Ако изберете тази опция, лицензите на издаване за достъп до съдържание ще изтекат след определения брой дни и хората ще трябва да се върнат до сървъра, за да потвърдят идентификационните си данни и да изтеглят ново копие.

Изберете потребителите трябва да проверяват своите идентификационни данни с помощта на този интервал (дни) Поставете отметка в квадратчето и след това задайте броя на дните, за които искате документът да се вижда.

Да не позволявате на хората да качват документи, които не поддържат IRM за този списък или библиотека.

Ако изберете тази опция, хората няма да може да качват следните типове файлове:

 • Типове файлове, които нямат съответните IRM защити, инсталирани на всички уеб сървъри с клиентски достъп.

 • Типове файлове, които SharePoint Server 2010 не може да дешифрира.

 • Типове файлове, които са защитени с IRM в друга програма

Поставете отметка в квадратчето Не позволявай потребители да качват документи, които не поддържат IRM.

Да премахнете ограничените разрешения от този списък или библиотека на определена дата.

Изберете квадратчето Спри ограничаване на достъпа до библиотека в и след това изберете датата, която искате.

Контролирайте интервала на кеширане на идентификационни данни за програмата, която е лицензирана да отвори документа.

В Задайте Групова защита и интервал на идентификационните данни, въведетеинтервала за кеширане на идентификационни данни в брой дни.

Разрешете груповата защита, така че потребителите да могат да споделят с членовете на същата група.

Изберете Позволи групова защита и въведете името на групата за споделяне.

 1. След като приключите избирането на желаните опции, щракнете върху OK.

Забележка :  Ако използвате SharePoint Online, е възможно да има време на изчакване при изтегляне на по-големи файлове, защитени с IRM. Ако това е така, приложете защита с IRM чрез вашите програми на Office и съхранете файловете в библиотека на SharePoint, която не използва IRM.

Най-горе на страницата

Какво е "Управление на правата за достъп до информация"?

Управлението на правата за достъп до информация (IRM) ви позволява да ограничите действията, които потребителите може да предприемат за файловете, изтегляни от списъци или библиотеки. IRM шифрова изтегляните файлове и ограничава броя на потребителите и програмите, които могат да дешифрират файловете. IRM също ограничава правата на потребителите, на които е позволено да четат файловете, така че да не могат да предприемат действия като отпечатване на копия на файловете или копиране на текста им.

Можете да използвате IRM за списъци или библиотеки, за да ограничите разпространението на поверително съдържание. Например ако създадете библиотека с документи за споделяне на информация за бъдещи продукти с избрани маркетинг представители, можете да използвате IRM, за да не позволите на тези хора да споделят съдържанието с други служители във фирмата.

На даден сайт може да прилагате IRM към целия списък или библиотека, а не само към отделни файлове. Това улеснява постигането на единно ниво на защита за целия набор от документи или файлове. Така IRM може да помогне на вашата организация да наложи фирмени правила, които управляват употребата и разпространението на поверителна или фирмена информация.

Забележка : Информацията на тази страница за управление на правата за достъп до информация замества всички условия, които препращат към "Информация за управление на правата" във всяко Microsoft SharePoint Server 2013 и SharePoint Server 2016 лиценз изрази споразумение.

Как помага IRM в защитата на съдържанието

IRM помага в защитата на ограничено съдържание по следните начини:

 • Не позволява на упълномощения потребител да копира, променя, отпечатва, изпраща по факса или копира и поставя съдържание за неразрешена употреба.

