Преход от предишния клиент за синхронизиране на OneDrive за бизнеса

Преход от предишния клиент за синхронизиране на OneDrive за бизнеса

Тази статия е за ИТ администратори, чиито потребители използват предишния клиент за синхронизиране на OneDrive за бизнеса (Groove.exe) на компютри с Windows и които планират да преминат към нов клиент за синхронизиране на OneDrive (OneDrive.exe) за синхронизиране на OneDrive за бизнеса и на библиотеките на сайтове в SharePoint Online.

Важно : 

 • Клиентът за синхронизиране от следващо поколение на OneDrive за бизнеса поддържа Windows 10, Windows 8.1, Windows 8 и Windows 7. Новият клиент за синхронизиране на OneDrive за бизнеса все още не поддържа синхронизиране на локални екземпляри на OneDrive за бизнеса или SharePoint Server (когато организацията ви не е абонирана за бизнес план за Office 365).

 • Клиентите на Office 365 с по-малко от 250 лиценза за Office 365 трябва да използват нов клиент за синхронизиране на OneDrive за синхронизиране на файлове, съхранявани в OneDrive за бизнеса, сайтове на SharePoint или групи на Office 365. Това изискване не се отнася за клиенти на локални версии или клиенти с повече от 250 лиценза за Office 365.

Ако вече сте готови, изтеглете новия клиент за синхронизиране на OneDrive.

Потребителски ръководства за инсталиране и настройка са налични за синхронизиране на OneDrive в Windows, OneDrive в Mac OS X и файлове на SharePoint в Windows и Mac.

Общ преглед

Когато влезете в новия клиент за синхронизиране на OneDrive за бизнеса (OneDrive.exe), новият клиент за синхронизиране на OneDrive за бизнеса автоматично ще поеме синхронизирането на библиотеките на сайтове, синхронизирани по-рано от предишния клиент за синхронизиране на OneDrive за бизнеса (Groove.exe). Ако имате библиотека, която новият клиент за синхронизиране на OneDrive за бизнеса не може да синхронизира, предишният клиент за синхронизиране ще продължи да синхронизира тази библиотека.

Следните неща се случват по време на автоматичното придобиване:

 • Предишният клиент за синхронизиране на OneDrive за бизнеса (Groove.exe) ще спре да синхронизира OneDrive за бизнеса и библиотеките на сайтове в SharePoint Online.

 • Новият клиент за синхронизиране на OneDrive за бизнеса (OneDrive.exe) ще започне да синхронизира същите библиотеки без повторно изтегляне на съдържанието.

 • Предишният клиент за синхронизиране на OneDrive за бизнеса (Groove.exe) ще спре да работи и ще се премахне от автоматичното стартиране, освен ако все още не синхронизира други библиотеки, като например IRM или локален OneDrive за бизнеса.

Следните типове библиотеки все още не се поддържат от новия клиент за синхронизиране на OneDrive за бизнеса и няма да бъдат прехвърлени от стария клиент:

 • Локални екземпляри на OneDrive за бизнеса и SharePoint Server (когато организацията ви не е абонирана за бизнес план за Office 365).

 • Библиотеки на сайтове в SharePoint Online с разрешено управление на правата за достъп до информация.

 • Библиотеки на сайтове в SharePoint Online, които хора от други организации са споделили с вас и които синхронизирате със стария клиент за синхронизиране.

Преди да започнете

Ако организацията ви има повече от 250 лиценза за Office 365, трябва да разрешите синхронизиране на сайтове на SharePoint за вашата организация.

За да може да се осъществи прехвърлянето, трябва да сте инсталирали изброените по-долу версии на Office или по-нови.

Версия на Office

Минимална версия

Office 365 ProPlus

16.0.7167.2*

Office 2016 MSI

16.0.4432.1*

Office 2013 MSI/C2R

15.0.4859.1*

Новият клиент за синхронизиране на OneDrive за бизнеса трябва да е версия 17.3.6743.1212 или по-нова.

