Прикачване на файлове в Outlook в уеб

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Можете да прикачвате файлове от компютъра, OneDrive или други акаунти за място за съхранение към имейли и календарни събития и да ги споделяте с други хора. Можете също да вграждате картини в имейли и календарни събития.

За инструкции изберете своята версия

Инструкциите са малко по-различно в зависимост от това дали използвате бета-версията на Outlook в уеб . Изберете коя версия на Outlook в уеб използвате за да видите стъпките, които се отнасят за вас.

АКО ВАШАТА ПОЩЕНСКА КУТИЯ ИЗГЛЕЖДА ТАКА...

Outlook в уеб – бета-версия

Вижте Инструкции за новата версия на Outlook в уеб.

АКО ВАШАТА ПОЩЕНСКА КУТИЯ ИЗГЛЕЖДА ТАКА...

Outlook в уеб

Вижте Инструкции за класическа версия на Outlook в уеб.

Забележка: Ако вашата организация е включила логото си в лентата с инструменти, може да видите малко по-различно от показаното по-горе.

Инструкции за новата версия на Outlook в интернет.

Когато прикачвате файл от своя компютър, прикачвате копие на файла. Всеки получател ще получи свое собствено копие на файла.

Забележка: Ограничението за размера на прикачения файл за локални файлове е 34 МБ.

 1. В долната част на съобщението или календар събитие, изберете Прикачване > Преглед на този компютър.

  Екранна снимка на опцията за преглед на този компютър в менюто за прикачване

 2. Изберете локалния файл, който искате да прикачите, и изберете Отвори.

Можете също да споделите файл от OneDrive. По този начин получателите да си сътрудничите по него в реално време.

Забележка: Ограничението за размер на прикачен файл за файлове в OneDrive е 2 ГБ.

 1. В долната част на съобщението или календар събитие, изберете Прикачване > Преглед местоположения в облак.

  Екранна снимка на опцията за преглед, за местоположения в облак в менюто за прикачване

 2. Изберете файла (или папката), който искате да споделите, и изберете Напред. Щракнете двукратно върху папките, за да ги отворите.

 3. Изберете споделяне като връзка, OneDrive.

 4. Изберете дали хората могат да редактират файла, или само да го преглеждат. Изберете Още действия > Промяна на разрешенията.

  Екранна снимка на опцията за получателите да видите в менюто за промяна на разрешенията

Можете също да споделяте файлове от други акаунти, място за съхранение. Всеки, който можете да споделите файла може да видите последните промени.

 1. В съобщение или календарен събитие, изберете Прикачване > Преглед местоположения в облак.

  Екранна снимка на опцията за преглед, за местоположения в облак в менюто за прикачване

 2. Изберете акаунта за място за съхранение, от което искате да споделите файла. Можете да добавите акаунти за място за съхранение, като изберете Добавяне на акаунт.

 3. Изберете файла (или папката), който искате да прикачите, и изберете Напред. Щракнете двукратно върху папките, за да ги отворите.

 4. Изберете Споделяне като връзка.

Можете да прикачите съобщение към друго съобщение в Outlook в уеб.

 1. Създайте ново съобщение, или щракнете, за да отговаряте или които препращате съществуващо съобщение.

 2. Подредете прозорците, така че да можете да виждате както списъка със съобщения, така и новото си съобщение.

 3. Изберете и плъзнете съобщението, което искате да прикачите, от списъка със съобщения в съобщението.

Можете да прикачвате копие на папка в Outlook в уеб. Въпреки това можете да споделите папка в OneDrive.

 1. Изберете иконата на OneDrive в лентата на задачите и изберете Покажи онлайн. OneDrive ще се отвори в уеб браузър.

  Екранна снимка на бутона Преглед онлайн

 2. На своя компютър отворете файловия мениджър Иконата на File Explorer и отидете до папката, която искате да прикачите.

 3. Плъзнете папката в OneDrive в уеб браузъра.

  Екранна снимка на файл плъзгане в OneDrive

 4. Отидете на Outlook в уеб и създайте ново съобщение или отваряне на съобщение от списъка със съобщения.

 5. Изберете Прикачване > Преглед местоположения в облак, изберете папката в OneDrive , който искате да прикачите и изберете напред.

 6. Изберете споделяне като връзка, OneDrive.

ВАЖНО: По подразбиране получателите ще могат да редактират файлове в папката. За да промените разрешенията, така че получателите да могат само да преглеждат файловете:

 • Изберете Още действия > Промяна на разрешенията > получателите могат да преглеждат.

  Екранна снимка на опцията за получателите да видите в менюто за промяна на разрешенията

 1. Изберете съобщението, съдържащо прикачения файл, който искате да изтеглите.

 2. До прикачения файл изберете Още действия.

  Екранна снимка на менюто "Още действия"

 3. Изберете Изтегли.

 1. Отворете съобщението, съдържащо прикачения файл, който искате да отпечатате.

 2. Изберете прикачения файл и след това изберете Изтегли.

  Внимание: Не отваряйте прикачен файл, изпратен в имейл съобщение, ако не се доверявате на съдържанието и лицето, което го е изпратило. Прикачените файлове са често използван метод за разпространяване на компютърни вируси. В имейл съобщението, изберете Визуализация от падащото меню до прикачения файл, за да видите съдържанието на прикачения файл, без да го отворите.