 • Не позволява на упълномощения потребител да копира съдържание посредством функцията за печат на екрана в Microsoft Windows

 • Не позволява на неупълномощения потребител да разглежда съдържанието, ако е изпратено по имейл, след като е изтеглено от сървъра

 • Ограничава достъпа до съдържание за определен период от време, след което потребителите трябва да потвърдят идентификационните си данни и да изтеглят отново съдържанието

 • Налага фирмени правила, които управляват употребата и разпространението на съдържание в рамките на вашата организация

Как IRM не може да помогне в защитата на съдържанието

IRM не може да защити ограничено съдържание от:

 • Изтриване, открадване, прихващане или предаване на информацията от злонамерени програми, като "троянски коне", регистратори на натиснати клавиши и определени видове шпиониращ софтуер

 • Загуба или повреждане поради действия на компютърни вируси

 • Ръчно копиране или препечатване на съдържание от дисплея на екрана

 • Цифрова или филмова фотография на съдържанието, показвано на екрана

 • Копиране посредством използването на програми за заснемане на екрана от други производители

 • Копиране на метаданни на съдържанието (стойности на колони) посредством използването на програми за заснемане на екрана от други производители или действието при копиране и поставяне

Най-горе на страницата

Как IRM работи за списъци и библиотеки

IRM защита се прилага към файлове на ниво списък или библиотека. Когато IRM е разрешено за библиотека, управлението на правата се прилага към всички файлове в тази библиотека. Когато IRM е разрешено за списък, управлението на правата се отнася само за файлове, които са прикачени към елементите от списъка, не действителните елементи от списъци.

Когато хора изтеглят файлове в списък или библиотека, разрешени от IRM, файловете се шифроват, за да може само упълномощени потребители да ги разглеждат. Всеки файл, управляван от права, съдържа и лиценз на издаване, който налага ограничение върху хората, които може да разглеждат файла. Обичайните ограничения включват правене на файла достъпен само за четене, забраняване на копирането на текста, забраняване на записване на локално копие, както и отпечатване на файла. Клиентските програми, които могат да четат типове файлове, поддържани от IRM, използват лиценз на издаване в рамките на файла за управление на правата, за да наложат тези ограничения. По този начин файлът, управляван от права, запазва своята защита дори и след като е изтеглен от сървъра.

Типовете ограничения, които се прилагат върху файл, когато е изтеглен от списък или библиотека, се базират на разрешенията на индивидуалния потребител на сайта, който съдържа този файл. Следната таблица обяснява как разрешенията на сайтовете съответстват на IRM разрешенията.

Разрешения

IRM разрешения

Управление на разрешения, управление на уеб сайт

Пълен контрол (както е дефинирано от клиентската програма): обикновено това разрешение разрешава на потребителя да чете, редактирате, копирате, записване и промяна на разрешенията на съдържание с управление на правата.

Редактиране на елементи, управление на списъци, добавяне и персонализиране на страници

Редактиране, копие, и записване: потребителят може да отпечатва файл само ако позволи на потребителите да отпечатват документи е отметнато в страницата на настройките за управление на правата на информацията за списък или библиотека.

Показване на елементи

Четене: потребителят може да чете документа, но не може да копирате или модифицира съдържанието му. Потребителят може да отпечатва само ако позволи на потребителите да отпечатват документи е отметнато в страницата на настройките за управление на правата на информацията за списък или библиотека.

Други

Няма други разрешения, които да отговарят пряко на IRM разрешенията.

Забележки : 

 • Когато разрешите IRM за списък или библиотека в SharePoint Server 2013, можете само да защитите файлови типове в този списък или библиотека, за която защитник е инсталиран на всички уеб сървъри с клиентски достъп. Защитник е програма, която управлява шифроването и дешифриране на правата за достъп файлове с определен файлов формат. SharePoint включва протектори за следните типове файлове:

 • Ако организацията ви планира да използва IRM, за да защити други типове файлове освен изброените по-горе, администраторът на сървъра ви трябва да инсталира протектори за тези допълнителни формати на файлове.

 • Формуляри на Microsoft Office InfoPath

 • Файлови формати 97-2003 за следните програми на Microsoft Office: Word, Excel и PowerPoint

 • Формати Office Open XML за следните програми на Microsoft Office: Word, Excel и PowerPoint

 • Формат XML Paper Specification (XPS)

Най-горе на страницата

Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×