Забележка : Ако на компютъра е инсталиран Office 2010, трябва да премахнете компонента SharePoint Workspace. Преди да стартирате инсталиращата програма на OneDrive, първо деинсталирайте Office 2010 или премахнете компонента SharePoint Workspace от Office 2010.

Прехвърляне на синхронизирането на OneDrive за бизнеса, библиотеки на сайтове в SharePoint или споделени библиотеки

За да използвате новия клиент за синхронизиране на OneDrive за бизнеса с цел синхронизиране на вашия OneDrive за бизнеса, библиотеки на сайтове в SharePoint или споделени папки, влезте със служебния или учебния акаунт, който сте използвали с предишния клиент за синхронизиране (Groove.exe).

В зависимост от това дали вече сте разположили новия клиент за синхронизиране на OneDrive за бизнеса, има няколко начина потребителите да преминат през процеса на преход:

 • Стартиране на инсталиращата програма на OneDrive (първоначални потребители на новия клиент за синхронизиране на OneDrive за бизнеса)

 • Настройване на допълнителни библиотеки (съществуващите потребители на новия клиент за синхронизиране на OneDrive за бизнеса)

 • (Само за администратори) Разполагане на командата OneDrive.exe /takeover за автоматично стартиране на прехвърлянето на библиотеки на сайтове в SharePoint или споделени библиотеки на устройства, които вече синхронизират OneDrive за бизнеса с новия клиент за синхронизиране на OneDrive за бизнеса.

При прехвърлянето на сайтове на SharePoint или споделени библиотеки от предишния клиент за синхронизиране на OneDrive за бизнеса (Groove.exe) към новия клиент за синхронизиране на OneDrive за бизнеса (OneDrive.exe), структурата на папките в дадена библиотека може да се промени. Това се дължи на фундаменталната разлика в начина, по който двата клиента боравят с папките, когато даден потребител няма разрешения. Макар че папките може да бъдат реорганизирани, съдържанието ще бъде на диска след приключването на прехода. Можете да преместите това съдържание в папка, която се синхронизира, или да го изтриете, ако вече не ви трябва.

Стартиране на инсталиращата програма на OneDrive

За първоначални потребители на новия клиент за синхронизиране на OneDrive за бизнеса библиотеките ще се прехвърлят автоматично като част от инсталацията.

 1. Стартирайте инсталиращата програма на OneDrive, като следвате инструкциите за инсталиране в Първи стъпки в синхронизирането на сайтове на SharePoint с новия клиент за синхронизиране на OneDrive.

  Екранна снимка на първия екран на "Настройка на OneDrive"

 2. В екрана Настройване на OneDrive въведете имейл адреса, който сте използвали с предишния клиент за синхронизиране (Groove.exe), след което щракнете върху Влизане.

И готово! Прозорецът за влизане ще изчезне и би трябвало да видите нова икона на син облак в областта за уведомяване на лентата на задачите. (Може да се наложи да щракнете върху стрелката Покажи скритите икони Бутонът "Покажи скритите икони". до областта за уведомяване, за да видите иконата.)

Клиент за синхронизиране на OneDrive за бизнеса

Забележка : Връзките към документи в OneDrive за бизнеса, които се показват в списъка Последни на приложенията на Office (например Word и PowerPoint), може да не работят. Може да се наложи да закачите отново елементи в този списък с актуализирани връзки или да отидете директно до файловете и да ги отворите отново, за да ги актуализирате в списъка „Последни“.

Настройване на допълнителни библиотеки

След като инсталирате новия клиент за синхронизиране на OneDrive за бизнеса, можете да синхронизирате допълнителни библиотеки на сайтове в SharePoint или споделено съдържание в OneDrive за бизнеса, като отидете в библиотеката и щракнете върху бутона Синхронизиране. Щракването върху бутона за синхронизиране ще прехвърли автоматично всички библиотеки от предишния клиент за синхронизиране на OneDrive за бизнеса (Groove.exe), които новият клиент за синхронизиране на OneDrive за бизнеса (OneDrive.exe) може да синхронизира.