 3. Отворете прикачения файл чрез съответното му приложение или програма и след това го отпечатайте. Например, отворете .docx файл в Word и след това го отпечатайте.

В имейл съобщението, което пишете, изберете Бутонът "Изтрий". в горния десен ъгъл на прикачения файл, за да го изтриете.

Екранна снимка на бутона "Изтриване на прикачен файл".

Можете да вмъкнете снимки, GIF файлове или графична колекция от вашия компютър или OneDrive като вградено картини в имейл съобщения, събития от календара или имейл подпис. Вградено картините се показват в тялото на съобщението или календар събитие.

 1. Отворете съобщението или календарното събитие

 2. Изберете иконата на картината, за да вмъкнете картина от вашия компютър или OneDrive.

  Екранна снимка на бутона за вмъкване на вградени картини.

 3. Изберете картината, която искате да вмъкнете, и изберете Отвори.

 4. Плъзнете ъгловите манипулатори, за да преоразмерите изображението.

  Забележка: Преоразмеряването на изображение не намалява размера на файла му. За да научите как да намалите размера на файла на картина, вижте Намаляване на размера на файла на картина.

 5. Щракнете с десния бутон върху изображението, за да видите опциите за форматиране.

Инструкции за класическата версия на Outlook в интернет.

Когато прикачвате файл от своя компютър, прикачвате копие на файла. Всеки получател ще получи свое собствено копие на файла.

Забележка: Ограничението за размера на прикачения файл за локални файлове е 34 МБ.

 1. Влезте в Outlook в уеб.

 2. В имейл съобщение или събитие в календара изберете Прикачи отгоре на страницата.

  Екранна снимка на бутона "Прикачване".

 3. Изберете Компютър, изберете файла, който искате да прикачите, и изберете Отвори.

  Съвет: Щракнете двукратно върху папките, за да ги отворите.

Когато прикачите файл от OneDrive, получателите ви могат да работят съвместно по него в реално време. Можете също да качите файл от вашия компютър в OneDrive и да го като споделите като файл на OneDrive.

Забележка: Ограничението за размера на прикачения файл за файлове на OneDrive е 2 ГБ.

 1. В имейл съобщение или събитие в календара изберете Прикачи отгоре на страницата.

  Екранна снимка на бутона "Прикачване".

 2. Изберете OneDrive – личен или OneDrive – <името на фирмата ви>.

 3. Изберете файла, който искате да прикачите, и изберете Напред.

  Съвет: Щракнете двукратно върху папките, за да ги отворите.

 4. Изберете Споделяне на връзка за OneDrive.

  За да промените дали хората могат да редактират файла, или само да го преглеждат, изберете Още действия > Промяна на разрешенията и след това изберете какво могат да правят хората със споделения файл.

  Екранна снимка на бутона "Още действия".

 1. Отворете ново имейл съобщение или щракнете, за да препратите или отговорите на съществуващо.

 2. Отворете съобщението в нов прозорец, като изберете Иконата за редактиране в отделен прозорец в горния десен ъгъл.

  Забележка: Ако не виждате Иконата за редактиране в отделен прозорец , първо опитайте да разширите съобщението, като изберете Иконата за разгъване в горния десен ъгъл.

 3. Подредете прозорците, така че да можете да виждате както списъка със съобщения, така и новото си имейл съобщение.

 4. Изберете и плъзнете съобщението, което искате да прикачите, от списъка на съобщенията, към вашето ново съобщение.

  Екранна снимка на съобщение, плъзнато в прозореца за съставяне на съобщение

 1. Отворете съобщението, съдържащо прикачения файл, който искате да отпечатате.

 2. Изберете прикачения файл и от падащото меню изберете Изтегли.

След като изтеглянето завърши, можете да отворите елемента и след това да го отпечатате.

Изберете Бутонът "Изтрий". в горния десен ъгъл на прикачения файл.

Екранна снимка на бутона "Изтриване на прикачен файл".

 1. Отворете съобщението или календарното събитие

 2. Изберете иконата на картина, за да вмъкнете картина от вашия компютър.

  Иконата "Вмъкване на картина" ви позволява да вмъквате от OneDrive или от компютъра си

 3. Изберете картината, която искате да вмъкнете, и изберете Отвори.

 4. Плъзнете ъгловите манипулатори, за да направите изображението по-голямо или по-малко.

  Плъзнете манипулаторите на изображението, за да направите изображението по-голямо или по-малко

 5. Щракнете с десния бутон върху изображението, за да видите опциите за форматиране.

 • Ако отговаряте на съобщение, което съдържа прикачен файл, прикаченият файл няма да бъде включен в отговора.

 • Не отваряйте прикачен файл, изпратен в имейл съобщение, ако не се доверявате на съдържанието и лицето, което го е изпратило. Прикачените файлове са често използван метод за разпространяване на компютърни вируси. Използвайте екрана за четене, за да визуализирате съобщението ( Икона за настройки > Настройки за показване > Екран за четене), преди да го отворите.

 • Дългите файлови имена на прикачените файлове може да бъдат съкратени в Outlook в уеб. Това няма да повлияе на съдържанието на файла.

 • Можете да прикачвате файлове само към събития в календара, които вие или упълномощен от вас потребител сте създали.

Вж. също

Прикачване на файлове или вмъкване на картини в имейл съобщения в Outlook.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×