 1. Отидете в библиотеката, която искате да синхронизирате с локален компютър. Уверете се, че сте влезли със същия имейл адрес, който сте използвали и с предишния клиент за синхронизиране (Groove.exe).

 2. Щракнете върху Синхронизиране.

  Заглавие на библиотека за документи с избрано "Синхронизиране"

(Само за администратори) Разполагане на прехвърляне във вашата организация

Ако организацията ви вече използва новия клиент за синхронизиране на OneDrive за бизнеса с цел синхронизиране на библиотеки в OneDrive за бизнеса, можете да разположите команда за автоматично прехвърляне на всички библиотеки на сайтове в SharePoint или споделени библиотеки от Groove.exe към новия клиент за синхронизиране на OneDrive за бизнеса, без да е необходима намеса от потребителите.

Забележка : За да започне прехвърлянето, потребителят трябва вече да е влязъл в новия клиент за синхронизиране на OneDrive за бизнеса със своя акаунт в OneDrive за бизнеса. Ако потребителят не е влязъл, операцията няма да предприеме действие.

Командата за прехвърляне може да се задейства чрез добавяне на следния параметър при стартирането на OneDrive.exe:

OneDrive.exe /takeover

OneDrive.exe се намира в следното местоположение на потребителската машина:

%localappdata%\Microsoft\OneDrive\Onedrive.exe

Прехвърлянето може да се задейства чрез разполагане на следната команда за всеки потребител на компютър с помощта на инструменти, като например System Center Configuration Manager (SCCM):

%localappdata%\Microsoft\OneDrive\OneDrive.exe /takeover

Съвети : 

 • Уверете се, че SCCM изпълнява командата в контекст на потребител, а не на администратор, тъй като в противен случай потребителят ще види грешката "OneDrive.exe не може да се изпълни с администраторски права".

 • За да обхванете всички потребители на машината, разположете командата така, че да се изпълни за всеки потребителски акаунт. По този начин ще гарантирате, че командата ще се изпълни за всеки потребител, когато той влезе. За пример как да разположите .exe файл за всеки потребителски акаунт, вижте Разполагане на клиента за синхронизиране на OneDrive с SCCM.

Допълнителни ресурси

За допълнителни ресурси относно Клиент за синхронизиране на OneDrive:

Заглавие

Описание

Разполагане на новия клиент за синхронизиране на OneDrive в корпоративна среда

Научете как администраторите могат да разположат новия клиент за синхронизиране на OneDrive за бизнеса за Windows в корпоративната среда на потребителите.

Първи стъпки в новия клиент за синхронизиране на OneDrive в Windows

Научете как потребителите на Windows могат да конфигурират новия клиент за синхронизиране на OneDrive за бизнеса.

Първи стъпки в синхронизирането на сайтове на SharePoint с новия клиент за синхронизиране на OneDrive

Научете как да конфигурирате новия клиент за синхронизиране на OneDrive за бизнеса, за да синхронизирате файлове от сайтове в SharePoint.

Административни настройки за новия клиент за синхронизиране на OneDrive (OneDrive.exe)

Научете как администраторите могат да контролират и управляват новия клиент за синхронизиране на OneDrive за бизнеса за своите потребители чрез групови правила.

Кой клиент за синхронизиране на OneDrive използвам?

Научете как можете лесно да разберете кой клиент за синхронизиране на OneDrive използвате.

Рестрикции и ограничения при използването на новия клиент за синхронизиране на OneDrive с цел синхронизиране на библиотеки в OneDrive за бизнеса

Статия от Базата знания с бележки по изданието, ограничения и рестрикции (като например невалидни знаци във файловите имена).

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×